Engagera dig!

Engagera dig i Förbundet Allt åt alla! Kontakta förbundsstyrelsen eller din närmsta lokalgrupp för att bli medlem. Som medlem kan du involvera dig i pågående verksamhet, väcka frågor som berör dig eller ta del av den politiska diskussion som pågår i förbundet.

Om det inte finns någon lokalgrupp på din ort kan du få hjälp att starta en. I så fall kontaktar du förbundsstyrelsen. Vi kan koppla ihop dig med andra och kommer gärna till din stad för att berätta mer om Allt åt alla.

Kontakta oss

Förbundsstyrelsen:  forbundet@alltatalla.se

Radio åt allas redaktion:  radio@alltatalla.se

Magasinet Svärms redaktion: magsvarm@gmail.com

Allt åt alla Malmö:  malmo@alltatalla.se

Allt åt alla Göteborg:  goteborg@alltatalla.se

Allt åt alla Stockholm:  stockholm@alltatalla.se

Allt åt alla Uppsala:  uppsala@alltatalla.se

Allt åt alla Kvinnofront:  kvinnofront@alltatalla.se