För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är ett socialt fack som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. Genom långsiktigt arbete med fokus på vardagslivets konflikter vill vi skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 10

Juni 2023

Feminism – från det svenska arbetssamhället till Iran och bergen i Kurdistan

Magasin Svärm

Nummer 10

Juni 2023

Med detta nummer av Svärm har vi haft den minst sagt ambitiösa föresatsen att belysa fyra miljarder människors levnadsbetingelser. Eller egentligen åtta miljarder människor eftersom kvinnors maktposition i samhället står i direkt förbindelse med situationen för män och icke-binära. Det här numret handlar alltså om feminism. Ett enormt ämne, som vi såklart bara kan skrapa på ytan av. Vi har glädjen att publicera ett eklektiskt nummer innehållandes perspektiv på såväl metoder för lokalorganisering som internationell politik och teoretiserande om den framtid vi kämpar för.

Läs hela ledaren ↓

Bland annat finner läsaren ämnen som arbetskritik, separatism, sociala trender och senmoderna könsroller. Obetalt hemarbete och kopplingen mellan klasskampen och den feministiska kampen är bara två av de avgörande frågor som behandlas. Allt åt alla kvinnofront, förbundets separatistiska lokalgrupp, resonerar i sin artikel kring den feministiska kampen utifrån parollen kvinna, liv, frihet. Ord som gått från att skrivas på väggar i skydd av mörker, viskas mellan människor omringade av regimtrogen milis, till att bli motto för en feministisk revolution och skrikas på gator och torg över hela världen.

Vi får också ta del av en intervju med en av de iranska feminister som har riskerat allt för att stå upp mot regimens brutala kvinnoförtryck. Numrets sista artikel är vidare en berättelse om en kurdisk frihetskämpes liv, om hur hon upptäckte jineologin, och om hur hon var med och byggde upp Rojava, ett feministiskt samhälle, mitt i spillrorna av ett sönderskjutet Syrien. Båda texterna berättar om liv fyllda av kamp, systerskap och hoppet om en bättre värld. Vi hoppas att dessa vittnesmål och resten av artiklarna kan fungera som inspiration för det fortsatta arbetet, för en framtid och en feminism värd att tro på!

God läsning önskar vi i redaktionen!

Tidigare nummer

09. Vandel & vägval

08. Levnadskostnads­krisen

07. Kampen om miljöerna

06. Kriget och krisen

05. Skuld: Finanskapitalets makt

04. Det gemensamma

03. Autonoma rötter, nya träd

02. Betraktelser inifrån en kris

01. Igår, idag, imorgon