Allt åt alla Uppsala har under hösten digitaliserat och sammanställt texten Arbetarklassens boende skriven av Mats Franzén.

Arbetarklassens boende är en historisk genomgång över hur Uppsalas arbetarområden utvecklats under 1900-talet. Läs om hur Fyrisån och järnvägen har fungerat som en gräns för det klassuppdelade Uppsala, om hur nya områden vuxit fram och om vad som skiljer dagens boende från gårdagens. Våra kvarter har en historia som är värd att uppmärksamma.

Texten skrevs på 1990-talet och handlar om åren 1920 – 1980, och vad som hänt sedan dess saknas alltså. Samtidigt väcker texten frågor om åt vilket håll Uppsala är på väg idag. Var ska människor ha råd att bo i tider av lyxrenoveringar och hyreshöjningar? Vilka byggs de nya stadsdelarna för?

Texten publicerades ursprungligen i boken Arbetarstaden Uppsala från 1996.

Texten går att ladda ner här.