Vi visar film på India Däck och diskuterar hur vi kan bygga motmakt och självständiga strukturer i en krisande kapitalism, utifrån exemplet Detroit.

Urban Roots är en dokumentär om att ta plats i staden genom att skapa stadsodlingar på platser där det knappt går att överleva annars. Vad ska vi göra när kapitalismen går in i väggen?

American Revolutionary är en första preview av en dokumentär om aktivisten och marxisten Grace Lee Boggs, och illustrerar om hur olika generationer av basorganisering och radikalism överlappar olika faser i den kapitalistiska staden.

Mer info kommer snart.
http://vimeo.com/22102417
http://vimeo.com/28464434
http://www.urbanrootsamerica.com/urbanrootsamerica.com/Home.html
http://americanrevolutionaryfilm.com/

Vi introducerar filmerna med korta föredrag och håller i en diskussion om hur vi kan använda lärdomarna från Detroits stadsodlare här och nu.

Det kommer att finnas varm mat och kall dryck till ett bra pris.

TID: 18:00, Fredagen 14/9
PLATS: India Däck bokkafé, St Algatan 3
FRITT INTRÄDE.

Facebook