De senaste åren har Umeå gått in i en fas av radikal stadsomvandling. Det är en omfattande process av nya översiktsplaner, metoder för citybranding, rivningar och nybyggen samt förändringar i ägandesammansättningen. Vid flera tillfällen har missnöje blossat upp mot beståndsdelar i denna process – men – det är framförallt en fråga som under 2011 kommit att bli en lokal politisk orkan; planen att flytta Umeå stadsbibliotek bort från sitt nuvarande läge på Vasaplan ner till ett nytt kulturhus vid kajen.

Under hösten har vi i Allt åt Alla Umeå sammanställt dels en rapport; ››Detta hus skall inte bli någon jävla galleria‹‹, dels enenklare videodokumentär; ››Den nyliberala staden: Flytten av stadsbiblioteket‹‹ som tillsammans tar ett bredare grepp om biblioteksfrågan och placerar den i en större kontext kring förändringar i staden. Vår förhoppning är att dessa ska utgöra ett komplement till de perspektiv som framförts i den lokala debatten och på så sätt skapa en bättre förståelse för hur staden omvandlas, och i vilkas intresse det i första hand sker.

››Detta hus skall inte bli någon jävla galleria‹‹ är en längre text som dels kommer publiceras i uppföljaren till Förbundet allt åt allas häfte ››Staden är vår‹‹ i en något nerkortad version, men som här finns tillgänglig i ursprunglig form. Den finns tillgänglig som PDF här: Detta hus skall inte bli någon jävla galleria.

››Den nyliberala staden: Flytten av stadsbiblioteket‹‹ är en 10 minuter lång videodokumentär i enklare form som kan sägas sammanfattar innehållet i ovanstående rapport i generella drag. Den finns tillgänglig via Allt åt Alla Umeås kanal på videosajten Vimeo men går även att se direkt här nedan: