Kategorier
Allmänt Malmö

Allt åt alla Malmö: Vi lanserar stödmedlemskap

Hej kamrat och sympatisör!

Känner du att samhället är riktigt kasst, men att du inte har tid att engagera dig? Ta det lugnt, vi har storslagna planer men behöver ditt stöd! Nu har du möjligheten att stödja ett kämpande kollektiv i Malmö via din plånbok. Allt åt alla Malmö lanserar nu stödmedlemskap i vår organisation. Våra aktiva medlemmar finansierar idag en rad utgifter med en medlemsavgift: hyran för vår lokal (där vi bl a ordnar läxhjälp, områdesträffar och håller möten), tryckkostnader för flygblad och affischer, med mera. Men vi vill göra ännu mer än vad vi gör i dagsläget!
För 250 kronor (eller mer om du så vill!) får du en specialdesignad tygkasse och ett medlemskort. Du kommer även få ett medlemsbrev tre gånger per år där vi berättar vad vi gör för saker för att skapa ett klasslöst Malmö!

Allt du behöver göra är swisha minst 250 kronor till 1232671303 eller bankgiro 897-9247 (Föreningen solidaritet). Märk inbetalningen med telefonnummer eller e-post.
Tack för dit stöd!

Kategorier
Evenemang

Infomöte om blockaden av IMF/ECB/EU-troikan

Med anledning av protesterna och massblockaderna i Frankfurt 16-19 maj inbjuder Virvelvinden/FAÅA Lund till möte om den resa dit som vi planerar tillsammans med våra tyska kamrater från Avanti.

Mötet kommer hållas 14.00 nu på söndag 15/4, plats: India däck. Varmt välkomna!

Bjud in era vänner till fb-eventet och dyk upp om ni vill ha mer info.

Mer info:

#BLOCKUPY FOR GLOBAL CHANGE!

* Transnationellt uppmaning till aktioner i Frankfurt den 16-19 maj
* Internationell solidaritet i vår gemensamma kamp

Vi uppmanar till massiva protester i Frankfurt i maj mot den Europeiska unionens krisregim. Vi är aktivister som representerar en mångfald av rörelser och kamper från olika europeiska länder och på andra håll, som har växt fram de senaste månaderna och åren för att protestera mot de attacker mot vår frihet, arbeten och försörjning som intensifierats i den globala krisen. Vi har gått samman och delar våra kamper och erfarenheter, och vi har insett att vi i en mängd lokala kamper för samma kamp. Våra rörelser börjar stärka varandra i en utsträckning de aldrig gjort förut: en verkligt gränsöverskridande opposition börjar växa fram.

Direkt efter de globala aktionsdagarna 12M och 15M, där vi kommer att protestera i våra egna städer och regioner, kommer våra transnationella kamper förenas i Frankfurt, den europeiska navet för den globala kapitalismen och ursprungsplatsen för det nöd och elände som marknadsdiktaturen inneburit för miljontals människor.

Vi protesterar mot den utbredda fattigdomen och inskränkningarna av demokratiska rättigheter som genomförs i Eurozonen som en del av en global systemkris. I EUs periferi ser vi de extrema effekterna av den politik som regeringarna i Tyskland och Frankrike är pådrivande i och som utförs av de institutioner som representerar den globala kapitalismen: Europeiska centralbanken, Internationella valutafonden, EU och deras teknokratiska regeringar som de tvingat på oss. Miljoner av oss har drivits ut i fattigdom och misär genom åtstramnings- och strukturanpassningsprogram, inskränkningarna i arbetsrätten och genom nedskärningarna och privatiseringarna av den offentliga sektorn, som utbildning, vård och välfärd. Mänskliga resurser och naturresurser plundras av förment demokratiska institutioner!

Dessa processer är bara de mest uppenbara tecknet på prekariseringen av arbets-och levnadsvillkor i och utanför Europa. Våra sociala uppror, som sprider sig över EUs inre gränser, är ett uttryck för en indignation som agerar utanför varje form av politisk representation. När den representativa demokratin misslyckas, lämnar vi den bakom oss och skapar våra egna demokratiska praktiker genom vardagliga kamp mot exploateringen.

Vi ser den globala migrationen som ett annat tydligt tecken på en vägran av detta transnationella system av exploatering, dess gränsregimer och våldsamma krig. Detta system ödelägger vår jord och vår grundläggande försörjning. Situationen är akut: vi står inför en klimatkatastrof som människan skapat!

Men i och utanför Europa upplever vi också framväxten av politiska rörelser som utmanar den dagliga exploateringen av människor och jorden, de sociala klyftorna, prekariseringen och rasismen som försöker att splittra och sedan försvaga oss. Genom att skapa kopplingar mellan dessa rörelser och göra oss synliga och kraftfulla, försöker vi utöva en verklig demokrati nu.

I Frankfurt har vi möjligheten att göra dessa kopplingar verkliga och att stärka lokala kamper på en transnationell nivå. Vi kommer blockera ett viktigt centrum för den globala kapitalismen, utifrån det vi lärt oss genom att se på Oakland och Occupyrörelsen i USA, som i sin tur lärt sig av revolutionerna i Nordafrika, Mellanöstern och Indignados-rörelsen i Sydeuropa. Låt oss föra samman våra rörelser i solidaritet för att fortsätta kampen! Låt oss inte missa detta tillfälle att sätta dagordningen för att återuppfinna vår gemensamma framtid!

Den 17 maj kommer vi att ockupera parker och viktigaste torg i stadens centrum med våra tält för att skapa utrymmen för diskussion och utbyte. Den 18 maj kommer vi röra oss mot finansdistriktet från olika samlingsplatser: Vår vision är en fullständig blockad av ECB och alla de andra viktiga finansiella institutionerna i Frankfurt för att hindra deras verksamhet. Den 19 maj kommer vi att visa hur många vi är genom en massdemonstration och offentligt deklarera att vi inte kommer tilllåta att våra samhällen förstöras av finansinstitutioner.

Till ett transnationellt rörelse för att upphäva prekarisering och fattigdom!
För internationell solidaritet, frihet och verklig demokrati NU!

# BLOCKUPY Frankfurt!
16 maj – ankomst och aktioner mot ECB:s styrelsemöte
17 maj – Ockupera finansdistrikt, genomföra stormöten, kulturaktiviteter
18 maj – Blockera ECB och de största bankerna
19 maj – Internationell massdemonstration

Kategorier
Evenemang Göteborg

Vi kallar det bemanningshelvetet

Förbundet Allt åt alla Göteborg anordnar en dag om bemanningsföretagen:

Vi kallar det bemanningshelvetet, på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, lördag den 31 mars, kl 12-18.

”Att vara timanställd på ett bemanningsföretag, att vara daglönare, är att kränkas in i ett omänskligt system. Du blir ägd. Du arbetar och kommer alltid förbli fattig. Du varken flyter eller sjunker, du trampar bara vatten.”
Kristian Lundberg – Och allt skall vara kärlek.

Efter att förbudet mot bemanningsföretag hävdes under finanskrisen 1991 har de blivit ett stående inslag på svenska arbetsplatser. En mellanhand mellan dig som arbetar och din chef. En förmedlingstjänst som ger dig lägre lön än dina tillfälliga arbetskamrater och som tar betalt för att din arbetsgivare ska kunna kringskära din arbetsrätt och yttrandefrihet på arbetsplatsen. Förbundet Allt åt alla är övertygade om att bemanningsföretagen utgör ett reellt problem för samhället i allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet.

Bemanningsföretagen slår in en kil mellan tillsvidareanställda och tillfälligt anställda. De skapar konkurrens mellan arbetare som har gemensamma intressen. Unga, kvinnor och icke-vita har varit överrepresenterade. Och forskningen pekar mot att det som saluförs som ditt första steg in på arbetsmarknaden lätt blir ett tillstånd av permanent tillfällighet. Bemanningshelvetet återinför daglönarna. Du förväntas att alltid stå med mössan i hand och det blir närmast omöjligt att planera fritid, semester och barn.

Trots detta vacklar de stora fackförbunden. Förbundet Allt åt alla Göteborg kommer därför att under 2012 arbeta mot bemanningsföretagen i hopp om att hitta strategier för en radikal arbetarkamp. Genom att bjuda in aktivister, bemanningsanställda samt parti- och fackrepresentanter till temadagen Vi kallar det bemanningshelvetet tar vi ett första steg i detta arbete. Det blir historiska översikter, kamperfarenhet och paneldebatt.

Program:

12:00 – Förbundet Allt åt alla hälsar välkomna och ger en kort introduktion till dagen.

12:30 – Representanter från Systembolagets dotterbolag Lagena berättar om den vilda konflikt och strejk som uppstod när arbetsköparna ville ersätta tillsvidareanställningarna med bemanningsanställda.

13:30 – Jonas Söderqvist redogör för det uthyrda arbetets historia.

14:30 – Lunch och mingel.

15:30 – Erfarenheter och strategier från bemanningsanställda från Göteborgs största arbetsplatser Volvo och Sahlgrenska. Skillnader och likheter inom regional respektive privat sektor.

16:30 – Vad bör göras? Ett sammanfattande och avslutande samtal för framtida strategier för arbetarrörelsens kamp mot bemanningsföretagen med Erik Helgesson (facklig representant från hamnfyran), Christian Larsson (Vänsterpartiet Göteborg) samt moderator.

Varmt välkommen att odla ditt klasshat!
Kamratligen,
Förbundet Allt åt alla Göteborg.

goteborg@alltatalla.se
www.alltatalla.com

Kategorier
Allmänt Stockholm

Överklassafari: Hängde du med i svängarna?

När en diskussion stormar som mest är det inte alltid lätt att hänga med. I samband med överklassafarin till Solsidan var förmodligen det hela nästan omöjligt att överskåda om man t ex var utan kontakt med media under bara några dagar. Artiklarna, blogginläggen, krönikorna, ledarsticken, debattartiklarna och TV- & Radioinslagen går att räkna i flera hundratal från den första artikeln om polisanmälan i Nacka-Värmdöposten i mitten av januari. Här kommer därför en ordentlig sammanställning i kategorier av allt som skrivits, eller ja – allt vi kunnat rota rätt på, på nätet det vill säga.

Nyhetsartiklar före:
Överklassafari har polisanmälts (Nacka-Värmdö Posten)
Överklassafari till Solsidan anmäld (Aftonbladet)
Överklass-safari polisanmäld (Svenska Dagbladet)
”Överklassafari” till Solsidan polisanmäld (Dagens Nyheter)
Överklassafari polisanmält (Stockholms fria)
Överklassafari polisanmäld (Arbetaren)
Vänsteraktioner skuggar Solsidan (Nacka-Värmdö Posten)
Överklassafari väcker het debatt (Dagens Nyheter)

Nyhetsartiklar efter:
Överklassafari upprörde känslor på Solsidan (Nacka-Värmdö Posten)
Överklassafarin väcker upprördhet (Dagens Nyheter)
Forskare: Klass är på väg tillbaka! (Dagens nyheter)
Klassresa till Solsidan (Aftonbladet)
Skuggor över Solsidan (Arbetaren)
Safari hos överklassen väckte uppmärksamhet (Arbetaren)
KD-topp efterlyste underklass-safari (TT/Aftonbladet)
Klassresan som alla snackar om (Expressen)
Överklassafari på Solsidan möttes av äggkastning (Svenska Dagbladet)
Överklassafari utsatt för äggkastning (DagensPS.se)
Vanartiga skitiga barn (Sveriges radio)
KD-topps tankar på ”underklassafari” får känslorna… (Dagens Nyheter)
FP-politikern: Samhällsklass väljer man själv (Alliansfritt Sverige)
Safari hyllad & Hånad (Nacka-Värmdö posten)
Många i KD gillade Rylanders inlägg (Sveriges Radio)
”Vi borde vara mer intresserade av självkritik” (Intervju med Göran Greider, Journalisten)

Krönikor/Ledare:
Klasshat leder ingenstans (Malin Lernfeldt, Göteborgs Posten)
Värmen på Solsidan bara på låtsas (Aftonbladet Kultur)
Bussburen klasskamp kör av vägen (Svenska Dagbladet, ledarsidan)
Åk på Safari (Henrik Bredberg, Sydsvenskan)
Mellan två världar (Patrik Lundberg, Helsingborgs Dagblad)
Klasskampen uppskjuten på obestämd tid (Svenska dagbladet, ledarsidan)
Klassamhällets Kulturgeografi (Ann Ighe, Ord & Bild)
Bortklemad eller fattig (Patricia Lorenzoni, Norstedts)
Dalta inte med hatarna (Corren, ledarsidan)
Först kom safarin till underklassen (Svenska Dagbladet, Kultur)
Klass 2 (Arbetarbladet, ledarsidan)
Baksidan med Solsidan (Kristin Lundell, Svenska Dagbladet kultur)
Borgerlighetens utsökta förakt (Aftonbladet, ledarbloggen)
Klasshatet (Axess, blogg)
Odla ditt klasshat! (Blekinge Läns tidning, ledarsidan)
Att ligga sked med hin håle (Hela Gotland, ledarsidan)
Ropen skalla, Safari åt alla! (Lördagskolumn, DN Sthlm)
Bussresa med parollen ”Odla ditt manshat” (Hela Gotland, Krönika av Jenny Persson)
Starta under- medel & överklassafaris (Johan Hakelius, Krönika, Aftonbladet)
Ett farligt experiment i praktiskt grupphat (Peter Wolodarski, Dagens nyheters ledarsida)
Välgörenhet blir vårens accessoar (Ann Heberlein, Krönika i Sydsvenskan)
Ofrihetens resenärer (Smålandsposten, ledarsidan)
Fattiga utsätts ständigt för mediesafari (Göran Greider, Krönika i Metro)
Klassafari från Solsidan till Malmö (Göran Greider, Dalademokratens ledare)
Men Benke (Krönika, Arbetarbladet)
Ulla! min Ulla! (Expressen Kultur)
Klasskampen om tiden (Heidi Avellan, Sydsvenskan)
Alla vill inte bli direktörer (Tidningen NU)
Bra att vi pratar om klass igen (Lisa Magnusson, Metro)
På gränsen till cynism (Maria Küchen, Sydsvenskan)
Pappas pengar träffar rätt (Helsingborgs Dagblad, Kultur)
Debatten måste vara öppen (Kaj Schueler, Svenska Dagbladet)
Reinfeldts grepp problem för demokratin (Elin Grelsson, Göteborgs Posten)
Uppblossande klasshat (Kristianstadsbladet, Lars Westerberg)
Hatattack mot klasshat (Efter arbetet, ledarsidan)
Klassföraktets tid (Flamman)
Pappas Pengar (Dagens nyheter, kultursidan)
Överklassafari inifrån (Nina Åkestam, Resumé)
Rättvisemärkt (Svenska Dagbladet, kultur)
Klasshat – Ja tack! (Jenny Högström, Helsingborgs Dagblad Kultur)
Klasskillnader på dagordningen (Arbetaren, ledarsidan)
Bussresan på allas läppar (Arbetaren, ledarsidan)
Överklassafari & Geografi (Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Shlms uni)
Barnens överklassafari (Krönika, Dalarnas tidning)
KD är välkomna på underklassafari hos Verklighetens folk (Ung Vänster storstockholm)
En guidad tur i klassamhället (Ung Vänsters förbundsstyrelse via Ungvanster.se)
En Glimt av den andra världen (LO-tidningen)
Klasshaten och vikten av reaktion (Kolumn, Västerviks-tidningen)
Solsidan Revisited (Expressen, Kultur)
TV Romantiserar sociala skillnader (Expressen, ledarsidan)
Provocerande safari, men klassklyftorna är ett problem (Värmlands Folkblad, ledarsidan)
Människosafari – Med rätt att snoka (Krönika, Möllan.nu)
Safari genom rikemansland (LP/Löpet)
Folkpartiet i Haninge (SUF Södertörn via suf.cc)
Det pyr när orden avkodas (Krönika, Dagens Arbete)
Den nya överklassafarin (Cirkus Stockholm, krönika)
Vi måste prata klass (Folket, ledarsidan)
Särintressen, klasshat & annat aktuellt (Krönika, Internationalen)
Klasskamp för kidsen (Tiden, kultur)
Syna de rikaste på jorden (Göran Greider, Aftonbladet Kultur)
Vårkänslan avund (Corren, Ledarsidan)

Debattartiklar:
Hatisk Överklassafari bekämpar inte fattigdom (Aaron Modig, KDU, Newsmill)
Högern upprörs mer över bussresa än av klassamhället (Stefan Lindborg, Newsmill)
Hat har inte hjälpt oss göra klassresan (flera skribenter från Moderaterna, Newsmill)
Kortslutning i debatten om boendesegregationen (Michael Gentile, Newsmill)
Replik: Överklassafarin är en del av klasskampen (Allt åt Alla Stockholm, SvD Ledarsidan)
En klassresa utan kompass (Alice Teodorescu, Skånskan Opinion)
Dags att plocka fram en liberal klassanalys (LUF:s ordförande m fl, GP Debatt)
Upprörs inte över safarin! (Ung vänster, Nacka-Värmdöposten Debatt)
Fler Safariresor att göra i Nacka (Insändare, Nacka-Värmdöposten)
Utomordentligt omdömeslöst! (Insändare, Gefles Dagblad)
Rika personer är inte som vi (Insändare, Värmlands Folkblad)
SSU odlar klasshat i Borås (Debatt, Borås Tidning)

Metadiskussion/humor:
Medelklassafari allt populärare (Svenskbladet)
Inte bara skratt på ojämn stå-uppkväll (Corren)
”Förvånande att det väcker så starka känslor” (Resumé)
Därför fick vi stort genomslag (Resumé)
Veckans nyord: Överklassafari (Språktidningen)
Månadens ord: Överklassafari (Retoriksidan)
Sveland toppar listan (Arbetarbladet Kultur)
Allt åt alla: Medierna tog mycket kraft ur oss (Dagens Opinion)

Diskussionstrådar på internetforum:
Överklassafari (Familjeliv)
Aftonbladet hänger ut våra barn! (Familjeliv)
Överklassafari! (Flashback)
Bussresa till Överklassens Saltsjöbaden… (Flashback)
Överklassafari i Nacka (Hamsterpaj)
Överklassafari (Emocore.se)
Överklassafari! (Frida.se forum)
Överklass-safari (Fragbite)
KD-topp har tankar på underklassafari (Kolozzeum Forum)
Allt åt alla – en resa för klasshatare (snatta.nu forum)
Överklassafari (Allt för Föräldrar)

Twitter-hashtags:
#Överklassafari 
#Klasshat

Blogginlägg (ett axplock):
Fler borde åka på Sightseeing (Lasses blogg)
Överklassafari (Rickard Söderberg)
Safari (Your no Different to me)
Allt åt Alla (Kommunisternas blogg, drivs av SKP)
Seanser & Överklassafari (Grefve Grijshufvuds grubblerier)
Överklassafari (GoodBadGirl)
Annars blir det som på Skånes djurpark (Håkans blogg)
Jag trodde liksom det var mer som… (Från hjärtat av Stockholm)
Klasskamp och klassresor Sverige 2012 (Peter Andersson)
Klassiska Klass (Croby.se)
Det segregerade Sverige (Kultur & Kritik)
Överklassafari & Klasshat (Svensson)
Om klasshat, klasskamp, klassfiender (Adam Cwejman, ordförande LUF)
Det vi alla har gemensamt (Kawa Zolfagary, Nyheter 24)
Det hade varit omöjligt att ordna en enda… (Barbros bostadsblogg, Ordf Hyresgästföreningen)
Överklass-safari (Shabnamns blogg, Radio ett)
Klasshat med Dagens nyheter (Skumrask)
Ett farligt experiment (Erik Berg, Approximation)
Överklassafari är lysande satir (Röda Berget)
Överklassafari (Röda Malmö)
En man som är en tankevurpa (Whinar)
Odla ditt klasshat. (Arsinoe)
Från 145 Norsborg till 133 Saltsjöbaden (Frances)
Lite mer av klasskamp skulle inte skada (Annarkia)
Reiche gucken gehen: Upperclass safari in Stockholm (Entdinglichung, tyska)

Artiklar på andra språk samt i utländsk media:
’Upper-class safari’ angers Stockholmers (The Local)
Ny klassekamp (Fri fagbevagelse)
The return of the class system in Sweden (Nordstjernan)
Ökat klasshat är en dålig väg att gå (Ålandstidningen, ledarsidan)
Swedes organize first human safari (Joe.ie)
Safari explores Wealth Devides (Radio Sweden, Sveriges Radio)
Maintaning Sweden’s equal society (BBC World)
Wealthy Local Residents Are Not To Happy… (Business Insider)
Safari Urbain (Courrier)
Stockholmis tehakse klassiviha… (Delfi)
Ruotsin rikkaat luokkasefareista… (Talouselämä)
The Class War Tour… of Sweden (Wall Street Journal)
Class safari shocks Stockholm snobs (IceNews)
The 1 % Safari (The Right Sphere)
Disparity tourism in Sweden (The Christian Science Monitor)

Radioinslag:
Åka på safari till Solsidan (Metropol 93,8 – Sveriges Radio)
’Odla klasshatet!’ uppmaning till besökare.. (Ring p1 – Sveriges radio)
Överklassafari till Saltsjöbaden (Studio Ett – Sveriges Radio)
Mediaspanarna #23 (Umeå Universitet, journalistutb.)
Att gilla olika (Nyhetskrönikan P4 Kronoberg)
Om klasshat (Nina Björk, radiokrönika – Gomorron Världen, Sveriges Radio)
Överklassafari med Deniz Yusuf (Morgonpasset i P3, Sveriges Radio)
Welcome to our hood (Morgonpasset i P3, Sveriges Radio)
Häller Deniz bara bensin på lågorna? (Morgonpasset i P3, Sveriges Radio)
Allt åt alla hos Aschberg (Radio ett)
Arbetarklassen på Safari hos rika (Tankesmedjan i P3, Sveriges Radio)
På jakt efter Sundsvalls solsida, finns den? (P4 Morgon Västernorrland, Sveriges Radio)
Överklassafari (Gomorron Östergötland, Sveriges Radio)
TV bjuder på underklassafari (Tankesmedjan i P3, Sveriges Radio)

TV-inslag:
Allt åt alla debatterar överklassafari… (SVT Gomorron Sverige)
TV4 följde med på kontroversiellt överklassafari (TV4, Nyhetsmorgon)
Överklassafari till Solsidan (TV4 Nyheterna)
”Klasskillnaderna i Sverige är alldeles för små” (SVT Debatt, eftersnack)
Nyhetsmorgon: Nyhetspanelen (TV4, Nyhetsmorgon)
Rapport följde med på Överklassafari (SVT Rapport)
Aron Modig bortgjord av Fisksätrabo (SVT Debatt via Youtube)
Överklassafari i Kvällsöppet (TV4 Kvällsöppet e02,  cirka 40 min in)

Kategorier
Malmö

Klasshat ovanifrån skördar offer på Malmös skuggsida

Just nu pågår en livlig debatt om den senaste tidens dödsskjutningar i Malmö. Den egentliga bakgrunden till situationen är Malmös nyliberala omvandling till en stad med allt mer omfattande ekonomiska och sociala klyftor. Trots det har diskussionen kretsat kring kortsiktiga och i stort verkningslösa utspel från såväl röda som blå politiker med krav på om ”hårdare tag”. Allt för länge har en politik som systematiskt gynnat de få på den stora massans bekostnad fortsatt i jakten på att skapa ett  nytt och ”attraktivt Malmö”. Detta trots att allt fler varningsklockor har ringt. Omvandlingen av staden mot en allt mer flexibel arbetsmarknad tänkt att tillgodose behoven hos en ”event-stad”  har blivit receptet på hur alla problem ska lösas, och har blivit den politiska elitens officiella ideologi. De makthavare som styrt Malmö mot djupare klassklyftor, fattigdom och segregering vägrar att se det uppenbara sambandet mellan stadens omvandling och den kriminalitet som frodas i det nya fattigmalmö, då insikter om deras eget ansvar skulle hota deras stadsomvandlingsprojekt.

Grundorsaken till den senaste tidens eskalerande våldsspiral är att en hel generation fått växa upp utan tro på framtiden. De vet hur deras förväntade framtid ser ut i stadens flexibiliserade låglönemarknad och att deras plats är att förbli sammanpressade i nedgångna hyresrätter med en ständigt ökande polisnärvaro som godtyckligt övervakar, trakasserar och förnedrar dem så fort de lämnar sina trångbodda hem. Inte konstigt att  de så lätt rekryteras som springpojkar och fotsoldater till stadens yrkeskriminella grupperingar. Denna ständigt växande rekryteringsbas är länken mellan gängen och det nya, kalla Malmö som uppstår i det ”attraktiva” centrums skugga.

Att det är en politik som leder till en allt mer uppdelad stad som är grundproblemet är uppenbart, men stadens politiker  söker desperat efter alla andra tänkbara förklaringsmodeller. Dessa ideologiska illusioner behövs för att slippa konfronteras med baksidan av sitt nyliberala projekt. Ett nästan parodiskt exempel på den bakoframvända fördelningspolitik som lagt grunden för ”det nya Malmö” är när man 2005 försökte ta pengar från projektet ”Välfärd för alla” och lägga på en delfinal i seglingstävlningen America’s Cup. Socialdemokraterna har också aktivt subventionerat privata näringsidkare i exempelvis Folkets park och Ribersborgs kallbadhus och låtit privata företag använda lokaler utan att betala hyror som motsvarar lokalens läge. Allt för att blidka företagen.

Vår stad har blivit konstruerad för att gynna finansbolag och vara attraktiv för företagares kortsiktiga vinstintressen. Malmös kommunala bostadsföretag, MKB har finaniserat skrytbygget Västra hamnen genom att ta pengar från bland andra Södra Innerstaden, Kroksbäck och Lindängen, med syfte att skapa vackra vyer till vykortet Malmö. Samtidigt som detta sker diskuteras Malmös nya stadsplan där vi, precis som vanligt, inte finns med. Staden planeras inte för oss som bor här, inte för oss som jobbar i Malmö, utan för entreprenörer och turister. Varumärket Malmö är det enda som är intressant för politikerna. Det är i den kontexten man ska förstå Illmar Reepalus retoriska fråga, ”När kommer oskyldiga skjutas?”. Ett uttalande som visar på det totala ointresset från våra politiker att bry sig om stadens egna invånare. Inte ens barn är oskyldiga. Vi lever i en stad där invånarna slutat vara intressanta förutom en gång i september vart fjärde år.

Den framtid som designers och musikproducenter vi alla blivit lovad  i den kreativa mötesplats Malmö utges för att vara, är uppenbarligen lögn. Barnfattigdomen i Malmö är högst i landet och ökar. Samtidigt som detta sker läggs allt mer pengar på att stimulera köpkraft hos utomstånde grupper. När staden ska förtätas är det arbetarområdena som får bli trängre. Arbetslösheten och den sociala misären växer sig kraftigare dag för dag. Trots att Malmö står vid randen till kollaps så är elitens lösningar hårdare polistag och tyngre straff.

Parallellt med detta sker några av de mest omfattande nedskärningarna i Malmös historia. 450 miljoner ska försvinna från vår vård och 500 personer ska få sparken, allt gjort utan dialog med facken. Detta klassvåld ovanifrån kommer skörda offer. Inte bland politiker eller företagare utan bland oss som bor i Malmö. När man är helt oförmögen att angripa grundproblemet hemfaller man lätt åt kosmetiska lösningar. ”Hårdare tag” är en nödvändig illusion, en helt rimlig lösning, för de som inte kan föreställa sig en meningsfull framtid för hela Malmö. I själva verket kommer hårdare tag att skapa ett ännu kallare samhällsklimat, där de sociala orsakerna till våldsvågen finns kvar men inkörsportarna till våldet står vidöppen när allt fler utsättas för godtycklig övervakning, skrämseltaktiker och förnedring av polisen och myndigheter.

Vi ser redan idag hur vår stad hamnar under belägring från polis. Vi har hamnat i korselden mellan kriminella gäng och polis, där vi förväntas ta ställning för den samhällsutveckling vi idag ser resultatet av. Vi ser samma utveckling idag som under 80-talet, när Malmö gick ner i en djup kris när den tunga industrin, inte minst Kockums, stängde ner fabrik efter fabrik. Socialdemokraternas ”lösning” var att omvandla vår stad till en plats för finanskapital, denna gången får vi inte blint lita på deras ”lösningar”.

Den enda hållbara lösningen är social och ekonomisk jämlikhet, men vi kan inte vänta på att någon ger oss det. Inga politiker kommer att fixa problemet med  en attraktiv stad omgiven av en allt mer sammanpressad och övervakad arbetarklass. Inga stadsplaner rymmer lösningar på våra verkliga problem. Inga byråkrater kommer i budgeten att prioritera våra behov framför lönsamhet. Det finns varken i deras intresse eller i deras tankevärld av lösningar. Vi kommer bara få vad vi behöver om vi själva kämpar för det, tillsammans.

För en framtid värd att tro på.

Kategorier
Klipp

Rapport följde med på överklassafari

Rapport följde med på överklassafari

Kategorier
Malmö

Månadsdemonstrationer – mot nedskärningar och utförsäljningar, allt åt alla!

Malmö är inte ert att sälja! – mot nedskärningar och utförsäljningar, allt åt alla!

Att skära ner 450 miljoner kronor på MAS är livsfarligt för oss som bor i Malmö och behöver vård och det är orimligt för de som jobbar i på MAS. Nedskärningar över huvud taget har slagit hårt mot våra gemensamma resurser och det har också banat vägen för privatiseringar. Privatiseringar av vård och skola är girighet på vår bekostnad och det sker mitt framför våra ögon. Så vad kan vi göra, vad ska vi göra? Vi ska börja med att säga ifrån. Förbundet Allt åt alla Malmö kommer att under de kommande månaderna genomföra månadsdemonstrationer den första lördagen varje månad klockan 15.00 – mot nedskärningar och utförsäljning och för det gemensamt ägda. Vi kommer att gå från Möllevångstorget och till en plats där det skärs ner eller säljs ut, och protestera. Under samlingen kommer vi att bestämma vart vi ska gå nästa demonstration.

Denna första gång går promenaden till MAS. Vi ska visa vårt stöd för de som går på knäna för att klara nedskärningar, och för oss själva som riskerar att bli utan vård. Vi ska visa vårt förakt för politikernas utförsäljning av vården, vi ska säga ifrån!

Här hittar du Facebookevenemanget. Samling på Möllevångstorget lördagen den 4/2 klockan 15.00.

Vi ser till så det finns möjlighet att skriva plakat på plats.

Kategorier
Klipp

Allt åt alla debatterar överklassafari med kristdemokrat

Ur Gomorron Sverige 19 janurari, klockan 06.53 Är bussning till rika områden ett bra sätt att visa på klassklyftor? Debatt

Kategorier
Material

Virvelvindenbladet nr 31 (vintern 2012) klart

Med texter om fastighetsfifflaren Arne Paulsson, vardagen på Carema och
kampen för Järnåkras bibliotek har 2500 exemplar  tryckts upp av Virvelvindenbladet.

Skriv gärna ut och dela ut i din trappuppgång, eller sätt upp den vid en busskur!

Ladda ner här
Bladet #31
Som väggtidning (För t.ex busskurer)

 

 

Kategorier
Evenemang Malmö

Klassbussen rullar igen

Det finns områden i Malmö där många invånare inte har några hederliga arbeten. Istället lever de på vad vi andra arbetar ihop. De har mer eller mindre valt att leva segregerat från resten av samhället. De bygger sina egna samhällen med folk med samma kulturella bakgrund och de vill helst inte beblanda sig med oss andra.

Vi talar såklart om överklassen, de som äger företagen vi jobbar på och fastigheterna vi bor i. De som skördar frukten av vårt arbete och lever ett liv i lyx i bostadsområden där vi sällan, om någonsin, rör oss.

Därför bjuder vi åter in till en guidad tur i Malmös problemområden. De stadsdelar där de som lever på oss bor. Vi tar en titt på hur de rika lever. Vi försöker få syn på deras stora hus, deras många bilar, deras inhägnade trädgårdspooler och vi ställer oss frågan: Vem har de rånat för att få så mycket pengar? Vad händer där inne bakom de stora murarna och vad har de gjort för att kunna leva i sådant överflöd? Tillsammans försöker vi ta reda på svaren.

Den här gången åker vi gemensamt med stadsbuss

Samling på Södervärn kl 18.00 måndagen 2 maj.

Kategorier
Klipp

SVT Debatt 091013: Odla ditt klasshat | Del 3 av 3

Svt Debatt om Förbundet Allt åt Alla’s bussresor in i överklassområden och kampanj ”Odla ditt klasshat”. klasshat.alltatalla.com

Kategorier
Klipp

SVT Debatt 091013: Odla ditt klasshat | Del 2 av 3

Svt Debatt om Förbundet Allt åt Alla’s bussresor in i överklassområden och kampanj ”Odla ditt klasshat”. klasshat.alltatalla.com