arbetsmoment

 

I OKTOBER 2014 arrangerade vi i gruppen för arbetarkamp inom förbundet Allt åt alla en diskussionskväll på kafé Marx. Tillsammans med det tvärfackliga initiativet Hemtjänstupproret, Föreningen pedagogiskt arbete som fört en mångårig kamp för demokrati på sitt LSS boende i Partille, samt det italienska icke-meldemsbaserade facket ADL, samtalade vi om ny former för arbetarorganisering, bortom den konventionella fackliga.

Under kvällen delade vi även ut en enkät bland besökarna. Enkäten innehöll frågor om arbetssituationen och relationen till facket på arbetsplatsen, om vilka problem folk upplevde och vilka typer av motstånd som fanns.

Vi har nu tittat på svaren och det framgår tydligt att situationen skiljer sig mycket åt. På vissa arbetsplatser pratar vi inte ens med varandra, medan på andra finns mer eller mindre uttalade överenskommelser om vilka arbetsmoment som ska göras och inte. På några arbetsplatser har personalen inget inflytande alls och på andra är det snarare så att det är upp till personalen – snarare än chefen – att lösa alla problem.

MEN VISSA SAKER ÄR OCKSÅ GEMENSAMMA.

Oavsett var vi jobbar verkar de flesta av oss uppleva en mycket stor stress. Detta tolkar vi som att det handlar om att vi ofta SAKNAR MAKT ÖVER SITUATIONEN, över vad som ska göras, hur det ska göras och hur lång tid det ska ta. Kort sagt, att det handlar om makten över hur arbetet är organiserat.

Men för att kunna ta makten över hur arbetet är organiserat behöver vi till att börja med gå samman med våra arbetskamrater, något som de allra flesta som svarat på enkäten upplevde inte var helt enkelt.

Därför har vi tänkt att nästa träff ska handla om just det. Alltså om hur vi RENT PRAKTISKT kan göra för att GÅ SAMMAN mer våra arbetskamrater.

Till kvällen har vi bjudit in Frances Tuuloskorpi, som har lång erfarenhet av arbetarkamp, och även har samlat erfarenheter från olika kamper i antologierna Hopsnackat och Hopskrivet. (Snart även Slutsnackat, som kommer ut en bit in på nästa år.)

Tillsammans med henne vill vi diskutera och pröva olika metoder för att gå ihop på jobbet. För att lära av varandra, skapa förståelse för våra sinsemellan rätt olika arbetssituationer och titta på vilka erfarenheter som finns av att bryta den tystnad som ofta råder runt problemen på våra arbetsplatser.

Kvällen är gratis och vi bjuder på glögg och adventsfika såhär i juletid.

Alla är välkomna!

Allt åt Alla Stockholm – gruppen för arbetarkamp
Medarr: CMS – Centrum för marxistiska samhällsstudier
14 december kl. 14:00
Kafé Marx (Kungsgatan 84)
FB-event