För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är ett socialt fack som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. Genom långsiktigt arbete med fokus på vardagslivets konflikter vill vi skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 13

april 2024

En gemenskap som river gränser

Magasin Svärm

Nummer 13

april 2024

I den stora vida världen existerar det lilla Förbundet allt åt alla. Vi har sen alltid definierat oss utifrån ett fokus på det lokala. Vår melodi är att först förändrar vi våra kvarter, sen oss själva, och slutligen hela världen; men världen väntar inte alltid på oss. Källorna till de orättvisor som vi bemöter på hemmaplan kan så gott som alltid hittas i världsomspännande processer och internationella ordningar. Konflikter och händelser på andra platser i världen påverkar oss personligen på flera sätt. Det påverkar våra materiella liv, i brist och i överflöd; det påverkar hur vi upplever världen runt omkring oss och hur vi tänker; det påverkar våra hjärtan, det inspirerar oss och förstör våra dagar.

Läs hela ledaren ↓

I det 13:e numret av Svärm ryms åtta texter som handlar om politik på olika skalor och på olika håll i världen. Läs; om ett ukrainskt perspektiv på internationell solidaritet, om ett försök att närma sig stadskamp från ett internationellt perspektiv, om gränser i ljuset av EU:s nya migrationspakt, om utplåningen av liv i Gaza sex månader efter folkmordets början, om den kurdiska frihetskampen, om klimatkrisens gröna kolonialism, och om den så kallade svenska myten i Spaniens politiska medvetande.

Välkommen till en gemenskap som river gränser.

Tidigare nummer

12. Staden: levande, lönsam och död

11. Teknologier: Maskinella och mänskliga praktiker

10. Feminism – från det svenska arbetssamhället till Iran och bergen i Kurdistan

09. Vandel & vägval

08. Levnadskostnads­krisen

07. Kampen om miljöerna

06. Kriget och krisen

05. Skuld: Finanskapitalets makt

04. Det gemensamma

03. Autonoma rötter, nya träd

02. Betraktelser inifrån en kris

01. Igår, idag, imorgon