Mitt på Ålidhem, mellan Klossen, Centrum och gamla Ålidhemsskolan finns en liten park. Vår park! Tillsammans öppnar vi upp denna yta och fyller den med liv och aktivitet – en anhopning av allmänningar!

Mellan den 7 och 13 maj så anordnar Förbundet Allt åt alla sin tredje årliga stadskampsvecka. Den sker förutom i Umeå, också i Malmö, Göteborg, Lund, Nyköping och Stockholm. Tanken med veckan är att sammanfläta olika aktiviteter och pågående kamper som förs i staden. Under stadskampsveckan försöker vi dela med oss av erfarenheter och teori kring stadskamp och försöker samtidigt så frön för nya kamper.

Kampen kring staden rör bland annat tillgången till gemensamma ytor, därför plockar vi fram verktygen och reser partytältet vid Ålidhems centrum för att återigen driva en temporär cykelverkstad. Förutom cykelverkstad så öppnar vi ett (temporärt) gratisfik och soppkök där du deltar och bidrar efter egen förmåga. Har du inte råd eller tid att delta så är du varmt välkommen att komma och äta, fika och dricka kaffe så försöker vi hjälpas åt med din cykel. Tillsammans öppnar vi upp denna lila yta, och gör den till vår gemensamma plats under en helg.

Principen är att de som kan hjälpa andra kommer och hjälper till och lär ut det de kan, de som behöver hjälp får hjälp helt kostnadsfritt, och lär sig något på kuppen! Fantastiskt!

Vill du hjälpa till med soppköket så kan du komma till Kulturhuset Klossen under förmiddagen. Mer specifika tider för båda dagarna (lördag och söndag) samt t ex matlagning kommer inom kort! Fika går utmärkt att baka hemma och ta med på samma sätt som vid tidigare fikaallmänningar. Många bäckar små.

Vill du veta mer om vad en allmänning är, läs denna lilla PDF

  • Lördag den 12 samt söndag den 13 maj
  • 12.00 – 16.00
  • Parken utanför Ålidhems centrum