För en framtid värd att tro på

Förbundet Allt åt alla är ett socialt fack som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala. Genom långsiktigt arbete med fokus på vardagslivets konflikter vill vi skapa ett klasslöst samhälle som utgår från principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Magasin Svärm

Nummer 7

Juni 2022

Kampen om miljöerna

Magasin Svärm

Nummer 7

Juni 2022

Denna sommar markerar femtio år sedan FNs första klimatkonferens 1972, och deklarationen som med organisationens egna ord: ’’för första gången placerade miljöfrågor i främsta rummet för internationella angelägenheter och markerade starten på en dialog mellan industriländer och utvecklingsländer om kopplingen mellan ekonomisk tillväxt, förorening av luft, vatten, hav och välbefinnandet för världens folk.’’ Deklarationen antogs vid 326 ppm (mängden koldioxid i atmosfären). Detta nummer av Svärm publiceras vid 421, när alla realistiska vägar till att stanna under två procents global uppvärmning framstår som uttömda. Klimathotet är en fond till det samhälleliga livet, ingen relevant aktör förnekar längre vetenskapen i de processer som gör hotet existentiellt. Men ändå samlar en reaktionär rörelse kraft ur konsekvenserna från den och riktar udden mot miljörörelsen. Vilka subjektpositioner underbygger en sådan paradoxal konfliktlinje, vilka allianser är möjliga att bygga, på vilka grunder, och vad gör det med vår kultur när vi lever våra liv till klockans tickande? Detta nummer av Svärm spänner brett över ämnen som stadens förvandling, synen på människa och natur, klimatfiktion till subjektskap och distinktionen mellan militans och populism.

Tidigare nummer

6. Kriget och krisen

5. Skuld: Subjekt och strategier under finanskapitalets makt

4. Det gemensamma

3. Autonoma rötter, nya träd

2. Betraktelser inifrån en kris

1. Igår, idag, imorgon