Kategorier
Material

Cirkelunderlag: ”Skapandet av de urbana allmänningarna”

Onsdag den 19 september håller Allt åt Alla Umeå en studieträff (mer information här) på en essä av David Harvey med titeln ”The Creation of the Urban Commons” vilken återfinns som kapitel i boken ”Rebel Cities” (som redan finns som PDF här). Denna text har – i sann allmänningsanda – befriats av anonyma piratöversättare från sin kunskapsinhägnad  komplett med färdiga frågeställningar. Håll till godo!

Den svenska översättningen finns som PDF här.

Här är översättarnas frågeställningar (som även återfinns i slutet av PDF-dokumentet):

1. Vad är skillnaden mellan det gemensamma, det privata och det offentliga?
2. Vilka (urbana) allmänningar kan vi se exempel på i vår egen stad och Sverige idag? Finns det andra som funnits tidigare men försvunnit över tid?
3. David Harvey kritiserar Garett Hardins klassiska text om ”Allmänningens Tragedi” och menar att problemet snarare är en ”kapitalets tragedi”. Hur tänker han? Håller du med?
4. Harvey är även kritisk mot en vänster som sätter allt sitt hopp till lokal autonomi och decentralisering. Han menar att detta tvärtom är en tydlig tendens för hur nyliberalismen tar sig praktiska uttryck och pekar på behovet av centraliserade strukturer. Har han rätt eller fel?
5. I ett av textens exempel visar Harvey hur upprustningen av en park leder till ökade fastighetsvärden och på så sätt tränger bort människor från den specifika platsen. Han är kritisk till skapandet av stadsparker i allmänhet och menar att möjligheterna till allmänningsskapande snarare minskar än ökar. Stämmer det?
6. Hur kan vi skapa nya urbana allmänningar på den plats vi bor? Vad kan vi lära oss av exempel från landsbygden och andra platser på jorden?
7. Harvey menar att vi ibland måste hägna in allmänningar för att skydda dom mot en rovgirig kapitalism. Han skiljer därmed på allmänningar som inhägnas av de delaktiga gentemot en yttre kraft. Håller du med? Är verkligen en allmänning fortfarande gemensam om den är avgränsad, inte tillgänglig för alla?
8. Mot textens slut hävdar Harvey att det är nödvändigt att alla sociala rörelser låter idén om allmänningarna integreras i sin verksamhet, om än på rätt sätt. Hur kan det gå till i praktiken? Hur kan vi göra det i våra egna sammanhang?
Kategorier
Allmänt Material

Gemensamt nummer sex är ute!

På vår senaste cykelverkstadsallmänning så passade vi på att släppa det sjätte numret av vårat blad ”Gemensamt”. Temat för det här numret är arbetslöshet.

”Vid varje riksdagsval är det en fråga som alltid ligger högt på agendan: Frågan om jobben.
De olika riksdagspartierna försöker med alla medel visa att just de är de bästa på att
skapa fler arbetstillfällen. ”En röst på oss är en röst för full sysselsättning” hörs från partierna.
Vad de däremot sällan talar särskilt högt om är att full sysselsättning inte betyder
att ingen ska vara arbetslös. Det är faktiskt tvärtom, arbetslöshet är en förutsättning för
vad politikerna kallar full sysselsättning.”

Vi tar gärna emot synpunkter på texten och på bladet i allmänhet, maila i så fall umea@alltatalla.se.

Läs bladet här: Gemensamt nummer sex (pdf)

Kategorier
Evenemang

Filmfredag på India Däck (14/9): Urban roots + American Revolutionary

Vi visar film på India Däck och diskuterar hur vi kan bygga motmakt och självständiga strukturer i en krisande kapitalism, utifrån exemplet Detroit.

Urban Roots är en dokumentär om att ta plats i staden genom att skapa stadsodlingar på platser där det knappt går att överleva annars. Vad ska vi göra när kapitalismen går in i väggen?

American Revolutionary är en första preview av en dokumentär om aktivisten och marxisten Grace Lee Boggs, och illustrerar om hur olika generationer av basorganisering och radikalism överlappar olika faser i den kapitalistiska staden.

Mer info kommer snart.
http://vimeo.com/22102417
http://vimeo.com/28464434
http://www.urbanrootsamerica.com/urbanrootsamerica.com/Home.html
http://americanrevolutionaryfilm.com/

Vi introducerar filmerna med korta föredrag och håller i en diskussion om hur vi kan använda lärdomarna från Detroits stadsodlare här och nu.

Det kommer att finnas varm mat och kall dryck till ett bra pris.

TID: 18:00, Fredagen 14/9
PLATS: India Däck bokkafé, St Algatan 3
FRITT INTRÄDE.

Facebook