Kategorier
Evenemang Stockholm

Infomöte x 2: Blockupy Frankfurt och Stadskampsveckan 2012

Infomöte på Hemliga trädgården måndagen den 16 april kl 18.00 (T-Midsommarkransen) om Stadskampsveckan (5-13 maj) och Blockupy Frankfurt (16-19 maj).

Dags att ta krisprotesterna till fiendens hjärta. Missa inte vårens stora aktivisthändelse. Den 16-19 maj, på Kristi himmelfärdshelg, kommer Blockupy Frankfurt att anordnas – en hel helg av massiva olydnadsaktioner, blockader och torgstormöten kring Europeiska centralbankens huvudkontor. Dags för den europeiska rörelsen att inta Frankfurt och kräva att det är bankerna som betalar deras egna kris, istället för att den ska påtvingas oss i form av privatiseringar, åtstramningspaket, nedskärningar och EU-styrda teknokratiska samlingsregeringar.

På infomötet kommer vi berätta vad som ska ske, vilka som mobiliserar, hur man kan resa dit och var man kan bo.
Dessutom blir det information om Stadskampsveckan 2011. Alla grupper och organisationer inbjuds delta med egna initiativ, möten och aktioner!

Årets Stadskampsvecka kommer att äga rum den 7 – 13 maj 2012. Tema för i år är ”klassegregering och gentrifiering”. Hur ser den delade staden ut? Vart ska alla de 800 000 nya stockholmare som staden beräknas växa med de närmaste 20 åren ta vägen? Hur kommer vi tillrätta med bostadsbristen, motverkar vinstintressena i allmännyttan och marknadshyror? Hur skapar vi levande stadsdelar som öppnar upp staden snarare än att stänga den? Vilka delar av staden satsas det på och vilka delar tillåts förfalla? Vilka fylls med höginkomsttagare och töms på låginkomsttagare? Hur ser staden ut ur ett klassperspektiv?

Alla organisationer är välkomna att genomföra egna initiativ under veckan. Förbundet Allt åt alla tar på sig att sammanställa ett gemensamt schema och koordinera aktiviteterna i Stockholm och med resten av landet. Vi hoppas det sker saker på alla linjer, i alla förorter, på alla mötesplatser och under alla dagar. Aktioner, stadsdelsmöten, återtagande av gaturummet, gerillagardening-odlingar, gatufester, stadsvandringar, dörrknackning, kvartersfester, galleripicnicar, massplankningar.

Hjälp till att skapa en öppen stad under hela veckan!

Facebookevent.

Kategorier
Stockholm

Debattartikel: ”Antifeminister fintar från höger”

Denna debattartikel publicerades i Arbetaren (29/3-2012) och är skriven av Förbundet allt åt alla Stockholm i samband med Operation Dicken. Här finns en redogörelse från pubkvällen. 

Bloggaren Pär Ström har gett spridning åt en ny våg av antifeminism. I samtliga fall där ett konkret problem korsar antifeministernas tankevirvlar väger hos Pär Ström och hans likasinnade instinkten att på ett eller annat sätt skuldbelägga feminismen tyngre än viljan att gå till botten med problemet, skriver Förbundet Allt åt alla, Stockholm.

Den 5 mars arrangerade antifeministerna Pär Ström och Pelle Billing en pubträff i Stockholm. Kvällen blev kanske inte som man hade väntat sig, när 80 feminister ville delta.Det som slog oss på vårt ”studiebesök” – att kalla det för gubbsafari vore kanske att leva på gamla meriter – var likgiltigheten inför systematiska studier av det mansvälde som Pär Ström med sällskap förnekar existensen av. Vi vill på förhand be om ursäkt för bombmattan av statistik som följer nedan. Vi tror dessvärre att den är nödvändig.

Enligt Medlingsinstitutet var den genomsnittliga månadslönen år 2010 för kvinnor 26 200 kronor och för män 30 600 kronor. Det betyder att kvinnans arbete värderas till 86 procent av mannens. 1994 var kvinnans arbete värt 84 procent av mannens. De lönemässiga framstegen ligger alltså på två procentenheter på sexton år.

Tidsanvändningsundersöknin­gen 2000/2001 och Statistiska centralbyrån hälsar vidare att om man tar med kvinnligt dubbelarbete i beräkningen blir löneskillnaderna ännu större. Den totala dagliga arbetstiden för en kvinnlig småbarnsförälder är trettiosex minuter längre än pappans i samma familj. Och ja, de räknar med männens bilmekande.

Kvinnor löper nästan dubbelt så stor risk att utsättas för våld eller hot om våld på arbetet, kvinnor har svårt att sova på grund av tankar på jobbet i större utsträckning än män, kvinnor arbetar oftare skift eller varierande tider, oftare på helger och kvällar. Hälsningar, Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljöstatistik 2010:3.

Vad gäller våldet vet vi tack vare Brottsförebyggande rådet att männen står för den absoluta majoriteten av all våldsutövning. Ibland är mottagaren en man, ibland är den en kvinna. Vi vet också att uppskattningsvis 80 procent av allt våld riktat mot kvinnor inte kommer till polisens kännedom. Dessutom är mäns våld mot kvinnor i regel mer systematisk till sin natur med upprepad våldsanvändning mot en nära anhörig.

Vi ska inte låtsas som att avgrunden mellan oss och Pär Ström är helt oöverkomlig. Vi delar hens oro på flera punkter. Däremot är vi misstänksamma när det gäller Ströms motiv. Vi blir också upprörda när människor dör till följd av olyckor på arbetsplatsen. För oss ligger det dock närmare till hands att kritisera det sätt på vilket alliansen systematiskt monterar ned det arbetsrättsliga skydd som till följd av arbetarrörelsens kamp byggts upp i Sverige. För Pär Ström tycks det emellertid vara mer relevant att kritisera feminismen. Kan detta ha att göra med att hen själv är verksam inom Svenskt näringslivs tankesmedja Den Nya Välfärden, med sin politiska hemvist i högern, som motarbetar och alltid har motarbetat försök att göra arbetssituationen säkrare och drägligare för det stora flertalet?

Också vi förfäras över mäns våld mot män. Medan vi ser det som det yttersta uttycket för en skadlig manlig könsnormativitet, missar Pär Ström aldrig ett tillfälle att kritisera feminismen och kvinnojourerna.

Precis som Pär Ström tycker vi att det är tråkigt att pappor ibland förlorar vårdnaden om sina barn. Men eftersom barnets bästa är det centrala i vårdnadstvister tror vi att det är bättre att komma till bukt med relationsvåld, verka för delad föräldraledighet och delade vab-dagar än att som Pär Ström tröttsamt kritisera feminismen. Återstår då frågan om delat barnbidrag, en fråga som det nog är bättre att vi feminister driver än en antifeministisk gubbrörelse uppbackad av högern.

Vår slutsats är denna: I samtliga fall där ett konkret problem korsar antifeministernas tankevirvlar väger hos Pär Ström och hans likasinnade instinkten att på ett eller annat sätt skuldbelägga feminismen tyngre än viljan att gå till botten med problemet. Att gå till botten, i stället för att följa strömmen, innebär att agera mot den strukturella ordning där män underordnar kvinnor. Där Pär Ström tror sig hitta undantag till regeln att män underordnar kvinnor sparkar han in vidöppna dörrar. I hundratals år har vi bekämpat även mäns underordning av män. Feminismen är också mannens uppbrott från sin påtvingade omyndighet.

Mathias Wåg
Anna Svensson
Shabane Barot
Martin Fredriksson
Förbundet Allt åt alla, Stockholm

 

Kategorier
Evenemang Göteborg

Programpunkterna för ”Vi kallar det bemanningshelvetet!”

Här kommer programpunkterna för temadagen Vi kallar det bemanningshelvetet!

12:00 – Förbundet Allt åt alla hälsar välkomna och ger en kort introduktion till dagen.

12:30 – Representanter från Systembolagets dotterbolag Lagena berättar om den vilda konflikt och strejk som uppstod när arbetsköparna ville ersätta tillsvidareanställningarna med bemanningsanställda.

13:30 – Jonas Söderqvist redogör för det uthyrda arbetets historia.

14:30 – Lunch och mingel.

15:30 – Erfarenheter och strategier från bemanningsanställda från Göteborgs största arbetsplatser Volvo och Sahlgrenska. Skillnader och likheter inom regional respektive privat sektor.

16:30 – Vad bör göras? Ett sammanfattande och avslutande samtal för framtida strategier för arbetarrörelsens kamp mot bemanningsföretagen med Erik Helgesson (facklig representant från hamnfyran), Christian Larsson (Vänsterpartiet Göteborg) samt moderator.

Välkomna att odla ert klasshat!
Kamratligen,
Förbundet Allt åt alla Göteborg.

Kategorier
Evenemang Göteborg

Vi kallar det bemanningshelvetet

Förbundet Allt åt alla Göteborg anordnar en dag om bemanningsföretagen:

Vi kallar det bemanningshelvetet, på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, lördag den 31 mars, kl 12-18.

”Att vara timanställd på ett bemanningsföretag, att vara daglönare, är att kränkas in i ett omänskligt system. Du blir ägd. Du arbetar och kommer alltid förbli fattig. Du varken flyter eller sjunker, du trampar bara vatten.”
Kristian Lundberg – Och allt skall vara kärlek.

Efter att förbudet mot bemanningsföretag hävdes under finanskrisen 1991 har de blivit ett stående inslag på svenska arbetsplatser. En mellanhand mellan dig som arbetar och din chef. En förmedlingstjänst som ger dig lägre lön än dina tillfälliga arbetskamrater och som tar betalt för att din arbetsgivare ska kunna kringskära din arbetsrätt och yttrandefrihet på arbetsplatsen. Förbundet Allt åt alla är övertygade om att bemanningsföretagen utgör ett reellt problem för samhället i allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet.

Bemanningsföretagen slår in en kil mellan tillsvidareanställda och tillfälligt anställda. De skapar konkurrens mellan arbetare som har gemensamma intressen. Unga, kvinnor och icke-vita har varit överrepresenterade. Och forskningen pekar mot att det som saluförs som ditt första steg in på arbetsmarknaden lätt blir ett tillstånd av permanent tillfällighet. Bemanningshelvetet återinför daglönarna. Du förväntas att alltid stå med mössan i hand och det blir närmast omöjligt att planera fritid, semester och barn.

Trots detta vacklar de stora fackförbunden. Förbundet Allt åt alla Göteborg kommer därför att under 2012 arbeta mot bemanningsföretagen i hopp om att hitta strategier för en radikal arbetarkamp. Genom att bjuda in aktivister, bemanningsanställda samt parti- och fackrepresentanter till temadagen Vi kallar det bemanningshelvetet tar vi ett första steg i detta arbete. Det blir historiska översikter, kamperfarenhet och paneldebatt.

Program:

12:00 – Förbundet Allt åt alla hälsar välkomna och ger en kort introduktion till dagen.

12:30 – Representanter från Systembolagets dotterbolag Lagena berättar om den vilda konflikt och strejk som uppstod när arbetsköparna ville ersätta tillsvidareanställningarna med bemanningsanställda.

13:30 – Jonas Söderqvist redogör för det uthyrda arbetets historia.

14:30 – Lunch och mingel.

15:30 – Erfarenheter och strategier från bemanningsanställda från Göteborgs största arbetsplatser Volvo och Sahlgrenska. Skillnader och likheter inom regional respektive privat sektor.

16:30 – Vad bör göras? Ett sammanfattande och avslutande samtal för framtida strategier för arbetarrörelsens kamp mot bemanningsföretagen med Erik Helgesson (facklig representant från hamnfyran), Christian Larsson (Vänsterpartiet Göteborg) samt moderator.

Varmt välkommen att odla ditt klasshat!
Kamratligen,
Förbundet Allt åt alla Göteborg.

goteborg@alltatalla.se
www.alltatalla.com

Kategorier
Allmänt

Info: Miljonprogrammet renoveras – vad kan hyresgästerna göra? (uppdateras)


Via google och andra sökmotorer kommer många till alltatalla.com genom söktermer som ”miljonprogrammet renoveringar”, ”hyresrätt stambyte” och ”renoveringar hyreshöjningar”. Detta beror i första hand på att lokalgruppen i Umeå engagerat sig i vad som händer just i samband med renoveringar och stambyten i specifika miljonprogramskvarter där medlemmar är bosatta.

Frågan om renoveringar av miljonprogramsområden är högaktuell – inte bara i Umeå utan i de flesta svenska städer. Med 40 år sedan husen byggdes rekommenderas nu så kallade stambyten (byten av rören i huskropparna), ett kostsamt projekt för fastighetsägarna. Tendensen tycks på många håll vara att fastighetsägarna därför samtidigt genomför renoveringar av badrum och ibland även kök vilka höjer lägenheternas bruksvärden och i förlängningen tillåter att hyrorna trissas upp. I Uppsala, Lund, Stockholm och i andra städer kommer nu berättelser om 50-60 procentiga hyreshöjningskrav efter genomförda renoveringar. Hyresgäster som levt hela sina liv i husen tvingas se sig om efter en annan bostad – något som emellertid är svårt i en tid med brist på billiga hyreslägenheter i förhållande till inkomsterna.

I november 2011 släppte Hyresgästföreningen, via Sara Westin – Bostads- & urbanforskare vid Uppsala Universitet, en studie med fokus på just dessa renoveringar och hur de drabbar hyresgästerna. Rapporten visar just hur fastighetsägarna använder stambytena för att genomföra stora standardhöjande renoveringar, trissa upp hyrorna och i vissa fall öka avkastningen på köpet. Ännu står 300 000 hyresrätter inom miljonprogrammets ramar och väntar på liknande upprustningar – ett faktum som i sig innebär en storskalig förändring av hyresmarknaden som sådan. Med anledning av detta samlar vi här rapporter, texter, nyhetsartiklar och annat som kan vara till hjälp för de som själva upplever en liknande situation, och vill göra något åt den.

Här samlas länkar och info: (uppdaterat 21/5-2012)

Här hittar ni Sara Westins rapport ”Men var ska ni då ta vägen? – ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv”.
Här finns en videopresentation av rapportens innehåll

Det finns exempel på renoveringar där hyran inte höjs över huvud taget. Här finns lite information om ett område där en sådan metod använts.

TV4 har tagit upp situationen, med fokus på fastighetsägaren Stena Fastigheter i Uppsala, i två nyhetsreportage (här och här) samt debatterat frågan i Nyhetsmorgon här. Den här artikeln i Uppsala Nya Tidning lägger fram en del förslag för hur man kan renovera och samtidigt undvika chockhöjningar av hyran. Här är en debattartikel från Gränbys hyresgästförening i Uppsala om hur människor tvingas flytta pga höjda hyror.

Artikel i Göteborgs Fria Tidning om motståndet från Pennygångens Framtid mot hyreshöjningar i Göteborg. Även Hem & Hyra har skrivit om protesterna på Pennygången här.

Här hittar ni mer information om just Stena Fastigheters renoveringar, och de chockhöjningar av hyran som de inneburit.
Här hittar ni en artikel angående Häglunds Fastigheter i Lund som höjt hyran med 50 % på två år.
Mer om Häglundskonflikten finns via Hem & Hyra här, här, här och här.

Allt åt alla Umeå, som försöker sprida information kring en liknande konflikt på Språkgränd i Umeå har skrivit texten ”Omvandlingen av Ålidhem” som finns att läsa här. Dessutom finns en kort informationsvideo här och ett kvartersblad med information här. Sveriges Radio har dessutom gjort tre reportage angående renoveringarna på Språkgränd här, här och här.

Under stadskampsveckan 2012 arrangerade Allt åt Alla i Göteborg och Bokcafé Projektil i Uppsala även öppna möten om renoveringar av lokala områden.

Några enkla tips till andra som bor i drabbade områden:

  • 1. Standardhöjande renoveringar måste godkännas av varje hyresgäst individuellt. Fastighetsägaren ska skicka ut ett kontrakt i vilket den boende ger sitt medgivande. Om hyresgästen inte tillåter renoveringen får fastighetsägaren ta konflikten till hyresnämnden, där de tyvärr med största sannolikhet tillåts genomföra renoveringen ändå. Att vägra kan emellertid vara ett sätt att vinna tid – tid som kan användas till att bilda opinion, pressa fastighetsägaren på andra sätt och skapa en gemensam maktposition.
  • 2.  Många av oss som bor i hyreshus har lite eller ingen kontakt med våra grannar. Det försvårar vår möjlighet att snacka ihop oss och bygga kollektiv styrka. Att mötas är därför ett bra första steg när problem kommer. Kanske kan ni få Hyresgästföreningen att kalla alla boende till ett informationsmöte? Om inte, försök att själva skapa en mötesplats; intentionerna behöver inte bara vara att diskutera problemen utan bjud in till fikaträffar eller liknande som gör att grannar träffas och naturliga mötesplatser skapas där diskussionen sedan kan ta fart av sig själv.
  • 3. Försök att verkligen sätta er in i frågan och sprid den information ni hittar till grannar genom t ex flygblad eller en liten kvarterstidning (se: Virvelvindenbladet eller Gemensamt!). Om fastighetsägaren är ett kommunalt allmännyttigt bolag är det mesta offentligt. Ofta går affärsplaner, årsredovisningar och liknande att hitta via sökningar på google eller direkt på fastighetsägarens hemsida. I dessa dokument redovisas avkastningskrav, vinst, kapitaltillgångar och annat som kan vara bra att veta för att motbevisa att hyreshöjningarna är nödvändiga.
  • 4. Konflikten är framförallt lokal, mellan hyresgäster och fastighetsägare, men genom att konflikterna belyses lokalt på många platser kan frågan, i bästa fall, bli en riksangelägenhet som på så sätt leder till en övergripande lösning. I sista hand finns lokalt möjligheten att hyresstrejka vilket innebär att man deponerar hyrespåslaget hos banken och fortsätter att betala den summa man betalade innan höjningen. Hyresstrejker har lett till segrar i Sverige både förr och i modern tid, men det bör påpekas att det är en riskabel metod som i de värsta fallen föranlett vräkningar.

Här är ett antal länkar till sidor som kan vara till hjälp med t ex fakta, lagar och regler:Hyresnämnden – Vad är bruksvärde? 
Hyresnämnden – Trappningsregeln
Hyresavtal.nu – Hyresvärdens ansvar för underhåll av hyresrätten
Hyreslagen.com – Hyreslagen (Jordabalk 1970:994)
Hyresgästföreningen – Angående krav på godkännande från hyresgäst vid standardhöjning
Hyresgästföreningen – Frågor & Svar, sökord: ”standardhöjning”
Hyresgästernas boendetrygghet – Blogg med mycket matnyttig information inom detta ämne

Nätverk och grupper som kämpar kring frågan:
Miljonprogrammets framtid – Facebookgrupp för organisering av boende i berörda områden (gå med!)
Drakenbergsgatan.se (Stockholm) – Blogg kring hyreshöjande processer & ombildningar i Drakenberg, Sthlm
Nätverket Järvas Framtid (Stockholm) – Blogg likt ovanstående med fokus på Husby, sthlm
Pennygången (Göteborg) – Hemsida för bostadsområdet Pennygången i Göteborg
Nätverket Pennygångens framtid (Göteborg) – Annan hemsida för samma som ovan
Gränby (Uppsala) – Facebookgrupp för Hyresgästföreningens koordinering i området
Styck/Fanjunkaregatans Framtid (Göteborg) – Facebookgrupp för koordinering i området
Nätverket Rädda Hyresgästen (hela landet) – nätforum via Facebook för nätverket
Rätt att bo (Stockholm) – Jobbar främst mot ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm

Kategorier
Evenemang

Allmänning: Cykelverkstad & Soppkök (Uppskjutet!)

På grund av nuvarande väder i Umeå kommer vi att skjuta upp detta. Snöblask och nollgradigt är inget idealväder för att meka med cyklar utomhus, som ni förstår! Nytt datum kommer så snart vi hunnit ha ordinarie lokalgruppsmöte. Håll ut, snart kan vi fixa med cyklar gemensamt.

Våren börjar komma även till Västerbotten och Umeå; vilket bättre tillfälle finns det att träffas och hjälpas åt att laga cyklar, och samtidigt käka lite gratismat?

Lördagen den 14 april reser vi partytältet, plockar fram verktygen och möter upp i parken vid Ålidhems centrum för att återigen driva en temporär cykelverkstad som allmänning. Soppköket hjälps de som vill åt att förbereda inne på Klossen under morgonen, tider och information om det kommer några dagar innan.

Principen är att de som kan hjälpa andra kommer och hjälper till och lär ut det de kan, de som behöver hjälp får hjälp helt kostnadsfritt, och lär sig något på kuppen! Fantastiskt!

Vill du veta mer om vad en allmänning är, läs denna lilla PDF.

  • Lördag 14 april
  • 12.00 – 16.00
  • Parken, Ålidhems centrum. 
Kategorier
Evenemang

8 Mars-Nattcafé på Smålands Nation

På torsdag är det Internationella Kvinnodagen, och det vill Smålands Nation uppmärksamma genom att bjuda in till nattcafé!Klockan 19.00 slår vi upp portarna och bjuder in till diskussion och umgänge. Det kommer att serveras mat till den hungrige för en billig slant.

Klockan 20.00 hålls ett föredrag om queer och marxism för alla som är intresserade!

Klockan 21.00 visar vi den romantiska dramakomedin Itty Bitty Titty Committee från 2007 av Jamie Babbit. Filmen handlar om den unga Anna som efter ett uppbrott med sin flickvän och ett misslyckande på college möter Sadie, som introducerar henne till den radikala feministgruppen Clits in Action.

Arrangerat av: Smålands jämlikhetsutskott, SUF Lund, Virvelvinden och Första Linjen
————————–————————–————————–——————

This thursday, it’s International Women’s day, and to celebrate this Smålands invites you to a nightcafée!

At 19.00 we open our doors and invites you in for discussion and interaction. We will serve food for the hungry ones for a cheap buck!

At 20.00 there will be a lecture with the topic ”Queer and marxism” for all interested

At 21.00 we show the romantic drama-comedy Itty Bitty Titty Committee from 2007 by Jamie Babbit. The movie is about young Anna whom after breaking up with her girlfriend and failing college meets Saide, who introduce her to the radical feministgroup Clits in Action.

Hosted by: Smålands equality committee, SUF Lund, Virvelvinden and Första Linjen

Smålands Nation | Kastanjegatan 7 | 046-120680

https://www.facebook.com/events/264474393631958/
Kategorier
Evenemang Stockholm

Pubträff med antifeminister

Pelle Billing och Pär Ström bjöd in till pubträff i Stockholm, och välkomnade alla som var intresserade av att diskutera genus och jämställdhetsfrågor.

Vi i Allt åt Alla Stockholm tog givetvis upp inbjudan, eftersom vi inte vill att ett gäng s.k. ”jämställdister” oemotsagda ska kunna ”vältra sig i antifeminism” (som en av deras deltagare uttryckte det). Särskilt inte som vi faktiskt var välkomna, vilket Pelle Billing klargjorde ett flertal gånger.

Det var svårt att uppskatta hur många som egentligen kom, som mest gick det knappt att röra sig i lokalen. Pelle Billing uppskattade oss till ett 80-tal glada feminister och Pär Ström skattade sina egna styrkor till ett 30-tal män. För de utgjorde med enskilda undantag mest män.

I den här trånga röran väntade vi på att Pär Ström skulle styra upp mötet. När det inte skedde så fick Sebastian från Allt åt Alla be alla att lugna sig lite och undrade hur vi skulle styra upp det här. Vi föreslog att använda ett diskussionsunderlag, vilket Pär Ström avböjde. Informellt med mycket mingel skulle det vara. Utmärkt. Därefter tog Maria Sveland ordet och frågade Pär Ström varför hen hatar feminism. Man kan säga att sorlet i lokalen steg.

Och här är det på sin plats att verkligen tacka Maria Sveland för att hen kom och för hens fantastiska insats. Hen stod senare och diskuterade med en ”jourhavande man” som driver en s.k. mansjour. Mannen hade tidigare skickat anonyma mail till Sveland och ville veta varför hen inte hade svarat. Den jourhavande mannen ville inte presentera sig den här gången heller, men när det var dags att avsluta kvällen var hen mycket upprörd över att vi ”förstört deras möte” och ville slåss. Vi avböjde erbjudandet.

Mian Lodalen beskrev det som att diskutera med någon som på allvar menar att jorden är platt, och det hade hen rätt i. Det krävdes finkänsla, pedagogisk förmåga och framför allt tålamod för att diskutera med de här männen. Lättast var det om man hade skägg och rutig skjorta, men de kvinnliga feminister som var på plats beskrev en genomgående sexualiserande attityd från jämställdisterna, för att inte nämna direkta hot. Det verkar som om jämställdisterna inte är särskilt jämställda i sina samtal, att det snarare är helt avhängigt könet på den de diskuterar med. Så här beskriver Stephanie, som var med under kvällen, ett exempel:

Jag, som kallar mig feminist och inte tillhörde Pärs och Pelles “grupp”, hade en väldigt bra diskussion med en kvinna som höll med ‘er’ [”jämställdisterna”] men mitt upp i diskussionen kommer en jämställdist in och börjar bokstavligen gorma, avbryta och vill inte ens lyssna på någon av oss. Han sa bara “Du är inte för jämställdhet, du är antijämställdist” till mig och när jag försökte utveckla samtalet till en konstruktiv diskussion rörande bland annat kvotering, positiv särbehandling och kring en artikel som SvD publicerat angående kvinnliga chefer, så ville den här mannen inte lyssna för fem öre.

Det var såklart en oerhört märklig upplevelse. Representanter från Moderatmännen stod med ett troll som tidigare talat om systematiska, pedofila blodsriter bland judar i Sverige. Äldre män som var besvikna på femton år gamla vårdnadstvister. Troll, som likt Pär Ström bara kan tala i raljerande och hånfull tonart. Pelle Billing å andra sidan, lyssnade och utvecklade. Pär Ströms bitterhet kanske kan förklaras av att hen inte blev inbjuden till middag för att fortsätta samtalen, vilket Pelle Billing lovade Maria Sveland att göra nästa gång hen är i Stockholm.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla deltagare som gjorde pubträffen så lyckad!