Kategorier
Allmänt

Guide: Fyll på ditt eget SJ-kort

Tusentals människor pendlar mellan Uppsala och Stockholm varje dag. Pendlingsmöjligheterna ses av politikerna och näringslivet som en viktig tillväxtmotor i en region där båda städerna dessutom präglas av bostadskris.

Tågen körs av både SL och SJ. Vi har tidigare berättat om hur pendlare kan minska sina resekostnader på SL-pendeln genom att planka och gå med i p-kassan. Nu tänkte vi beskriva ett trick som de som föredrar SJ kan använda för att resa gratis.

SJ, likt många andra som kollektivtrafikbolag i Sverige, använder sig av kortet Mifare Classic i sina biljettsystem. Mifare Classic har stora säkerhetsbrister som varit kända länge. Därför är det möjligt att själv fylla på sitt eget SJ-kort med pengar, utan att betala en krona.

Detta behöver du:

  • En telefon med Android och stöd för NFC.
  • Appen Mifare Classic Tool (finns att hämta här)
  • Ett SJ Reginal-kort med reskassa.

1. Fyll på SJ-kortet

Fyll på ditt kort med pengar (minsta tillåtna belopp är 300 kr). Det är viktigt att du väljer reskassa och inte exempelvis en månads fritt resande.

2. Säkerhetskopiera ditt saldo

Använd Mifare Classic Tool till att ta en kopia av informationen på ditt SJ-kort.

Starta Mifare Classic Tool. Håll ditt SJ-kort mot telefonen. Välj ”Read tag”.

Välj alla inbyggda nyckelfiler.

Kortet läses in.

Spara informationen.

3. Köp en biljett

Köp en tågbiljett antingen genom att blippa kortet mot SJs läsare på perrongen eller genom att köpa en pappersbiljett i någon av automaterna.

4. Återskapa det ursprungliga saldot

Använd Mifare Classic Tool till att få tillbaka ditt ursprungliga saldo på kortet.

Håll kortet mot mobilen. Välj ”Write tag”.

Välj ”Write Dump (Clone)”.

Välj ditt sparade saldo.

Välj alla sektorer.

Välj alla inbyggda nyckelfiler. Tryck på ”Start mapping and write dump”.

Saldot återställs…

Trevlig resa!

Att fylla på sitt eget kort är troligen olagligt, och allt resande sker på egen risk. Det är även möjligt att liknande knep fungerar även för andra resekort runt om i landet. Istället för att nöja oss med dyra, krångliga och osäkra biljettsystem måste vi kämpa för ett samhälle där resande ses som rättighet och finansieras gemensamt.

För en avgiftsfri kollektivtrafik!

Kategorier
Allmänt

Nolltaxa den bästa enhetstaxan – Protester mot höjda busspriser

Upplands Lokaltrafik och Uppsalas politiker har åter beslutat om en höjning av busspriserna i Uppsala. Enligt förslaget kommer stadskortet att höjas från 525 kr till 790 kr, alltså en höjning på 50%. Förslaget behandlas i landstingsfullmäktige den 4:e februari. Ännu en gång försvåras alltså vardagen för alla oss som är beroende av kollektivtrafiken och Uppsala blir en dyrare och krångligare plats att leva i. Priset på bussresor var redan tidigare ett av de högre i landet. Politikerna pratar gärna om kollektivtrafiken som en viktig del av staden och UL har sedan 2010 haft som mål att fördubbla antalet resenärer på 10 år. Trots detta mål har de gång på gång höjt biljettpriserna.

Inför det senaste förslaget har Uppsalaborna börjat protestera. Det har startats en facebooksida, skrivits insändare och en manifestation planeras om ett par veckor. Förslaget som det ser ut nu ska självklart stoppas, men det räcker inte. En stad värd att bo i förtjänar mer än så. Det enda vettiga alternativet idag är en gemensamt finansierad och avgiftsfri kollektivtrafik, alltså nolltaxa. Helt utan stadskort, biljettsystem och kontrollanter. Att resa kollektivt borde vara en rättighet, men det rådande systemet som bygger på att alla människor ska betala en och samma avgift oavsett inkomst är djut orättvist. De rikare får bättre möjligheter att använda kollektivtrafiken. Uträkningar visar att bara de med en månadsinkomst över 75 000 kr i månaden skulle betala mer än i dagsläget. Dessutom skulle avgiftsfri kollektivtrafik ge miljövinster (då fler skulle byta bil mot buss) och bättre arbetsmiljö för chaufförerna som slipper kontrollera biljetter. Vi skulle få ett öppnare, rörligare och mindre segregerat Uppland.

När vi deltar i protesterna som mot det aktuella förslaget är det viktigt att minnas att detta varken är den första eller sista prishöjningen. Politikerna och UL har denna gång gjort allt de kunnat för att ställa de som bor på landsbygden mot de som bor inne i Uppsala, genom att paketera det hela som en enhetstaxa. I längden förlorar vi alla på de ständiga prishöjningarna och en allt dyrare kollektivtrafik. Mot UL:s försök till splittring önskar vi oss ett enat Uppland för nolltaxa. Vi håller dessutom med UL om att det är viktigt med enkla och enhetliga system. Därför måste vi tillsammans driva kravet på en avgiftsfri kollektivtrafik, den enda enhetstaxan värd namnet!

Läs mer:

Plankning i Uppsala

Manifestation: Stoppa prishöjningen i Uppsala stadstrafik!

Facebook: Stoppa den nya busstaxan i Uppsala

Namninsamling: Stoppa den nya busstaxan i Uppsala

Kampanj: Behåll stadskortet

Kategorier
Allmänt Malmö

Bortskänkt till överklassen: kollektivtrafiken

Bortskänkt till överklassen: kollektivtrafiken
Bortskänkt till överklassen: kollektivtrafiken

Under några veckor här på hemsidan rapporterar Förbundet Allt Åt Alla Malmö om hur politikerna tar det vi äger gemensamt och skänker bort det till överklassen. Vecka 6: kollektivtrafiken.

Varför skänker vi bort verksamhetsområden till privata aktörer – för att de sedan ska tjäna pengar på att dra ner budgeten för reparationer och underhåll av fordon?

Nu har man även öppnat för att ge bort enskilda turer och sträckor, så företag kan plocka russinen ur kakan och bara driva de mest lönsamma linjerna, medan andra mindre nyttjade linjer bortprioriteras eller blir kvar hos en allt mer ansträngd offentlig ekonomi. Att det görs privata vinster på en kollektiv angelägenhet som kollektivtrafiken gynnar bara aktieägarna. Att man oftast skänker bort hela fordonsparker och depåer i ett köpekontrakt är också galet då dessa är inköpta av det allmänna – och försvinner i en handvändning med lösa korttidskontrakt.

Och med privatiseringen följer osäkra anställningar och en sämre arbetsmiljö.

Kategorier
Allmänt

Stöduttalande till Umeås strejkande bussförare

Detta stöduttalande skickades måndag den 24 juni 2013 till den lokala fackklubben för bussförare inom förbundet Kommunal. Bussförarna i Umeå (liksom i andra städer) gick natten mot torsdag ut i strejk för högre lön och bättre arbetsvillkor. Bland annat vill man komma åt problemen för de anställda vid byte av entreprenad. All kollektivtrafik i Umeås stadsnät står i skrivande stund stilla i och med strejken.

”Vi tycker att det är bra och viktigt att ni tar fighten för bra arbetsvillkor och en löneutveckling som följer övriga i LO-kollektivet. Vi stödjer er till 100% och hoppas ni kämpar ända fram tills dess att ni fått igenom samtliga av era krav. Arbetsköparnas prat om att ni kräver mer än andra är rent skitsnack, ni förtjänar allt ni kräver och mycket mer. När ni kämpar för era rättigheter så kämpar ni samtidigt för alla andra arbetares rättigheter. Stå på er!

// Allt åt Alla Umeå”

Kategorier
Allmänt

P-kassan invigdes på nya pendellinjen

Idag utvidgades p-kassan till resor mellan Uppsala och Stockholm!

Resandet med kollektivtrafik mellan Uppsala och Stockholm berör väldigt många människor, som fram tills nu varit utlämnade åt de höga priser som UL och SL tar för resande på sträckan. Men från och med idag blir det ändring på det, när planka.nu  i samarbete med Allt åt Alla Uppsala börjar erbjuda möjlighet för plankare på sträckan att ansluta sig till p-kassan i Stockholm och få tilläggsavgifter från biljettkontrollanter betalda.

I samband med att SL och UL invigde det nya pendeltåget mellan Uppsala och Älvsjö högtidlighöll Allt åt alla Uppsala invigningen av p-kassan på plats på centralstationen.

Vi ser det här som en fantastisk möjlighet för resenärer mellan städerna att gemensamt sänka sina resekostnader drastiskt, samtidigt som vi tillsammans kan göra ett tydligt ställningstagande för en nolltaxa i kollektivtrafiken. På så sätt kämpar vi för ett samhälle som är rättvisare, smartare och mer miljövänligt. Det är genialiskt att betala tillsammans.