Kategorier
Allmänt

”Bum proof benches” i kollektivtrafiken

Sedan en tid tillbaka har busskurerna i Umeå stad börjat bytas ut. Dessa sköts enligt upphandlat kontrakt mellan Umeå Kommun och mediaföretaget Clear Channel som specialiserar på reklam i det offentliga rummet. Vad nog många umebor emellertid har lagt märke till är de nya bänkarna som satts ut i kurerna. Som ni kan se på bilden är det en variant av vad som brukar kallas ”bum proof benches”, eller: ”uteliggarsäkra bänkar”. Med hjälp av strategiskt placerade armstöd (eller i andra fall till exempel obekväm framåtlutning) eftersträvar man få bort personer som använder bänkarna i annat syfte än vad de är avsedda för; att titta på reklam i väntan på kollektivtrafiken. De omöjliggör alltså för en person att vid behov lägga sig ner, eller för en person med viss kroppstyp att överhuvudtaget kunna sätta sig.

Det är utan tvivel ett cyniskt men pedagogiskt exempel på en planering av stadsrummet som fullständigt nonchalerar bruksvärden och mänskliga behov, till förmån för ekonomiska intressen. Om en stad som Umeå planerade utifrån de boendes behov tycks det snarare rimligt att sätta upp helslutna värmekurer vid busshållplatserna, i och med de långa och kalla vintrarna.

Förhoppningsvis hjälps vi umebor åt att lösa problemet; såväl genom att via mail och insändare pressa kommunen, som genom praktisk handling. Ett exempel kan vara att ställa dit en bekvämare sittplats, t ex en övergiven soffa utanför soprummet. Staden är vår!

Kategorier
Evenemang

Umeå: Program för Stadskampsveckan 2013

För fjärde året i rad arrangeras i flera svenska städer en stadskampsvecka. I Umeå är vi med för tredje gången. Tanken är att lyfta upp och belysa konflikter som sker i staden, sammanlänka dessa och peka på vägar framåt. En annan stad är möjlig! En stad av verklig demokrati, med en gemensam välfärd. Stadskampsveckan är en öppen identitet- vem som helst får delta genom programpunkter, aktioner, manifestationer, insändare i tidningarna och vad som känns relevant. Hör av er så lägger vi till info om det ni vill göra i vårt program!

Här följer info om våra egna programpunkter:

Måndag 6 maj:
Föreläsning – ”Varför skapa allmänningar?”. Medlemmar i Allt åt Alla Umeå berättar om det vi kallar ”allmänningar” som vi sysslar med inom ramarna för vår kvartersorganisering på Ålidhem. 18.00 i Kloungen på Kulturhuset Klossen, Ålidhem.
http://www.facebook.com/events/242871239189531/

Tisdag 7 maj:
Föreläsning: ”Korvkriget”. Johannes Samuelsson kommer och berättar om konflikten kring arbetsmiljön för en korvgubbe som blev till en fråga om stadens gestaltning. 18.00 i Kloungen på Kulturhuset Klossen, Ålidhem.
https://www.facebook.com/events/381866961929562/

Onsdag 8 maj:
Föreläsning – ”Striden om Pajalas allmännytta”. Markus Forsberg från Nätverk för allmännyttan i Pajala kommer och berättar en solskenshistoria om en strid som vanns! 18.00 i Kloungen på Kulturhuset Klossen, Ålidhem.
http://www.facebook.com/events/553420554698127/

Torsdag 9 maj:
Bio om staden – info kommer! 12.00 – 22.00 i Stormen, Kulturhuset Klossen på Ålidhem.

Fredag 10 maj:
info kommer

Lördag 11 maj:
Allmänning: ”Klädbytardag”. Återigen slår vi upp dörrarna till en klädbytardag på Ålidhem där allt är gratis, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov! 12.00 (inlämning kläder från 09.00) på torget, Kulturhuset Klossen på Ålidhem
http://www.facebook.com/events/323559737770942/

Söndag 12 maj:
Allmänning: ”Gemensam cykelverkstad” – återigen öppnar vi vår gemensamma cykelverkstad för säsongen på Ålidhem. Kom och meka med din cykel eller hjälp andra! Från 11.00 i parken utanför Ålidhem centrum
http://www.facebook.com/events/362037733915304/

Kategorier
Allmänt

Info: Miljonprogrammet renoveras – vad kan hyresgästerna göra? (uppdateras)


Via google och andra sökmotorer kommer många till alltatalla.com genom söktermer som ”miljonprogrammet renoveringar”, ”hyresrätt stambyte” och ”renoveringar hyreshöjningar”. Detta beror i första hand på att lokalgruppen i Umeå engagerat sig i vad som händer just i samband med renoveringar och stambyten i specifika miljonprogramskvarter där medlemmar är bosatta.

Frågan om renoveringar av miljonprogramsområden är högaktuell – inte bara i Umeå utan i de flesta svenska städer. Med 40 år sedan husen byggdes rekommenderas nu så kallade stambyten (byten av rören i huskropparna), ett kostsamt projekt för fastighetsägarna. Tendensen tycks på många håll vara att fastighetsägarna därför samtidigt genomför renoveringar av badrum och ibland även kök vilka höjer lägenheternas bruksvärden och i förlängningen tillåter att hyrorna trissas upp. I Uppsala, Lund, Stockholm och i andra städer kommer nu berättelser om 50-60 procentiga hyreshöjningskrav efter genomförda renoveringar. Hyresgäster som levt hela sina liv i husen tvingas se sig om efter en annan bostad – något som emellertid är svårt i en tid med brist på billiga hyreslägenheter i förhållande till inkomsterna.

I november 2011 släppte Hyresgästföreningen, via Sara Westin – Bostads- & urbanforskare vid Uppsala Universitet, en studie med fokus på just dessa renoveringar och hur de drabbar hyresgästerna. Rapporten visar just hur fastighetsägarna använder stambytena för att genomföra stora standardhöjande renoveringar, trissa upp hyrorna och i vissa fall öka avkastningen på köpet. Ännu står 300 000 hyresrätter inom miljonprogrammets ramar och väntar på liknande upprustningar – ett faktum som i sig innebär en storskalig förändring av hyresmarknaden som sådan. Med anledning av detta samlar vi här rapporter, texter, nyhetsartiklar och annat som kan vara till hjälp för de som själva upplever en liknande situation, och vill göra något åt den.

Här samlas länkar och info: (uppdaterat 21/5-2012)

Här hittar ni Sara Westins rapport ”Men var ska ni då ta vägen? – ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv”.
Här finns en videopresentation av rapportens innehåll

Det finns exempel på renoveringar där hyran inte höjs över huvud taget. Här finns lite information om ett område där en sådan metod använts.

TV4 har tagit upp situationen, med fokus på fastighetsägaren Stena Fastigheter i Uppsala, i två nyhetsreportage (här och här) samt debatterat frågan i Nyhetsmorgon här. Den här artikeln i Uppsala Nya Tidning lägger fram en del förslag för hur man kan renovera och samtidigt undvika chockhöjningar av hyran. Här är en debattartikel från Gränbys hyresgästförening i Uppsala om hur människor tvingas flytta pga höjda hyror.

Artikel i Göteborgs Fria Tidning om motståndet från Pennygångens Framtid mot hyreshöjningar i Göteborg. Även Hem & Hyra har skrivit om protesterna på Pennygången här.

Här hittar ni mer information om just Stena Fastigheters renoveringar, och de chockhöjningar av hyran som de inneburit.
Här hittar ni en artikel angående Häglunds Fastigheter i Lund som höjt hyran med 50 % på två år.
Mer om Häglundskonflikten finns via Hem & Hyra här, här, här och här.

Allt åt alla Umeå, som försöker sprida information kring en liknande konflikt på Språkgränd i Umeå har skrivit texten ”Omvandlingen av Ålidhem” som finns att läsa här. Dessutom finns en kort informationsvideo här och ett kvartersblad med information här. Sveriges Radio har dessutom gjort tre reportage angående renoveringarna på Språkgränd här, här och här.

Under stadskampsveckan 2012 arrangerade Allt åt Alla i Göteborg och Bokcafé Projektil i Uppsala även öppna möten om renoveringar av lokala områden.

Några enkla tips till andra som bor i drabbade områden:

  • 1. Standardhöjande renoveringar måste godkännas av varje hyresgäst individuellt. Fastighetsägaren ska skicka ut ett kontrakt i vilket den boende ger sitt medgivande. Om hyresgästen inte tillåter renoveringen får fastighetsägaren ta konflikten till hyresnämnden, där de tyvärr med största sannolikhet tillåts genomföra renoveringen ändå. Att vägra kan emellertid vara ett sätt att vinna tid – tid som kan användas till att bilda opinion, pressa fastighetsägaren på andra sätt och skapa en gemensam maktposition.
  • 2.  Många av oss som bor i hyreshus har lite eller ingen kontakt med våra grannar. Det försvårar vår möjlighet att snacka ihop oss och bygga kollektiv styrka. Att mötas är därför ett bra första steg när problem kommer. Kanske kan ni få Hyresgästföreningen att kalla alla boende till ett informationsmöte? Om inte, försök att själva skapa en mötesplats; intentionerna behöver inte bara vara att diskutera problemen utan bjud in till fikaträffar eller liknande som gör att grannar träffas och naturliga mötesplatser skapas där diskussionen sedan kan ta fart av sig själv.
  • 3. Försök att verkligen sätta er in i frågan och sprid den information ni hittar till grannar genom t ex flygblad eller en liten kvarterstidning (se: Virvelvindenbladet eller Gemensamt!). Om fastighetsägaren är ett kommunalt allmännyttigt bolag är det mesta offentligt. Ofta går affärsplaner, årsredovisningar och liknande att hitta via sökningar på google eller direkt på fastighetsägarens hemsida. I dessa dokument redovisas avkastningskrav, vinst, kapitaltillgångar och annat som kan vara bra att veta för att motbevisa att hyreshöjningarna är nödvändiga.
  • 4. Konflikten är framförallt lokal, mellan hyresgäster och fastighetsägare, men genom att konflikterna belyses lokalt på många platser kan frågan, i bästa fall, bli en riksangelägenhet som på så sätt leder till en övergripande lösning. I sista hand finns lokalt möjligheten att hyresstrejka vilket innebär att man deponerar hyrespåslaget hos banken och fortsätter att betala den summa man betalade innan höjningen. Hyresstrejker har lett till segrar i Sverige både förr och i modern tid, men det bör påpekas att det är en riskabel metod som i de värsta fallen föranlett vräkningar.

Här är ett antal länkar till sidor som kan vara till hjälp med t ex fakta, lagar och regler:Hyresnämnden – Vad är bruksvärde? 
Hyresnämnden – Trappningsregeln
Hyresavtal.nu – Hyresvärdens ansvar för underhåll av hyresrätten
Hyreslagen.com – Hyreslagen (Jordabalk 1970:994)
Hyresgästföreningen – Angående krav på godkännande från hyresgäst vid standardhöjning
Hyresgästföreningen – Frågor & Svar, sökord: ”standardhöjning”
Hyresgästernas boendetrygghet – Blogg med mycket matnyttig information inom detta ämne

Nätverk och grupper som kämpar kring frågan:
Miljonprogrammets framtid – Facebookgrupp för organisering av boende i berörda områden (gå med!)
Drakenbergsgatan.se (Stockholm) – Blogg kring hyreshöjande processer & ombildningar i Drakenberg, Sthlm
Nätverket Järvas Framtid (Stockholm) – Blogg likt ovanstående med fokus på Husby, sthlm
Pennygången (Göteborg) – Hemsida för bostadsområdet Pennygången i Göteborg
Nätverket Pennygångens framtid (Göteborg) – Annan hemsida för samma som ovan
Gränby (Uppsala) – Facebookgrupp för Hyresgästföreningens koordinering i området
Styck/Fanjunkaregatans Framtid (Göteborg) – Facebookgrupp för koordinering i området
Nätverket Rädda Hyresgästen (hela landet) – nätforum via Facebook för nätverket
Rätt att bo (Stockholm) – Jobbar främst mot ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm