Vi står på Möllevångstorget – en stolt plats i Malmö stad.
Malmö en stad lik så många andra städer – En plats för produktion, bostäder och handel.
Ändå känner vi Malmö som en alldeles speciell stad, en stad med bred kultur, mångfald av människor och aktivt föreningsliv. Den röda färgen gör att vi inte alls blir överraskade när det är här folk tar strid för sitt närområde.

Malmö är också en stad uppdelad efter klass och ekonomiska tillgångar, där några kan bo i ett lugnt område med stor trädgård, handla i en annan stadsdel och ha sina fabriker i en tredje.
Det är inget nytt i Malmös historia som vi ser med STADEX-konflikten. Alltid har det varit de boende i utsatta stadsdelar som tagit kampen för att uppvärderas, för att bo bättre och för att politiker gjort som de ansett effektivast. Fabriker har flyttats längre ut från centurm liksom låga priser på bostäder och lokaler flyttats med dem.

De moderata politiker och borgerlig media som pratar om fastighetsspekulation i STADEX-konflikten har delvis rätt – i ett dyrt område, där rika människor bor och inga sociala funktioner finns som föreningslokaler, dagis, vårdcentraler m.m. – dit flyttar politiker inga fabriker. Det vet ni också. De som kan betala behöver inte kompromissa om sin eller sina barns säkerhet.

Att dessa politiker och tidningen Sydsvenskan däremot har mage påstå vi går spekulanternas ärenden! Rena hånet!
Vi vet vad det är som händer här och vad fastighetsspekulanterna vill.
Vi är lika stora motståndare till spridningen av gift i folks kvarter som till de giftiga spekulanterna.

Att den kulturverksamhet som bedrivs på Sofielund inte skulle ha råd att finnas någon annanstans har vi förstått. Vad betyder det? Att föreningslokalen måste ligga bredvid en dödsfabrik för att ha råd bedriva kulturverksamhet? Malmö stad skryter gärna med sitt blomstrande kulturliv. Kanske kan de beställa ett kärnkraftverk till södra innerstaden?

Vi får inte glömma de som arbetar i produktionen på fabriken och alla städerskor och all kontorspersonal. Liksom arbetsplatser måste vara säkra ska ingen behöva bo på en osäker plats för att de inte har råd med annat.

Vi går inte med på att man flyttar problemen, såsom politikerna brukar lösa det i Malmö, flytta problemen och höjt hyrorna. Politikernas metod har alltid varit att flytta nedskärningar, sociala problem och skitiga fabriker. Vad den här stadens historia lärt oss är att de som inte bråkar, de som inte går med oss i tåget idag, de är antingen de med makten eller de som får ta skiten.

Vi är här för att bråka idag. Vi vill inte sitta med i någon folkets referensgrupp och tycka när det är någon annan, politiker, som faktiskt bestämmer.
Allt åt Alla har ingen dold agenda.
Vi tycker att alla ska ha rätt att bestämma över där de bor och verkar. Därför ställer vi upp för nätverket Giftfri stad. Hejja er som tar kampen. Hejja er!