Helgen den 18-19 oktober 2014 höll vi i Förbundet allt åt alla vår 6:e kongress, denna gång i Lund.
Två nya lokalgrupper, Borås och Karlstad, kan nu hälsas välkomna vid sidan av de existerande grupperna i Malmö, Lund, Hässleholm, Landskrona, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Umeå.
Diskussioner har även förts kring internationellt solidaritetsarbete, stadskamp och arbetsplatsfrågor. Även frågan om förbundets successiva tillväxt, och de organisatoriska förändringar som den kräver, avhandlades.
Nu fortsätter vi organisera oss utefter våra lokala förutsättningar, för en framtid värd att tro på!