fasizme karsi omuz omuza

(English below)

STÖDUTTALANDE FRÅN ALLT ÅT ALLAS SJUNDE KONGRESS TILL KAMRATERNA I ANKARA

Igår på Allt åt allas nationella kongress nåddes vi av nyheten att en fredsdemonstration i Turkiets huvudstad Ankara attackerats och många kamrater miste livet. I skrivande stund har 97 bekräftats döda.

Detta är ytterligare en eskalering av en pågående konflikt som redan krävt många liv. Under bombdådet i Suruç i juli miste över 30 personer livet och sedan dess har progressiva aktivister trakasserats och utsatts för brutala repressalier av den turkiska staten. Vi i Allt åt alla vill uttrycka våra sympatier och deltagande med de drabbade. Vi vill samtidigt uttrycka vår starkaste solidaritet med de som kämpar med livet som insats för frihet och rättvisa varje dag. En av denna kamps största framgångar hittills har varit frihetliga vänsterpartiet Halkların Demokratik Partisi – HDP röst inträde i Turkiska parlamentet tidigare i år, som i sin tur förhindrade president Erdoğans maktambitioner. Med en månad kvar till omval är helgens massaker ännu ett tydligt försök att stoppa den växande rörelse som organiserat sig mot såväl IS som den turkiska statsterrorismen.

Till våra kamrater i Turkiet: Liksom ni inte låter er skrämmas, kommer vi inte heller glömma de som fick sätta livet till i Ankara.

För en framtid värd att kämpa för.

SOLIDARITY STATEMENT FROM ALLT ÅT ALLA’S SEVENTH NATIONAL CONGRESS FOR THE COMRADES IN ANKARA

Yesterday at Allt åt alla’s national congress we received news that a peace demonstration in Turkey’s capital Ankara was attacked and many comrades killed. At the time of writing 97 people have been confirmed killed.

This is yet another escalation of an ongoing conflict that has already claimed many lives. In the Suruç bombing in late July, 30 people were killed. Progressive activists have since been exposed to harassment and brutal repression by the Turkish state. We, the members of Allt åt alla, want to express our deepest sympathies and offer our condolences to those affected. At the same time we want to express our solidarity with those involved in the struggle for freedom and justice in Turkey on a daily basis. One of this struggle’s greatest achievements recently has been the progressive party Halkların Demokratik Partisi – HDP’s entry into Turkey’s national parliament earlier this year, which in turn foiled President Erdogan’s plans to expand his powers. With one month to go before re-run elections, this weekend’s massacre is clearly one more attempt to stop the growing movement challenging both the so-called Islamic State and Turkish state terrorism.

To our comrades in Turkey: Just as you refuse to be intimidated, shall we not forget those murdered in Ankara.

For a future worth fighting for.