Do you prefer to read this survey in English?

Denna undersökning genomförs av Allt åt Alla med det enda syftet att hitta sätt för oss (både du som svarar på frågor och vi som ställer frågorna) att förstå vår situation, koppla samman oss med varandra, skapa motstånd och ta hand om varandra. Vi som är Allt åt alla är varken officiella myndigheter eller gör detta för att tjäna pengar.

Undersökningen är tänkt att fungera som ett samtal. Alla som deltar kan, om de så önskar, komma i kontakt med andra deltagare såväl som oss i Allt åt alla, för att hitta sätt att agera kring frågorna som tas upp här.

Frågeformuläret försöker undersöka våra olika livssituationer i Stockholm. Stockholm ses här som både byggnaderna, gatorna, tunnelbanan och skogarna, liksom relationerna mellan stadens invånare. Det betyder att en restaurang, ett sjukhus, ett idrottslag eller olika sätt som grannar stöttar varandra på och umgås, är lika mycket en del av staden som T-Centralen.

Vi i Allt åt Alla tycker också att Stockholm är något som vi skapar och omskapar genom vårt betalda och obetalda arbete. Staden skapas lika mycket av tunnelbanearbetare, byggare, kockar, sjuksköterskor som lärare eller hemmavarande föräldrar, för att ge några exempel.

Kontrollen över detta arbete och det den skapar ligger dock hos våra arbetsgivare, chefer, marknadssvängningar och myndigheter. På samma sätt beror tillgången till de olika delarna som är Stockholm på vår köpförmåga eller juridiska status.

Det är dessa fenomen och våra sätt att möta dem som är av största intresse i denna undersökning. Vi kommer ställa totalt tio frågor i undersökningen där vi vill veta mer om din livssituation och hur du ser på din boendesituation och staden i stort. Vi hoppas med hjälp av dessa frågor kunna identifiera gemensamma frågeställningar. Vi kommer också fråga dig om kontaktuppgifter, om du skulle vilja bli kontaktad av oss för fortsatt diskussion. Det är helt frivilligt att ge oss dina kontaktuppgifter.