Projektnamn: RÖVA – Rättssäker övervakning av välfärdens avskaffare. Fas 3; Implementering
Projektägare: Allt åt alla, verksamhetsområde återbördande av skattemedel
Projekttid: fr.o.m. 2013-03-07 t.o.m. 2014-06-30

Projektet innefattar ett gemensamt åtagande för Allt åt alla och andra organ för kontroll av svenska skatteflyktingar. Detta bl.a. mot bakgrund av att Polisen, Skatteverket och andra myndigheter har vissa svårigheter att nå dessa gömda grupper. Föreliggande genomförandeprojekt har föregåtts av en förstudie (fas 1). I denna genomlysning, som Skatteverket har gjort, framkommer att det varje år försvinner minst 46 miljarder kronor i skatt som borde ha betalats på grund av internationella transaktioner. Det är en tredjedel av det totala skattefelet på 133 miljarder kronor.
I de senaste årens pilotprojekt (fas 2) har Skatteverket ökat sina kontroller av svenskar som har gömda inkomster i skatteparadis och tidigare skatteparadis. För att hitta och kontrollera aktuella transaktioner så har flera olika typer av informationskällor använts.
I föreliggande projekt (fas 3) som är den slutgiltiga implementeringen av projektet är syftet att i ordinarie verksamhet nu införa en omfattande screening av områden och grupper som bedöms vara särskilt tungt skattebrottsbelastade. Det är i huvudsak i höginkomsttagarområden såsom Saltsjöbaden, Östermalm och Nacka som sådana brott förekommer. Därför kommer fas 3 punktmarkera vissa utvalda platser i dessa områden.

Denna vecka genomförs RÖVA-kontroller för att hitta entreprenörer, sk ”skattepapperslösa” på Stureplan.