Kategorier
Allmänt Evenemang

En vecka av allmänningar // 18 – 24 maj 2015

11149115_913058335383171_1113622322984887151_n

Vi vill bjuda in er att delta i ett socialt experiment: Att under sju dagar (18-24 maj 2015) skapa ett myller av allmänningar över hela staden.

Att skapa en, om än tillfällig, levande bild av ett potentiellt Umeå med det gemensamma i fokus. En bild av grannar och vänner som kommer samman, öppnar upp tomma lokaler, tar över gårdsplan och öde parkeringar för att tillsammans skapa och dela resurser.
Allmänningsveckan fungerar som en chans för grannar att prova på att skapa allmänningar i sin närmiljö. Vår förhoppning är att vissa av dessa små försök ska bli ett första steg mot ett mer permanent allmänningskapande i riktning mot en jämlikare, mer demokratisk stad.

////// Vad är en allmänning? //////

En allmänning är något som varken är offentligt eller privat – utan gemensamt. Ett skapande och/eller förvaltande där deltagande är fritt och frivilligt, processen öppen och genomskinlig, och resultatet tillgängligt för alla oberoende av insats. ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, i praktiken.

Det kan vara en cykel- eller bilverkstad där människor hjälps åt att lösa varandras problem och dela kunskap. Det kan vara ett gratisfik där alla som kan tar med sig fika, och alla som kommer förbi får ta del av det som finns. Det kan vara en kvällsskola där grannar föreläser kostnadsfritt för varandra. Eller en mötesplats där kläder lämnas in, så att alla som behöver kan ta för sig. Bara fantasin, och människors förmåga att organisera sig tillsammans och bygga strukturer, sätter gränser för innehållet.

///// Hur skapar vi en allmänning under veckan? //////

Vi har tagit fram en guide i fem steg för er som är intresserade av att skapa någon form av allmänning under allmänningsveckan. Det går i princip att börja helt på egen hand, men är en fördel om man är i alla fall 2-3 personer som hjälps åt.

1. Bestäm dig/er för vilken typ av allmänning som ska skapas. Kanske ett litet bibliotek i trapphuset? En gratis cykelverkstad eller varför inte ett litet kvartersfik? Försök att utgå från vad du/ni själva har för kunskaper, vad ni är bra på eller kan göra som andra i närområdet kan ha användning för.

2. Välj ut en plats, tid och datum då allmänningen ska upprättas (vare sig den ska vara tillfällig eller permanent). Kanske finns det en kvarterslokal som går att boka, eller så går det att hålla till ute på gården eller någon annan välbesökt offentlig plats?

3. Sprid information! Tänk på vilka du/ni riktar er till. Vars kan de nås? Kanske går det att göra en liten lapp och sätta upp i trapphusen och tvättstugan? Skriv titel (exempel: ”cykelallmänning”), datum, plats och tid. Om du/ni vill ha en liten förklaring av vad en allmänning är kan ni kopiera delar ur texten här ovanför. Lägg gärna också ut informationen här på evenemangets vägg så hjälper vi till att sprida information via nätet. Kanske finns det också någon facebook-grupp där boende samlas i ditt/ert område där det går att sprida informationen?

4. Gå igenom vad som behövs för att genomföra allmänningen. Är det ett gratisfik så kanske det ska bakas lite bullar och kakor, lånas ihop kaffebryggare, vattenkokare och porslin? Är det en cykelverkstad behövs kanske lite verktyg, däcklagningar och liknande? Ska ni fixa ett litet bibliotek i kvarterslokalen behövs kanske en hylla?

5. Sätt igång! Försök hitta sätt att minska glappet mellan skapare och mottagare. Var inte rädd för att göra fel, utan testa vad som fungerar och se hur det går. Hur kan de som kommer till allmänningen inkluderas i att upprätthålla den?

Lycka till!
——————–
[Allmänningsveckan är en lokal temadel av den årliga Stadskampsveckan som sker samma datum i bland annat Umeå, Stockholm och Malmö. Hela programmet för stadskampsveckan i Umeå presenteras här: https://www.facebook.com/events/980799475264417/ ]

Kategorier
Evenemang

Umeå: Stadskampsveckan 2015 – Det våras för allmänningarna

11164823_911096935579311_5789601599737808787_n

[Detta evenemang är specifikt för stadskampsveckan i Umeå, english coming soon]

Stadskampsveckans äger rum den 18 – 24 maj i syfte att lyfta fram, diskutera och knyta samman konflikter kring stadrummet. En vecka för då vi diskuterar hur vår stad förändras, för vem den förändras, vem som förlorar på dess omvandling men också, och kanske viktigast av allt, vilken alternativ framtid vi kan skapa istället!

Stadskampsveckan består av en mångfald initiativ från olika grupper, rörelser och individer. Programmet koordineras av Allt åt Alla Umeå, för att ge de specifika initiativen ett större sammanhang och bredare spridning.

Kritiska diskussioner, stadsvandringar, kartläggning, manifestationer, aktioner och studiecirklar i varierande ämnen passar alla under veckans paraply, men vi vill i år sätta lite extra fokus på just alternativen. Hur kan vi, vid sidan om att ställa krav på de som styr, själva bygga en solidarisk, jämlik och demokratisk stad?

ETT MYLLER AV ALLMÄNNINGAR
Vi i Allt åt Alla Umeå vill som koordinatorer av stadskampsveckan uppmana till skapandet av ett myller av så kallade mikroallmänningar mellan den 18 – 23 maj.

I en allmänning är deltagande fritt och frivilligt, processen genomskinlig, och resultatet tillgängligt för alla oberoende av insats.

Det kan vara ett gratisfik i kvarterslokalen, en cykelverkstad på gården, startandet av ett litet bibliotek i tvättstugans foajé, en klädbytarhylla i trapphuset eller en odlingslåda vid lekparken. En kort guide i fem steg till att göra en mikroallmänning kommer inom kort läggas upp, så håll utkik efter den.

Vi vill på detta vis uppmuntra och understödja lokal självorganisering i bostadsområdena. Ett tillfälle att, inom ett större sammanhang, testa att fixa en (temporär) allmänning och se hur det fungerar. Samtidigt visar den större bild som träder fram hur en mer gemenskapande stad skulle kunna se ut i praktiken!

PROGRAM:
Övriga programpunkter presenteras inom kort, men det går att fylla på ända fram till veckans start.

Vill du eller din grupp styra upp något, t ex en föreläsning, stadsvandring eller aktion under stadskampsveckan? Maila umea@alltatalla.se eller skriv ett PM på facebook till oss så ser vi till att det annonseras i programmet.

Staden är vår!

Kategorier
Malmö

Stadskampsveckans föredrag inspirerar till lokalorganisering

Under årets stadskampsvecka anordnade Allt åt Alla Malmö ett föredrag och samtal kring stadsdels- och kvartersorganisering. Vi tittade bakåt och lyssnade på tidigare erfarenheter och vi spanade framåt på vilka möjligheter och hinder som finns.

Vissa delar av Malmö har haft en stark tradition av stadsdelsorganisering med aktiva och drivande boende som visat intresse av att påverka sin vardag genom gemensam kamp. En medlem som tidigare var aktiv i Autonomt Motstånd, en föregångsorganisation till Allt åt Alla, talade om deras erfarenheter av stadsdelsorganisering på sent 90-tal och tidigt 2000-tal. Hen berättade om de aktioner som genomfördes. Organiseringen skedde kring frågor i vår vardag, så som sopsortering i närområdet. Metoderna, exempelvis en kollektiv insimning till Bo01-utställningen, var enkla men slagkraftiga. Hen talade om praktiker och teorier, lyckade kamper och sådana som varit svårare. Mönstret känns igen. Fienden var densamma då som nu men har vårt sätt att bo, leva och verka i staden förändrats och hur påverkar det våra metoder?

Presentationen utmynnade i ett gemensamt samtal om dagens områdesorganisering. Boenden i samma stadsdelsområden knöt kontakter med varandra och information om pågående kamper spreds. Vi pratade om problem i våra trapphus och vad vi skulle kunna göra åt dem. Hur kämpar vi mot höjda hyror och hur lär vi känna våra grannar idag? Vi talade om svårigheterna med att få kontakt med människor i sin vardag och problemet med osäkerheten på bostadsmarknaden som leder till en minskad ork/lust att arbeta aktivt. Vi tror att man skall bygga långvarig organisering som kan användas kollektivt och som är oberoende av avflyttning och inflyttning. Vi diskuterade även hur olika typer av kamper påverkar områdets status och i förlängningen hyrorna.

Föredraget inspirerade och diskussionen organiserade. Vi har nu två grupper som just formerat sig och som arbetar med just stadsdelsorganisering, en på Sofielund och en i Kirseberg. Vi tror att dessa kamper kommer att vara nyttiga och att det är en kamp i tiden. För när parlamenten befolkas av liberaler och fascister, när makten flyttas längre och längre ifrån medborgarna får vi själva skapa våra maktpositioner och själva organisera oss och det gör man bäst där man står. Ditt kvarter, din stadsdel, din skola, din arbetsplats – det är där förändringen börjar och det är där kampen står.

Kategorier
Evenemang Malmö

Vi öppnar upp staden – Entré är vårt!

Förbundet Allt åt Alla Malmö ställer frågorna: Vem är det som bestämmer vad som byggs i staden? Och hur många köpcenter tål egentligen Malmö?

Vad är det första som möter en nyanländ i Malmö? Är det en vacker park, ett levande kvarter, ett torg med rörelse? Är det ett bibliotek eller en lummig allé? Nej, när man först åker in i Malmö norrifrån möts man av Entré; En fem våningar hög kloss i betong och glas. Entré är ett 55 000 kvadratmeter stort köpcenter som säger ”Välkommen till Malmö: shoppingstaden.”

Men bilden av Malmö som en shoppingstad är falsk, hur gärna näringslivet än vill framställa staden som sådan. Entré står i princip tomt och i konkurens med alla de andra köpcentrumen i vår stad erbjuder det inget av nytta. Under Stadskampsveckan kommer vi i Förbundet Allt åt Alla att öppna upp staden och visa hur ett alternativt Malmö, en stad för alla, hade kunnat se ut. Ett Malmö där invånarna skapar sin egen stad efter sina egna behov. Ett Malmö för alla där vi alla får plats och får ta plats, där shoppingkassen inte är biljetten till våra gemensamma utrymmen.

Redan 1968 öppnade Malmös första köpcentrum, Mobilia. Sedan dess har många tillkommit och vi är nu uppe i knappa tiotalet stora gallerior. Efter det att Emporia byggdes ute i Hyllie och öppnade med sina 93 000 kvadratmeter kände många köpcenter att de låg i lä. Störst vinner är devisen och för att locka kunderna och köpkraften började flera köpcenter sina ombyggnader för att komma ikapp Emporia; Entré på Värnhem byggs om för nästan 300 miljoner svenska kronor, Mobilia är mitt uppe i en expanderingsfas, Caroli byggs om och har till och med lagt beslag på kyrkan så att denna i framtiden kommer att ingå i konsumtionspalatset. Risken för överetablering, alltså att företag slåss om kunder som inte finns, är redan förbi. Den är redan här och så även samhällsskadan som detta för med sig. Den här utvecklingen är del i en större tendens där mer och mer i samhället inhägnas och privatiseras – men vi i Allt åt Alla menar att utvecklingen självklart kan vändas.

När företagen går ut och stoltserar med 93 000 kvadratmeter planerad för konsumtion måste vi fråga oss vad den ytan hade kunnat användas till i stället. Vad trängs undan? Vad finns det inte utrymme för i en stad med så många köpcentrum? Varje kvadratmeter köpcenter är en kvadratmeter mindre för parker, simhallar, bostäder, fritidsgårdar, kooperativa fik, aktivitetslokaler och allt annat vi önskar oss. Malmö är vår stad och det är vi invånare som bör bestämma om högsta prioritet bör ges till vår fritid eller till investerarnas vinstmarginaler. Tyvärr är det tydligt var Malmö stads prioriteringar ligger. I år hölls en namninsamling för att låta bygga en simhall på Värnhem, där Entré nu ligger. Insamlingen fick en förhållandevis god respons och många skrev upp sig, Malmö har trots allt väldigt få simhallar och lider inte direkt brist på köpcenter. Malmö stad ordnade en fika mellan den ansvarige för namninsamlingen och det tyska Commerz Real, som äger Entré. Det blev ett snabbt nej och inte mer med det. Kommunen har för länge sedan gjort sig av med allt ansvar då de sålde marken till privata intressen.

Vi kan se att stadsplanering inte längre är ett demokratiprojekt och en slags resursfördelning i staden, men att det istället handlar om att planera för konsumtion. Kommuner planerar ofta vad som ska byggas i samråd med privata intressen (kapitalister), och skippar demokratisk dialog och transparens till förmån för snabba beslut. En tydlig effekt av detta är att kommunernas tjänstemän får göra uppföljningsutvärderingar av konsekvenserna istället för att som tidigare analysera konsekvenserna innan ett beslut. Men detta är en utveckling som kan vändas. Dels genom politiska beslut som skapar utrymme för bostäder och gemensamma platser, dels genom att vi organiserar oss och skapar rum där vi kan mötas och arbeta för förändring.

På lördag skapar vi ett sådant rum på Entré. Som avslutning på årets Statskampsvecka kommer vi att trolla bort Entré. Vi möts på Värnhemstorget klockan 14:00 och under 15 minuter visar vi vad vi invånare hellre vill göra med de platser som köpcentrumen idag upptar. Vi kommer att ta oss det utrymme som vi anser självklart tillhör oss. Vi kommer att bryta mot de osynliga reglerna som säger att staden är en plats för konsumtion och inte en plats för lek, körövningar, roller-derby, utomhusbio eller spontana bokbyten. Under 15 minuter kommer Entré tillhöra Malmös invånare och under de 15 minuterna kommer vi att vara fria att göra vad vi vill… samtidigt drömmer vi om ett samhälle där de här femton minuterna dras ut till en livstid.

Vi öppnar upp staden — Staden är vår!

Förbundet Allt åt Alla Malmö

Kategorier
Evenemang Göteborg Malmö Stockholm

Stadskampsveckan 2014 – Vi öppnar upp staden!

Program för Stadskampsveckan 2014 (12-18 maj).

LUND

Staden som arena för klasskonflikter
Torsdag 15 maj 17.30-19.00
Smålands nation, Kastranje g 7
Föreläsning med Allt åt alla Lund om hur vi kan förstå hur de stora klasskonflikterna i staden hänger samman. Hur stadsdelskamperna om grönytorna i miljonprogrammen, kampen om resurser i vården och studentkampen mot stiftelsereformen alla tre kan förstås i relation till en generell trend av fråntagande i klasskampen. Samtidigt kan dessa konflikter också förstås som en generell trend av motstånd i staden. Under föreläsningen diskuterar Allt åt alla Lund också vilka förutsättningar ”fråntagandet” skapar för en vänster som vill delta i klasskampen.
Se mer här.

MALMÖ

Förbundet Allt åt Alla Malmö presenterar ännu en spännade stadskampsvecka.

Tillsammans diskuterar vi staden och hur dess utformining påverkar oss och begränsar oss. Det är allt för tydligt att stadsplanering inte handlar om reella behov hos invånare utan snarare behovet hos tyska kapitalister, rotlösa politiker och människor som inte ens bor i staden (turister), en stad där ekonomiska intressen går före gemensamma.

Genom både praktisk aktion, teoretisk diskussion och erfarenhetsutbyte från andra fortsätter vi kämpa för ett Malmö för alla och ett Malmö där vi som bor här tar vår plats och skapar våra egna avtryck i staden som vi alla älskar.

Under 2014 års stadskampsvecka kommer vi bl.a att få höra om den politiska sprängkraften i en hög med stenar och som avslutning kommer vi tillsammans att trolla bort ett av stadens köpcentrum…

Facebookevent.

Stadsdelsorganisering
Tisdag 13 maj Kl.19 -21
Kontrapunkt Västanforsg. 21
Är du trött på att värden höjer hyror år efter år utan att få du får någonting tillbaka?
Är du trött på att känna dig främmande inför dom du lever nära?
Vill du ta striden?
Som grannar är vi starkare när vi kämpar tillsammans!
Vi hälsar välkomna till en kväll med tema grannskapskamp.
Kamrater som tidigare varit organiserade i Autonomt Motstånd berättar om sina erfarenheter av kvartersorganisering i Malmö.
Föredraget följs av öppen diskussion om hur vi kan kämpa tillsammans, inspirerade av tidigare erfarenheter och utifrån den verklighet vi möter idag.

Föreläsning med Alberto Altes
Torsdag 15 maj Kl.18 – 19.30
Amalthea bokkafé, Kristianstadg. 41C
Vilken roll spelar medborgarna i att utforma stadens rum och ytor?
Den frågan ställer vi oss när Allt åt alla bjuder in Alberto Altes, som är bland annat arkitekt, forskare och föreläsare på Arkitekthögskolan i Umeå, för att föreläsa.
Altes kommer att reflektera över de samtida förhållandena i Umeå som genom vilka vi kan tolka och förstå stadsomvandlig och se vart utvecklingen leder. Han kommer sedan föreslå sätt vi kan skapa och omforma staden och stadsrummet utifrån våra behov och begär genom etableringen av anarkistiska allmäningar.
Altes är delansvarig för ”Laboratory of Immediate Architectural Intervention” (LiAi) genom vilken han driver sina studenter att involvera sig i frågor och konflikter kring stadsrummet. Hans föreläsning kommer att inkludera exempel på arbete och forkning kring staden, stadsrummet och allmäningar utfört av LiAi.
Vi på Allt åt alla hoppas att det här kommer ses som en uppladdning och inspiration inför lördagens aktivitet.
Föreläsningen kommer att hållas på engelska och görs i samarbete med Amalthea Studieförbund och ABF.

Vi öppnar upp staden – 15 minuter av drömmar och gemenskap
Lördag 17 maj KL. 14
Värnhemstorget
Staden är allas, men det märks mindre och mindre. Vart tar alla allmänna ytor i staden vägen, i form av parker och torg?
En del försvinner bakom köpcentrumens stängda fasader, fasader som breder ut sig och tar över större och större del av vår stad.
Kom med och förvandla under 15 minuter ett köpcenter till vad du vill att det ska vara.
Vad behövs i staden?
Fler parker, simhallar, fotbollsplaner, körövningställen, dagis, fritidsgårdar, cykelverkstäder…

GÖTEBORG

Förbundet Allt åt Alla vill med Stadskampsveckan belysa och sätta i sammanhang de olika kamper som pågår runt om i staden. Dessa kamper kan framstå som orelaterade till varandra, men handlar när man tittar närmare på det om i grunden samma saker. Vi kan bli starkare om vi ser det gemensamma i våra enskilda kamper och ser oss som delar av samma helhet.

Årets stadskampsvecka kommer fokusera på lokala kamper samt specifikt på en a(u)ktion vid Älvrummet

Framför operan i Göteborg så ligger Älvrummet, som på sin presenteras som ”ett helt hus tillägnad utvecklingen av Göteborg”. Huset och verksamheten ägs av stadsbyggnadskontoret och det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB. Den dagliga driften sköts av ett företag som heter Coor Service Management. De som träffar besökare är anställda via bemanningsföretaget Academic Work.

I rummet kan man titta på modeller av hur Göteborg kommer att ”utvecklas” och se ut i framtiden. Då och då anordnas också debatter och samtal där medborgare påstås bjudas in för att framföra sina synpunkter på hur stadsplaneringen i Göteborg fungerar. I själva verket är rummet ett museum för hur mark- och fastighetskapitalisters intressen ständigt prioriteras framför de som bor i Göteborg. Älvrummet har ingen information om hur segregerad Göteborg som stad är, hur bostadsbristen ska bekämpas, hur nedgångna fastigheter ska kunna renoveras utan att de som idag bor där tvingas flytta. Trots att Göteborg har gjort sig internationellt känd för att vara en delad stad är Älvrummet ett rum som aktivt väljer att inte fokusera på stadens allvarliga och brådskande frågor. Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling och Coor Service Management vill inte synliggöra stadens sociala klyftor, trots att social hållbarhet sägs vara en av grundpelarna för arbetet med stadsutveckling.

Älvrummet är ett showroom där varumärket Göteborg visas upp och säljs. Där presenterar staden ”hur Göteborg marknadför sig på fastighets- och investerarmässan i Cannes” under rubriken ”Vem i hela världen vill bygga i Göteborg?”. Personalen uppmanas av sina uppdragsgivare (för de är inte anställda) att undvika kritiska debatter med besökare. Guiderna utbildas inte om stadens sociala och ekonomiska situation. Ambitionen är inte att ta stadens boendes synpunkter på allvar utan istället att besökare ska ”komma ut nyfikna”. Som om vårt boende och vår stad är en vara som vi ska bli sugna på att köpa, eller kanske tillåta att stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling att fortsätta sälja?

Vi vet en del av Göteborg vi är sugna på att sälja, Älvrummet! Kom till vår utauktionering av Älvrummet den 17:e maj kl 13!

Facebookevent för hela veckan.

TISDAG 13 maj: Biskopsgårdens framtid pratar om sin kamp i Biskopsgården.
Syndikalistiskt Forum
Klockan 18:00.
Mat, kaffe/té och fika kommer finnas så ta med kontanter!

ONSDAG 14 MAJ: Aktion och avspärrning av bemanningsföretag.
Vi möts i Brunnsparken, vid Johannastatyn 18.00 för att sedan spärra av flera kontor i området med band och texten ”Varning osäkert arbete pågår”. Bland annat Proffice, Manpower och Addeco har sina kontor kring Brunnsparken. Vi kommer också ha skyltar med texten ”Bemanningshelvetet”, vårt flygblad med det påhittade bemanningsföretaget Uniflax, västar och skyddshjälmar. Alla som vill delta är välkomna!
Johannastatyn, Brunnsparken
Klockan 18.00

TORSDAG 15 maj: Aktionsworkshop inför lördag samt diskussion kring det problematiska med Älvrummet.
Syndikalistiskt Forum
Klockan 18:00
Mat, kaffe/té och fika kommer finnas så ta med kontanter!

LÖRDAG 17 maj: Förbundet Allt åt Alla Göteborg bjuder in till en utförsäljning av Älvrummet och andra onödiga företag som kommunen väljer att pumpa in pengar i.
Älvrummet klockan 13:00.

UMEÅ

Mellan den 12 och 18 maj pågår Stadskampsveckan i Stockholm, Malmö, Lund, Uppsala, Göteborg, Umeå och flera andra städer. Därför passar vi på att slå på stort och kör tre parallella mikroallmänningar på Klossen denna lördag.

1. Som vanligt håller vi fikaallmänningen öppen. De som kan ta med fika att bidra med får göra det, och resultatet tillfaller alla som vill fika.

2. Vi arrangerar en leksaksallmänning efter samma princip som kläd- & bokallmänningarna. Alla tar med vad de har att avvara, och alla får ta efter behov även om man inte bidragit med något. Exakta tider för inlämning etc kommer!

3. Återigen fixar vi cyklar tillsammans i parken utanför Klossen. Ta med cykeln och få hjälp att laga den, eller kom förbi och hjälp andra! Mer info om exakta tider kommer.

11.00 – 17.00
Kulturhuset Klossen, Ålidhem
17 maj, 2014.

Facebookevent
.

Boendemanifestation mot nazism på Umedalen
Tisdag 13 maj
Busshlp ”Löftets gränd”, 19.00

Kvinnohusockupationen i Umeå 1983
Onsdagen 14 maj, kl 18.00.
Kulturhuset Klossen, Ekonomistråket 6

Våren 1983 ockuperade en grupp kvinnor en gammal gul träkåk nere vid älven i Umeå. Efter år av sega förhandlingar ville de sätta ytterligare press på kommunen i kampen för ett Kvinnohus i staden.

Under stadskampsveckans onsdag (14/5) besöker Kerstin Norlander oss på Kulturhuset Klossen för att berätta om ockupationen och erfarenheterna den skapade. Norlander är doktor i Ekonomisk historia samt lektor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och var drivande i kampen för ett kvinnohus på 1970- & 80-talet.

Föreläsningen är gratis, och vi bjuder på fika!

/ Allt åt alla Umeå

https://www.facebook.com/events/316947268454774

STOCKHOLM

Förbundet Allt åt Alla vill med Stadskampsveckan belysa och sätta i sammanhang de olika kamper som pågår runt om i staden. Dessa kamper kan framstå som orelaterade till varandra, men kan när man titta närmare visa sig handla om i grunden samma saker. Vi kan bli starkare om vi ser det gemensamma i våra enskilda kamper och sätter oss själva som delar i samma helhet. Vi är en rörelse, och detta syftar stadskampsveckan till att belysa. Inte minst handlar det om att utöka och stärka de faktiska kopplingarna inom denna stadskampsrörelse vi på olika sätt utgör delar av.

Bittra strider har utspelat sig i staden det senaste året. Vi ser hur ambitionerna att skapa ett ”attraktivt” Stockholm (”i världsklass”) fortsätter att strama åt livsutrymmet för det stora flertalet av stadens invånare. Samtidigt som spekulanter och kapital rör sig obehindrat ser vi hur människor avhyses, såsom i fallet med EU-migranterna den senaste tiden. REVA-projektet har visat sig fortleva, register över folkgrupper har uppdagats och rasister tar plats och ton både i riksdag och på gatan. Och så tycks de tillåtas göra då vi ser en normalisering av SD samtidigt som de polisiära ”insatserna” mot gatufascisterna är av snarast stödjande karaktär.

Samtidigt ser vi också massiva mobiliseringar som sker på kort tid, vi ser hur både gymnasieelever, läkare och brandmän sätter ner foten mot rasisternas närvaro. Stadskampen idag innefattar både en strävan att göra våra områden trygga, öppna och levbara, och en strävan att öka vår direkta makt över de områden där vi bor. Således kämpar vi både mot fascisternas närvaro, som vill splittra och skrämma oss, och mot de stadsomvandlingsprocesser som köper upp våra områden, höjer våra hyror eller tvingar oss att ta stora privata lån för att köpa loss våra lägenheter.

Invigning av Stadskampsveckan – på NK!
Lördagen 10 maj, kl 14.00
Nordiska Kompaniet, Hamngatan 18

Våren är här och det är åter dags för Stadskampsveckan! Denna årliga festival har sedan flera år belyst de strider som utkämpas för rätten till staden. I år är Stadskampsveckan viktigare och mer akut än någonsin.

Vi ser hur ambitionerna att skapa ett ”attraktivt Stockholm i världsklass” fortsätter att strama åt livsutrymmet för det stora flertalet av stadens invånare. Samtidigt som spekulanter och kapital rör sig obehindrat ser vi hur människor trakasseras och avhyses, såsom i fallet med EU-migranterna den senaste tiden, hur det offentliga rummet uppslukas av inglasade och sterila gallerior.

Men allt är inte som vanligt! Nytt för i år är att vi har valt att förlägga Stadskampsveckans invigning på Nordiska Kompaniet (NK). Roligt tycker vi, även om vi är något förvånade. Det är första gången ett företag av NK:s kaliber sponsrar Stadskampsveckan, och vi är mycket tacksamma för denna oväntade räddning. Vi har i elfte timmen insett att allmännyttans, ideella föreningarnas och folkrörelsernas tid är förbi. Det har därför varit nästintill omöjligt att hitta en bra lokal för invigningen.

Det kommer finnas tilltugg och champagne, det kommer hållas brandtal, det kommer spridas konfetti, glam och flärd. Det kommer vara samhällsomstörtning. Ta chansen att få vara med om ett unikt tillfälle i svensk autonom vänster-historia!

Bjud in de ni vet vill vara med om detta historiska ögonblick. Helst då ingen som har att göra med NK, de är så stressade inför den stora invigningen att vi ABSOLUT inte vill störa!

Facebookevent.

Konstkuppen
Söndagen 11 maj kl. 14:30
Cyklopen, T-Högdalen.

För ett år sedan så förvandlade Planka.nu sitt kontor till ateljé. Tillsammans med en grupp konststuderande, ett par kompisar, en handfull barn, ett gäng hangarounds, några äldre damer samt flera av Stockholms tyngsta gatukonstnärer tillverkades omkring 100 konstverk på nedplockade reklamaffischer som vi sedan satte upp i tunnelbanan. Alltifrån Solanas-citat och vardagspolitiska budskap till lolcats och klassiska naturskildringar fick ersätta de trötta reklamaffischerna.

Denna gång hjälper vännerna i Linje19 och Cyklopen till och bjuder in till en reklamfri heldag i konstens tecken. Vi syns på kulturhuset Cyklopen söndagen den 11:e maj klockan 14.30 och gör konst på baksidan av reklamaffischer, sen går vi gemensamt ut och sätter upp! Inga förkunskaper krävs, vi kommer att stå för reklamaffischer att måla på, pennor, saxar, lim, målarfärg och sprayburkar.

Gillar du graffiti? Skissa upp en målning på reklamen!
Tycker du om collage? Klipp och klistra ihop en egen tavla!
Har du inga idéer? Vänd på reklamen och häng dit en penna, så får någon annan chansen att uttrycka sig!

/ Planka.nu, Cyklopen och Nätverket Linje19

Facebookevent.

Militanta undersökningar
Söndagen 11 maj, kl 15.00-20.00
Hemliga Trädgården, Johannesbergsgatan 6, 12635 Stockholm, Sweden

Den militanta undersökningen är en metod som blev känd genom den autonoma arbetarrörelsen i Italien, men som har sina rötter längre tillbaka i tiden. Det var bara på fabriksgolvet, bland arbetarna, som kampen kunde ta sin utgångspunkt. Den militanta undersökningen, en undersökning som är riktad mot verklig förändring och som bygger på deltagande, kommer ur insikten att ingen klasskamp kan nå framgång utan att vara solitt grundad i arbetarklassen. I stället för att börja schematiskt i ett program eller en teori, så tar den avstamp i erfarenheterna, de personliga erfarenheterna, som sätts i spinn och uppgår i en gemensam, politiserad erfarenhet.

”Militanta undersökningens syfte är inte att förstå eller beskriva, dess syfte är inte att sätta ord eller synliggöra. Målet är att förändra. Undersökningen är bara ett moment i ett organisatoriskt arbete, att lyfta – ofta osynliga och isolerade – praktiker och hjälpa dem uppnå kollektiva sammanhang. I det steget blir det personliga politiskt.” (Brandtal, ur Brand nr.2, 2014)

När de gamla parollerna dött, dogmerna klingar falskt och tolkningarna fastnat i det förgångna så är det dags att återgå till det verkliga. Kanske är vi många som förnimmer ett bultande behov av en politisk praktik och aktivism som ligger verkligheten nära och som är inriktad på konkret förändring? Eller kanske är det just vår verklighet som är hindret, och att våra metoder för undersökning samtidigt måste låta oss bryta med denna verklighet – om inte annat för att uppnå klar sikt?

Vi samlas på Hemliga trädgården för att diskutera vad den militanta undersökningen kan ge oss idag, vilka som är våra viktigaste undersökningsområden och vilka frågor som ska ställas (samt HUR de ska ställas) till vår utsugande omgivning för att vi ska kunna lokalisera den punkt dit vi laddar vårt välriktade slag. Vi samlas för att rannsaka oss själva, våra erfarenheter och upptäcker hur våra erfarenheter är genomsyrade av det samhälle vi lever i. Vi samlas för att spåra vägen från det personliga till det politiska.

”det är skillnaden mellan verkligt revolutionär politik och bara förment revolutionär, dvs opportunistisk politik: att vi utgår från det objektiva läget, de objektiva villkoren, från proletariatets faktiska situation, massornas situation i metropolerna – vartill hör att folket ner genom alla skikt och från alla håll befinner sig i systemets grepp och under dess kontroll. opportunisterna utgår från proletariatets alienerade medvetande – vi utgår från alienationen såsom ett f a k t u m och från detta faktum härleder sig frigörelsen som en n ö d v ä n d i g h e t.” (tal av Ulrike Meinhof i moabit, september 1974, under rättegången på grund av fritagningen av Andreas Baader)

Med oss under eftermiddagen kommer vi ha Nina Jeppsson från Jordbro Stadsteater, Mattias Forshage från Surrealistgruppen, och konstnären Ruben Wätte.

Upplägget ser ut så här:
• Allmän presentation av militanta undersökningen
• De medverkandes presentation av sina specifika praktiker och undersökningen av staden på olika sätt
• Smågruppsvandringar i området
• Återsamling för storgruppsdiskussion och avrundning

Förhoppningsvis kommer vi kunna servera något ätbart till självkostnadspris.

/ Tidningen Brand och Allt åt alla

Facebookevent.

Fristad Stockholm
Måndag 12 maj, kl 18.00
Plats: TUR-teatern i Kärrtorp.

Kom och snacka om fristäder! Presentation, snack och workshop.

Ta med cash om du har några! Det kommer finnas vegankäk och fika. De som lagat och bakat har inga pengar därför tar vi betalt för käket så att de kan tjäna ihop lite.

Stockholm är en sluten stad för den som inte har papper, personnummer och pengar. När du vill bli medlem någonstans behöver du ett personnummer, vill du gå in någonstans måste du nästan alltid kunna köpa något, eller i alla fall se ut att ha råd med det. Fan om du vill pissa i den här staden behöver du ha en tia att betala med. Vill du ta dig runt i staden behöver du ha råd med ett SL-kort, plankar du är det bäst för dig att du ser svensk ut annars riskerar du att fastna i en ”inre utlänningskontroll”. Den så kallat fria rörligheten för med sig ett batteri av inre gränskontroller som gör en del av oss mindre rörliga än någonsin.

Vi måste prata om och ändra på det här. Vi måste aktivt öppna fristäder där vi är. Ditt vardagsrum kan bli en fristad genom att en som inte har någonstans att bo får sova där. Din idrottsklubb eller kulturförening kan bli en fristad genom att aktivt bjuda in och ta emot medlemmar utan krav på personnummer och pengar, din butik eller ditt café kan bli en fristad genom att ha en gratishörna eller ha bjudkaffe en dag i veckan, din tidning kan bli en fristad genom att låta papperslösas röster ta plats på sina egna villkor.

Arr: Ingen människa är illegal Stockholm
Facebookevent.

Det är vi som är EU-migranterna
Måndagen 12 maj, 18.00.
Plats: Skarpnäcks folkhögskola, Horisontvägen 26

Solidaritet för 17 och Skarpnäcks folkhögskola bjuder in samtal. Lyssna till och prata med två personer från Rumänien som försörjer sig som tiggare i Stockholms södra förorter. Hur är situationen i deras hemtrakter? Vad är det som leder till att en människa åker till Sverige, långt bort från familj och sociala nätverk för att försörja sig som tiggare? Vad är deras perspektiv på situationen i Europa och drömmar om framtiden.

Lyssna till Solidaritet för 17 som berättar om sitt arbete tillsammans med hitresta EU-migranter. Om upprinnelsen till arbetet och deras politiska visioner.

Filmaren Antonie Frank visar en kort film som skildrar vräkningen av rumäner från boendet i Helenelund.

Arrangemanget är samarbete mellan Solidaritet för 17 och Skarpnäcks folkhögskola med medel från Arvsfonden inom projektet Inkludera Mera. www.inkluderamera.se

/ Solidaritet för 17
Facebookevent

Den röda tråden: Våra kampers stad – Stadskamp i Stockholm från 60-talet till idag 
Tisdagen 13 maj kl 18.00
Biograf Tellus, Vattenledningsvägen 46, T-Midsommarkransen

Stockholm har alltid varit en omstridd plats. Det har pågått en intensiv kamp om rätten till staden, rätten till bostäder, mötesplatser och tillgång till det offentliga rummet. Från 60-talets stadsomvandlingar, rivningarna av Klara, Almstriden, innerstadslyften, motorvägssatsningarna, kontorisering och gentrifiering över till dagens förortskamper. Vi kommer försöka avtäcka denna motståndshistoria och lyfta fram lärdomarna.

Hur kunde en stadsdelsorganisering i femton stadsdelar uppstå på 70-talet? Hur lyckades man bilda en bred allians av folkrörelser mot motorlederna runt Stockholm på 90-talet? Hur bemötte man de första och andra vågorna av privatiseringar och utförsäljningar av Stockholms allmännytta och gemensamma tillgångar?

Med panelsamtal och filmvisning lyfter vi stafettpinnen vidare och gör en kunskapsöverföring för att hålla Stockholms motståndsådra levande, från kvarter till kvarter, decenium till decenium, generation till generation.

/ Den röda tråden – i samarbete med Allt åt alla

Gemenskaper i konversation – Smygläsning av Stadsomvandlingsparlör

Tisdag 13 maj kl. 18.00
Cigarrvägen 14, Hökarängen

18.00 Soppa och bröd.
19.00 Smygläsning ur SIFAVs kommande Stadsomvandlingsparlör. Fler läsningar under kvällen.

I Konsthall C:s långtidsundersökning Hållbarhet – vad menar vi? ryms en längtan att bygga långvariga relationer med samarbetsparter som Konsthallen redan nu har, liksom med nya vänner. Vi vill öppna för detta genom att starta upp utbyten och samtal, där vissa är publika på Konsthall C under maj 2014. Sørfinnset skole/the nord land, Trampolinhuset, Kuratorisk Aktion, Ensayos, Sunshine Socialist Cinema, SIFAV och Mustarinda Association. Alla dessa långsiktiga försök, vill verka och vara prefigurativt. I slutet av maj har vi också en möjlighet, träffa konstkollektivet Atis Rezistans från Port au Prince i Haiti. Våra egna och andra sammanhang blir för oss en källa och en möjlighet till analys, i en situation där välfärdsstaten tvingas bort, på platser där den tidigare funnits. Parallellt skapas andra artificiella gemenskaper, uppifrån konstruerade och marknadsförda som frivilliga. Men samtidigt pågår också genuina försök att hitta andra gemenskaper, som kan fylla behov som inte tillgodoses av det vi tidigare kallade det allmänna. Det komplexa sambandet mellan sänkta skatter och välgörenhets- och frivilligorganisationer, är en fråga som vi gärna dryftar och hur vi undgår de nyliberala strategiernas utvinning av alltmer kapital, ju mer vi jobbar gratis. Detta är en utställning som byggs gemensamt över tid och på enklast möjliga vis.

/ Söderorts Institut för Andra Visioner
Facebookevent.

När staden äter sig själv – Ghost fordism och urban kannibalism
Onsdagen 14 maj kl 18.00
Konsthall C, Cigarrvägen 14, T-Hökarängen

En studiekväll på Konsthall C om städernas utveckling i krisens spår. Det senaste året har en rad protester brutit ut direkt kopplade till stadsomvandlingar, megaprojekt och stadsupprensning – från Istanbul till Sao Paolo. I kväll ser vi närmare på vad gentrifieringen, förtätningarna och stadslyftens andra sida är? Medan vissa stadsdelar ska göras hippa och marknadsvärdet höjs, vilka områden lämnas utanför och ses inte som värda att satsa på? Var sker förslumningen, lämnas tomma köpcentrum och ödetomter i en stad med skriande behov av billiga bostäder och lokaler? När stadens resurser töms på megaprojekt, skrytbyggen och arenor, vilka områden lämnas resurslösa?

Alex Berthelsson (bloggen Popvänster, Planka.nu) och Ana Betancour (arkitekt och mediaaktivist) inleder och vi läser sedan tillsammans Matteo Pasquinellis text ”

. Och diskuterar hur vi kan ockupera stadens övergivna platser, fylla dem med liv igen och göra dem till fästen för en urban motmakt.

Visionärt kartläggande och konspirativt utforskande.

Arr: Allt åt alla i samarbete med Popvänster

Facebookevent.

Teatro Valle Occupato
Torsdagen 15 maj kl 21.00
Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, Stockholm

Teatro Valle är en teater i Rom som ockuperades 2011. Teatern har blivit internationellt känd som ett experimentellt rum för nya sociala, politiska och kulturella praktiker som idag cirkulerar kring idéer om direkt demokrati och allmänningar. Den 14 juni 2011 ockuperades Teatro Valle. I Rom är det stor brist på bostäder samtidigt som många hus står tomma. En våg av ockupationer går därför genom Rom. Teatro Valle ligger i centrum av Rom där nästan ingen har råd att bo. Att ockupera Valle är att frigöra en plats i centrum av staden dit människor kan komma utan att behöva konsumera och för att kunna dela och skapa ny kultur. Teatro Valle har en mängd praktiker den beror av. Det är genom människors relationer som platsen får liv. Eftersom teatern från början var tänkt som ett torg är det ett politiskt rum där allmänningar äger rum; en öppen plats för relationer, motsättningar, delande och konflikter. Samtalet kommer att hållas mellan Valeria Colucci och Luca Franc som kommer direkt från Rom till Teatertribunalen för att berätta om hur en teater kan fungera som en allmänning (common). Samtalet kommer att vara på engelska.

Se hela festivalprogrammet här.

Manifestation: Stockholmsupproret
Lördagen 17 maj, kl. 12:00
Sergels torg

Demonstration på Sergels torg lördagen den 17 maj kl 12.00. Upprop till alla medborgare och grupper som förfäras över den hårdhänta och okänsliga exploateringen av Stockholm hittills en av världens vackraste huvudstäder! Vi är inte emot bebyggelse men vi vill att stadens tillväxt ska ske med eftertanke, varsamhet och lyhördhet för stadens unika värden – en god stad för alla åldrar och en enastående turistattraktion.

På många platser i Stockholm pågår förändringar i känsliga stadsmiljöer. Det byggs vid stränder, på naturmark och i parker. Mark på innergårdar för lekytor och skolgårdar offras. Kulturhistoriskt intressanta hus rivs, värdefulla träd fälls, påbyggnader på befintliga hus och nya höghus ändrar stadens silhuett och karaktär i känsliga miljöer. Kulturvärden och t.o.m riksintressena för kulturmiljön sätts på undantag! De offentliga platserna försvinner eller privatiseras.

/ Stockholmsupproret, Rädda Slussen, Rädda Årstafältet mfl.
Facebookevent.

BOSTADSVRÅLET – NATIONELLT BOSTADSPOLITISKT FORUM I STOCKHOLM

Bostadsvrålet är ett brett nätverk av lokala föreningar runt om i landet som har gått samman för att lyfta behovet av en social bostadspolitik, göra bostadsfrågan till en av de högst prioriterade frågorna inför höstens riksdagsval och sedan se till att politikerna håller vad de lovat.

Nu bjuder vi in till Bostadspolitiskt forum – en mötesplats för föreningar som arbetar med frågor som rör nyproduktion, upprustning, utförsäljningar och ombildningar av allmännyttan. Under två dagar i maj kommer det arrangeras workshops, panelsamtal, kulturinslag och debatter om bostadspolitik och lokal organisering i Tensta konsthall.

Här träffar ni andra föreningar från hela landet, utbyter erfarenheter och får ännu mer på fötterna för att fortsätta arbetet hemma i ert bostadsområde.

Facebookevent.

LÖRDAG

INTRODUKTION kl 10-10.15
Bostadsvrålet – en lägesrapport om bostadskrisen

SKIFTE I BOSTADSPOLITIKEN – HUR HAMNADE VI HÄR? kl 10.30-12
Inbjudna: Irene Molina, Eric Clark, Ida Borg och Martin Hofverberg
Moderator: Clara Lindblom
Arrangör: Bostadsvrålet

ÖKAT MEDBORGARINFLYTANDE I SAMHÄLLSPLANERINGENkl kl11-11.45
Inbjudna: Hyresgästföreningen Järva (Sthlm), Nätverket Järvas Framtid (Sthlm) och Staden vi vill ha (Gbg)
Arrangör: Hyresgästföreningen region Stockholm

PECHA KUCHA – ARKITEKTUR LÖSER UNGAS BOENDE kl 12.30-13.15
Inbjudna: Jagvillhabostad.nu (Sthlm), Okidoki Arkitekter (Gbg), Belatchew Arkitekter (Sthlm), White Arkitekter (Sthlm)
Arrangör: Sveriges Arkitekter

ARBETE MOT LYXRENOVERINGAR kl 12.30-13.15
Inbjudna: Biskopsgårdens framtid (Göteborg) och arbetsgruppen för Barkassvägen/Lidingö (Stockholm)
Arrangör: Hyresgästföreningen Gränby (Uppsala)

HYRESRÄTTEN – SÅ FUNKAR DET! kl 13-13.45
Föreläsning av Martin Hofverberg från Hyresgästföreningen region Stockholm

BOSTADSPOLITIK FRÅN 1900 FRAM TILLS IDAG kl 13-13.45
Föreläsning av Ola Nylander (Chalmers, Göteborg)

INTERNATIONELL UTBLICK kl 13.30-14.15
Inbjudna: Teatro Valle (Rom) och Stealth (Belgrad)
Arrangör: Allt åt alla

“TENSTA MUSEUM: RAPPORTER FRÅN DET NYA SVERIGE” kl 14-14.30
Guidning av utställningen
Arrangör: Tensta Konsthall

ORTEN ORGANISERAR SIG kl 15-16.15
Inbjudna: Pantrarna (Göteborg), Street Gäris (Sthlm) mfl
Moderator: Shadé Jalali
Arrangör: Bostadsvrålet

SÖNDAG

STRIDEN OM PENNYGÅNGEN kl 10-11.15
Arrangörer: Nätverket Pennygångens framtid (Göteborg), Hyresgästföreningen Västra Sverige

”JAG ÄR FAN EN PANTER” kl 10-12
Dokumentärfilm om Pantrarnas arbete i Biskopsgården i Göteborg. Filmen följs av ett samtal med Nätverket Linje 19

JENNY WRANGBORG kl 11.30 – 11.50
Poesiuppläsning av Jenny Wrangborg

STADSDELSLYFT GOES GENTRIFIERING kl 12.30- 13.45
Inbjudna: Catharina Thörn, Maryam Fanni
Moderator: Erik Persson
Arrangör: Allt åt alla (Stockholm)

LIVEABLE CITIES kl 12.30-13.15
Föreläsning av Urbanisma

DISKUSSION OM DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN kl 13.30-14.15
Inbjudna: Centrum mot rasism, SSCO, RFSL Stockholm
Arrangör: Malmö mot diskriminering

BOSTADSPOLITIK – HUR SKULLE EN AKTIV BOSTADSPOLITIK KUNNA SE UT FÖR ATT FÅ GÅNG BYGGANDET? kl 13.30-14.15
Inbjudna: Clara Lindblom (Hyresgästföreningen), Hans Lind (KTH)
Arrangör: Kvinnors Byggforum

“TENSTA MUSEUM: RAPPORTER FRÅN DET NYA SVERIGE” kl 14-14.30
Guidning av utställningen
Arrangör: Tensta Konsthall

ATT BYGGA FÖR ALLA kl 14-14.45
Inbjudna: PRO och Förbundet för unga rörelsehindrade
Arrangör: jagvillhabostad.nu

HUR GÅR VI VIDARE? Kl 15-16.15
Inbjudna: Nätverk som deltagit under helgen – anmäl gärna intresse till info@bostadsvralet.nu!
Arrangör: Bostadsvrålet

ÖPPEN SCEN
Under båda dagarna kommer det dessutom att finnas en öppen scen där besökare och deltagare själva kan ta ordet och berätta om olika frågor som känns viktiga att lyfta.

Med reservation för en del ändringar. Fler programpunkter tillkommer.

Hela programmet ligger uppe på www.bostadsvralet.nu.

En dag för Husby och Järva – ett år efter kravallerna

Lördagen 24 maj, kl. 12:00
Plats: Husby torg och Husby träff

Unga och gamla eldsjälar i Norra Järva Stadsdelsråd, Rats teater och Husby kulturkvarter anordnar den 24 maj ett år efter kravallerna en dag om vad Husby och Järva vill och kan.

Preliminärt tidsschema:
11.45-12.15 Musikinvigning med Rrriot Samba på torget vid t-banan
12.15 Hej och välkomna av alla arrangörer
12.30-12.45 Talkör av StreetGäris mfl möter filmpubliken som kommer med t-banan, arr. RATS teater
12.30 Knattebio i biblioteket varje halvtimme, arr. Husby kulturkvarter
13.00-13.45 Antigones dagbok, mobildrama som går runt i Husby med start utanför biblioteket – premiär mobilappsfilm med unga i Husby, arr. RATS teater
13.00-hela eftermiddagen på torget, informationsbord, mat, deltagande kulturevenemang, arr lokala föreningar och partier
14.00-15.00 Spaning Vårt Husby – utställning, mingel och ev. öppen mick i Husby träff, arr. Norra Järva Stadsdelsråd
15.00-16.30 Hur ska segregationen brytas och alla tillförsäkras jobb och likvärdig utbildning? – utfrågning/debatt med Stockholms stads politiker, ev. varvat med korta filsekvenser ur filmen från t-banan, arr. Norra Järva Stadsdelsråd
15.00-16.00 Barnfilfestival i Kulturskolan, åk 5 & 6, arr. Husby kulturkvarter
16.30 El Sistema barnkör på torget, arr. El Sistema
17.00-18.00 Rector ungdomsgårds ungdomsfilm i Kulturskolan, arr. Husby kulturkvarter
18.00-19.00 På min gata, teaterpremiär i Husby träff med LED-skärm och högtalare på torget, om kravallerna utifrån en orolig mors perspektiv med bl a Gunilla Röhr och Stockholmssymfoniker, arr RATS teater
19.30-00.00 Kulturkväll i Husby träff med unga Järvas musiktalanger, poeter, filmare och Stefan Sundström

Samtidigt arrangerar kl 12.00-16.00 Svenska Bostäder en familjedag i Husbyparken med ponnyridning, hoppborg och kaffe mm – med uppträdande av Mojje kl 14.00

/ Norra Järva Stadsdelsråd
Facebookevent.

Kategorier
Allmänt

Adbusting mot Uppsalas varumärke

”Välkommen hit, välkommen hem!” är Uppsala kommuns officiella slogan. En del av en marknadsföringssatsning som i kombination med en omfattande ombyggnad av staden är till för att ”höja attraktiviteten” (nyspråk för ”locka hit rika människor”). För oss som bor i Uppsala ter sig sloganen mest som ett dåligt skämt – vår verklighet präglas av allt längre kötider till allt dyrare hyresrätter eller allt osäkrare lån till allt dyrare bostadsrätter och villor. Vilket hem är det som menas?

Samtidigt som kommunpamparna gör noll och intet åt bostadsbristen höjs hyrorna i Gränby med 34 procent. Häromåret höjdes de i Kvarngärdet med 60 procent. Vilket område står på tur? Sävja? Eriksberg? Under stadskampsveckan gav vi i Allt åt Alla Uppsala oss ut för att ge staden mer passande förslag på slogans.
Kategorier
Allmänt

Stadsblad: Stad i ljus nr 1

Detta är det första numret av vad vi hoppas blir en lång utgivning av stadsbladet Stad i ljus. I det här numret riktar vi fokus mot bostadssituationen för oss Uppsalabor – hur är det tänkt att vi ska kunna bo någonstans egentligen? Allt längre kötid till allt dyrare hyresrätter eller allt osäkrare lån till allt dyrare bostadsrätter och villor möter oss alla.

Stad i ljus är ett blad av och för Uppsalabor, utgivet av förbundet Allt åt Allas Uppsalagrupp. Vi skriver om
saker som händer i vår stad och som berör oss alla. Vad vi framför allt vill göra är att skriva om de konflikter som vi alla är en del av, vare sig vi vill eller inte. Vilka är det egentligen som tjänar på de förändringar som pågår? Vilka är det som får betala för dem? Vad finns det för alternativ? Vi tycker oss ha sett en utveckling där vi får allt mindre gemensamma resurser, allt större klassklyftor och allt mindre inflytande över våra egna liv.

Med detta och framtida nummer hoppas vi bidra till en diskussion om hur vi Uppsalabor kan ta makten över de områden vi bor i. Har du en fråga eller åsikt om det här bladet? Kontakta oss på uppsala@alltatalla.se.

Ladda ned första numret här: Stad i ljus nr 1

Kategorier
Allmänt Evenemang Stockholm

Öppen inbjudan till Stadskampsveckan 6-12 maj 2013

Konflikterna hårdnar i städerna. I område efter område säljs allmännyttan ut till privata värdar bortom de boendes inflytande. På andra platser söks korsiktiga vinster genom såväl bristande underhåll som lyxrenoveringar med chockhöjda hyror för hyresbetalarna. Genom det omtvistade REVA-projektet byggs inre murar i en jakt på de utan papper där rättssäkerheten sätts ur spel. Vi ser resurser flyttas från skola, vård och kulturhus till allt mer våghalsiga skrytbyggen i hoppet att sätta just den egna staden ”på kartan” och på så sätt attrahera investerare i globaliseringens tidsålder. Genom en övergång från välfärd till skuldfärd bärs en allt större del av stadslivet upp av ohållbar skuldsättning.

Det är dags att ta över staden! För fjärde året i rad arrangeras mellan den 6 och den 13 maj Stadskampsveckan. Det är en öppen möjlighet att lyfta de konflikter som blossar upp i våra städer, att undersöka, protestera, sammanlänka och mobilisera. I Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå, Lund och Uppsala samordnas veckan av Förbundet Allt åt alla, men vem som helst kan på egen hand ta initiativ till aktivitet i dessa eller andra städer. För att få med just er aktivitet på gemensamma scheman som sammanställs, kontakta oss på umea@alltatalla.se eller din närmsta lokalgrupp.

/ Förbundet Allt åt alla Umeå och Stockholm

Kategorier
Allmänt

Stadskampsveckan 2012: En sammanfattning

Mellan den 7-13 maj genomfördes Stadskampsveckan för tredje året i rad. Över 40 aktiviteter genomfördes i Stockholm, Umeå, Malmö, Lund, Göteborg, Nyköping och Uppsala; stadsvandringar, filmvisningar, debatter, studieträffar, möten mellan grupper som organiserar sig i sina bostadsområden, aktioner, mikroallmänningar, demonstrationer, massplankningar och mycket mycket mer. Här sammanfattar vi de aktiviteter som genomfördes under årets vecka stad för stad. Nästa år är vi förhoppningsvis ännu fler städer, nätverk, organisationer och kvarter som deltar!

Umeå

I Umeå planerades och genomfördes stadskampsveckan för andra året i rad. Vår ambition var att sammankoppla och anhopa de praktiska aktiviteter och teoretiska diskussioner som följer vår verksamhet under resten av året.
Veckan började med första delen i en två dagars diskussionsträff om Umeås pågående stadsomvandling under titeln: ”Umeå under omvandling till kreativ stad – men för vem?”. Som diskussionsunderlag användes en text av geografen David Harvey med titeln ”Från storskalighet till entreprenörskap”, men på plats fanns även en lokal akademiker – Madeleine Eriksson, för att hålla ett kort inledningsföredrag om textens bärande teser. Efter föredraget delades de cirka femton närvarande upp i tre mindre grupper för att diskutera hur vi kan förstå Umeås stadsutveckling utifrån de beskrivna förklaringsmodellerna för den idag dominerande stadsplaneringen. Vi pratade om hur människor trängs undan när stadsdelar rustas upp (gentrifiering), hur vi kan förstå funktionen bakom prestigeprojekt som Kulturväven, vad stora fastighetsägare som Balticgruppen spelar för roll och liknande. Träffen hölls på Kulturhuset Klossen, beläget mitt i miljonprogramsstadsdelen Ålidhem där många av våra egna medlemmar är bosatta.

Under tisdagskvällen fortsatte måndagens diskussionstema med lite större fokus på begrepp som ”kreativa städer”, ”gentrifiering” och Umeås stundande Kulturhuvudstadsår 2014. Vi använde en text av italineraren Matteo Pasquinelli – ”Kreativa ruiner” som nyligen publicerades i svensk översättning av Tidningen Brand (nr 2/2012). De tio deltagarna diskuterade uppdelade på två mindre grupper kring försöken att göra städer till moderna tjänsteekonomier, vad kultur innebär, varför Umeå helt plötsligt börjat värdesätta kulturen och vill marknadsföra sig som ”kulturstad”, hur inlandet påverkas av stadsutvecklingen, hur uppdelningen mellan fin- & fulkultur ser ut i vår samtid och mycket mer. Även denna träff skedde på Kulturhuset Klossen på Ålidhem.

På onsdagen hade vi ingen faktisk aktivitet. Istället passade vi på att släppa en granskande rapport om Umeås stadsomvandling, som uppföljning på studieträffarna dagarna innan. Rapporten är en genomgripande granskning av Umeås stadsplanering via styrdokument, översiktsplaner, fördjupningsplaner, uttalanden från politiker och liknande under namnet ”Umeå under omdaning – en granskning av Umeås planerade framtid”. Texten fungerar lite som en fortsättning på den granskning av biblioteksflytten som vi släppte under hösten 2011 och ett försök att koppla samman olika processer och tendenser i en helhetsbild, och därtill diskutera skeden av kamp och möjligheter till framtida kamp för en rättvisare stad. Vi skickade också ut ett pressmeddelande till lokala medier vilket genererade reportage i SR P4 Västerbotten (länk).

Torsdagskvällen tillbringades även den på kulturhuset Klossen. Tanken var att sitta tillsammans, samtala och under avslappnade former tillverka olika affischer att sätta upp i vårt närområde. Idag präglas våra offentliga utrymmen i allt högre grad av kommersiella budskap, i synnerhet platser vi är tvugna att spendera passiv tid på som busshållplatser och på kollektivtrafik. Vårt syfte med torsdagens praktiska träff var i första hand inte att kritisera denna kommersiella utbredning i sig, utan snarare att diskutera hur dessa platser rent praktiskt skulle kunna användas för en gemensam kommunikation, horisontellt mellan t ex grannar i ett bostadsområde. Hur kan vi använda det offentliga rummet för att folkbilda, sprida idéer och kunskap mellan oss? Den praktiska delen av träffen bestod alltså i att konkretisera detta genom att skapa olika former av bildlig kommunikation för att sätta upp på platser som busskurer, och på så vis exemplifiera alternativ till reklamen. En hel bunt affischer gjordes med allt från roliga/trevliga bilder till mer folkbildande texter med t ex lokal kvartershistoria.

På lördagen och söndagen avslutades årets vecka med att vi slog upp vårt partytält i en park utanför centrum i stadsdelen Ålidhem. Där erbjöd vi, i vad som får godtas som bra väder på våra breddgrader i tidigt maj, hjälp med att fixa sin cykel. Tillsammans med boende i området så byttes det däck, lagades punkteringar, justerades styren med mera. Sammanlagt så var vi kring 75 personer som kom och gick under de två dagarna. En del kom för att skruva på sin cykel, andra kom för att bara hänga ut och fika det gratisfika som vi i Allt åt Alla, och andra boende i området, tagit med. Vi fick också möjligheten att lyssna på musik då en av kvarterets boende tog med sig en hemmabyggd bärbar musikanläggning. Video från cykelverkstaden: http://vimeo.com/42091705

Sammanfattningsvis så är vi väldigt nöjda med årets stadskampsvecka. Vi har fått mer energi trots att vi jobbat en hel del för att få det här att gå ihop och bli så bra som det blev.

Är du intresserad av att veta mer om oss och vad vi har planerat att göra i Umeå härnäst så skickar du ett mail till umea@alltatalla.se eller kontaktar oss via twitter eller Facebook.

Stockholm

Det sammanhållande temat för Stadskampsveckan i Stockholm blev gentrifiering. Staden ska växa med 800 000 invånare – ett helt Göteborg – till år 2030. Detta kommer innebära en enorm stadsomvandling, som kommer förändra hela stadens struktur och sammansättning. Vi ägnade veckan med att försöka få ett grepp kring denna förändring.

På måndagen på Hemliga Trädgården hade vi en öppen studiecirkel där vi läste Stockholms olika dokument, den nya regionalplanen och Stockholmsvisionen 2030. Fram trädde en bild av hur central de nya infrastruktursatsningarna (motorleden Förbifart Stockholm samt spårvägen Citybanan) är för att öppna upp nya ytor där staden kan växa. Målet är att skapa ett flerkärnigt Stockholm och dessutom få större delar av Mälardalsregionen att bli nya pendlarorter till Stockholm. För att locka kapitalinvesteringar till Stockholm krävs ett långtgående offentligt-privat partnerskap, dvs att staten/staden genom skattepengar underlättar företagsetablering genom forskningssamarbeten, utbygd infrastruktur, låga arbetsgivaravgifter och skapandet av ”klusterzoner” för olika företagsgrenar eller industrier (datakluster i Kista, medicinsk forskning och ”life science” i Solna, designcentrum i Telefonplan/Liljeholmen).

På tisdagen höll Brand i ett välbesökt panelsamtal på Konsthall C i Hökarängen, där nya numret om gentrifering presenterades. Paneldeltagarna betonade att det var viktigt att lyfta gentrifieringsdiskussionen ur en självspäkande identitetspolitik, gentrifiering handlar inte om hur vi genom kultur och gemenskap gör områden attraktiva, utan om hur byggbolag, markägare och stadsplaneringen medvetet omvandlar staden för att kunna öka kapitalackumulationen, få ut mer ränta ur områden genom nybyggnationer, kvarterslyft, renoveringar eller ombildningar. Det är först när vi har dessa politiska och ekonomiska drivkrafter klara för oss, som vi kan börja diskutera hur vi vänder kultursatsningar, stadens dialogsamtal och mötesplatser till redskap för motstånd. Samtalet finns upplagt här: http://soundcloud.com/motkraft/brand-p-konsthall-c

Diskussionen om kulturens politiska ekonomi fortsatte på onsdagen med Rasmus Fleischers föredrag på Teater Tribunalen i Centrum för Marxistiska Samhällsstudiers (CMS) regi. Föredraget finns upplagt här: http://soundcloud.com/marionettfilm/fleischer

På söndagen togs stadsomvandlingen och stadsexpansionen upp utifrån bostadssituationen. Linje17s kampanj Rätt att bo och CMS höll ett panelsamtal på TUR-teatern i Kärrtorp om de olika vågorna av ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan (först i innerstan, sedan förstaden och till sist ytterförorten) som skett de senaste tio åren, hur det har ökat bostadsbristen och klassegregationen i staden. När ombildningarna nu börjar mattas av har istället allmännyttan börjat sälja av stora delar av sitt bestånd till privatvärdar, i områden där ombildningarna röstats ned. Diskussionen handlade även om den dubbla beskattning boende i allmännyttan utsätts för, i och med att de allt mer marknadsanpassade hyrorna drar in stora vinster som sedan plöjs in i den vanliga kommunala budgetten istället för att återinvesteras i allmännyttan. Det är genom vinsterna i allmännyttan som infrastruktursatsningarna i staden ska bekostas.

Diskussion i all ära, men ett mer pedagogiskt sätt att visa på stadsomvandlingarna är att ge sig ut i staden och faktiskt studera dem på plats. Detta gjordes i form av en stadsvandring på Södermalm – den innerstadsdel som i det längsta gjorde motstånd mot gentrifieringen. Genom att vandra mellan de olika hus som varit ockuperade mellan 1977-1990 berättade guiderna om hur Söder såg ut på den tiden och vilken stadsomvandling som man då lyckades stoppa. Stadens dolda motståndshistoria trädde fram för våra ögon, vi fick en inblick i att stadens utseende inte bara är format av stadsomvandlingsplanerna från ovan utan även av motståndskamperna underifrån. Om Ockupationsstadsvandringen visade på en annan stad genom dess historia, gjorde Mossutställningar det motsatta med sin busstur runt Stockholms nya produktiva klusterzoner. Bussturen genomfördes som ett event, en framtidsresa till 2090, där deltagarna fick visionera om en annan sorts stad och andra mellanmänskliga relationer i staden och föreställa sig hur 2012 blev en brytpunkt – och vilka tendenser i staden som ledde fram till denna stadsutopi 2090. Ett kreativt och lekfullt sätt att börja granska staden och stadsrörelser med andra glasögon.

Viktigast under stadskampsveckan var självklart aktionerna, de konkreta återtagandena av det offentliga rummet – stadsrörelsens förmåga att fylla stadens ickeplatser, ockupera dem och göra dem till gemensamma platser. Stadskampsveckan inleddes med Utopikarnevalen – där hundratals ungdomar tog gatorna i besittning i ett karnevalsupptåg som ringlade sig fram genom innerstaden. Veckan avslutades med en annan karnevalisk parad, Linje17-paraden – där utklädda och skramlande barn och vuxna från de olika tunnelbanestationerna på sydlinjen vandrade från sina stationer för att sammanstråla i den hotade Bagisskogen. Se DNs fotoreportage här. Under veckan tog nätverket Linje19 tillbaka Högdalens centrum och förvandlade till ett vardagsrum, med soffor, tébjudning och samtal. Och Allt åt alla Stockholm genomförde en flygbladsutdelning och aktion utanför vårdcentralen Serafen, som reats bort av borgarna. Är det inte bisarrt när det kostar mindre att köpa en vårdcentral än en etta på samma plats i innerstan? Se video här. http://www.youtube.com/watch?v=hWE3hB3ruvs

Stadskampsveckan var inte ensam om att diskutera staden. Även på andra aktiviteter utanför veckans program skedde en febril verksamhet med rätten till staden som gemensamt tema: de olika linje- och förortsnätverken hade en träff för förortssamordning, Planka.nu deltog i ett samtal om den feministiska staden på Feministiskt forum, Tribunal12 hölls på Kulturhuset och Folkets hus & parker höll tillsammans med Folkrörelsernas kulturfrämjande en bussresa där Allt åt alla fick vara värdar.

Årets Stadskampsvecka hade det mest omfattande programmet sedan starten och en större bredd av deltagande organisationer än tidigare år. Men det finns mycket som går att förbättra till nästa år. Framför allt vill vi få ett tätare samarbete med de nya rörelserna i miljonprogrammen, förortsorganiseringens andra ben. Gentrifieringsdiskussionen missar en viktig bit om vi inte väger in inte bara de områden som staden satsar på, utan även de som staden låter förfalla. Till nästa år måste vi lyfta detta perspektiv på den delade staden (dual city) och ytterligare stärka motståndet mot den klassegregerade staden.

Uppsala

Vi bestämde oss för att delta i stadskampsveckan relativt sent, men fick ändå ihop ett program. Bokcafé Projektil är alltså ett socialistiskt bokcafé som varit öppet i en dryg månad. Mitt i stan, insprängd bland nyöppnade shoppinggallerior, finns alltså numera ett embryo till ett socialt center och en utgångspunkt för motstånd. Hela vår existens är i någon mening ett brott med inriktningen på Uppsalas stadsutveckling.

Veckan inleddes på onsdagkvällen med en visning av ”behandla oss inte som djur”, dokumentärfilmen om Pantrarna i Göteborg. Publiken kunde även donera pengar till den insamling som Motkraft startat för att kunna mastra ljudet på filmen och distriburera den.

På torsdagen berättade en av de aktiva i Hyresgästföreningen i Gränby om lyxrenoveringarna och de kraftiga hyreshöjningar som drabbat de boende där. Fenomenet är inte isolerat till Gränby utan kommer förmodligen drabba andra delar av Uppsala. Avslutningsvis, på söndagen, hölls ett öppet möte med  gruppdiskussioner med en inledning om gentrifieringens orsaker och en presentation om Uppsalas utveckling i sin helhet.

Vi är nöjda med veckan och vi tror att att vi sått frön till fortsatt organisering kring kamper i staden. Nästa år hoppas vi ha ett större program!

Göteborg

Under statskampveckan 2012 intog Allt åt alla Göteborg en rent organisatorisk roll och genomförde själva inte några aktioner eller föredrag. Istället var vårt mål att koppla samman stadens pågående kamper. Detta skedde antingen genom att vi lät aktionsnätverk inom olika delar av staden komma i kontakt med varandra eller genom att påvisa sambanden mellan olika typer av problem som bidrar till städernas ojämlikhet.

Vi inledde stadskampveckan med ett föredrag av sociologen Helena Holgersson som pratade om gentrifiering och hur det ter sig i Göteborg. Holgersson pratade om begreppets historia och om hur det ursprungligen var en del av ett kritiskt perspektiv men med tiden har det kommit att bli något som vissa röster talar om i positiv ton. I Göteborg blir detta tydligt när kommunpolitiker talar om den kommande stadsdelen Kvillebäcken som ett försök att ändra social karaktär på området runt omkring Ramberget genom att låta centrum röra sig över bron. Vidare diskuterades det koloniala Älvstranden Kvillebäckens reklamfilm för nya Kvillebäcken och HSBs hemsida www.hisingenftw.se. Bägge försök att på ett reklamaktigt sätt lansera stadsdelen som något som kan få en annan samhällsklass att flytta dit. En viktigt poäng att ta med sig från föredraget är att kritiskt granska begrepp som ”social hållbarhet” och ”blandstad”. Odefinierad begrepp som ofta blir verktyg för att försöka hävda att det går att driva en bostadspolitik som alla tjänar på men som allt som oftast är en bostadspolitik där centrala delar av stan förändras och endast blir tillgängliga för rika invånare medan dem fattiga måste flytta längre och längre ut.

Stadskampsveckans andra punkt ägde rum under torsdagen och handlade om kamper mot bostadsbolag som på olika sätt missbrukar sin verksamhet till de boendes förtret. Hit hade vi bjudit in Aktion mot Bovista som är verksamma i en av Göteborgs mer segregerade förorter Bergsjön, där bostadsbolaget Bovista, som ägs av en bank i Luxemburg, systematiskt låter lägenheter förfalla (mögel, fuktskador, dysfunktionella badrum och så vidare) utan att några avdrag ges på hyrorna för den befolkning som har en hög grad av analfabetism (och därmed kan antas vara ovetande om sina rättigheter som boende). Vi hade också bjudit in Nätverket Pennygången som bor och är verksamma i närförorten Högsbo, där bostadsbolaget Stena fastigheter, del av Stenakoncernen, stegvis meddelat om upprustningar av lägenheter och senare om chockhöjning av hyrorna. Efter insamlade enkätundersökningar har det framkommit att närmare 75 % av de boende inte kommer att ha råd att bo kvar om renoveringarna går igenom. De båda nätverken har planer på att efter vår stadskampvecka fortsätta att arbeta tillsammans för att utbyta möjliga strategier och erfarenheter i sina kamper, som ändock skiljer sig radikalt vad gäller så väl plats i staden, faktiska problem och organisationsformer.

Under fredagen visade vi dokumentärfilmen ”Behandla oss inte som djur” som skildrar organisationen Pantrarnas kamp i och för Biskopsgården på Norra Hisingen. Filmen skildrar å ena sidan hur socialdemokratiska och moderata kommunpolitiker i samförstånd omfördelar resurser som missgynnar ungdomar i Biskopsgården (konkret genom nedlagda fritidsgårdar), men också på repression i form av en förhöjd närvaro av polisiära insatser och övervakningskameror som installerats på godtyckligt vis (genom åberopande av ansökningstillstånd för helt andra platser inom stadsdelen). Pantrarna trycker hårt på att en omorientering måste komma till stånd, från dessa reaktiva åtgärder till förebyggande åtgärder i form av ett återinförande av välfärdsinstitutioner. Men filmen skildrar också den organisatoriska verksamhet som Pantrarna driver för ungdomarna genom att anordna olika aktiviteter i de fall där kommunen kommer till korta. Detta öppnad vidare för en intressant diskussion och konflikt som gäller engagemangets och det ideella arbetets komplementerande funktion, där verksamheter som egentligen ska skötas kommunalt nu sker som ett slags gratisarbete. Denna typ av frågor diskuterades i ett efterföljande samtal mellan Pantrarna och Allt åt alla.

Vi avslutade veckan med att ta oss utanför vår föredragslokal. Tillsammans med planka.nu genomförde en massplankning från Centralstationen till Gamlestaden. Syftet med detta är att belysa att stadskamp och rätten även handlar om hur vi rör oss mellan olika stadsdelar. Allt eftersom staden växer och människor och funktioner sprids över en större yta så blir det allt viktigare att kollektivtrafiken tillgängliggörs för alla. Planka.nu driver frågan om en gemensamt ägd och skött kollektivtrafik där alla resurser används för att göra resan så bra som möjligt för dem som arbetar med resan och den som reser. Det ställer vi oss helt bakom.

Väl i Gamlestaden hade vi anordnat en stadsvandring i området. Många kom till vandringen och en övervägande del av dem som deltog bodde i området (eller närliggande områden). Höll i stadsvandringen gjorde Anders som berättade om områdets ursprung och historia och därefter hur det planeras förändras över dem kommande åren. Vandringen tog inledningsvis upp dem viktigaste grundläggande begreppen som gentrifiering och bortträngning för att förstå förutsättningarna för stadskamp. Det här är begrepp som så klart följt med oss hela veckan men dem fick ännu konkretare betydelse då dem tog upp i miljöer där dem verkligen är aktuella i. Gamlestaden har likt många andra gentrifierade stadsdelar sitt ursprung som en arbetarstadsdel som präglats av stark social tillhörighet och misär. För kommunen har Gamlestadens rykte som ett ruffigt område tidigare varit ett problem, man försökte bygga om området till något som inte skulle se ut som en del av den centrala staden, till en förort helt enkelt. Idag har man dock en annan syn på stadsdelen, nu skall det centrala läget exploateras och en blandstad (också ett begrepp som förekommit tidigare i veckan) med centrumkänsla skall etableras. I den här centrumkänslan får dock inte alla samhällsmedborgareplats. Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden har bildats och dem trycker hårt på att området skall kännas tryggt, detta innebär i förlängningen att vissa typer av människor inte längre skall verka i området. Anders visar statistik på tydlig minskning i antalet socialbidragstagare minskat i området, något som nog inte skall förklaras med att färre får bidrag utan istället att dem tvingas flytta från sina tidigare hem. Även antalet invandrare har minskat i området. Tydliga exempel på bortträngning av vissa grupper till förmån för andra.

Sammanfattningsvis är vi i stort nöjda med uppslutning, slutsatser och frågor, men satsar på att själva ha en centralare funktion nästa år. Är du intresserad av att verka inom de områden som Allt åt Alla Göteborg är aktiva inom, tveka inte på att kontakta oss via gbg@alltatalla.se

Malmö

Lördag 5:e maj:
Folkets Parks framtid. Månadsdemonstration och samtal.
Vi tjuvstartade Stadskampsveckan med diskussion kring Folkets Park som vi lät sammanfalla med vår månatliga demonstration mot nedskärningar i, och utförsäljning av det gemensamt ägda. En person i Allt åt alla Malmö höll i en enklare föreläsning för att ge en kort historieskrivning av Folkets Park och om situationen i dagsläget. Bland annat talades det om det kommersiella övertagandet av markyta som vi anser har skadat parkens traditionella funktioner – det är inte längre en öppen och tillgänglig plats för alla. Vi mötesdeltagare samtalade sedan vidare om vad vi vill att parken ska vara och vad den ska inrymma. Detta ledde till intressanta diskussioner, vilket i sin tur gav idéer och uppslag kring hur vi kan och hur vi vill utveckla Folkets Park till att bli just en ännu mer tillgänglig plats för alla. Det lyftes upp flera vettiga idéer såsom bättre grillmöjligheter och att gå från nuvarande fokus som främjar vinstdrivande verksamhet. Vi kom även fram till att det är bra att följa upp tidigare kamper: Vilka frågor har lyfts? Har vi vunnit något? En del av det vi i Allt åt alla Malmö kritiserade med parkens skötsel förra året har förändrats till det bättre. Den stora frågan kvarstår dock: Vem är parken till för?

Måndag 7:e maj:
Älska kollektivtrafiken!
Planka.nu och Allt åt alla samlades på centralstationen i Malmö för en mindre manifestation och flygbladsutdelning. Vi ville med denna dags aktivitet lyfta fram fördelarna med en avgiftsfri kollektivtrafik. Samtidigt fick vi ut information om de negativa konsekvenser som fortsatt utförsäljning av kollektivtrafiken får för oss pendlare och resenärer: Då dessa förändringar har vinstsyfte som primärt mål och inte en skyldighet gentemot folket att tillgodose behovet av en om inte gratis, så billig och välfungerande, kollektivtrafik, leder det dessvärre både till försämringar och dyrare priser. Dagen ansågs som lyckad då väldigt många flygblad delades ut, och gav upphov till många givande samtal och diskussioner. Vissa som vi mötte blev till och med eggade till att ta egna initiativ för att arbeta vidare med frågan. Många ville ha med sig fler än ett flygblad för att kunna dela vidare själva.

Tisdag 8:e maj:
Stadsvandring på Möllevången.
Med Marcelo Olivares i spetsen begav vi oss på en resa genom ”Möllan”. Under en promenad ackompanjerad av Marcelos nyanserade berättande fick vi ett historiskt perspektiv att implementera på dagens situation i samma område. Vi informerades både om folkförflyttningar inom området sedan 1900-talets början och om Malmös tid som industristad. Dessutom så fick vi veta hur röstande i olika val reflekterades i var på Möllevången de bodde! I vissa fall var skillnaden i röstandet stort, trots att det kan vara bara en enda gata som skiljer människorna åt. Ett tydligt exempel är vid korsningen Sofielundsvägen/Claesgatan, där vi kan se att på ena sidan av vägen, som utgörs av hyresrätter, röstade betydligt fler rött än på andra sidan gatan där det istället bara är bostadsrätter. I bostadsrätterna bor i hög utsträckning äldre etniska svenskar med pension från ett sammanhållet yrkesliv. I hyresrätterna på andra sidan gatan däremot, bor fler unga vuxna, studenter och socialt utsatta personer och med större etnisk och kulturell mångfald. Både SD och den övriga högern är påtagligt mer representerade bland de som bor i bostadsrätter på Möllevången. Mycket mer berättades under vandringen, som upplevdes likt en härlig berättelse, och som öppnade ögonen för nya sätt att uppleva och se på Möllan. Det var oundvikligt, till sist, att konstatera att Möllan har lidit, och tyvärr fortfarande genomlider, stora förluster i och med den gentrifierings-politik som bedrivs. Vi stannade till på ett antal platser där invånarnas engagemang lett till konkreta resultat, bl.a. hur kampen för en ny park ledde till uppstarten utav Möllevångsgruppen. Utöver allt detta så kunde vi inte undgå den vackra arkitekturen i området faktiskt en gång byggdes för arbetare att hyra men nu börjat trängas undan av nya, dessutom väldigt fula, bostadsrätter. Ungefär ett trettiotal personer medverkade i promenaden. Mycket lyckat och givande tycker vi i Allt åt alla Malmö, som återigen vill framföra ett stort tack till Marcelo!

Onsdag 9:e maj:
Klassmotsättningar i staden. Aktionsdag!
Detta arrangemang lever ännu och arbetas fortfarande med. Tanken är att alla som vill berätta om en klassmotsättning de upplever i staden, ska få ett utrymme för att nå ut med sin berättelse. Konflikten illustreras med en bild och tillhörande kortfattad skriven eller inläst text. Alla uttrycksformer går bra så länge vi kan göra dem tillgängliga via internet! Det går fortfarande att skicka in bidrag så sammanställer vi så småningom. Sitter du och trycker på en klassmotsättning som du behöver eller vill få ur dig?
Maila oss på: malmo@alltatalla.se

Filmkollektivet RåFILM var också med och arbetade på samma tema. RåFILM undersökte både i intervju-form och teckning hur gentrifieringen upplevs och hur vi själva eventuellt har en roll i den. Svaren som RåFILM samlat på sig kommer att publiceras som en kortfilm baserad på intervju-materialet. Detta görs i samband med att vi i Allt åt alla publicerar våra egna och andras subjektivt upplevda klassmotsättningar. Stort tack till RåFILM för ert medverkande!

Torsdag 10:e maj:
Om hyresrätten.
Pål Brunnström gav oss denna afton en givande inblick i hur bostadspolitiken har sett ut sen slutet av 60-talet fram till idag. Med bl.a. statistik över byggnadstakt styrktes tesen om att en försämrad bostadspolitik ökar klassklyftorna: Sedan 70-talet har byggandet av hyresrätter i princip helt upphört. Samtalet kretsade kring bostadspolitiken generellt och hur det blivit svårare att påverka den. Vi pratade även mycket om hur den lett till en mer otrygg boendesituation för många och gett utrymme för en svart bostadsmarknad att växa fram jämte den lagliga. Bostad är, tack och lov, en social rättighet i Sverige men med dagens bostadspolitik uppstår dilemman: När kommunala hyresrätter inte finns att tillgå så vänder sig de sociala myndigheterna till den privatägda marknaden. Det leder till att vi skattebetalare får betala hyresvärdarnas ockerpriser. Många fler problem väcktes: Papperslösa utnyttjas, vi har sämre påverkanskraft och en sämre möjlighet för oss som individer att driva vår rätt gentemot hyresvärdar. Vi tackar Pål för hans kunskapsutjämning på området!

Lördag 12:e maj:
Tribunal 12.
Vi närvarade på Tribunal 12, en slags sken-rättegång som ställde den politiska och ekonomiska makten inför rätta för alla brott mot människor i Europa. Dessa brott består främst i hur vi behandlar flyktingar och andra migranter som utsätts för systematiska kränkningar och lever under sämsta tänkbara levnadsförhållanden. I ”rättegången” deltog många kända personer, som författaren Henning Mankell, framstående forskare och läkare med insikt i frågorna. Det står mer om bakgrunden till detta event på Tribunal12.org.

Vi i Allt åt alla Malmö var i alla fall på plats i Malmö där livesändningen från den riktiga tribunalen på Kulturhuset i Stockholm visades på bioduk.

Vi passade på att dela ut flygblad om skjutningarna i Malmö ur ett klassperspektiv som motvikt till den populistiska linjen som bara ser det som ett resultat av ”misslyckad invandrings-politik”. Flygbladet handlade även om hur det kan vara att leva som papperslös.

Söndag 13:e maj:
Stadsvandring i papperslösas Malmö
Stadskampsveckan avslutades med att Aktion Mot Deportation bjöd på stadsvandring till platser som illustrerar livet för människor som lever gömda och otrygga i Malmö. Vandringen gick från Möllevångstorget via bland annat sjukhuset, tågstationen Triangeln och Davidshalls torg för att avslutas i Folkets Park. Det pratades bland annat om situationen för papperslösa i akutvården, som i Malmö är något bättre än på andra ställen där det inte alls är självklart att alla ska ha tillgång till akutvård men även här går det inte alltid smärtfritt. När det kommer till psykvården kan det paradoxalt bli så att man får sitt faktiska behov uppfyllt (uppehållstillstånd) först när man är totalt nedbruten som människa. Det talades om flyktingförvaren som finns över hela Europa, där människor stängs in i väntan på att kunna deporteras, om den ökande kriminaliseringen genom polisens praktik och medias retorik och farorna med det. Det gavs exempel på hur sexism och partiarkala strukturer hakar i den extra prekära situation det innebär att leva som gömd i landet. Men det talades också om positivt motstånd: om hur papperslösa organiserar sig fackligt med registermetoden inom SAC i Stockholmsområdet; eller hur ett fall löste sig genom att en gränspolis hjälpte en avvisad man att korsa gränserna för att kunna rädda sitt barn. Polisen sade sedan upp sig.

Vi passade på att sätta upp affischer som efterfrågade Tobias Billströms hemliga adress i Malmö. Det hela avslutades i Folkets Park, en plats där många samlas för att fira med vänner och familj i de fall de till slut fått uppehållstillstånd.

Till sist ett stort tack till alla som hjälpt till, medverkat och närvarat under Stadskampsveckan. Även tack till alla er som stannat upp i er egen vandring i staden och pratat vitt och brett om allt möjligt. Både om innehållet i respektive flygblad och om annat i stort. Framförallt era egna berättelser och funderingar. Vi ses!

Allt åt alla Malmö 

Nyköping

I Nyköping höll allaktivitetshuset Magasinet öppet hus två dagar. Det deltagardrivna och icke-kommersiella aktivitetshuset är resultatet av två ockupationer i staden. Det hölls även en uppskattad förhandsvisning av ”Behandla inte oss som djur” om Pantrarna i Göteborg. Veckan avslutades med en stadsfest på Stora Torget.

Vi gjorde torget mer färgglatt med hjälp av vimplar, gatukritor, såpbubblor och glitter. Vi hade även en fiskedamm som var väldigt uppskattad av förbipasserande barn. Vi bjöd på kaffe, mackor och chokladbollar. Vi tog oss rätten att sätta vår kreativitet och prägel på torget.

Tanken var väl helt enkelt att det var dags att vi tog vårt utrymme. Torget är allas och vi ska utnyttja det. Det är en offentlig plats. Det behöver inte vara ett stelt ställe där man bara passerar. En kan faktiskt umgås och hänga på det. Låta det skapas av alla som brukar det.

Lund

I år arrangerade Förbundet Allt åt Alla Lund (tidigare Virvelvinden) för första gången någonsin stadskampsveckan här i staden. Vi började veckan med att hålla ett infomöte på norra Fäladen om kommunens utförsäljning av Borgareparken som för tillfället är en fråga som berör många som bor uppe på norra Fäladen, och som vi i Allt åt Alla Lund valt att arbeta med. Vi arrangerade även ett föredrag med Eric Clark, professor i kulturgeografi, med titeln ”Social polarisering och plundringen av den urbana allmänningen”.

Nästa dag visade vi en dokumentär om Detroit, ”Requiem for Detroit”, och en medlem i Allt åt Alla höll ett föredrag om Detroits utveckling i anslutning till dokumentären. Vi visade också en trailer för en kommande film om Grace Lee Boggs. Veckans sista aktivitet, grillfesten i Borgareparken blev dessvärre inställd på grund av att det regnade.

Kategorier
Allmänt

Rapport: Umeå under omdaning

Umeå under omdaning

Få Umebor kan undgå att Umeå står i startgroparna för ett av de hittills största epokskiftena i stadens historia. Men hur hänger hotellbyggen, kulturhus, undanträngda offentliga verksamheter och nya epitet samman? I denna rapport granskar vi Umeås pågående stadsomvandling på djupet genom en ordentlig analys av översiktsplaner, artiklar, marknadsföring och uttalanden från lokala politiker, och frågar oss hur vi kan hitta alternativa utvecklingsstrategier, som hörsammar invånarnas behov snarare än kraven från ett flyktigt kapitalflöde.

Rapportsläppet är en del av stadskampsveckan 2012

Ladda ner och läs:
Umeå under omdaning
Umeå under omdaning (med uppslag)

Läs även vår tidigare granskning av flytten av Umeå stadsbibliotek här:
Detta hus skall inte bli någon jävla galleria.

Kategorier
Evenemang Malmö

Stadskampsveckan 2012 i Malmö

Detta händer i Malmö under STADSKAMPSVECKAN 2012

Lördag 5 maj: Folkets parks framtid

På Möllevångsgruppens lokaler bjuder vi in till ett samtal om Folkets parks framtid. Vilka aktörer finns det i parken? Vad kostar parken att sköta? Vad vill vi att parken ska vara?

Datum: Den 5 maj 2012, 16:30
Plats: Möllevångsgruppen, Södra Parkgatan 27a

Arr: Möllevångsgruppen

Måndag 7 maj: Älska kollektivtrafiken

Planka.nu Skåne och förbundet Allt åt Alla Malmö uppmärksammar Skånetrafikens försämringar för oss resenärer. Sedan årsskiftet är kollektivtrafiken i hela Sverige dessutom öppen för privata företag som kan köpa upp de lönsamma linjerna och göra vinst på vår rätt att röra oss i samhället. Vi lyfter ett alternativavgiftsfri kollektivtrafik- där alla betalar efter förmåga genom skatt. För att vi älskar att äga tillsammans!

Datum: Den 7 maj 2012, 16:00
Plats: Skeppsbron 1 B, Malmö

Arr: Planka.nu Skåne och Förbundet Allt åt alla Malmö

Tisdag 8 maj: Stadsvandring Möllevången

Vi gör en kort historisk genomgång av de folkförflyttningar som området har präglats av,från början av 1900 till 2012. Efteråt tar vi oss runt olika platser som speglar den sista tidens förändring i stadsdelen. Vi stannar på platser som har påverkats av invånarnas sociala engagemang under alla dessa åren. Själva upplägget av rundvandringen är tänkt som en ”vandrande samtal” där alla deltagare är välkomna med sina frågor,kommentarer och kunskaper. Kl.18.00 den 8 maj. Vandringen utgår från hörnet på Kristianstadgatan/Ängelholmsgatan med Marcelo Olivares.

Onsdag 9 maj: Aktionsdag

Valfri tid och plats i Malmö.
Vilka konflikter upplever du i din vardag i staden? När styr kapitalet över ditt liv och du blir förbannad? Var händer det? Ta ett foto på platsen och skriv ner eller spela in din berättelse så publicerar vi den på vår hemsida.

Maila: malmo@alltatalla.se

Undersök med RåFILM!
Är gentrifiering en viktig fråga för folk i malmö och runt möllan?
Hur påverkar gentrifiering folks liv och vilken del är folk själva av gentrifiering?
På vilka sätt går det att jobba med frågan?
Med mikrofon, målarbok och färgpennor undersöker filmkollektivet RåFILM
ett begrepp som på samma sätt är laddat, okänt och slitet beroende på vem man frågar.
Svaren som RåFILM samlar in under dagen kommer att bli scener i en kortfilm på temat.

Platser; Under dagen går frågan från torget till glassfabriken, genom leonard till metro, via square-side till parken…
Uppsamlingsprat med pysselbord kl 16-18 på innergården till Bergsgatan 41 (korsningen smedjegatan / bergsgatan)

Torsdag 10 maj: Hyresrätten!

Bostadsköer, andrahandsuthyrning, svartkontrakt eller trasiga plastmattor. Med största säkerhet har du egna erfarenheter av bostadssituationen i stan. Varför ser det ut som det gör? Hur kan vi få större inflytande över sina bostäder? Pål Brunnström berättar om
läget. Plats för frågor och gemensamt samtal.

Datum: Den 10 maj, 19:00
Plats: Bokkafe Amalthea, Kristianstadgatan 41

Lördag 12 maj: Tribunal 12

Den 12 maj samlas internationellt kända författare, forskare, folkrättsjurister och aktivister i Stockholm till en tribunal för att belysa flyktingars möte med Europa. Behandlas människor inhumant? Är det fråga om systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter? Vem bär ansvaret? Tribunal 12/Malmö livesänder hela tribunalen i ett tält i Folkets Park i Malmö. Kom och se livesändningen på storbildsduk och ta del av vårt Malmöprogram som bl.a. rymmer talare, DJ, en manifestation och musik! Under hela dagen och kvällen finns café, informationsbord och utställningar i tältet. Fri entré!

Arr: ABF Malmö, Aktion mot deportation, ARF (Film & kultur för mänskliga rättigheter), Asylgruppen, Banditteatern, Folkets Bio Malmö, Inkonst, Irakiska asylkommittén, Kontrakultur, Malmö Folkets Park, Mix Musik, SAMI, Teater Foratt, Teatr Weimar.

Datum: Den 12 maj 2012, 10-22:30
Plats: Folkets Park

Söndag 13 maj: Staden för asyl

Vår stad är fylld av platser där människor satt sin sista fot i frihet. Stadens myndigheter ser till att malmöbor skickas tillbaka till krig, oroshärdar och inte sällan en säker död. Platser som dessa malmöbor har flytt till Sverige för att undkomma. Aktion Mot Deportation tar dig med på en rundvandring som ger inblick i den vardagliga hotbild som kanske du, din vän, din kollega eller granne lever under. Låt oss kämpa för en stad för ALLA. Tillsammans kan vi göra våra gator tryggare.

Datum: Den 13 maj 2012, 14:00
Plats: Möllevångstorget

Kategorier
Evenemang

Föredrag och film: Kris och kamp i den kapitalistiska staden / ”Requim for Detroit”

Kris och kamp i den kapitalistiska staden – från fordismens Detroit till här och nu. Vi visar den fantastiska dokumentären ”Requim for Detroit”, om hur en stad som en gång sågs som kapitalismen viktigaste industriella stad helt fallit sönder och nu ligger i ruiner. En aktivist från Allt åt alla diskuterar hur vi utifrån berättelsen om en stad i kris kan förstå våra egna möjligheter att kämpa i stadsregionerna i dag när hela kapitalismen befinner sig i en kris.

Förfilm: preview av American Revolutionary – en kommande film om den revolutionära Detroit-aktivisten Grace Lee Boggs som organiserat motståndet i över femtio år.

Vi bjuder på fika. Fritt inträde.

Tid: Fredag 11/5. Kl.19.00
Plats: ABF, Bangatan 10A (vid centralstationen) Lund
Arrangörer: Allt åt alla Lund (Virvelvinden) i samarbete med ABF Mittskåne

Facebook