Pressmeddelande från arrangörsgruppen för manifestationen ”Antifascism är självförsvar” i Göteborg.

I söndagsmorse nåddes vi att det fruktansvärda beskedet att fyra av våra kamrater i Malmö hade blivit brutalt misshandlade och knivhuggna av fascister. En så svårt att han svävade mellan liv och död. Vi samlades 16:00 samma dag och hade en manifestation i solidaritet på Järntorget. Den 16 mars samlades vi återigen på Järntorget för att visa att vi är många och kommer kämpa vidare mot fascism.

Mellan 4000 och 5000 slöt upp i demonstrationen under parollen: Antifascism är självförsvar. Demonstrationståget gick till Masthuggstorget där Vic VemMaktskiftet och Obnouxiousuppträdde. Ett flertal tal hölls, bland annat lästes ett meddelande upp från en av de skadade kamraterna där det poängterades att han inte såg sig som ett offer;

”Men jag måste också säga att jag, Showan och mina andra kamrater som blev knivhuggna inte blev det för att vi var lätta offer. Det var den direkta motsatsen, för det finns inget som fascister hatar så djupt som människor som vägrar böja sig, fly undan och vägrar vara tysta. Dom hatar människor som vägrar lyda. Jag vägrar, och jag vet inte hur mycket jag kan understryka detta, jag vägrar låta mig bli rädd, hunsad, tystad och undflyende gentemot fascisterna”

Vidare poängterade Anna från Allt åt Alla att det nazistiska våldet måste sättas i ett sammanhang och att vi måste fortsätta kämpa för jämlikt samhälle. ”Det handlar om att den ständiga konkurrens vi påtvingas, som ger klassklyftor, osäkra anställningar och ständig rädsla att komma efter, skapar grogrunden för fascismen. Det handlar om att lösningen på detta grundläggande systemfel aldrig kan vara liberal. Därför handlar det om att vi tillsammans måste organisera oss för ett annat samhälle, där fascismen aldrig kan gro.” Övriga tal hölls av Göteborgs feministiska nätverk, Rättvisepartiet socialisterna, Revolutionära fronten, Kommunistiska partiet, Föreningen Pedagogiskt arbete samt Syndikalistiska ungdomsförbundet. Avslutningsvis vill vi tacka alla som slöt upp med oss idag!

Kämpa Showan!

Antifascism är alltid självförsvar!