Här är texterna som fanns med i vårt blad #32 som vi har delat ut i sommar. Den hittas även i PDF här.

***

Borgareparken = vår trädgård

I februari 2012 kom det till min kännedom att politikerna äntligen fått ändan ur vagnen och ska börja bygga fler lägenheter i Lund – efter tio år av bostadsbrist.  Ett krav som många av Lunds sociala rörelser, så som studentrörelsen och ockupations-rörelsen krävt.  Men när jag fick veta var några av de nya lägenheterna ska ligga blev jag förvånad. Politikerna i tekniska nämnden (Christer Wallin m.fl.) har nämligen bestämt att man ska bygga i Borgareparken på Norra Fäladen. En park som idag används till musikfester, grillfester, fotboll, boxning och hundrastning med mycket mera. För många av oss som bor i hyresrätterna kring Fäladstorget och saknar egen trädgård är Borgareparken vår trädgård. Inte nog med det så kommer byggnationerna också kräva att man tar bort en bit av en skolgård som ligger i anslutning till parken.

Lund har de senaste åren haft en enorm bostadsbrist. Speciellt för studenter och ungdomar som velat flytta hemifrån  men också för barnfamiljer med vanliga löner. Nu vill politikerna i den borgerliga majoriteten lösa det problemet med “förtätning”. Som ett led i denna förtätning vill man alltså  sälja ut en del av Borgareparken och Svenshögsskolans skolgård för att bygga bostadsrätter.

Förtätningen på Norra Fäladen kommer att betyda att vi blir fler som ska dela på mindre grönyta –  när det blir fler i stadsdelen och parkytan och skolgård bara minskar. När man istället borde vända blicken mot andra delar av Lund där det är desto glesare bebyggt – där det bor rika människor.

Christer Wallin (m), ordf. i tekniska nämden har under hela våren hävdat i tidningarna att ingenting är bestämt ännu. Men det krävs ingen Nobelpristagare för att se vad han har i kikaren med bostadsrätter  och “förtätning” av våra områden.

***

Ärendet Borgareparken – det händer under hösten

Ungefär så här tror nätverket “Rör inte Borgareparken” att ärendet kring Borgareparken kommer att drivas i höst.

1. Upprättadet planförslaget (politiskt ställningstagande). I dagsläget är det byggnadsnämnden som är ålagd att upprätta planförslaget. Nätverket “Rör inte Borgareparken”  tror att den borgerliga majoriteten kommer vilja göra det så tidigt som möjligt under hösten. Nätverket “Rör inte Borgareparken”kommer att protestera redan den 23 augusti, kl 15.45, i samband med Byggnadsnämdens möte.

2. Plansamråd. Efter att planförslaget är antaget kommer det att arrangeras ett samråd. Det tidigare samrådet som hölls under vintern 2011-2012 gällde bara “planprogrammet”och inte planförslaget. Under samrådstiden har sakägare myndigheter, förvaltningar och intresseorganisationer rätt att skriva yttranden.

3. Politiskt ställningstagande. Efter plansamrådet ska byggnadsnämnden ta ytterligare ett politiskt ställningstagande.

4. Utställning. Utställning kommer troligtvis att ske i stadshallen och/eller på Stadsbiblioteket under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligen under utställningstiden.

5. Antagande av planen (politiskt ställningstagande). Efter utställning av planen kommer  ett sista politiskt ställningstagande att ske.

6. Prövning/Överklagan. Efter att planen är antagen finns det fortfarande möjlighet att överklaga till Länsrätten och Regeringen. När detaljplanen väl är laga antagen efter prövning och överklagande, kommer den ligga till grund för ett bygglov. Bygglovet går också att överklaga.

Vad kan du göra?
Är du med i en organisation eller förening ska ni gå in på www.norrafaladen.se och skriva under “Rör inte Borgareparkens” upprop. Skriv yttranden. Under samrådet och utställningen kan ni skriva yttrande och samrådsinlagor.  Protestera i samband med Byggnadsnämndens möten och politiska ställningstaganden! Skriv insändare i tidningarna!

***

Motstånd lönar sig!

Den borgerliga majoriteten på Gotland ville bebygga Södra hällarna – men gotlänningarna protesterade och vann!

Under 2008 -2010 ville den borgerliga majoriteten på Gotland bebygga naturområdet Södra Hällarna. Här följer en intervju med Nils, biolog och vänsteraktivist på Gotland, som var med och räddade Södra Hällarna.

1). Berätta om Södra Hällarna i Visby och varför ni ville försvara dom? 
Precis i Visbys utkant, i den mosaik av alvarmark, äldre lövskog, barrskog, klippor och stränder som Södra hällarna utgör finns över 100 rödlistade arter av insekter, kärlväxter, svampar och fåglar. Thomsonkägelbiet som finns vid Södra hällarna finns idag inte kvar någon annanstans i världen än på Gotland.
Södra hällarna är ett mycket viktigt strövområde för människor i Visby och är beläget i direkt anslutning till tätorten. Det storslagna landskapet vid Södra hällarna, med 20 meter höga klippor ned mot havet, tillhör alla Visbybor och ska inte stängas av för att bli bostadsrätter.

2) Vilken typ av saker gjorde ni för att vinna mot den politiska majoritetens planer? 
Vi samlade in de namn som krävdes för att fullmäktige tvingades ta ställning till om en folkomröstning om Södra hällarnas framtid skulle genomföras. Denna fråga väckte en debatt som var viktig för oss även om det inte blev någon folkomröstning. Vi ordnade föreläsningar för allmänhet och politiker om områdets naturvärden. CD-skivor med bilder på olika rödlistader arter skickades till hela kommunfullmäktige. Glad Påskkort med en uppmaning att bevara området skickades till hela fullmäktige. Vi serverade glögg och pepparkakor till allmänheten i Visby centrum och berättade om vår kamp. Vid återkommande naturguidningar under olika årstider visade vi olika arter vid Södra hällarna för allmänheten.

3) Vad blev resultatet av er kamp? 
MP, V och S gick till val på att inte bebygga Södra hällarna. MP, V och S vann valet 2010 och beslutade omgående att uppfylla sitt vallöfte. Sedan dess pågår en process under ledning av Region Gotlands kommunekolog för att kunna inrätta ett kommunalt naturreservat. I maj 2012 har Regionfullmäktige beslutat att avsätta medel som krävs för att genomföra de åtgärder som kommunekologen föreslagit för att kunna inrätta ett naturreservat. Bland annat så ska biltrafik hindras i området och en del vägar ska därför stängas av. Delar av området ska också åter bli betesmark för att gynna de arter som behöver bete och markstörningar för att kunna finnas kvar vid Södra hällarna.