För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är en radikal vänsterorganisation som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi vill med långsiktigt och kontinuerligt arbete skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 4

Augusti 2021

Det gemensamma

Magasin Svärm

Nummer 4

Augusti 2021

Ända sedan finanskrisen 2008 och de politiska rörelser som uppstod i samband med den har diskussionen om det gemensamma varit levande i vänstern. Medan den traditionella politiska konflikten – på det sätt som den till stor del har definierats av 1900-talets politiska strider – har legat mellan privategendom och offentlig egendom så öppnar det gemensamma upp för en annan förståelse av förvaltning av våra rikedomar och liv. Det gemensamma står i kontrast till privategendomens koncentration av makt hos några få som stänger ute människor från samhällets gemensamma rikedomar men står också i kontrast till det offentliga och dess icke-deltagande styrning. Det gemensamma kan beskrivas på många sätt: allmänningar, gemenskaper, gemensamma rikedomar och erfarenheter, det faktum att vi lever i gemensam värld osv. Det gemensamma kännetecknas just av att det tillhör alla – såväl i dess användning som i dess deltagande. Allmänningarna har beskrivits som det klassiska exemplet: fysiska platser som öppna stränder och parker men också kunskaper som t.ex. Wikipedia. Det gemensamma kan emellertid inte enbart förstås som dessa platser och institutioner utan är också något som produceras hela tiden mellan människor när vi möts och skapar tillsammans. Denna diskussion hänger tätt samman med vad som ibland kallas nyliberalismens död. Vänsterteoretikern och aktivisten Keir Milburn menar att nyliberalismens betoning på privatisering håller på att vackla och att en ännu nyare nyliberalism växer fram som rör sig mot allt tydligare offentlig styrning. Statsvetaren Nancy Fraser menar att finanskrisen 2008 har försatt oss i en politisk situation då den nyliberala ordningen har förlorat sin legitimitet samtidigt som det inte finns någon självklar ersättare. Vår politiska situation kännetecknas således av radikala möjligheter att förändra samhället såsom vi förstår det. I detta läge är det relevant att tala om det gemensamma som ett alternativ till nuvarande klassamhälle. I detta nummer publicerar vi tidigare tre publicerade texter från fyra vänsterteoretiker som diskuterar de politiska möjligheterna hos det gemensamma: Metropolis av Antonio Negri och Michael Hardt, Skapandet av de urbana allmänningarna av David Harvey och Feminismen och allmänningarnas politik av Silvia Federici. Texterna Metropolis och Feminismen och allmänningarnas politik är för första gången översatta och publicerade på svenska. Utöver dessa texter publicerar vi även det bostadspolitiska manifestet Hemmet under det gemensammas makt av Allt åt alla Malmö som tidigare publicerats i boken Bostadsmanfiest: 22 krav för framtidens hem.

Tidigare nummer