Kategorier
Evenemang Stockholm

Socialistiskt Forum 2012: ”Entreprenörskap™ – Klassfred på nyspråk”

Sociala och ekonomiska strukturer är hjärnspöken, säger de. Problemen såväl som lösningen finns inom oss. Det bor en entreprenör i oss alla, säger de. Bara vi låter den så kommer den att göra oss fria.

I vinter släpper Allt åt Alla Stockholm en rapport där vi rotar i vad som döljer sig bakom denna mystiska gestalt, som politiker och ekonomer höjer till skyarna som räddaren av samhällsekonomin; Entreprenören. Var kommer ordet ”entreprenör” från? Vad innebär det att lösningen på våra gemensamma problem sägs vara vårt eget problem och sist men inte minst, vem tjänar på det? Samtal om nyspråkets reella konsekvenser i våra liv.

Avslöja liberalerna med Mani Schutzberg och Deniz Ünal från Allt åt Alla Stockholm.

  • Socialistiskt Forum 2012, Stockholm
  • ABF-huset, Sveavägen 41
  • Lördag 1 december
  • 14.15 – 15.15  i lokal: ”Kungsholmen”

Socialistiskt Forum pågår mellan 10.00 – 18.00 och arrangeras av Arbetarnas bildningsförbund i Stockholm

Hemsida: http://www.abfstockholm.se/socialistisktforum/index.htm
Facebook-event: http://www.facebook.com/events/157379781063924/?fref=ts
Fullständigt program:  http://www.abfstockholm.se/socialistisktforum/pdf/SocForum%202012_program.pdf


Visa större karta

Kategorier
Malmö

Reserapport från Hamburg

Under helgen 9-11 november reste en grupp från Allt åt Alla Malmö och Lund till Hamburg för att träffa våra kamrater i Avanti och delta i en demonstration på temat ”Stoppa Hyresvansinnet” (Mietenwahnsinn stoppen).

Avanti är en tysk antikapitalistisk organisation som funnits sedan 1989 och har idag lokalgrupper i 8 tyska städer. Avanti har ett öppet och odogmatiskt men samtidigt militant arbetssätt som vi tycker är inspirerande.
Organisationen har under några år varit drivande i att skapa ett nätverk som länkar samman olika enfrågegrupper under parollen ”Rätten till staden” i bland annat Hamburg, och de har kämpat mot hyreshöjningar, gentrifiering, bostadsspekulation, nedgångna förorter, och för självförvaltade allmänna sociala rum i staden.

Sättet de har organiserat sig har lyckats föra samman flera olika, specifika mindre grupper till en större kraft som satt en enorm press på lokala politiker att börja bygga hyreslägenheter till låginkomsttagare och därmed gjort det till den viktigaste valfrågan i förra lokala valet.

Minst lika viktigt har varit lokala kamper om allmänningar som att starta och försvara mötesplatsen Centro Sociale, dra i gång ett fungerande stadsodlingsprojekt i Karoviertel, satt upp och egna anslagstavlor för politisk ”kvartersinformation”, drivit framgångsrika kampanjer mot att bebygga parker och varit en del av rörelsen som försvarat och legitimerat ett stort antal husockupationer (där det viktigaste har varit ockupationen av kvarteret Gängeviertel som pågått i två år).

Allt åt alla i Malmö och Lund har under flera år haft ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte med Avanti och andra grupper inom Rätten till staden-nätverken, eftersom vi intresserat oss för samma frågor och hoppats kunna lära oss av varandras kamper. Mer än att visa att det är möjligt att kämpa till sig nya rättigheter till staden om man organiserar sig brett, odogmatiskt och radikalt, har vi kunnat lära os en mängd praktiska saker av att hjälpa varandra med mobiliseringsarbete.

Inför den årliga demonstration mot ”hyresvansinne”, som sammanföll med att det var 25 år sedan barrikader restes vid Haffenstrasse, valde en grupp fAÅA-aktivister att åter besöka Hamburg, för att hjälpa till med demonstrationen och umgås och diskutera med våra kamrater.

På fredag eftermiddag tog vi tåget till Hamburg, något som går förvånansvärt snabbt , cirka 5 timmar – alltså ungefär som att resa till Stockholm.Väl på plats hjälpte vi till att måla färdigt några banderoller samt umgås med våra tyska vänner och planera vår insats inför morgondagen.

Följande morgon slöt vi upp på samlingsplatsen och hjälpte Avanti att ta täten i demonstrationen, hålla i banderoller och flaggor och dela ut informationsblad om läget i staden. Demonstrationen hade på grund av välkomnande attityd ett stort stöd i Hamburgs breda vänster med ett antal olika block uppstyrda av olika grupper i olika storlekar, men det framgick ändå tydligt att det var den utomparlamentariska vänsterns agenda som stod i centrum. På grund av ett hektiskt, defensivt antifascistiskt arbete de senaste halvåret hade nätverket inte gjort ett lika stort förarbete som föregående år, och det kom ”bara” ca 4000 personer på demonstrationen.

Halvvägs genom demonstrationen gick det ut information om att flera hus höll på att ockuperas – vilket firades med konfetti och bengaliska eldar. Vår grupp sökte sig, när vi inte längre var behövda i demonstrationen, till ett av husen. Det var då redan helt omringat av ett mycket stort antal kravallpoliser, och det fanns tyvärr inte mycket att göra för att bistå husockupanterna. Istället återvände vi till demonstrationen som så småningen avslutades på Hafenstrasse, som är en gata med ett stort antal ockuperade hus. Hela denna helg pågick där 25års-firandet av de husockupationerna, det anordnades pubar, fester, filmvisningar och föredrag. Även här höll människor igång gatuaktivism med bl.a. brinnande barrikader, som flera gånger tvingade polisen att rycka in och på så sätt drog bort resurser från deras insatser mot de ny-ockuperade husen. Tråkigt nog avhystes dock de nya ockupationerna i alla fall.

Efter en lång dag med en fet demo och bra utbyte med Avanti gick vi och la oss och följande dag tog vi tåget hem till Skåne igen, nöjda med vår egen insats och glada över gästfriheten som våra tyska kamrater visat och den spännande rörelse de har.

När Allt åt alla först fick kontakt med Avanti var vårt mål att skapa ett internationellt kontaktnät för samarbete och utbyte av erfarenheter utifrån liknande lokalt förankrade kampers perspektiv. Med finanskrisen urartning i vår omedelbara närhet och den allt mer desperata situationen i södra Europa har vi tvingats inse att ett internationellt utbyte kring lokala frågor bara kan utgöra en aspekt av ett sådant samarbete. När våra direkta grannländers befolkning spelas ut mot varandra med överhetens allt mer öppet rasistiska retorik och våldsamma politik är behovet större än någonsin av att återskapa den internationella solidaritet som steg för steg har monterats ned av nyliberalismen.

Krisens auktoritära nedskärningspolitik håller på att söndra europa och kväsa all framtidstro och kampvilja, men den gemensamma kampen mot denna politik kan också föra oss närmare. Detta kräver ett utökat lokalt motstånd och konkreta segrar, men också att kamp länkas samman och koordineras över gränser som under det pan-europeiska strejkuppropet den 14 november. Om inte de som står i frontlinjen idag får stöd lyckas rida ut stormen är våra möjlighet att sätta oss upp mot överheten när krisen blir akut här obetydlig.

Tillsammans arbetar vi nu med en rad projekt för att delta i stärkande av ett internationellt utbyte och ökad solidaritet mellan grupper i de länder som krispolitiken nu värst drabbar och de platser som ännu är inne i en tidig fas av nedskärningarna. Mobiliseringen till banktroikans möte i Frankfurt i våras och Agora-mötet i Madrid nu i höstas var de första stegen – och fler liknande internationella mobiliseringar planeras i dagsläget i såväl norra som södra Europa, och kanske senare i andra delar av världen. Vår enda chans att besegra Valutafonden och EMU, och vår enda chans att skapa en generation av solidariska människor, är om lokala gräsrotsgrupper förs samman och agerar tillsammans över gränserna. Vi hoppas att vår samarbete kan utgöra en liten del av en sådan utveckling.

För ett kämpande europa! För en framtid värd att tro på!

Allt åt alla Malmö/Lund

 

Kategorier
Evenemang

Studiecirkel: Den globala kapitalismens rum (Umeå)

Är inte du också less på att ingenting längre verkar gå att förändra? Ständigt får vi höra hur vi måste anpassa oss till den internationella konkurrensen, som vore det en naturlag. Det behövs tillväxt och det måste attraheras kapital – först då kommer allt bli bra. Men hur ska allt kunna bli bra i en värld av ojämlikhet? Är inte de ”lösningar” som (alltid) presenteras mest ett sätt att vidga avståndet mellan de besuttna och de obemedlade? Vilka öppningar finns det för andra alternativ?

För att förstå vad som sker här kan vi inte bara stirra på vad vi har direkt framför ögonen, utan vi måste också blicka tillbaka i historien samt studera vad som händer på andra håll på jordklotet. Därför ska vi ta oss igenom David Harveys bok ”Den globala kapitalismens rum” (Tankekraft förlag, 2009).

Vi läser ett kapitel per diskussionsträff, vilket betyder att det blir tre träffar totalt då boken är uppdelad i tre fristående kapitel:
1. Nyliberalismen och klassmaktens återupprättande
2. På väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling
3. Nyckelordet ”rum”

Datum för träffarna:

Första träffen: onsdagen den 28 november
Andra träffen: onsdagen den 12 december
Tredje träffen: [bestäms senare]

Tid och plats:

Klockan 18.00, Kulturhuset Klossen på Ålidhem.

 

Texten går att ladda ned här: http://bayfiles.com/file/sZjj/timGs6/denglobalakapitalismensrum.pdf

Gratis är gott, men Tankekraft förlag som har gett ut boken är väl värda att stödja med sina surt förvärvade slantar så gå in på www. tankekraft.com och lägg en beställning (de har en massa annat godis också!)

Frågor till texten kommer upp här några dagar innan första träffen.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/164780736998171/

Kategorier
Allmänt

Cirkelträff inställd i Umeå 14/11

Tyvärr måste vi meddela att cirkelträffen den 14/11 är inställd på grund av att vi behöver ha ett internmöte med Allt åt alla Umeå angående en lokalpolitisk fråga. Texten kommer vi läsa någon gång efter nyår. Håll koll på vår hemsida så missar du inte när den blir av.

Kategorier
Allmänt

Gemensamt! nummer 7 har sett dagens ljus!

Det sjunde numret av Allt åt alla Umeås kvartersblad Gemensamt! släpptes i samband med en klädbytarallmänning som vi arrangerade i bostadsområdet Ålidhem 10/11.

Du laddar ner bladet här

Detta nummer handlar om Umeå kommuns syn på stadsdelen Ålidhem och vilka konsekvenser det kan få. Vi förklarar även kortfattat vår syn på organisering. Även en kortare förklaring om vad gentrifiering är samt datum för våra kommande aktiviteter.

Studieträffen 14/11 är dock inställd och texten kommer att läsas efter nyår. Håll koll på hemsidan så missar du inte när.

Kategorier
Media Stockholm

Radio åt alla – Rätt att bo

Hur ser bostadssituationen ut i Umeå, Göteborg, Stockholm, Malmö och Uppsala. Allt åt alla Stockholm samtalar med lokalgrupperna runt om i landet och fram träder en bild av bostadskrisens Sverige. Vart ska vi bo?
Radio åt alla summerar bostadsveckan Rätt att bo.