Låt oss presentera Förbundet Allt åt allas klimatavstamp som antogs av vår kongress 2021. Klimatavstampet markerar, i likhet med strategin vi också antog och berättade om i nummer 5 av Svärm, något nytt för oss. Det markerar en vilja att skapa en gemensam förståelse och gemensamma mål och strategier. I detta fall kring en ödesfråga för vår och kommande generationer, nämligen klimatet. Det är vi glada för eftersom vi tror det gör oss starkare och ökar våra möjligheter att mobilisera många människor och flytta på horisonten för vad som anses politiskt möjligt.

Att vara en politisk kraft inkluderar att skapa ett politiskt narrativ. Genom klimatavstampet ville vi knyta ihop Allt åt allas politiska projekt och klimatfrågan. Men en text är bara en text. Det är genom praktik den får liv. När vi antog klimatavstampet var det med intentionen att låta det bli en utgångspunkt i vårt klimatpolitiska arbete och i vår kommunikation gällande klimatfrågan. Genom att vi använder den som något att bolla emot, ta stöttning av och inspirera. Genom att diskutera, nöta, revidera, skriva om. Därför publicerar vi den med en uppmaning till alla lokalförbund om att använda och diskutera den. Det är spännande och pekar framåt för förbundet; ett Allt åt alla som inte bara gör, utan som också har röst.

– Förbundsstyrelsen

Förbundet Allt åt allas klimatpolitiska avstamp

Utgångspunkten för avstampet är att det är ett levande, kollaborativt dokument som skapas, revideras och omskapas tillsammans. Den är inte menat som ett rättesnöre, utan ett avstamp varifrån vi kan ta sats.

Klimatkampen är en del av kampen om den värld vi vill bygga. Vi vill rädda människan, inte bara klimatet. Genom att rädda klimatet skapar vi en möjlighet att bygga en värld tillsammans. En värld som är solidarisk, gemensam och visionär. Det behöver vara verkligt hållbart, dvs. hållbarhet som inte bara är ekologisk, ekonomisk och social utan som också genomsyras av:

 • Självbestämmande, där vi har makt över våra egna liv och vår vardag tillsammans.
 • Inget ägande utan istället ett delande, skapande och brukande, helt enkelt ett samhälle som vi tillsammans formar efter våra intressen och längtan.
 • Rättvisa, dvs. en jämn fördelning och ett delat ansvar inför klimatkrisens konsekvenser.

För att uppnå detta vill vi bygga strukturer för, och vana av, självbestämmande och gemensam organisering, skapa konkreta alternativ som kan peka bort från det ekonomiska system som driver klimatkrisen, och arbeta aktivt för att lägga ner fossilindustrin. Detta gör vi genom att:

 • Vara öppna, lättillgängliga och bygga bred rörelse.
 • Delta i och stödja de kamper som pågår runtomkring oss.
 • Ta intiativ till att bygga det samhälle vi vill ha.
 • Underminera fossilkapitalismen.
 • Är ystert olydiga och binder samman kampen och glädjen.
 • Agiterar och uppviglar för att öppna nya möjligheter, bryta passivitet och driva den gemensamma kampen framåt.
 • Folkbildar och erbjuder politiska förklaringsmodeller.
 • Provar oss fram.

2022-06-20