Syndikalistiskt Forum och Förbundet Allt åt Alla bjuder in Göteborg LS av SAC, Folkrörelselinjen och SEKO Citymailklubben (LO) till en paneldebatt om arbetsplatskamp.

Det blåser hårdare än på mycket länge i Sverige idag. Attackerna på de rättigheter och progressiva förändringar som arbetarklassen kämpat sig till under de senaste 150 åren håller på att uppluckras.

Under 2000-talet har LO-förbunden tappat nästan en halv miljon medlemmar, från 2 miljoner i början av år 2000 till 1,5 miljoner vid halvårsskiftet i år. Var fjärde LO-medlem har försvunnit på tio år, de allra flesta under borgarnas senaste fyra vid makten. Samtidigt har antalet anställda inom bemanningsbranschen har mer än fördubblats i Sverige de senaste tio åren. Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med 26 procent andra kvartalet 2010 jämfört med samma period i fjol.

Tre personer från Göteborg LS, Citymailklubben och Folkrörelselinjen diskuterar 2010 –talets förutsättningar för arbetsplatskamp. Hur kan vi bemöta attackerna på arbetarklassen? Vilka metoder är bäst lämpade? Hur formerar vi en stridbar arbetarklass på 2010-talet?

Välkomna att lyssna eller delta i debatten klockan 15.00 lördagen den 6 november i ABF:s lokaler på Järntorget i Göteborg.

Vi öppnar redan klockan 14.30 om du vill mingla, dricka kaffe eller kanske köpa en bok innan.

 

Facebookevent: http://www.facebook.com/event.php?eid=157488284289478

http://www.syndikalistisktforum.se
https://alltatalla.se
https://www.sac.se/LS/G%C3%B6teborg
http://www.folkrorelselinjen.nu/
http://www.citymailklubben.se/