För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är ett socialt fack som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. Genom långsiktigt arbete med fokus på vardagslivets konflikter vill vi skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 8

Oktober 2022

Levnadskostnads­krisen

Magasin Svärm

Nummer 8

Oktober 2022

Det har nog inte undgått någon att kaffet kostar skjortan. Hjälporganisationer i Sverige rapporterar om att mängden personer som tjänar så lite att de kvalar in för att handla i subventionerade matbutiker skenar, hyrorna fortsätter höjas och allmännyttan att säljas ut. I nyheterna idag pratas det om lågkonjunktur och att man ska förbereda sig på att svångremmen kommer behöva dras åt ytterligare. Samtidigt påverkas inte alla grupper i samhället lika mycket av prisökningarna, som vanligt är det de närmast marginalerna som får ta de hårdaste smällarna.

Läs hela ledaren ↓

I England och andra länder finns det vänsterpolitiker som ifrågasätter det här narrativet om att inflation och höjda kostnader för arbetarklassen är den enda lösningen, och en rörelse mot vad man kallar för levnadskostnadskrisen backad av fackförbund och parlamentsledamöter. I Sverige däremot saknas det politiska företrädare för alternativ till den vägen som riksbanken föreslår.

I nummer åtta av Svärm lyfter vi fram texter som sätter klassperspektiv på inflationen och högre levnadskostnader, som kritiserar tanken om det som naturligt eller det enda rimliga alternativet, som belyser kamp för en annan politik.

Tidigare nummer

7. Kampen om miljöerna

6. Kriget och krisen

5. Skuld: Finanskapitalets makt

4. Det gemensamma

3. Autonoma rötter, nya träd

2. Betraktelser inifrån en kris

1. Igår, idag, imorgon