Aktivera dig

Engagera dig i Förbundet Allt åt alla! Kontakta förbundsstyrelsen eller din närmsta lokalgrupp för att bli medlem.

Som medlem kan du involvera dig i pågående verksamhet, väcka frågor som berör dig eller ta del av den politiska diskussion som pågår i förbundet.

Om det inte finns någon lokalgrupp på din ort kan du få hjälp att starta en. I så fall kontaktar du förbundsstyrelsen.

Vi kan koppla ihop dig med andra och kommer gärna till din stad för att berätta mer om Allt åt alla.

 

Kontakta oss:

 

Förbundsstyrelsen forbundet@alltatalla.se

 

Radio åt allas redaktion radio@alltatalla.se

 

Magasinet Svärms redaktion svarm@alltatalla.se

 

Allt åt alla Malmö malmo@alltatalla.se

 

Allt åt alla Göteborg goteborg@alltatalla.se

 

Allt åt alla Stockholm stockholm@alltatalla.se

 

Allt åt alla Uppsala uppsala@alltatalla.se

 

Allt åt alla Kvinnofront kvinnofront@alltatalla.se