Förbundet Allt åt allas årliga Strategikonferens 2023.

Den 4–5 november 2023 arrangerar Förbundet Allt åt alla sin årliga strategikonferens i Malmö. Syftet med konferensen är att skapa ett utrymme för sociala rörelsen, aktivister och vänstern att diskutera strategiska vägval och politiska lösningar på de kriser vi möter just nu.

Fokus på detta årets konferens är politisk praktik i krisernas tid.

Konferensen är gratis och ingen anmälan krävs förutom när angivet.

Arrangemanget är en del av Nordiska Arbetarfilmfestivalen i Malmö den 4-5 november och finansieras med stöd av Rosa Luxemburg Stiftung och ABF Malmö.

Beskrivning av konferensen

Att bedriva politik i dag är att navigera i ett landskap utan sanningar. Allt som vi trodde var politisk verksamhet har ifrågasatts. Samtidigt har de alternativ som föreslagits inte inneburit några lösningar. I detta sammanhang är vi på jakt efter att skapa en ny typ av vänsterpolitik. En som kan röra sig genom dessa osäkerheter och ha en egen röst. Vår strategi är därför en kontinuerlig öppen diskussion. En plattform för att ompröva det politiska landskapet och metoderna för att närma sig det. På årets strategikonferens vill vi sätta de politiska praktikerna i centrum för samtalet. I en tid av kris vill vi reflektera över vad som behöver göras, vi vill bli huvudpersoner för lösningarna.

För att göra detta kommer vi att bjuda in ett stort antal organisationer och individer för att utbyta erfarenheter och idéer, utvärdera vad som fungerar och inte fungerar och bättre förstå vilken roll vi har i förhållande till dessa andra metoder.

Program under konferensen

Lördag 4 november

DET GAMLA DÖR MEN DET NYA HAR INTE FÖTTS
Presentation
14:00–14:45
ABF Malmö. Spånehusvägen 47

2021 antog Förbundet Allt åt alla en strategi som säger att Allt åt alla ska bli ett socialt fack. Under denna inledning av Förbundets strategikonferens berättar Daniel och Martin från Allt åt alla om strategin, hur den kom till och vad poängen med det sociala facket är.

15:00 – 17:00
BLOCK: EKONOMI

SKENANDE PRISER OCH VÄRDET AV PENGAR.
Paneldiskussion – Engelska
15:00-15:45
ABF Malmö: Stora salen. Spånehusvägen 47

Vilka är våra alternativ när inflationen och levnadskostnaderna ökar till nya nivåer? Kom och hör hur du kan utmana det kapitalistiska systemet. Hur fackföreningar och sociala fackföreningar kan lära av varandra och arbeta tillsammans i denna nya era av klasskamper.
Deltagare: Solidariska byggare, Matbaronen and Don’t Pay (UK)

BETALA INTE.
Föreläsning – Engelska
16:00 – 16:45
ABF Malmö: Stora salen. Spånehusvägen 47

“Betala inte!” var det omedelbara och massiva svaret på den extrema ökningen av energikostnaderna i Storbritannien förra året, en strejk som organiserade mer än 3 miljoner människor. Kom och hör från kampanjen “Don’t Pay” vad vi kan lära oss av deras arbete och på vilka sätt deras strategier och erfarenheter kan användas i nya konflikter för sociala fack.
Deltagare: Don’t Pay (UK)

15:00 – 17:30
BLOCK: KLIMAT

ATT FLYTTA FRAM GRÄNSERNA FÖR KLIMATKAMPEN.
Paneldiskussion – Engelska
15:00 – 15:45
Malmös stadsarkiv: Hörsalen. Bergsgatan 20

Våra rörelser har testat och utforskat olika strategier och taktiker. Vilka strategier har potential att flytta fram gränserna för vad som är politiskt möjligt och radikalisera de befintliga rörelserna, och hur agerar vi i krisen?
Deltagare: Ta tillbaka framtiden (SWE), Climaxismo (PT), IL Berlin (DE)

ATT BYGGA ETT STARKT KOLLEKTIV – ALLIANSER I KLIMATKAMPEN.
Workshop – Engelska
16:00 – 17:30
Malmös stadsarkiv: Hörsalen. Bergsgatan 20

Att bygga allianser utanför klimatrörelsen har visat sig vara avgörande i en rättvis omställning. I denna workshop kommer Climaxismo lära dig hur du kan bygga starka rörelser och allianser, i teori och praktik, utifrån deras arbete med fackföreningsrörelsen i Portugal.
Deltagare: Climaxismo (PT)

18:30 – 19:15
BLOCK: RÄTTEN TILL STADEN

MUNICIPALISM I PRAKTIKEN.
Föreläsning – Engelska
18:00 – 18:30
Malmös stadsarkiv: Hörsalen. Bergsgatan 20

Barcelona en Comú förändrade hela den politiska scenen i Barcelona när de tog makten 2015. Under åtta har medborgarplattformen genomfört politiska förslag för social rättvisa och lokal deltagande demokrati. Vad är resultatet efter deras styre och vilka utmaningar står de inför i opposition?
Deltagare: Barcelona en Comú (CAT)

HEMMET SOM GEMENSAMHET – EN NY VÄG FÖR RÄTTEN TILL STADEN.
Paneldiskussion – Engelska
18:30 – 19:15
Malmös stadsarkiv: Hörsalen. Bergsgatan 20

Mot välorganiserade hyresvärdar och deras finansiella krafter behöver vi hitta nya vägar och strategier. Hur skapar vi en strategi stark nog för att befria hemmet och utmana eliten som styr våra städer?
Deltagare: Allt åt alla (SWE), Barcelona en Comú (CAT), IL Berlin (GER) och European Action Coalition (EU)

Söndag 5 november

UPPLEVELSER AV ”RÄTTEN TILL STADEN”-AKTIVISMEN I EUROPA.
Workshop – Engelska
13:00 – 15:00
Malmös stadsarkiv: Korridoren. Bergsgatan 20

I denna workshop kommer European Action Coalition for the Right to Housing and the City att analysera de senaste årens europeiska bostadsorganisering, metoder som använts och ansträngningar som gjorts för rätten till staden. Här kan du delta i diskussioner om en gemensam väg framåt.
Deltagare: European Action Coalition (EU)

Interna punkter

Följande punkter är främst för medlemmar i Förbundet Allt åt alla eller kräver föranmälan.

NEXT FIVE YEARS (Föranmälan krävs)
WORKSHOP – Engelska
Lördag 4 november 10:00-13:00

Next Five Years är ett spel om politisk strategi. Med utgångspunkt i uppmuntra gemensam diskussion och tänkande om politisk strategi i politiska organisationer syftar Next Five Years att göra oss medvetna om vårt politiska agerande och hur vi möter olika politiska situationer. Leds av Keir Milburn från Red Plenty Games. Föranmälan krävs

VÅR MAKT OCH VÄGAR FRAMÅT
Stordiskussion – För medlemmar i Förbundet Allt åt alla
Söndag 5 november 10:00–12:00
ABF Malmö: Stora salen. Spånehusvägen 47

Vilka är vårt sociala facks stridsåtgärder? Vilka är våra fiender och hur attackerar vi dom? Vilka är våra vänner och hur försvarar vi oss? I detta avslutande pass samlar vi våra diskussioner om praktiker för vårt sociala fack – Förbundet allt åt alla. Endast för medlemmar i förbundet

Gäster under konferensen

Barcelona en Comú (CAT)
Barcelona en Comú är en medborgarledd valplattform som har lett det politiska styret i Barcelona mellan 2015–2023. Plattformen växte fram ur Barcelonas sociala rörelser i samband med krisen 2011–2012 och har med utgångspunkt i en lokal strategi med ett ”Rätten till staden”-perspektiv haft som syfte att omvandla Barcelona till en mer demokratisk och jämlik stad.

Climaximo (PT)
Climaximo är ett anti-kapitalistisk kollektiv i Lissabon som arbetar för klimaträttvisa. Climaximos arbete inkluderar såväl civil olydnad som nära samarbete med de grupper som drabbas av omställning. Utgångspunkten i deras arbete är att klimatomställningen ska vara rättvis och ska leda till stärkta rättigheter för arbetare och fördjupad demokrati.

Don’t Pay (UK)
“Don’t Pay” är en kampanj som organiserades i Storbritannien i samband med energipriskrisen förra året. Inom några månader organiserade kampanjen en strejk mot energiräkningar med mer än 3 miljoner människor som deltagare vilket tvingade den brittiska regeringen att agera.

Li Eriksdotter Andersson (SE)
Li Eriksdotter Andersson är doktorand i ekonomisk historia på Stockholms Universitet och medvärd av Radio åt alla-podden Värdet av pengar. I podden diskuterar Li och kollegan Pontus Blüme aktuella händelser och frågor som berör ekonomi och ekonomisk politik och leder oss genom kapitalismens snårigaste djungler.

The European Action Coalition for the Right to Housing and to the City (EU)
European Action Coalition är en projekt för att skapa närmanden mellan rörelser från olika städer i flera europeiska länder som kämpar rättigheten till bostad. Efter att ha drivit kampanjer på egen hand i flera år kände dessa rörelser behovet av att samlas för att stärka denna kamp och vidta gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter i europeiska bostadsfrågor. De organiserar den årliga aktionsdagen för bostadsfrågor i hela Europa.

Interventionisctische Linke (DE)
Interventionistische Linke är en tysk vänsterorganisation aktiv i en mängd olika frågor såsom klimatpolitik, vårdfrågor och rätten till staden. I Berlin har Interventionistische Linke varit verksamma i kampanjen för att socialisera de privata bostadsbolagens lägenheter och stoppa hyreshöjningar vilket vann stor majoritet i en folkomröstning i Berlin 2021.

Keir Milburn (UK)
Keir Milburn är författare och aktivist som har skrivit boken Generation Left och gör podcasten #ACFM på Novara Media. Milburn kommer att hålla i en session av rollspelet Red Plenty Games – Next Five Years där deltagarna själva kommer på idéer på praktisk politik för att möta politiska utmaningar idag.

Ta tillbaka framtiden (SE)
Ta tillbaka framtiden är en radikal gemenskap för ungdomar med syfte att agera mot klimatkrisen. De vill med fredligt motstånd ta saken i egna händer och uppnå en förändring i en brinnande värld.