För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är ett socialt fack som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. Genom långsiktigt arbete med fokus på vardagslivets konflikter vill vi skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 12

Januari 2024

Staden: levande, lönsam och död

Magasin Svärm

Nummer 12

Januari 2024

Stadskamp är ett begrepp som ofta nämns som en central del av Allt åt allas verksamhet. Men det är inte helt lätt att sammanfatta vad stadskamp är för något. En teori eller en metod eller bådadera? Hur bedrivs den och varför är just staden så intressant politiskt? Det är bara några av de frågetecken som dyker upp när man möts av begreppet stadskamp. Det tolfte numret av Svärm uppehåller sig vid dessa och närliggande frågor.

Läs hela ledaren ↓

För oss i Allt åt alla tycks stadskamp mycket handla om att tillgängliggöra staden för alla och att “öppna upp den”. Vem eller vilka som får plats i staden är också något flera artiklar i numret handlar om. Bland annat artikeln om migrantlägret i Sorgenfri som 2014 blev en stor stridsfråga för Allt åt alla Malmö. Den lokala anknytningen är också en väldigt viktig del av konceptet stadskamp såväl som för Allt åt allas verksamhet i stort. Betydelsen av att förankra vår politiska praktik i våra respektive städer genomsyrar numret.

Bland artiklarna handlar framförallt två om handlingen att öppna upp staden. Dels en text om den nya ockupationsrörelsen som börjat ta form i Göteborg och dels texten om att bygga trappor över innergårdarnas gränser i Malmö.

Det finns också flera artiklar som handlar om det vi kämpar emot. Kapitalismens försök att tränga ut oönskade ur städerna. Att fokusera stadslivet på konsumtion och att skapa döda, själlösa platser att sova och arbeta på – inte städer man kan leva i.

Vi i redaktionen önskar er god läsning.

Tidigare nummer

11. Teknologier: Maskinella och mänskliga praktiker

10. Feminism – från det svenska arbetssamhället till Iran och bergen i Kurdistan

09. Vandel & vägval

08. Levnadskostnads­krisen

07. Kampen om miljöerna

06. Kriget och krisen

05. Skuld: Finanskapitalets makt

04. Det gemensamma

03. Autonoma rötter, nya träd

02. Betraktelser inifrån en kris

01. Igår, idag, imorgon