För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är ett socialt fack som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. Genom långsiktigt arbete med fokus på vardagslivets konflikter vill vi skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 9

Mars 2023

Vandel & vägval

Magasin Svärm

Nummer 9

Mars 2023

När överenskommelsen mellan de högerkonservativa partierna – Tidöavtalet – presenterades utbrast stor kritik från flera olika håll. Avtalet innehöll otaliga attacker mot invandrares rättigheter men knappt ett ord om klimatet. Det europeiska liberala partiet ALDE har öppnat ett ärende om att utesluta de svenska Liberalerna ur organisationen. Civil Rights Defenders beskrev Tidöavtalet som en del av en global trend med ”demokratisk nedmontering”. Ett uttalande som fick flera sverigedemokrater att kräva att organisationen skulle berövas sitt statliga stöd. Överallt i västvärlden ser vi hur den auktoritära högern utmanar den liberala demokratin i attacker mot migranter, rasifierade, media, kulturen, akademin och så vidare.

Läs hela ledaren ↓

Den radikala vänstern står nu inför ett dilemma. Å ena sidan ser vi hur begränsningar av den liberala demokratin leder till mindre frihet och försämrade levnadsvillkor här och nu, å andra sidan vill vi inte bara försvara rådande system och ordning.

Artiklarna i detta nummer undersöker den politiska terrängen efter att tidöavtalet och NATO-ansökan slagit ner som asteroider och hotat den liberala demokratin, rättssäkerheten, asylrätten och andra jätteödlor med utrotning. Hur ska vi röra oss framåt när resten av samhället har tagit ett steg bakåt? Hur ska vi lyckas vinna kampen för miljön när så många rättigheter som brukade vara självklara är under attack?

Om detta och mycket mer kan man läsa i Svärm nr 9.

God läsning!

Tidigare nummer

8. Levnadskostnads­krisen

7. Kampen om miljöerna

6. Kriget och krisen

5. Skuld: Finanskapitalets makt

4. Det gemensamma

3. Autonoma rötter, nya träd

2. Betraktelser inifrån en kris

1. Igår, idag, imorgon