Skattesmitare har åter kommit på tapeten i samband med medial granskning. Den 1 mars i år genomförde vi en aktion inne på Ikea för att belysa några av de stora förbrytarna. Kamprad-koncernen för systematiskt undan stora belopp till skatteparadis för att undvika att de pengar som dess anställda jobbat ihop ska gå till det gemensamma.

Även som arbetsgivare ute i världen är Ikea giriga och skoningslösa. De har snabbt dragit nytta av krisen i Grekland. Så fort arbetsrättsliga lagar ändrats har de varit snabba med att minska löner och försämra villkor för sina anställda.

I Sverige har koncernens bostadsbolag Ikano köpt upp bostadsområden och renoverat dem till den grad att vanligt folk inte har råd att bo kvar.

I en tid då det börjat talas om vad människor i nöd ”kostar” är det viktigt att vi vrider perspektivet och belyser det verkliga problemet: hur de resurser som skulle vara allmänhetens istället hamnat i fickorna hos de som redan är miljardärer.

Kamprad-koncernens verksamhet är bara en av flera. Problemet ligger inte enbart hos enskilda aktörer, problemet ligger i de strukturer som möjliggör att den aggressiva skatteplaneringen kan fortgå.

Tillsammans kan vi vända utvecklingen. Organisera och kräv det som borde vara allas:
Resurserna och makten!

(Aktionen var en del av en samordnad aktionsdag i Europa, se http://www.transnational-strike.info/ för mer information)
#TransnationalSocialStrike #1M