Umeå under omdaning

Få Umebor kan undgå att Umeå står i startgroparna för ett av de hittills största epokskiftena i stadens historia. Men hur hänger hotellbyggen, kulturhus, undanträngda offentliga verksamheter och nya epitet samman? I denna rapport granskar vi Umeås pågående stadsomvandling på djupet genom en ordentlig analys av översiktsplaner, artiklar, marknadsföring och uttalanden från lokala politiker, och frågar oss hur vi kan hitta alternativa utvecklingsstrategier, som hörsammar invånarnas behov snarare än kraven från ett flyktigt kapitalflöde.

Rapportsläppet är en del av stadskampsveckan 2012

Ladda ner och läs:
Umeå under omdaning
Umeå under omdaning (med uppslag)

Läs även vår tidigare granskning av flytten av Umeå stadsbibliotek här:
Detta hus skall inte bli någon jävla galleria.