”Den senaste tidens finansiella tumult har skakat om världsordningen i grunden. Politiker, ekonomer och andra experter har stått handfallna och varit lika oförmögna att förutse som ta itu med de namnlösa krafter som på ett ögonblick kan föröda ekonomier och rasera människors tillvaro. Genom att sätta den nuvarande krisen i denna breda historiska kontext, med särskilt fokus på den finansiella expansion som har skett från 1970-talet och framåt, parallellt med nyliberalismens frammarsch, visar Harvey att kriser slår hårdast mot den arbetande befolkningen, men att de också öppnar nya möjligheter att ifrågasätta systemets legitimitet.” 

I höst kommer Allt åt Alla Lund att hålla en studiecirkel om boken Kapitalets gåta och kapitalismens kriser (2011), av geografen David Harvey.  Vi kommer att träffas på måndagar, kl. 18-20 på Fäladsbiblioteket i Lund. Vi planerar att läsa hela boken under 8-10 tillfällen, cirka ett kapitel i veckan, med start 16/9.

Var kan jag köpa boken?
Boken finns att köpa i ett begränsat antal på Bokcafé India Däck, Stora Ahlgatan 3 i Lund. Vi kommer dock att göra en gemensam beställning direkt från förlaget.
Boken kommer att kosta 70 kr om du köper den via oss (halva priset). Om du vill vara med på beställningen e-posta oss senast den 2/9, på lund@alltatalla.se, skriv ditt namn, e-post och telefonnummer.

Anmälan
Om du är intresserad av att delta i studiecirkeln anmäla dig gärna via e-post eller på facebook, så att vi kan beräkna hur många vi blir och hur många böcker vi kan tänkas behöva.

Sista anmälningsdag om man vill köpa boken genom oss är den 2/9.