Upplands Lokaltrafik och Uppsalas politiker har åter beslutat om en höjning av busspriserna i Uppsala. Enligt förslaget kommer stadskortet att höjas från 525 kr till 790 kr, alltså en höjning på 50%. Förslaget behandlas i landstingsfullmäktige den 4:e februari. Ännu en gång försvåras alltså vardagen för alla oss som är beroende av kollektivtrafiken och Uppsala blir en dyrare och krångligare plats att leva i. Priset på bussresor var redan tidigare ett av de högre i landet. Politikerna pratar gärna om kollektivtrafiken som en viktig del av staden och UL har sedan 2010 haft som mål att fördubbla antalet resenärer på 10 år. Trots detta mål har de gång på gång höjt biljettpriserna.

Inför det senaste förslaget har Uppsalaborna börjat protestera. Det har startats en facebooksida, skrivits insändare och en manifestation planeras om ett par veckor. Förslaget som det ser ut nu ska självklart stoppas, men det räcker inte. En stad värd att bo i förtjänar mer än så. Det enda vettiga alternativet idag är en gemensamt finansierad och avgiftsfri kollektivtrafik, alltså nolltaxa. Helt utan stadskort, biljettsystem och kontrollanter. Att resa kollektivt borde vara en rättighet, men det rådande systemet som bygger på att alla människor ska betala en och samma avgift oavsett inkomst är djut orättvist. De rikare får bättre möjligheter att använda kollektivtrafiken. Uträkningar visar att bara de med en månadsinkomst över 75 000 kr i månaden skulle betala mer än i dagsläget. Dessutom skulle avgiftsfri kollektivtrafik ge miljövinster (då fler skulle byta bil mot buss) och bättre arbetsmiljö för chaufförerna som slipper kontrollera biljetter. Vi skulle få ett öppnare, rörligare och mindre segregerat Uppland.

När vi deltar i protesterna som mot det aktuella förslaget är det viktigt att minnas att detta varken är den första eller sista prishöjningen. Politikerna och UL har denna gång gjort allt de kunnat för att ställa de som bor på landsbygden mot de som bor inne i Uppsala, genom att paketera det hela som en enhetstaxa. I längden förlorar vi alla på de ständiga prishöjningarna och en allt dyrare kollektivtrafik. Mot UL:s försök till splittring önskar vi oss ett enat Uppland för nolltaxa. Vi håller dessutom med UL om att det är viktigt med enkla och enhetliga system. Därför måste vi tillsammans driva kravet på en avgiftsfri kollektivtrafik, den enda enhetstaxan värd namnet!

Läs mer:

Plankning i Uppsala

Manifestation: Stoppa prishöjningen i Uppsala stadstrafik!

Facebook: Stoppa den nya busstaxan i Uppsala

Namninsamling: Stoppa den nya busstaxan i Uppsala

Kampanj: Behåll stadskortet

Idag utvidgades p-kassan till resor mellan Uppsala och Stockholm!

Resandet med kollektivtrafik mellan Uppsala och Stockholm berör väldigt många människor, som fram tills nu varit utlämnade åt de höga priser som UL och SL tar för resande på sträckan. Men från och med idag blir det ändring på det, när planka.nu  i samarbete med Allt åt Alla Uppsala börjar erbjuda möjlighet för plankare på sträckan att ansluta sig till p-kassan i Stockholm och få tilläggsavgifter från biljettkontrollanter betalda.

I samband med att SL och UL invigde det nya pendeltåget mellan Uppsala och Älvsjö högtidlighöll Allt åt alla Uppsala invigningen av p-kassan på plats på centralstationen.

Vi ser det här som en fantastisk möjlighet för resenärer mellan städerna att gemensamt sänka sina resekostnader drastiskt, samtidigt som vi tillsammans kan göra ett tydligt ställningstagande för en nolltaxa i kollektivtrafiken. På så sätt kämpar vi för ett samhälle som är rättvisare, smartare och mer miljövänligt. Det är genialiskt att betala tillsammans.

På lördagen inför internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade Förbundet Allt åt Alla en dag med föredrag och fika på Garaget i Malmö.

Dagen innehöll flera föredrag med tema; staden ur ett klass- och genusperspektiv. Vi fick höra aktionsgruppen Mangla berätta och dela med sig av deras visioner och praktiska förslag till förändring i vardagen, genom att samordna hemarbetet i flera hushåll. Genusvetaren Birgitta Ohlsson berättade i sin föreläsning hur staden planerats efter behoven av en liten minoritet, och hur man genom statistik och intervjuer kan se mönster kring upplevd trygghet i offentligheten ur ett genus- och klassperspektiv.

 

Planka.nu och Ebba Nilsson höll ett gemensamt föredrag om vår kollektivtrafik. Här berättar Planka om deras rapport Trafikmaktordningen och deras arbete för en fri kollektivtrafik och kamp mot bilism. Planka och Ebba Nilsson synliggör klassambanden kring människors resvanor. Högavlönade (flest män) reser i högre utsträckning med bil medan lågavlönade kvinnor och män reser kollektivt. Planka kritiserar även att ojämlikheten uppmuntras av folkvalda ledare. Det sker när resurser och investeringar läggs på framkomlighet för bilar istället för ordentliga satsningar för utbyggnad eller upprustning av befintlig infrastruktur för vår gemensamma kollektivtrafik.

Till fika och kaffe kunde man under dagen få lyssna på Trio Ståltand, ett Malmöbaserat band som spelar vemod i valstakt. Som sista och kanske mest eftertraktade punkt på dagordningen kom serietecknaren Liv Strömkvist till Garaget och läste upp sin senaste serie Arbetslinjen, som beskriver hur eftervärlden kommer att betrakta dagens nyliberala styre.

Ett stort tack till alla föreläsare och deltagare som valde att komma till Garaget den 5 Mars!

 


Inför internationella kvinnodagen sätter naturligtvis ”Allt åt alla” ljuset på de viktigaste frågorna i vår stad. Det blir en heldag med klass- och genusperspektiv på stadsplanering.

Gästar gör
Birgitta Andersson, forskare i kulturgeografi och genus.
Våra kollektiva chaufförer Planka.
Den kreativa separatistiska aktivistgruppen Mangla.
Liv Strömkvist, en av Malmös roligaste serietecknare.

Tid
5 mars, 12:00 – 18:00

Plats
Garaget
Lönngatan 30
Malmö

 

Syndikalistiskt forum och Förbundet Allt åt alla i samarbete med Planka presenterar:

”Man föds inte till bilist, man blir det.” | Planka Sthlm om sin rapport Trafikmaktordningen

”Vilka trafikslag prioriteras i vårt samhälle och är detta en klassfråga? Vad är egentligen problemet med ett samhälle där bilen har en så central roll? Blir alla bilister liberaler?

Planka.nu Stockholm presenterar sin omdiskuterade rapport Trafikmaktordningen och pratar om vikten av att se trafikpolitik ur ett klassperspektiv. Efteråt blir det frågor och en kritisk granskning, diskussionen modereras av Förbundet Allt åt alla.”

Rapporten finns att läsa och ladda ner

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=137302086323463

Göteborgs LS lokal, Olof Palmes plats, lör. 11 dec 15.00

Introduktion till rapporten:

Man föds inte till bilist, man blir det.

Mobilitet och klass är tätt sammanvävda. Inte bara därför att möjligheten till mobilitet hänger samman med ekonomiska resurser, utan även för att ett samhälle byggt efter dagens mobilitetsparadigm, automobilitet, direkt bidrar till ökade ekonomiska och sociala skillnader.

Alla kan vid en första anblick se att ett samhälle som prioriterar bilism gynnar bilister. Lika tydligt är det att andelen vita, högavlönade män är överrepresenterad bland bilister, precis som motsatsen gäller bland kollektivtrafikanter. Men ett samhälle som prioriterar bilism, och ser evigt ökande mobilitet som ett närmast magiskt framgångsrecept, ökar även skillnaderna mellan sina invånare och sina olika delar på andra sätt.

Trafikmaktordningen är en hierarki bland trafikslag, med bilen i toppen och kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna underst, och tar sig uttryck i att dessa färdmedel tilldelas olika mycket resurser och plats. Med bilen överst i trafikmaktordningen får vi ett samhälle byggt på automobilitet. En värld där våra liv i alltför stor utsträckning styrs av bilen.

Den här rapporten är skriven för att klargöra hur den rådande trafikmaktordningen ser ut och vilka konsekvenser den får: ett samhälle byggt på automobilitet är inte bara skadligt i ett ekologiskt perspektiv, det leder även till ekonomisk och social segregering. Genom att belysa problemen med dagens trafikhierarki och skissa på ett annat sätt att planera och hantera rörelse så tror och hoppas vi att vi också kan ge inspiration till lösningar på andra samhällsproblem.

Bilismen ställer oss mot varandra, vem har inte upplevt känslan av att sätta sig i en bil och helt plötsligt bli bilist? Att sätta sig i en bil verkar, för vem som helst, nästan per automatik leda till ett egoistiskt beteende där alla försöker tjäna något på andras bekostnad. Att sätta sig i en bil förvandlar ens medmänniskor (andra bilister, cyklister, fotgängare, kollektivtrafikanter) till hinder. Vem kan inte, med handen på hjärtat, känna igen sig i den aggressiva och konkurrerande själviskheten som bilen producerar hos en? Eftersom detta beteende inte är något vi tycker bör uppmuntras, och eftersom vi är övertygade om att man inte föds till bilist, utan att man blir det, anser vi att risken för att folk blir bilister måste minimeras.

Därför vill vi inte bara ändra på trafikhierarkin och putta ner bilen till botten, utan vi vill ha ett samhälle byggt på helt andra premisser. Ett samhälle där ingen tvingas in i bilism, varken aktiv eller passiv. Ett samhälle där människors tillgänglighet till det de behöver för att tillfredsställa sina behov och begär sätts i första rummet, ett samhälle vi bygger och lever tillsammans, ett samhälle av (lokal)samhällen.

/Planka Stockholm