Just nu är planen för att bygga på Svenhösskolans gård och Borgarparken ute på ”samråd”. Det betyder att du just nu kan protestera mot detaljplanen genom att skriva en ”samrådsinlaga”. Du måste skicka in den till stadsbyggnadskontoret innan den 30/9. En samrådsinlaga är en kommentar och ett svar på förslaget att bygga i Borgarparken. En samrådsinlaga kan vara hur kort eller hur lång som helst – den behöver inte vara vare sig avancerad eller byråkratisk utan huvudsaken är att vi säger vad vi tycker – skriv varför du som bor på Norr tycker att det är fel att förstöra vår park och barnens skolgård. Inlagan ska undertecknas, ha namnförtydligande och postadress.

Skicka dina åsikter till: Stadsbyggnadskontoret Lund Box 41 221 00 Lund

Du kan även direkt höra av dig till politikerna i byggnadsnämnden. Deras kontaktuppgifter finner du här.

Bakgrund till bygget

De borgerliga politikerna vill bygga bostadsrätter på Svenshögsskolans skolgård! De vill ta mark som är allas och göra den till någons privata. Som det ser ut i dagsläget så vill Seniorgården (JM-koncernen) bygga 2 bostadsrättshus. 1 i hundrastgården, som är en del av parken och 1 hus på Svenshögsskolans skolgård. De tar ingen som helst hänsyn till skolbarnens behov av skolgård och vi boendes behov av att ha en fin park där vi lever. Varje gång de skär av en del av parken eller skolgården vet vi att det är något vi inte kommer få tillbaka – trots deras snack om att de ”i framtiden” ska kompensera för vad de säljer ut nu. Vad politikers löften är värda vet vi sedan tidigare…

Alla som själva har barn (eller själva gått i skolan) vet att skolgårdar är viktiga, att barn behöver stora skolgårdar med plats för många olika typer av aktiviteter. Och det här gör man alltså samtidigt som man beräknar att Norra Fäladen kommer att växa med flera tusen invånare de närmsta åren, till följd av förtätningen, vilket kommer att skapa ett ökat tryck på både skola och grönområden. Vi behöver mer parker och större skolgårdar – inte tvärtom.

Dock verkar det som att de borgerliga politikerna och Seniorgården stött på patrull igen under våren, sommar och hösten – mängder med arga insändare har skrivits i tidningarna. Många människor protesterade och samlade in namn till flera stora namninsamlingar vilka kommunen försökt underkänna. När samrådsmötet för planprogrammet 2012 hölls dök det upp ett 60-tal arga Fäladsbor för att avbryta de borgerliga politikerna och ställa dem till svars. Och man läser dom ”samrådsinlagor” som föreningar och boende skrev till samrådsmötet februari 2012 så står det klart att många är engagerade för Borgareparken och motståndare till bostadsrätterna och fäladsborna tvingade de borgerliga politikerna att backa från 3 hus till 2 hus.

Dom försökte stjäla vår park redan 2008 Frågan om bostadsrätterna och förtätningen av Borgareparken är inte ny. Redan 2008 försökte den borgerliga majoriteten och Seniorgården genomdriva en liknande affär. Då lyckades Byalaget Norrs gräsrötter och S-föreningen på Norr stoppa byggplanerna bland annat genom kalla till öppna möten på Fäladen. Den gången stupade Seniorgårdens bostadsrätter på att på grund av att man inte tänkt igenom hur man skulle lösa parkeringar till boende och anhöriga, man hade inte heller någon uppfattning om hur man skulle lösa trafiksäkerheten intill skolan.