För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är en radikal vänsterorganisation som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi vill med långsiktigt och kontinuerligt arbete skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 2

December 2020

Betraktelser inifrån en kris

Magasin Svärm

Nummer 2

December 2020

Inget kan vara mer kännetecknande för år 2020 än virusutbrottet av Covid-19. Pandemin har satt sina spår globalt och resulterat i kriser av såväl ekonomisk och social som folkhälsomässig karaktär. Flera arenor i våra liv har getts förnyad politisk aktualitet, såsom våra ekonomiska betingelser, villkoren för våra gemenskaper och för vår hälsa och våra liv. Sällan har vi tidigare skådat så många konfliktytor uppstå vid samma tidpunkt. Det är ett fenomen som saknar politiskt motstycke. I Betraktelser inifrån en kris skriver medlemmar från Allt åt alla om olika perspektiv på coronapandemins effekter på livets alla beståndsdelar och dess politiska följder. Numrets texter behandlar flera aspekter av virusutbrottet: den politiska kampen mot ensamhet i Malmö och antirasistisk organisering i Seattle, reflektioner över hemmets roll i hemmasittande tider och ett skyddsstopps belysande av arbetsdelningen i offentlig sektor, samt en kort artikel om hur arbetets intensitet ökat under pandemin. Med dessa berättelser, reflektioner och rapporter vill vi påvisa de många politiska aspekter som pandemin fört med sig – och peka på de politiska möjligheterna. Vi hoppas att du som läsare ska uppskatta numret. Har du några tankar du vill dela med oss? Tveka inte att kontakta oss på vår mejl eller sociala medier! Alla texter är skrivna av medlemmar i Allt åt alla och ska inte ses som förbundets officiella hållning.

Tidigare nummer