fasizme karsi omuz omuza

(English below)

STÖDUTTALANDE FRÅN ALLT ÅT ALLAS SJUNDE KONGRESS TILL KAMRATERNA I ANKARA

Igår på Allt åt allas nationella kongress nåddes vi av nyheten att en fredsdemonstration i Turkiets huvudstad Ankara attackerats och många kamrater miste livet. I skrivande stund har 97 bekräftats döda.

Detta är ytterligare en eskalering av en pågående konflikt som redan krävt många liv. Under bombdådet i Suruç i juli miste över 30 personer livet och sedan dess har progressiva aktivister trakasserats och utsatts för brutala repressalier av den turkiska staten. Vi i Allt åt alla vill uttrycka våra sympatier och deltagande med de drabbade. Vi vill samtidigt uttrycka vår starkaste solidaritet med de som kämpar med livet som insats för frihet och rättvisa varje dag. En av denna kamps största framgångar hittills har varit frihetliga vänsterpartiet Halkların Demokratik Partisi – HDP röst inträde i Turkiska parlamentet tidigare i år, som i sin tur förhindrade president Erdoğans maktambitioner. Med en månad kvar till omval är helgens massaker ännu ett tydligt försök att stoppa den växande rörelse som organiserat sig mot såväl IS som den turkiska statsterrorismen.

Till våra kamrater i Turkiet: Liksom ni inte låter er skrämmas, kommer vi inte heller glömma de som fick sätta livet till i Ankara.

För en framtid värd att kämpa för.

SOLIDARITY STATEMENT FROM ALLT ÅT ALLA’S SEVENTH NATIONAL CONGRESS FOR THE COMRADES IN ANKARA

Yesterday at Allt åt alla’s national congress we received news that a peace demonstration in Turkey’s capital Ankara was attacked and many comrades killed. At the time of writing 97 people have been confirmed killed.

This is yet another escalation of an ongoing conflict that has already claimed many lives. In the Suruç bombing in late July, 30 people were killed. Progressive activists have since been exposed to harassment and brutal repression by the Turkish state. We, the members of Allt åt alla, want to express our deepest sympathies and offer our condolences to those affected. At the same time we want to express our solidarity with those involved in the struggle for freedom and justice in Turkey on a daily basis. One of this struggle’s greatest achievements recently has been the progressive party Halkların Demokratik Partisi – HDP’s entry into Turkey’s national parliament earlier this year, which in turn foiled President Erdogan’s plans to expand his powers. With one month to go before re-run elections, this weekend’s massacre is clearly one more attempt to stop the growing movement challenging both the so-called Islamic State and Turkish state terrorism.

To our comrades in Turkey: Just as you refuse to be intimidated, shall we not forget those murdered in Ankara.

For a future worth fighting for.

Med anledning av protesterna och massblockaderna i Frankfurt 16-19 maj inbjuder Virvelvinden/FAÅA Lund till möte om den resa dit som vi planerar tillsammans med våra tyska kamrater från Avanti.

Mötet kommer hållas 14.00 nu på söndag 15/4, plats: India däck. Varmt välkomna!

Bjud in era vänner till fb-eventet och dyk upp om ni vill ha mer info.

Mer info:

#BLOCKUPY FOR GLOBAL CHANGE!

* Transnationellt uppmaning till aktioner i Frankfurt den 16-19 maj
* Internationell solidaritet i vår gemensamma kamp

Vi uppmanar till massiva protester i Frankfurt i maj mot den Europeiska unionens krisregim. Vi är aktivister som representerar en mångfald av rörelser och kamper från olika europeiska länder och på andra håll, som har växt fram de senaste månaderna och åren för att protestera mot de attacker mot vår frihet, arbeten och försörjning som intensifierats i den globala krisen. Vi har gått samman och delar våra kamper och erfarenheter, och vi har insett att vi i en mängd lokala kamper för samma kamp. Våra rörelser börjar stärka varandra i en utsträckning de aldrig gjort förut: en verkligt gränsöverskridande opposition börjar växa fram.

Direkt efter de globala aktionsdagarna 12M och 15M, där vi kommer att protestera i våra egna städer och regioner, kommer våra transnationella kamper förenas i Frankfurt, den europeiska navet för den globala kapitalismen och ursprungsplatsen för det nöd och elände som marknadsdiktaturen inneburit för miljontals människor.

Vi protesterar mot den utbredda fattigdomen och inskränkningarna av demokratiska rättigheter som genomförs i Eurozonen som en del av en global systemkris. I EUs periferi ser vi de extrema effekterna av den politik som regeringarna i Tyskland och Frankrike är pådrivande i och som utförs av de institutioner som representerar den globala kapitalismen: Europeiska centralbanken, Internationella valutafonden, EU och deras teknokratiska regeringar som de tvingat på oss. Miljoner av oss har drivits ut i fattigdom och misär genom åtstramnings- och strukturanpassningsprogram, inskränkningarna i arbetsrätten och genom nedskärningarna och privatiseringarna av den offentliga sektorn, som utbildning, vård och välfärd. Mänskliga resurser och naturresurser plundras av förment demokratiska institutioner!

Dessa processer är bara de mest uppenbara tecknet på prekariseringen av arbets-och levnadsvillkor i och utanför Europa. Våra sociala uppror, som sprider sig över EUs inre gränser, är ett uttryck för en indignation som agerar utanför varje form av politisk representation. När den representativa demokratin misslyckas, lämnar vi den bakom oss och skapar våra egna demokratiska praktiker genom vardagliga kamp mot exploateringen.

Vi ser den globala migrationen som ett annat tydligt tecken på en vägran av detta transnationella system av exploatering, dess gränsregimer och våldsamma krig. Detta system ödelägger vår jord och vår grundläggande försörjning. Situationen är akut: vi står inför en klimatkatastrof som människan skapat!

Men i och utanför Europa upplever vi också framväxten av politiska rörelser som utmanar den dagliga exploateringen av människor och jorden, de sociala klyftorna, prekariseringen och rasismen som försöker att splittra och sedan försvaga oss. Genom att skapa kopplingar mellan dessa rörelser och göra oss synliga och kraftfulla, försöker vi utöva en verklig demokrati nu.

I Frankfurt har vi möjligheten att göra dessa kopplingar verkliga och att stärka lokala kamper på en transnationell nivå. Vi kommer blockera ett viktigt centrum för den globala kapitalismen, utifrån det vi lärt oss genom att se på Oakland och Occupyrörelsen i USA, som i sin tur lärt sig av revolutionerna i Nordafrika, Mellanöstern och Indignados-rörelsen i Sydeuropa. Låt oss föra samman våra rörelser i solidaritet för att fortsätta kampen! Låt oss inte missa detta tillfälle att sätta dagordningen för att återuppfinna vår gemensamma framtid!

Den 17 maj kommer vi att ockupera parker och viktigaste torg i stadens centrum med våra tält för att skapa utrymmen för diskussion och utbyte. Den 18 maj kommer vi röra oss mot finansdistriktet från olika samlingsplatser: Vår vision är en fullständig blockad av ECB och alla de andra viktiga finansiella institutionerna i Frankfurt för att hindra deras verksamhet. Den 19 maj kommer vi att visa hur många vi är genom en massdemonstration och offentligt deklarera att vi inte kommer tilllåta att våra samhällen förstöras av finansinstitutioner.

Till ett transnationellt rörelse för att upphäva prekarisering och fattigdom!
För internationell solidaritet, frihet och verklig demokrati NU!

# BLOCKUPY Frankfurt!
16 maj – ankomst och aktioner mot ECB:s styrelsemöte
17 maj – Ockupera finansdistrikt, genomföra stormöten, kulturaktiviteter
18 maj – Blockera ECB och de största bankerna
19 maj – Internationell massdemonstration

Sedan ett par år tillbaka har Förbundet allt åt alla Malmö tillsammans med Virvelvinden i Lund, även de en del av förbundet, anordnat resor till Hamburg. Där har de träffat gruppen som med tiden kommit att bli deras vänner, organisationen Avanti. Förbundet allt åt alla Malmö (FAÅA) och Virvelvinden Lund (FAÅA) besökte den 29 oktober, återigen, Hamburg för att delta i en demonstration mot utvecklingen på bostadsmarknaden och vansinneshyrorna som följer på den. Här hör ni deras berättelse.

De problem som möter oss i staden skiljer sig inte speciellt mycket åt. De problem som vi ser i Malmö är inte olika de som londonbor upplever eller i Göteborg eller för den delen hamburgbor. Det rör sig om skenande hyror och det som byggs är antingen för dyrt eller inte ämnat att bo i. Däremot skiljer det sig en del åt vad folk gör åt problemen. Frida berättar hur det kom sig att Förbundet allt åt alla började åka till Hamburg.

—Våra resor till Hamburg och vårt samarbete med Avanti började för ett par år sedan. Det finns flera olika anledningar till att vi vill åka till Hamburg men en huvudsaklig anledning är att vi vill utbyta erfarenheter, lära oss nya sätt att ta sig an konflikter i staden och på bostadsmarknaden. Hamburg är inte helt olik Malmö/Lund, med det undantaget att det bor 1.5 miljon fler i Hamburg och så har de en annan typ av tradition vad gäller stadsdelsmotstånd. Ockuperade hus tillexempel är verkligen inget ovanligt här. Många flerfamiljshus är ockuperade och de fungerar inte bara som sociala centra utan som bostadshus för vanligt folk säger Frida i FAÅA Malmö.

Avanti har under en längre tid organiserat motståndet mot skenande hyror och ökat byggande av kontor, affärer, gallerior med mera som gör att folk måste flytta från sina hem. Liknande demonstrationer som den, den 29 oktober, har arrangerats tidigare år, men aldrig förr har så många deltagit som nu. Över 6000 personer deltog i demonstrationen som ringlade sig igenom Hamburg. Demonstration hölls för begränsade hyror, kollektiviserat boende och mot vad arrangörerna kallar hyresvansinnet. Avanti har genom sitt arbete lyckats skapa en bred och radikal allians. Det upprop som publicerades hemsidan skrevs under av 80 olika grupper och organisationer. Såhär skriver de:

Bostad åt alla
Våra idéer för bostadspolitik är inte samma som hos den koalition av politiska och ekonomiska aktörer som verkar för ökad exploatering av staden. Bostäder är inga varor, utan en allmännytta vi behöver för att leva. En grundläggande förändring är nödvändig: bostäder måste återtas från den profitorienterade marknaden och göras tillgänglig för alla människor. Parollen ”bostad åt alla” innebär för oss att frågan om vem som får bo vart inte längre ska vara beroende av ekonomiska resurser. Beslut om användningen, omvandlandet eller skapandet av nya bostäder måste fattas av de berörda hyresgästerna. Stoppa vansinneshyrorna- bostad åt alla

Efter demonstrationen är Jonas från Avanti trött men glad och säger:

—Jag är riktigt nöjd med demonstrationen faktiskt. Det känns som att vi lyckats skapa en situation där det faktiskt går att ställa krav som skulle innebära riktigt stora förbättringar för oss som bor i Hamburg och inte nog med det. Det är inte bara tandlösa krav vi ställer, speciellt inte med den tradition av stadsdelsmotstånd som vi har. Politiker, fastighetsägare och andra spekulanter vet att vi har riktig makt att sätta emot. Med den här demonstrationen rörde vi oss framåt menar Jonas i Avanti.

FAÅA Malmö och Virvelvinden kommer att fortsätta resa till Hamburg och ta med sig lärdomar från deras traditioner och konflikter.

Genom de folkliga uppror som satt Nordafrika i lågor har en resignerad vänster fått en välbehövlig injektion med revolutionsromantik. Men vad menas egentligen med en revolution? Vilka omständigheter krävs för att den ska bryta ut? Vilken typ av revolutionär organisering är relevant idag? Dessa frågor försöker Björn från Förbundet Allt åt alla att hitta ett svar på.

Varmt välkomna tisdagen den 5 april klockan 18.00 till Göteborg LS.Som vanligt bjuder vi på kaffe och diskussioner samt idkar bokförsäljning i samband med föredraget.

Facebook-event

I samarbete med Syndikalistiskt Forum: http://www.syndikalistisktforum.se