Gemensamt! är namnet på Allt åt Alla Umeås kvartersblad som delas ut kontinuerligt, främst till boende på Ålidhem. I kvartersbladet berättar vi om de praktiker vi sysslar med, informerar om evenemang och studieträffar och diskuterar olika aktuella sakfrågor, för det mesta med lokal prägel.

Nu är Gemensamt! 2/2011 ute med tema kring de bostadsundersökningar som vi försöker bedriva i våra egna kvarter under projektnamnet Hem Jävla Hem. Hemsidan för projektet går att besöka här. Vill du ha bladet i pappersformat kan du hämta det mellan 12.00 – 18.00 på Klossen eller utanför Ålidhem Centrum i samband med datorverkstaden. Ett utdrag ur huvudtextens innehåll:

” Hem jävla Hem (hemjavlahem.se) är en vittnesbok, ett gemensamt under- sökningsprojekt underifrån. Vi tror att det bästa sättet att skapa en optimal boendesituation – med rimliga hyror, fräscha lägenheter och bra närmiljöer – är att vi själva, tillsammans, granskar och diskuterar hur vi, som hyresgäster, ser på vår situation. Vi som startat projektet är själva alla boende i hyresbostäder, till stor del i allmännyttan.”

Gemensamt 2/2011 som PDF går att titta på här: gemensamt_02.
Gemensamt 1/2011 (förra numret) som PDF går att titta på här.