För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är en radikal vänsterorganisation som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi vill med långsiktigt och kontinuerligt arbete skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 6

Mars 2022

Kriget och krisen

Magasin Svärm

Nummer 6

Mars 2022

Den senaste månaden har man hört många säga att världen inte är sig lik, att kriget åter har kommit till Europa. När Ryssland klev över den Ukrainska territorialgränsen besannades mångas värsta farhågor; vi i närliggande länder lämnades med mängder av frågor och oro, folket i Ukraina lämnades med ett sönderbombat samhälle, en osäker framtid och såväl civila som militära offer. Kriget har kastat en lång skugga, alla andra frågor har skjutits åt sidan och vart man än går hör man någon diskutera hur man bäst hjälper Ukraina eller vad som kommer att hända nu. Just därför ser vi det som vår uppgift som språkrör för en progressiv rörelse i Sverige att lämna plats för andra perspektiv på kriget och dess effekter än de som förs fram i stora mediekanaler och i övriga samhället. Några av de frågor vi tror kommer vara av särskild betydelse för oss som socialt fack är följande: Vad innebär kriget för utvecklingen av samhället och kapitalismen i stort? Finns det någon potential till förändring gömd i den här katastrofen eller är det bara en fråga om att försöka minimera skadorna och sedan återgå till det gamla? Vad innebär de ekonomiska sanktionerna för arbetarklassen? Hur kan vi hjälpa Ukrainas folk och särskilt de som nu flyr, men även de flyktingar som redan lever i Sverige och som kommer från andra länder? Vår övertygelse är att Allt åt allas mest grundläggande princip ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov" har en avgörande roll att spela i den här diskussionen och i skapandet av en solidarisk värld utan krig. Därför publicerar vi nu detta extrainsatta nummer av Svärm och hoppas att det kan bli ett verktyg för läsaren att navigera sig fram genom den ostadiga och gropiga terräng som ett Europa försatt i krig utgör. Vi i redaktionen tackar alla som bidragit med artiklar och önskar läsaren tankeväckande och givande läsning. I solidaritet med Ukrainas och Rysslands kämpande folk!

Tidigare nummer