Den 18 mars kommer Blockupy 2015 gå av stapeln i Frankfurt. Tusentals människor från hela Europa väntar på att blockera öppnandet av ECB. Under året har Allt åt Alla har varit med i Blockupykoordineringen tillsammans med många andra organisationer, utomparlamentariska nätverk, fackföreningar och partier runtom Europa. Nu närmar sig 18 mars med stormsteg och bussar håller på att fyllas. Här kommer en översättning av det upprop som nyligen publicerats på Blockupys hemsida. För mer information och för att följa Blockupymobiliseringen i Sverige finns också en blogg – https://blockupysverige.wordpress.com, eller kolla in den internationella hemsidan http://blockupy.org

 

Blockupy2015

Vår tid för handling är inne!
Transnationella aktioner mot öppnandet av Europeiska centralbanken: 18 mars 2015 i Frankfurt

2015 började med något helt nytt. Folket i Grekland stod emot alla hot från Europa och valde en ny vänsterregering. Detta, efter 5 års av utarmande av landet Grekland, där folket levde i ständig kamp mot den humanitära krisen och den sociala förstörelsen. En regering valdes med syfte att stå emot de europeiska institutionerna, snarare än att acceptera fler åtstramningsåtgärder riktade mot befolkningen. Vi stödjer det grekiska folkets beslut att förkasta den nyliberala doktrinen om ”no alternative.” Vi känner oss stärkta och ser möjligheten till en annan framtid. Just eftersom den är kopplad till andra viktiga pågående sociala rörelser, såsom i Spanien. Alldeles nyligen på gatorna i Madrid ropade hundratusentals människor högt och tydligt: Vi kan och vi kommer att vinna igen! Strax därefter, den 11 februari fylldes gatorna i Grekland och över hela Europa av folk, samma dag som Eurogruppen påbörjade en omförhandling av den grekiska skulden. En transnationell våg av solidaritetsaktioner vällde fram.

Denna känsla av egenmakt ingjuter hopp i miljontals människor i Europa och uppmuntrar motståndet mot krisregimen. Solidaritet med folket i Grekland och deras demokratiska beslut är inte enbart en skyldighet för oss, det ligger också i vårt gemensamma intresse: intresset för alla oss som runtom hela Europa kämpar mot åtstramningarnas logik och kämpar för att förbättra våra levnads- och arbetsvillkor.

Därför säger vi: Tiden för handling är inne! Därför uppmanar vi alla från hela Europa att ansluta sig till de transnationella aktionerna mot invigningen av ECB den 18 mars i Frankfurt!

Det är sant, den europeiska krisregimen har över tid förändrats – EU:s akutmöten tycks ha stoppats, länder lämnar euroräddningsfonden. Ändå, när vi ser trycket som Grekland utsätts för just nu, måste vi inse att detta inte innebär att EU:s och ECB:s krispolitik är över. Utpressningen har inte stoppats – tvärtom. Närhelst de europeiska institutionerna hotas, reagerar de, de bedriver utpressning och tvekar inte att återgå till hårda åtstramningsåtgärder. Samtidigt står vi inför något som nästan känns normalt nu: en fruktansvärd ny normalitet av prekaritet, osäkerhet och fattigdom har blivit verklighet genom den nyliberala politik som implementerats under krisen. Denna politik är tryggt inbäddad i statliga institutioner och var aldrig tänkt att vara tillfällig. Åtstramningsåtgärder främjar auktoritärt styre, den fortsatta nedmonteringen av demokratiskt deltagande, attacken på arbetsvillkoren, och drar nytta av de hierarkier som byggts upp på gränsernas regim. De är kopplade till militariseringen av staten och utrikespolitiken, till växande rasism och högerextremism. De senaste åren med den ökända trojkan och nyliberalt styre har banat väg för en ny fas i Europa: en prekär modell av mycket begränsade sociala rättigheter. En modell bestående av kontroll och konkurrens som vi vägrar att vänja oss vid!

Och vi hör dem nu, eliten och regeringarna gråter högt – med Tyskland i spetsen – mot folkets krav i Grekland att stoppa och vända privatiseringarna, krav på sociala rättigheter och på att beskatta de rika, på att slippa betala en skuld och ränta de själva inte har orsakat. Eliten fruktar dominoeffekten som sveper genom Europa; de fruktar att deras ”program” av konkurrenskraft och nyliberal kontroll som framtvingats i den europeiska modellen kommer att falla sönder nu.

En av huvudaktörerna i utpressningen och normaliseringen av åtstramningarna, för morot och piska, är ECB. En avgörande del av den ökända trojkan (EU-kommissionen, ECB och IMF), som tillsammans med EU-rådet främjat åtstramning och privatisering, vilket resulterat i utarmning och otrygghet för stora delar av Europas befolkning. Genom att inte acceptera grekiska obligationer som säkerhet för centrala banklån, framtvingar ECB direkt ett fortsatt pågående av åtstramningspolitiken och tar tydligt ställning för den tyska regeringen.

Blockupy åberopar därför breda gränsöverskridande åtgärder mot ECB när den inviger sitt nya huvudkontor i Frankfurt den 18 mars. Ett torn som är 185 meter högt, som liknar en fästning med sitt säkerhetsstängsel och vallgrav, en maktsymbol som kostar en svindlande summa på 1,3 miljarder euro. Vårt upprop till starka, breda och livliga europeiska protester några månader sedan, har redan lämnat avtryck: ECB har meddelat att de reducerar sin stora gala till ett kafferep. Men vi brydde oss aldrig om antalet gäster. Vår protest är den radikala kritiken av deras arbete – planeringen, genomförandet, normaliseringen av åtstramningsåtgärder.

Vi vet att Frankfurt är rätt plats att vara på för oss alla – otrygga som migranter, industriarbetare som socialt aktiva – hela den frigörande kraftansamlingen. Naturligtvis vet vi att inte ens vänsterregeringar kan lösa alla problem. Den verkliga dynamiken utgår från gatorna och på torgen, från församlingarna och föreningarna, inom och utanför arbetsplatser som en social dynamik. Mer än bara visa vår solidaritet med folket i Grekland och deras demokratiska beslut, kommer vi att klargöra att detta inte är en intressekonflikt mellan människor i Europa. Det är vår kamp för alla människor i Europa! Kampen i Grekland och på andra håll har banat väg för oss alla.

Om inte nu, så när!? Högre och starkare än någonsin, kallar vi för transnationella aktioner den 18 mars vid ECB i Frankfurt! 18 mars är rätt ögonblick för oss alla att vara i Frankfurt. Nu är det dags att intensifiera våra ansträngningar och nå ut för att alla ska gå med i kampen. Nu, är tiden för gränsöverskridande kamp inuti och mot magen på odjuret. Nu är det rätta tillfället att ställa ECB ansvarigt för deras politik och att kraftfullt kräva en annan politisk inriktning. 18 mars är vår avgörande chans liksom vårt ansvar att bygga en gemensam, effektiv kraft underifrån – om de vill ha kapitalism utan demokrati, säger vi att vi vill ha demokrati utan kapitalism.

Den 18 mars kommer vi att ta över gatorna och torgen i Frankfurt, runtomkring den nya ECB-byggnaden och i innerstaden tillsammans med tusentals människor från hela Europa. Vi kommer att göra det tidigt på morgonen runtomkring ECB med civila olydnadsaktioner för att hindra ECB att fira sig själva och avbryta deras normala arbetsdag. Alla bör och är välkomna att följa med – dessa är aktiviteter är avsedda för massdeltagande med en gemensam agenda. Vi kommer sedan samlas i en stark, mångsidig, livlig manifestation på eftermiddagen.

Följ med oss i aktionen! Följ med på blockaderna av ECB vid 07:00 på morgonen; på rallyt vid 14:00 på eftermiddagen och i demonstrationen genom innerstaden Frankfurt vid 17:00. Först tog vi Aten, nu Frankfurt!

För mer info, besök vår hemsida på följande adress: http://blockupy.org/en/; ju mer vi närmar oss den 18 mars desto mer detaljerad info hittar du – om aktiviteterna, buss-samordning och logi, programmet för rallyt och marschen och mycket mer. Om du har några frågor, berätta för oss på: international@blockupy-frankfurt.org eller håll dig uppdaterad via twitter:blockupy /#18M och facebook.com/blockupy.europe.

Vilka är vi: Blockupy är del av ett brett europeiskt nätverk bestående av aktivister från olika sociala rörelser, migranter, arbetslösa, prekära och lönearbetare, partimedlemmar och fackföreningar och många fler från Italien, Spanien, Grekland, Belgien, Nederländerna, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Irland, Portugal, Sverige och andra länder. Tillsammans vill vi knyta samman våra kamper och krafter bortom nationsgränser. Tillsammans vill vi skapa en gemensam europeisk rörelse, förenade i mångfald, som klarar att bryta åtstramningsregimen och istället bygga demokrati och solidaritet underifrån. Blockupy och åtgärderna i Frankfurt är bara ett steg på den vägen. Som en gränsöverskridande rörelse motsätter vi oss uttryckligen varje försök till rasistiska, nationalistiska eller antisemitiska divisioner såväl som konspirationsteorier för att tolka världen.

Det är därför vi säger: Vår tid för handling är inne! Det är därför vi kallar alla från hela Europa att ansluta sig till de transnationella aktionerna mot invigningen av ECB den 18 mars i Frankfurt!