Kategorier
Stockholm

Sänkt näringsliv!

Det kostar massvis med pengar att strejka och på onsdag går Hamnarbetarförbundet ut i total strejk i alla Sveriges hamnar. MEN! Du kan göra stor skillnad, det är nämligen så att en strejk är oändligt mycket dyrare för företagarna än för arbetarna. Varje krona som vi investerar i strejken, betalas tillbaka 2000 gånger om, så varje litet bidrag gör stor skillnad och kan vara det som leder till hamnarbetarnas seger. Sätt in ett bidrag till hamnarbetarnas strejkassa:

Swish: 123 132 1959
Bg: 177-9750
IBAN: SE74 8000 0842 0234 3980 0271
BIC: SWEDSESS

Kolla sedan hur mycket din investering förökar sig i kostnader för företagarna på: https://sänktnäringsliv.se

Kategorier
Klipp Stockholm

Tal Climate Alarm 2018-12-09

Idag höll Pontus tal på Raoul Wallenbergs torg på Climate Alarm-manifestationen, se och/eller läs hans tal här:

Alla politiska frågor har sin egen optimala konfliktnivå. Denna avgörs i huvudsak av hur brett stöd en linje i en särskild fråga har bland befolkningen. De gula västarnas landsomfattande kravaller i Frankrike når resultat utan att generera en kritisk backlash, utan att massan vänder sig mot deras radikalitet, eftersom 70% av den franska befolkningen sympatiserar med frågorna de driver. Det finns saker för oss att lära här.

Hittills har vi försökt driva opinion, få politiker till förhandlingsbordet genom demonstrationer, genom civil olydnad. De senaste åren har många av oss deltagit i Ende Gelände, de tyska massaktionerna mot kolkraften, men trots det massiva mediala genomslaget ett nedstängt kolkraftverk genererade var de politiska resultaten få, om ens några. Till stor del på grund av att nödvändiga reformer är olagliga, äganderätten för starkt skyddad, politiken oförmögen till annat än att administrera det nuvarande ekonomiska systemet. När allt kommer omkring är resultaten från Tyskland vad vi själva konkret lyckades åstadkomma på plats. Detta är däremot ingenting att fnysa åt, för det betyder faktiskt något.

Vi vet idag att vi har någonstans mellan tio till femton år att arbeta med. Antingen har vi vunnit innan tidsfristen löper ut, eller går vi över tröskeln till där alla framtida insatser blir förgäves och klimatet accelererar sig självt till sex graders uppvärmning; Och civilisationen står inte längre kvar på en sex grader varmare planet. Allt jordbruk söder om norra polcirkeln kommer vara dött, och mängden människor planeten kan livnära enbart en bråkdel av dagens befolkningstal. Hur ser vi på politisk praktik mot en bakgrund som denna?

Vårt förslag är att på allvar börja med sabotage. Normalisera den direkta aktionen mot klimatskadlig infrastruktur. Låt den förstörda järnvägen där kolet tidigare transporterades till de svenska stålverken vara det politiska budskapet, och låt den förstörda järnvägen sedan vara en seger i sig, i sin egen rätt, när politikerna misslyckats med att leva upp till våra krav. Skär däcken på en Rangerover, förstör maskinerna som bygger ut Preemraf. Låt sabotaget spridas i det stora och det lilla och försvara dess legitimitet. När allt kommer omkring är det vi kan räkna med vad vi själva konkret lyckas åstadkomma.

Ni som inte själva vill eller kan, ge ert stöd till de som faktiskt vill och kan. Moraliskt, politiskt och ekonomiskt. Släpp aktionskonsensus och låt grupper och nätverk löpa linan ut.

Om den politiska debatten kretsar kring folk som går, eller inte går, för långt i en konflikt där alla håller med i sak, då befinner vi oss precis där vi borde vara. Men om detta fortfarande inte översätts till radikal politik kan vi, när allt kommer omkring, fortfarande räkna med vad vi konkret lyckats åstadkomma. Sabotera vad som förstör klimatet, och vänta inte på att politikerna ska göra det åt oss.

Kategorier
Klipp Stockholm

Tal från Rör inte vår allmännytta – sälj inte våra hem på Sergels torg.

Här är talet som Ellen höll på demonstrationen Rör inte vår allmännytta – sälj inte våra hem på Sergels torg idag.


Kamrater! Ni får ursäkta om jag är skakig, men Stockholm är en jävligt kall stad och vår vrede går djupt.

Från och med förra veckan styr en ny ohelig, grönblå, allians Stockholms stad och landsting. Det är en allians mellan mellanmjölksliberalerna i Miljöpartiet, nyliberalerna i Centern och Liberalerna samt de stockkonservativa Kristdemokraterna och Moderaterna. 
När denna oheliga allians först presenterade den överrenskommelse som samarbetet skulle vila på, var löftet att de inte skulle bli några ombildningar eller utförsäljningar av hyresrätter i innerstaden eller i närförorter. Som många redan från början befarade betydde dock ”inga ombildningar eller utförsäljningar i innerstaden” i själva verket ”snabba ombildningar och  utförsäljningar av allmännyttiga hyreslägenheter i ytterstaden”. Det vill säga i våra förorter.
Vad som kommer bli resultatet av denna utförsäljning och privatisering av gemensam egendom vet vi redan. Vi sitter inne på facit. Mellan 2006 och 2014 såldes 26 000 allmännyttiga lägenheter ut, av det dåvarande alliansstyret. Antalet lägenheter som förvaltas och ägs gemensamt genom allmännyttan har som en följd av detta sjunkit med en tredjedel i Stockholm. Det betyder att möjligheterna att ha ett tak överhuvudet för alla dem som av olika skäl inte kan ta ett banklån har minskat med en tredjedel. Alla de som inte kan få ett fast jobb, utan tvingas gå runt på korta projektanställningar, sms-vikariat eller som jobbar under svåra arbetsförhållanden i den av borgarna hyllade gigekonomin får allt minskade chanser att skaffa en bostad, på samma sätt som fattigpensionärer, långtidssjukskrivna och studenter.
Kombinerat med att de kvarvarande hyresrätterna i staden lyxrenoveras och därmed drabbas av upp till 100%-iga hyreshöjningar i så kallade renovräkningar leder detta till att arbetarklassen får ett allt mindre utrymme till att leva och bo i Stockholm. Och vad är den grönblå alliansens första punkt på dagordningen? Jo att förvärra situationen för oss ännu mer. 
I renovräkningarnas och utförsäljningarnas tidevarv är allt fler av oss hänvisade till korttidskontrakt där vi saknar de rättigheter som vi normalt associerar med att ha en bostad. Det är därmed möjligt att med kort varsel säga upp en hyresgäst när det är dags att renovera, eller att använda hyresgäster som brickor i ett spel där hyresvärdar kan hyra ut lägenheter under väldigt korta perioder för att maximera vinsten, utan att för den sakens skull låta människor få den trygghet som annars kommer med ett bostadskontrakt.
Förra gången ombildningstsunamin slog in över Stockholm var det främst de attraktiva områdena i innerstaden som drabbades. Fattiga människor drevs ut ur innerstaden och ut till mindre attraktiva förorter. Det finns ingen anledning att tro att intresset att ta över nedgångna hyreskaserner i våra förorter, som polisen utnämnt till No-Go zoner, kommer vara större den här gången. Dels för att människor redan lever på marginalerna och inte har möjlighet att skuldsätta sig ens om de ville och dels för att det i många fall skulle vara en dålig affär. Av den anledningen har de grönblåa gått ett steg längre, de tänker försöka sälja enskilda lägenheter styckvis i husen så att de ska bli så kallade ägarlägenheter. Det är en fullkomligt bisarr idé som innebär att en del av lägenheterna i ett hus ska vara hyresrätter, medan andra ska vara helt privata. Det betyder att det inte längre kommer gå att göra underhåll i husen på ett strukturerat och enhetligt sätt utan enskilda personer själva ska handha underhåll av fasader och stammar på delar av huset.
Denna ideologiskt drivna privatiseringshets måste få ett slut. Även fattiga människor måste ha rätt att bo i Stockholm och vi kan inte acceptera att vår gemensamma egendom styckas upp och säljs ut. Särskillt viktigt är det att människor som har en otrygg tillvaro på arbetsmarknaden har en trygg plats att gå hem till efter jobbet. Vi säger nej till uförsäljningar, nej till ombildningar och nej till renovräkningar.
Tack men nej tack.
Kategorier
Stockholm

Första maj 2018 i Stockholm

Idag hade Allt åt alla Stockholm och Allt åt alla Kvinnofront Stockholm en kort för-samling i Kungsträdgården innan vårt block gick för att möta upp övriga 2000 deltagare i Syndikalisternas tåg på Sergelstorg där Nova höll detta tal för Allt åt allas räkning:


Det här är ett tal som handlar om strejken.
Sverige har nästan minst antal strejkdagar i hela Europa.

Under efterkrigstiden såldes arbetsfreden in som ett framåtskridande politiskt projekt. Den till synes oändliga tillväxten och utbyggnaden av välfärdsstaten köpte stora delar av klassens lojalitet, trots att makten över arbetet fortfarande låg hos arbetsköparen, och trots att arbetarnas konfliktvapen beslagtagits av LO. Trots detta fick varje generation det bättre. Kakan växte och tårtbitarna att fördela blev större.

Det är inte den situation vi befinner oss i idag. I en erkonomi som börjat se konsekvenserna av att den oändliga tillväxten visst är ändlig. Gör varje ny krona till överklassen att någon annan blir en krona fattigare. När inget nytt värde skapas blir det ett nollsummespel, och vad får vi ut av en samförståndsanda då? Vilka är skälen att vara lojala när vissa har allt och andra inget?

”Vågar jag strejka? Kan jag strejka? Får jag strejka?”

Det är inte konstigt att vara rädd när man är ensam, maktlös och svag. Och det finns grund till att vara rädd. Kapitalet och patriarkatet skadar oss på många olika sätt som avskräcker från motstånd. Till exempel genom osäkra anställningar, otrygga hyreskontrakt, eller genom våld: oavsett om det sker i våra nära kärleksrelationer eller är sanktionerat av staten.

För de som ger sig ut på arbetsmarknaden idag är rädslan befogad. Arbetsrätten har underminerats och bemanningsföretag tillsammans med nolltimmarskontrakt slår sönder den ekonomiska grundtrygghet tidigare generationer kunde ta för given. Just nu pågår samma process även på bostadsmarknaden. Det skeva maktförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäster möjliggör för en rörelse mot tillfälliga hyreskontrakt som normaltillstånd. I Stockholms förorter slutar ägarna ge familjer besittningsrätt, och bostadsbristen tvingar dem acceptera rättslösheten. Alla aspekter av livet blir på nåder: Din inkomst, ditt tak över huvudet, hela din tillvaro.

Vi måste finna mod att göra motstånd, att känna oss starka tillsammans. Vår framtid hänger på det. Det här samhällets framtid hänger på det. Det är rädslan som lamslår som är den härskande klassens makt; det är vår rädsla att prata med varandra, att agera i grupp och solidarisera oss med varandra som gör att orättvisor, patriarkatets våld och kapitalismens förtryck kan fortsätta ostört.

Vår rädsla är deras starkaste vapen.
Vår strejk är deras största rädsla och vårt starkaste vapen.

Mod är inte frånvaro av rädsla, mod är att trotsa rädslan, och att göra det som är rätt trots att man är rädd. Men inte ensam. Vi måste backa varandra. Det är det vi kan se i alla lyckade kamper och rörelser, med #metoo och de lyckade strejker som äger rum över världen. Vi vågar om vi är många, vi vågar om vi håller ihop, och vi kan bara få det vi är beredda att kämpa för. Det är en läskig tanke, för det innebär att det inte räcker att gå och rösta i valet var fjärde år. Det är därför den här dagen handlar om att försvara strejkrätten.

Men inte bara försvara! Vi måste göra på ett annat sätt.
Det är inte vi som ska vara rädda. Det är DE som ska vara rädda.

När vi agerar tillsammans, för klassen, för systerskapet, för kollektivet. När vi solidariserar oss med varandra, över nationsgränser, över branch och yrkesgränser, tillsammans med arbetslösa, migranter, studenter, sjuka. Det är då vi får en rörelse stark nog att vända riktningen.

Strejka är inte något man får, det är något man gör. Det är en rätt vi tar oss.

Ett val var fjärde år gör inte någon skillnad, men vi kan göra skillnad. På våra arbetsplatser, i våra liv, i vår vardag. Vi kan flytta strejken utanför arbetsplatserna. Vi kan strejka för oss själva och för andra. Var besvärlig, ta plats, höj din röst och backa inte. Vi backar varandra, och vi håller varandras händer om det blir läskigt.

Strejka som om det inte fanns någon arbetsdag.


Sånghäftet som vi hade kan laddas ned här: sånger.

Här finns några fler bilder från dagen:

 

Kategorier
Allmänt Göteborg Malmö Media Stockholm

Vad hände på 8:e mars?

Nedan följer rapporter från Allt åt allas aktiviteter i Göteborg, Malmö och Stockholm på den 8:e mars 2018.

 

Göteborg

Allt åt Alla Göteborg deltog i den 8e mars demonstration med andra socialistiska organisationer under parollen “Tillsammans är vi starka”. Vi valde att lyfta BB ockupationen i Sollefteå med vår banderoll och stötta kampen för en trygg förlossningsvård

Kvällen den 9e mars gick Allt åt Alla Göteborgs kvinnor och transpersoner i Ta Natten Tillbaka demonstration för att ta tillbaka stadens gator och kräva trygghet från patriarkatet, transfobi och heterosexism.

Malmö

Allt åt alla Malmö var med och arrangerade feminism underifrån. Demonstrationen drog mellan 500 och 700 deltagare.  Allt åt alla hade ett block tillsammans med den kurdiska ungdomsorganisationen med parollen ”Från Afrin till Malmö – Kvinnokampen är global”.

På kvällen den 10:e mars deltog medlemmar i den årliga ta natten tillbaka demonstrationen.

 

Stockholm

Kvinnofront och Allt åt alla Sthlm gick i strejkblocket i den stora demonstrationen i Sthlm som avgick från Norra Bantorget. Blocket var i solidaritet med SAC:s kvinnostrejk, som i sin tur var i solidaritet med den fackliga kampen i Sydafrika. Senare under kvällen var kvinnofront med i Ta Natten Tillbaka-tåget som i år arrades av Revolutionär Pride Sthlm

Kategorier
Allmänt Evenemang Göteborg Malmö Stockholm

Fira 8:e mars med Allt åt alla!

8:e mars är den internationella kvinnodagen. Dagen för att minnas den lång kampen för jämlikhet som förts i generationer. Tillsammans minns vi gamla kamper och blickar framåt mot nya!

Nedan följer en rad olika arrangemang som Allt åt alla deltar i eller är med och arrangerar den 8:e mars. Häng med!

Göteborg

Allt åt alla Göteborg kommer delta i det antikapitalistiska blocket som är en del av demonstrationen anordnad av 8:e marskommittén

Event: https://www.facebook.com/events/2427436077481563/
Samling: 17:30
Plats: Gustav Adolfstorg

Den 9:e mars kommer även Allt åt alla Göteborgs icke-män delta i en ta natten tillbaka demonstration.

Event: https://www.facebook.com/events/1525532397542261/
Samling: Klockan 20:00 Plats: Götaplatsen

Malmö
Allt åt alla Malmö är med och arrangerar feminism underifrån.
Samling: 17:30
Plats: Möllevångstorget
Event: https://www.facebook.com/events/220551108512750/

Allt åt alla Malmös icke-män kommer också delta i en ta natten tillbaka demonstration den 10:e mars.
Samling: kl. 21:00 Plats: Möllevångstorget
Event: https://www.facebook.com/events/2018825285055299/

Stockholm

Allt åt alla kvinnofronten och Allt åt alla Sthlm kommer delta i den feministiska strejken. Efter en dag av strejk samlas de på kvällen 17:30 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget kl 17.30 och går sedan tillsammans till Norra Latin där de ansluter till 8:e mars-kommitténs stora demonstration: https://www.facebook.com/events/166502070797073/

Event: https://www.facebook.com/events/411872485900712/

Efter demonstrationen uppmanar de alla icke-män att delta i ta natten tillbaka demonstrationen som börjar 21:00.
Samling: 21:00 Plats: Tjärhovsplan

 

Vi ses på gatan!

/Förbundet allt åt alla

 

Kategorier
Stockholm

Tillsammans mot vräkningar och hyreshöjningar!

Tillsammans mot vräkningar och hyreshöjningar!
Solidaritet med de åtalade!

Nästa vecka, den 22/1, går 12 personer upp i domstol, åtalade för olaga intrång efter ockupationen av aulan i Hagsätra sommaren 2016. Under tiden som aulan användes som samlingslokal för Hagsätrabor var genomströmningen av människor stor. Slutligen bestämde sig polisen, trots flertalet tidigare besök där de inte gjorde något över huvud taget, att symboliskt arrestera och slutligen åtala 12 personer för olaga intrång. En bråkdel av alla som befann sig i aulan under tiden den stod öppen för allmänhetens förfogande. Nu står dessa 12 inför rättsliga påföljder i form av böter. Därför påbörjas nu en insamling genom Antirepressionsfonden för att stötta de kamrater som riskeras att straffas som enskilda personer för ett kollektivt handlande. Donera en summa till fonden för att stötta de åtalade genom att swisha på 123 083 48 87. Mer info finns på http://fonden.alltatalla.se.

Kategorier
Allmänt Göteborg Klipp Kvinnofront Malmö Stockholm

Tal från Göteborg 30/9 2017

I lördags deltog förbundet i att tillsammans med 10 000-tals andra antifascister stoppa NMRs marsch som de planerat hålla genom centrala Göteborg. Här kan du höra och läsa det tal Carro från förbundet höll på Heden i samband med manifestationen.

Det finns många ord som används för att beskriva det vi gör motstånd mot idag. Folk har pratat om antidemokrater, om extremister, om unga vilsna män. Folk har pratat om vikten att förstå hur det kan gå så fel, var samhället har brustit, varför historien upprepar sig, varför vi inte vet bättre.

Men ordens tid är förbi. Vi vet att det vi gör motstånd inte är något annat än fascism, nazism – en ren och skär utrotningsideologi. Vi är inte här för att värna det demokratiska samtalet, vi är här för att försvara oss, för att ta det som är vårt. Våra gator, våra torg. Vi viker oss inte en centimeter för nazisternas hot.

Vi har samlats här idag för att vi vill agera. För att ingen kamp har vunnits genom att vara passiv. I vår vardag, genom organisering och kamp, skapar vi alla varsin pusselbit. Dessa kommer sedan läggas ihop och kunna bli det solidariska jämlika samhälle vi faktiskt vill leva i. Idag samlas vi för att försvara detta pussel – för att försvara våra drömmar, för att försvara våra liv. Vi har sett våra familjer, vänner och kamrater utsättas för det nazistiska våldet. Vi vet att deras våld mot våra kroppar är i det absoluta hjärtat av deras organisering, för om de inte har våldet och hoten är de ingenting mer än en bunt rädda mobbare.

Det är därför vi upprepar samma mening om och om, och vi måste säga den en gång till: Antifascism är alltid självförsvar. Vi försvarar oss för att vi har förstått att det är helt avgörande för fascisterna att vilja attackera och skrämma oss, att deras rörelse bygger på detta. De vill se oss rädda. Det kommer de aldrig få göra. Vi säger det igen: antifascism är självförsvar. Tillsammans har vi makten att låta våra drömmar och visioner spira och bli verklighet. Det skrämmer fascisterna mer än någonting annat och det är därför de hatar oss. Det är därför vi aldrig kommer sluta drömma. Vi kommer aldrig sluta försvara oss.

Tack

Kategorier
Allmänt Göteborg Kvinnofront Malmö Stockholm

Uttalande angående Inga Nazister i Göteborg

Igår deltog förbundet Allt åt alla med deltagare från flera lokalgrupper på den antinazistiska demonstrationen som arrangerades i Göteborg. Först vill vi som förbund tacka alla som mobiliserat och arbetat för att motståndet skulle bli så här stort och slagkraftigt. Ett stort tack till alla kamrater och aktivister i Göteborg, vilka hjältar!

Vi vill samtidigt säga tack till alla som vägrade ge nazisterna en centimeter utrymme på våra gator och torg. Nazisterna har själva utropat fiasko och vi kan inte annat än att hålla med. Deras påstådda styrkeuppvisning blev ett totalt misslyckande. Detta gläder oss och vi är imponerade av den kollektiva styrka som vi tillsammans uppvisat.

Vi demonsterar alltid mot fascismen och dess organiserade uttryck. NMR är en av de mest aktiva grupperna inom svensk nutida fascism och har ett våldsamt förflutet. Deras aktion igår handlade om att göra anspråk på ett fysiskt och politiskt utrymme för att vinna mark och “erövra Göteborg”. Att inte ens ta sig till sin startpunkt kan nog knappast ses som ett erövrande, hur välvilligt man än tolkar gårdagen. Vi vet att vi vann igår, och att alla demonstrationsdeltagares olika metoder och taktiker för att göra det svårt för nazisterna att demonstrera var viktiga delar i denna seger. Vi släpper inte ögonen på NMR och minns att deras taktik med spontana och oannonserade tåg genom våra städer är något som de själva antytt att de kommer återgå till. Det är därför upp till oss att bygga antifascistiska strukturer och närvaro för att motarbeta detta. Det ska inte vara lätt att vara nazist, någonstans, någon gång.

Vår tanke igår var att agera tillsammans för att störa och blockera nazisternas marschväg. Vi hade baddjur med oss som hjälpte oss att komma fram men också för att visa glädje och motstånd. Inget säger väl antifascism som en knallgrön krokodil? Vi såg många andra fantasirika, spontana och roliga metoder för att störa nazisterna och är så jävla stolta över den stora rörelse vi tillhör. Tillsammans kan inget stoppa oss! Idag firar vi vår seger, och imorgon fortsätter kampen för det solidariska samhälle vi vill se. Tack Göteborg!

Kategorier
Stockholm

Hjälp Stockholms Vatten och Avfall hjälpa dig!

Stockholm stad har i flera omgångar outsourcat sophämtningen till privata entreprenörer, nu senast till RenoNorden som med arbetarfientlig personalpolitik strävat efter att få till stånd en förhöjd arbetstid med nedpressad ersättning. Som en konsekvens av arbetarnas stridsåtgärder befinner sig entreprenaden i en kaosartad situation där de med näsan strax ovan vattenytan försöker genomföra det arbete de lurat till sig genom underbud i upphandlingen och oschysta villkor för arbetarna.

Nedan finns länk till ett informationsblad för spridning och det sätts med fördel upp i trappuppgångar nära dig. Att så många som möjligt anmäler är viktigt för att det ska framgå hur dåligt RenoNorden verkligen sköter sig och vilka konsekvenser det får när kapitalister försöker tjäna pengar på att sänka löner.

Allt stöd till de kämpande sopgubbarna, och du, du hjälper väl inte strejkbrytare att komma in i ditt soprum va?

Screen Shot 2017-09-14 at 19.29.33

Kategorier
Stockholm

Stöduttalande till strejkande sophämtare i Stockholm

Strejk i Stockholm!

Allt åt alla Stockholm vill här med uttala vårt stöd för de arbetare på RenoNorden som gått ut i strejk. Strejken är inte sanktionerad av  fackförbundet Transport som organiserar sophämtare utan organiseras autonomt av arbetarna själva i en så kallad vild strejk.

Bakgrunden till strejken är att RenoNorden vill inventera alla nycklar, portkoder och brickor som sophämtarna har tillgång till för att kunna utföra sitt arbete. Företagets målsättning med att ta in sådan information handlar ytterst om att kunna göra arbetarna ersättbara med billigare arbetskraft. Hamnarbetarna i Göteborg befinner sig i en liknande stid, om rätten att bestämma över sitt eget arbete. RenoNorden vill också säga upp arbetarnas poängsystem som skulle ge en minskad inkomst 5000-10000 kr i månaden. ”Vi ska köra mer för mindre pengar. Det går vi inte med på”, som en av sophämtarna formulerade det i en intervju.

Sophämtning och renhållning är arbeten som har direkt effekt på vår vardag. Den vilda strejk som sophämtarna inledde den 5 Juli blir till en påminnelse för alla stockholmare om vad som gör vardagen möjlig. Protester, stridsåtgärder och framför allt strejker som drabbar renhållningen är effektiva och fruktsamma eftersom utebliven renhållning ger direkta effekter. 90 städare på SL:s pendeltåg varslades nyligen på grund av felaktigheter och problem i upphandlingen som gjorts. Städarna inledde då en protestaktion under namnet #städaintebortstädarna där de ville påminna om vad som händer när ingen städar. Nyligen avslutade sophämtare i Grekland en politisk strejk där sopbergen var nära att lamslå landet. Vad dessa arbetare visar på genom strejk och protest är att deras arbeten inte kan flyttas, utlokaliseras eller avbrytas. Sophämtarnas vägran att se sin arbetskompetens undermineras och användas emot dem visar också på hur viktigt det är att arbetarna själva är dem som tar initiativ till strejk.

Vi vill rikta vårt stöd direkt till de strejkande sophämtarna i Stockholm och även vidare till alla arbetare som ser sitt arbete hotat av klåfingriga arbetsköpare vars intressen endast är ökad exploatering.

För mer information:

https://mitti.se/nyheter/sophamtare-strejk-stockholm/

Kategorier
Stockholm

Stöduttalande för skolstrejken Globala Gymnasiet

Elever på Globala Gymnasiet i Stockholm har kallat till strejk. Jagaa, en elev på skolan, ska efter nästan sju år i Sverige utvisas. Det innebär att han rycks upp från sin vardag, separeras från sina vänner och skickas till en plats som han inte längre har någon närhet till. Utvisningar, deportationer – sådant sker dagligen i Sverige. Processerna är urskiljningslösa och bedrivs ofta utan hänsyn till de drabbades hälsa och framtidsmöjligheter. Det är en deprimerande samtid, och just därför är det också så viktigt att det finns exempel på solidaritet och motstånd.

Globalaelevernas strid för sin skolkamrat är en av få ljusglimtar i en mörk och dyster värld. Med sin strejk visar de att vi inte måste vika oss för den förda politiken. Att värme och medkänsla fortfarande spelar roll.

Vi i Allt åt Alla Stockholm vill därför uttrycka vårt fulla stöd till strejken. Solidaritet med de utvisade!