Våren 2010 lanserade vi i Malmö en symbol. En knuten näve i vilken det går att utläsa en stadskarta. Det kan vara vilken stad som helst men det är den stad som vi kämpar i.

Med vår retorik för vi fram vårt perspektiv. Vi säger att ”Staden är vår” och ”Malmö är inte deras att sälja” för att visa att vi ser det som vår stad och därmed vår att bestämma över. Vi vet att vi kämpar i underläge. Vi vet att vi inte har makten över varken politiken eller kapitalet i Malmö. Vi vet att när vi lyfter problem och föreslår förändringar riskerar vi att frågan blir omhuldad av någon med makt, och att dessa kan utnyttja det för sin egen vinning. Sydsvenskan säger att de vill bidra till en bättre bild av Malmö, deras intresse är naturligtvis också att bygga sympatier för sitt eget varumärke. Vi har kartlagt Malmös ekonomiska segregering, Sydsvenskan publicerade liknande material. Vi spred information om hur skattebetalare subventionerar vinster i Folkets park och säsongen senare ändrade man på mycket av det som är direkt synligt för besökarna (men naturligtvis inte det stora problemet, att skattepengar subventionerar privata företag).

Vi spelar inte på samma arena som kommunen och företagarna, vi har inte det som spelar någon roll: Vi har inga pengar att investera för att utmanövrera. Ändå framställs vi som hotfulla. Särskilt mot handel och shopping. När vi anordnade en stadskampsvecka i maj skickade handlarna ut detta till affärerna:

Märk att de tagit information från Ockupationsfestivalen tre år tidigare!! En festival som ägde rum i bara Lund och med uttalat syfte att ockupera tomma hus, inte affärer.

Nu, tillbaka till vår knutna stadskartenäve. Låt oss presentera en annan bild:

Läs texten. Vi, om några, känner igen retoriken. Vi ser det hot som kapitalintresset brukar se i oss. Vi ser hur en mäktig spelare i Malmö, ett företag som fått chansen att definiera utseendet på stor yta: Köpcentret utvidgas, fler parkeringsplatser byggs, fler förväntas kunna ta bilen dit (betyder det att vi aldrig kommer få se en bilfri Södra förstadsgata? Trots nya citytunneln i samma kvarter?). Är detta, om något, inte ett hot mot småhandlarna? Om handlarna är rädda att deras affärer ska gå omkull om vi krossar ett skyltfönster, så borde verkligen Triangelns hot utlösa oro över framtiden.

Därför skickar vi nu den här hälsningen till Malmös handlare:

Varning! Triangeln tänker ta över stan!

Det är viktigt att komma ihåg att detta företag/dessa köpcentran inte har en riktad hotbild emot dig som person. Deras uppsåt är oftast att ta över egendom/slå ut konkurrerande handel. Köpcentrat Triangel har på sin hemsida och i sin marknadsföring aviserat ”2013 tar vi över staden”.
Ur deras planer framgår att man uppmanar till masskonsumtion och att få alla dagligen 100 000 (!!!) passerande människor att handla BARA där.

I Malmö är det särskilt området kring Södra förstadsgatan/Möllevången som är aktuellt.
Polismyndigheten är informerad. Vi uppmanar alla butiker i dessa områden att besöka Triangel.se för att läsa på om planerna, samt ha en beredskap för vad som eventuellt kan hända din butik.