Kategorier
Stockholm

Projekt RÖVA: Rättssäker övervakning av välfärdens avskaffare

Projektnamn: RÖVA – Rättssäker övervakning av välfärdens avskaffare. Fas 3; Implementering
Projektägare: Allt åt alla, verksamhetsområde återbördande av skattemedel
Projekttid: fr.o.m. 2013-03-07 t.o.m. 2014-06-30

Projektet innefattar ett gemensamt åtagande för Allt åt alla och andra organ för kontroll av svenska skatteflyktingar. Detta bl.a. mot bakgrund av att Polisen, Skatteverket och andra myndigheter har vissa svårigheter att nå dessa gömda grupper. Föreliggande genomförandeprojekt har föregåtts av en förstudie (fas 1). I denna genomlysning, som Skatteverket har gjort, framkommer att det varje år försvinner minst 46 miljarder kronor i skatt som borde ha betalats på grund av internationella transaktioner. Det är en tredjedel av det totala skattefelet på 133 miljarder kronor.
I de senaste årens pilotprojekt (fas 2) har Skatteverket ökat sina kontroller av svenskar som har gömda inkomster i skatteparadis och tidigare skatteparadis. För att hitta och kontrollera aktuella transaktioner så har flera olika typer av informationskällor använts.
I föreliggande projekt (fas 3) som är den slutgiltiga implementeringen av projektet är syftet att i ordinarie verksamhet nu införa en omfattande screening av områden och grupper som bedöms vara särskilt tungt skattebrottsbelastade. Det är i huvudsak i höginkomsttagarområden såsom Saltsjöbaden, Östermalm och Nacka som sådana brott förekommer. Därför kommer fas 3 punktmarkera vissa utvalda platser i dessa områden.

Denna vecka genomförs RÖVA-kontroller för att hitta entreprenörer, sk ”skattepapperslösa” på Stureplan.

Kategorier
Evenemang Stockholm

Socialistiskt Forum 2012: ”Entreprenörskap™ – Klassfred på nyspråk”

Sociala och ekonomiska strukturer är hjärnspöken, säger de. Problemen såväl som lösningen finns inom oss. Det bor en entreprenör i oss alla, säger de. Bara vi låter den så kommer den att göra oss fria.

I vinter släpper Allt åt Alla Stockholm en rapport där vi rotar i vad som döljer sig bakom denna mystiska gestalt, som politiker och ekonomer höjer till skyarna som räddaren av samhällsekonomin; Entreprenören. Var kommer ordet ”entreprenör” från? Vad innebär det att lösningen på våra gemensamma problem sägs vara vårt eget problem och sist men inte minst, vem tjänar på det? Samtal om nyspråkets reella konsekvenser i våra liv.

Avslöja liberalerna med Mani Schutzberg och Deniz Ünal från Allt åt Alla Stockholm.

  • Socialistiskt Forum 2012, Stockholm
  • ABF-huset, Sveavägen 41
  • Lördag 1 december
  • 14.15 – 15.15  i lokal: ”Kungsholmen”

Socialistiskt Forum pågår mellan 10.00 – 18.00 och arrangeras av Arbetarnas bildningsförbund i Stockholm

Hemsida: http://www.abfstockholm.se/socialistisktforum/index.htm
Facebook-event: http://www.facebook.com/events/157379781063924/?fref=ts
Fullständigt program:  http://www.abfstockholm.se/socialistisktforum/pdf/SocForum%202012_program.pdf


Visa större karta