Kategorier
Allmänt

Bortskänkt till överklassen: mark i Lund

Bortskänkt till överklassen: mark i Lund
Bortskänkt till överklassen: mark i Lund

Under några veckor här på hemsidan rapporterar Förbundet Allt Åt Alla Malmö om hur politikerna tar det vi äger gemensamt och skänker bort det till överklassen. Vecka 7: mark i Lund

Kommunen sålde markrätter för en billig peng till Arne Paulsson, byggherre, rasist, tjuv och god vän till politikerna i Lund. Eftersom politikerna inte vill ställa några vilkor fick han göra vad han ville med markrätterna.

Han valde att inte göra något alls. Ett år senare sålde han vidare markrätterna till HSB och NCC för tredubbla priset.

Grattis Arne Paulsson, ditt jävla svin, hoppas våra pengar smakade.

 

 

Kategorier
Allmänt Malmö

Bortskänkt till överklassen: kollektivtrafiken

Bortskänkt till överklassen: kollektivtrafiken
Bortskänkt till överklassen: kollektivtrafiken

Under några veckor här på hemsidan rapporterar Förbundet Allt Åt Alla Malmö om hur politikerna tar det vi äger gemensamt och skänker bort det till överklassen. Vecka 6: kollektivtrafiken.

Varför skänker vi bort verksamhetsområden till privata aktörer – för att de sedan ska tjäna pengar på att dra ner budgeten för reparationer och underhåll av fordon?

Nu har man även öppnat för att ge bort enskilda turer och sträckor, så företag kan plocka russinen ur kakan och bara driva de mest lönsamma linjerna, medan andra mindre nyttjade linjer bortprioriteras eller blir kvar hos en allt mer ansträngd offentlig ekonomi. Att det görs privata vinster på en kollektiv angelägenhet som kollektivtrafiken gynnar bara aktieägarna. Att man oftast skänker bort hela fordonsparker och depåer i ett köpekontrakt är också galet då dessa är inköpta av det allmänna – och försvinner i en handvändning med lösa korttidskontrakt.

Och med privatiseringen följer osäkra anställningar och en sämre arbetsmiljö.

Kategorier
Malmö

Bortskänkt till överklassen: Kvarteret Bageriet

 Bortskänkt till överklassen: Kvarteret Bageriet
Bortskänkt till överklassen: Kvarteret Bageriet

Under några veckor här på hemsidan rapporterar Förbundet Allt Åt Alla Malmö om hur politikerna tar det vi äger gemensamt och skänker bort det till överklassen. Vecka 5: Kvarteret Bageriet.

I början av 1900-talet låg det ett bageri precis vid Folkets park som drevs av arbeterna där. Vid varje strejk delade de ut bröd till de strejkande. Bageriet revs och tomten stod tom i många år. Det var en ödetomt som låg brevid Möllevångsskolan, ett område som gjorde sig bra till grönyta för barnen på skolan då de idag har mindre yta än vad kommunen tillåter.

Här valde man att bygga bostäder, men inte för vem som helst. Istället för hyresätter till vanligt folk byggde PEAB lägenheter till rika mitt i ett av Malmös fattigaste område. Var så god, borgarjävlar, hoppas ni trivs.

Kategorier
Malmö

Bortskänkt till överklassen: Malmö Arena

Bortskänkt till överklassen: Malmö Arena
Bortskänkt till överklassen: Malmö Arena

Under några veckor här på hemsidan rapporterar Förbundet Allt Åt Alla Malmö om hur politikerna tar det vi äger gemensamt och skänker bort det till överklassen. Vecka 4: Malmö Arena.

Kapitalisten Percy Nilsson köpte marken till sin nya arena ute i Hyllie av staden för en billig peng och fick en tågstation på köpet. Han ska även få fem miljoner kronor per år – i upp till tio år – av Malmö stad för att döpa sin kassako till just ”Malmö Arena”.

För våra politker är det alltså viktigare att ha en arena för melodifestival och företagsevent som bär stadens namn – än att lägga dessa femtio miljoner kronor på ungdomsidrott, kommunala musikskolor eller lärarlöner.

Kategorier
Allmänt Malmö

Bortskänkt till överklassen: busshållplatserna

Bortskänkt till överklassen: busshållplatserna
Bortskänkt till överklassen: busshållplatserna

Under några veckor här på hemsidan rapporterar Förbundet Allt Åt Alla Malmö om hur politikerna tar det vi äger gemensamt och skänker bort det till överklassen. Vecka 3: busshållplatserna.

Kommunen skänker bort mark till det franska företaget JCDecaux i utbyte mot papperskorgar, toaletter, och väderskydd vid busshållplatser. Där sätter företaget upp reklam som de tjänar pengar på. Vårt offentliga utrymme skänks bort och förfulas så att kommunen slipper omkostnader och så att ett privat företag kan göra profit.

Det borde ligga i kommunens natur att sköta det gemensamma själv. Och om vi ska ha reklamprydda busshållplatser – varför står då inte kommunen för det själva och använder eventuellt överskott till minskade avgifter i kollektivtrafiken?

Detta kan tyckas vara ett mindre problem och en bra lösning då tak över huvudet är trevligt när det regnar och man väntar på bussen. Men det är vi som åker kollektivtrafik som betalar – kommunen säljer ut oss till olika företag som reklammottagare. Varthän går utvecklingen? Kommer vi snart se liknande lösningar med sponsrade parkeringsplatser och körbanor?

Kategorier
Allmänt Malmö

Bortskänkt till överklassen: ambulanserna

Bortskänkt till överklassen: Ambulanserna
Bortskänkt till överklassen: Ambulanserna

Under några veckor här på hemsidan rapporterar Förbundet Allt Åt Alla Malmö om hur politikerna tar det vi äger gemensamt och skänker bort det till överklassen. Vecka 2: Ambulanserna.

När bolaget Sirius Humanum gick i konkurs i mars 2012 tog Falck över driften av ambulanssjukvården i Malmö. Ambulanserna som hade använts av Sirius Humanum parkerades i väntan på att säljas av konkursförvaltaren.

Ambulanser som tidigare ägdes av oss, som politikerna gett bort till överklassen. Personalen fick nu istället köra med gamla och undermåliga bilar, som samlats ihop från olika delar av landet. Pengar som politikerna skulle förvalta har getts bort till företag efter företag, alla lika oförmögna att göra det enda de skulle göra – att hålla våra ambulanser rullande. Det är lätt att känna sig maktlös när ens egen arbetsplats eller ens eget behov säljs ut till några man fullständigt saknar inflytande över.

Deras enda svar på varför detta vansinne ska fortgå, är att ”budgeten ska vara i balans”. Vilka tokiga nedskärningar och utförsäljningar som helst går att motivera med något så intetsägande som att ”budget ska vara i balans”. Bolagsform är tydligen mer intressant än att folk får den vård de behöver. Marknaden går framför människor.

Falck, som tidigare inte kunnat utföra denna simpla tjänst, har nu fått ta över Sirius Humanums kontrakt. Nu råder det monopol igen – när monopol var det vi offrade vår sjukvård för att undvika.

Kategorier
Malmö

Bortskänkt till överklassen: Västra Hamnen

Bortskänkt till överklassen: Västra Hamnen
Bortskänkt till överklassen: Västra Hamnen

Under några veckor här på hemsidan rapporterar Förbundet Allt Åt Alla Malmö om hur politikerna tar det vi äger gemensamt och skänker bort det till överklassen. Vecka 1: Västra Hamnen.

Innan låg det industri i vår hamn. Det var vår största arbetsplats – tills överklassen flyttade varvet för att det fanns arbetare i Sydkorea som de knappt behövde betala. När arbetslösheten växte försökte politikerna lösa det genom att ge bort hela parken till Saab. En (1) krona betalade företaget för hela vår hamn. När Saabs startbidrag tog slut efter två år flyttade de, efter att ha producerat hela 30 bilar.

För att få tillbaka hamnen var politikerna villiga att ge 200 miljoner till Saab – pengar som Malmös invånare gett till kommunen. Men marken skulle inte vara till för alla. Här valde man att bygga fuskbyggen till bostadsrätter för att locka dit en köpkraftigare grupp än den som redan fanns.

Kategorier
Allmänt

Insändare i Sydsvenskan 16/5

Stoppa utförsäljningen av parken!

Borgareparken på Norra Fäladen är ett av Lunds mest använda grönområden. Det ligger inklämt mellan det stora studentområdet Delphi, hyresrätterna på Magistratsvägen och Sankt Hans Gränd, de stora bostadsrättsområdena på Skarpskyttevägen och Fredslyckan och ett fint, men tätbebyggt radhusområde från Miljonprograms-epoken. Borgareparken är alltså inte bara en viktig oas i ett en tätbebyggd del av staden – det är också en viktig mötesplats där olika människor som bor på olika vis i norra Lund kan träffas och använda parken tillsammans.

Kommunen håller nu, med de borgerliga partierna i spetsen, på att försöka sälja ut delar av vår park. På några års sikt vill de höja ”tätheten”, alltså antalet invånare per kvadratmeter, på norra Fäladen med runt 10%. Det innebär att mycket måste byggas. En del av dessa planer är bra och kommer att bidra till att göra Lund och Norra Fäladen bättre för alla oss som bor här. Det behövs mer billiga bostäder i Lund för att minska trycket på stadens kaotiska bostadsmarknad, men inte till vilket pris som helst.

En del av byggplanerna är alltså inte bra för alla. Att ”öka tätheten” på platser där folk redan har gott om plats – områden som präglas av stora villor med stora trädgårdar – är en sak. Men att ”öka tätheten” i områden som redan präglas av trångboddhet och där grönytor blir en avlastning för de som bor där på liten yta och med trånga gårdar, är inte bra. Att det dessutom handlar om att slumpa bort kommunens mark till privata aktörer som sedan säljer den vidare som svindyra bostadsrätter nischade mot ett fåtal rika pensionärer – servicelägenheter som enligt byggherren kan komma att kosta så mycket som 2.5-3 miljoner – är inte vägen framåt för Lund eller Norr.

Byggplanerna är än så länge inte långt gånga, högerpolitikerna måste få igenom både detaljplan och bygglov innan något kan hända. Dessutom måste de vinna ett val om två år, vilket säkert kan bli svårt om dessa galenskaper kommer upp på agendan. Det är därför det borde gå att stoppa plundringen och utförsäljningen av Borgareparken. Det kräver att folk går samma och sätter sig på tvären, bygger allianser och jobbar förutsättningslöst för att uppnå detta mål. Men det är möjligt. Om vi kämpar tillsammans kan vi vinna över byggplanerna och kommunen. Men då är det dags att vi sätter igång nu direkt.

Johan Lundgren,
Boende på Norra Fäladen och medlem i Allt åt alla

Kategorier
Material

Podcast från Eric Clark’s föreläsning under stadskampsveckan

Eric Clark, professor i kulturgeografi vid Lunds Universitet, höll en föreläsning om den ojämlika utvecklingen i svenska städer. Föreläsningen gick igenom hur nyliberalismen de senast 20-30 åren tillåtits att gå bärsärkagång genom våra gemensamma institutioner och med våra gemensamma tillgångar. Vidare diskuterades hur aspekter av våra städer som helt tillåtits stå utanför penning-relationer, så som stadens offentliga rum har gått från att vara ”allmänningar” som skapats och fritt använts av stadsinvånarna till att bli en handelsvara på en marknad.

Föreläsningen hölls på ABF Lunds lokal den 9e maj 2012 som en del av Förbundet Allt åt allas stadskampsvecka.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/46831008″ iframe=”true” /]

Kategorier
Evenemang

Föredrag: ”Social polarisering och plundringen av den urbana allmänningen.”

Eric Clark, professor i kulturgeografi vid Lunds Universitet, håller en föreläsning om den ojämlika utvecklingen i svenska städer. Om hur nyliberalismen de senast 20 åren tillåtits att gå bärsärkagång genom våra gemensamma institutioner och med våra gemensamma tillgångar.

Om hur det pågått en plundring av de urbana allmänningarna med hjälp av utförsäljningar, privatiseringar och marknadsanpassningar. Om hur socialt ansvar inte längre passar in i vinstkalkylen där resultatet är social polarisering och segregation.

Till föredraget bjuder vi på fika. Fritt inträde.

Arrangeras av Allt åt alla Lund (Virvelvinden) i samarbete med ABF Mittskåne

Tid: Onsdag 9/5. Kl.19.00
Plats: ABF, Bangatan 10A (vid centralstationen) Lund

Föredraget är en del av Stadskampsveckan 2012.

Facebook

Kategorier
Allmänt Malmö

Månadsdemonstrationer – mot nedskärningar och utförsäljningar, allt åt alla!

Den 3:e mars klockan 15.00 är det dags för månadsdemonstration nummer 2. Vi samlas på Möllevångstorget och går mot stationen Triangeln. Mot utförsäljning av kollektivtrafik – för gemensamt ägande av det gemensamt nödvändiga. 

Kollektivtrafiken är vårt gemensamma färdmedel. Trots namnet – kollektiv trafik – har inte alla tillgång till den. Även den ska nämligen vara, som politikerna säger, lönsam. När politiker släpper in privata aktörer gör det inte kollektivtrafiken mer tillgänglig, inte billigare för resenärerna och skatten får fortsätta bära de oundvikliga kostnaderna.

Det finns en del av kollektivtrafiken som politikerna tycker ”måste” vara kvar i regional, kommunal eller statlig regi och det är de tunga driftskostnaderna. Dessa ska betalas av skatt medan företag ska kunna nyttja infrastrukturen för vinst – som de gör på att vi resenärer betalar ännu en gång för att få resa på de spår vi betalt för att bygga och betalar för att underhålla.

Kollektivtrafiken är vi alla beroende av. Vi behöver den för att ta oss till våra jobb och arbetsgivarna behöver den för att arbetarna ska kunna komma till jobbet. Vi som inte har arbete behöver den för att kunna söka jobb, åka till högskola och Komvux. Så det är ju självklart att staden behöver välfungerande kollektivtrafik. Det är ju också uppenbart nu att det är vad som ska satsas på för att rädda klimatet. Om vi ska nå dit måste kollektivtrafiken vara tillgänglig för alla!

Så låt inte politikerna leka med det gemensamt skapade. Vi samlas kl.15 på Möllevångstorget och tar med material för att göra enklare plakat som vi kan ta med till Triangelstationen där vi lämnar vårt budskap. Sälj inte ut!

——————————————————————————————————————————————————

Den 4:e februari demonstrerade malmöbor mot de planerade nedskärningarna på SUS. Då gick vi, med plakat i händerna och ett gott humör till MAS. Här ser ni lite bilder:

Kategorier
Malmö

Månadsdemonstrationer – mot nedskärningar och utförsäljningar, allt åt alla!

Malmö är inte ert att sälja! – mot nedskärningar och utförsäljningar, allt åt alla!

Att skära ner 450 miljoner kronor på MAS är livsfarligt för oss som bor i Malmö och behöver vård och det är orimligt för de som jobbar i på MAS. Nedskärningar över huvud taget har slagit hårt mot våra gemensamma resurser och det har också banat vägen för privatiseringar. Privatiseringar av vård och skola är girighet på vår bekostnad och det sker mitt framför våra ögon. Så vad kan vi göra, vad ska vi göra? Vi ska börja med att säga ifrån. Förbundet Allt åt alla Malmö kommer att under de kommande månaderna genomföra månadsdemonstrationer den första lördagen varje månad klockan 15.00 – mot nedskärningar och utförsäljning och för det gemensamt ägda. Vi kommer att gå från Möllevångstorget och till en plats där det skärs ner eller säljs ut, och protestera. Under samlingen kommer vi att bestämma vart vi ska gå nästa demonstration.

Denna första gång går promenaden till MAS. Vi ska visa vårt stöd för de som går på knäna för att klara nedskärningar, och för oss själva som riskerar att bli utan vård. Vi ska visa vårt förakt för politikernas utförsäljning av vården, vi ska säga ifrån!

Här hittar du Facebookevenemanget. Samling på Möllevångstorget lördagen den 4/2 klockan 15.00.

Vi ser till så det finns möjlighet att skriva plakat på plats.