Kategorier
Evenemang Malmö

Om inte jag, vem? Om inte vi, vilka?

Vi minns Firaz, vår Malmökamrat som gav sitt liv i kampen mot fascism och för socialism.
Den 3 augusti 2016 så föll vår kamrat Badeen Al (soldatnamn Firaz Kardo) i striden om Manbic, Norra Syrien. Han föll efter att ha deltagit i den YPG/YPJ-ledda striden om staden i över 50 dagar, bara ett par dagar innan den befriades från ISIS-fascisterna. En befrielse han aldrig fick se med sina egna ögon.

Firaz Kardo på demonstration mot nazisterna i SVP, Limhamns torg 2014.

Firaz var en övertygad socialist, han var också kurd med rötter i södra Kurdistan (Başûr). I Malmö var han utbildad nätverkstekniker, ägde ett litet radhus och hade familj. Han hade alltid varit engagerad för den kurdiska frågan, men då den socialistiska Demokratiska Federationen i Norra Syrien, DFNS (Rojava) bildades så blev det allt svårare för honom att fortsätta leva sitt liv som vanligt, här i Malmö. Han såg den kamp för överlevnad som Rojava förde mot ISIS fascism, men också den samhällsomvandling som den kurdiska frihetsrörelsen parallellt byggt upp. Det var en kamp som engagerade honom väldigt djupt och han såg det som en som angår oss alla. Han återkom ofta till det när vänner och nära ifrågasatte hans beslut att åka. Han brukade säga: Om inte jag, vem? Om inte vi, vilka?

Första anhalten i Rojava, ”akademin”.

En vårdag 2016 lämnade han så sitt Malmö, sitt jobb och sin familj med sikte på Rojava. Han kom aldrig att återvända hem igen. Resan gick via Stockholm där hans kusin Shang skjutsar honom till flyget. Hon är journalist på Sveriges Radio och kommer senare göra en radiodokumentär om denna, hans sista resa. Färden går med direktflyg till Irakiska Kurdistan, ett kort boende i safehouse för att sedan smugglas över gränsen. In i Syrien. Den första anhalten för alla utländska frivilliga i Rojava är den sk. “akademin”. En skola där det utbildas i de mest grundläggande soldatkunskaperna, det lokala språket, kulturen och rörelsens ideologi under en intensiv månads tid. Här, i norra Syrien, på akademin möts Firaz och en av Allt Åt Alla Malmös medlemmar. Båda från Sverige, båda från Malmö och båda nyanlända. En närmst otrolig slump att deras vägar kom att korsas här: – Att ha någon att prata Svenska med var väldigt oväntat men skönt. Firaz berättade att hans mål var att ta sig till en stridande grupp, “tabûr” som det heter på Kurdiska, men att de ansvariga på akademin ville skicka honom till Ronahî TV istället. Han hade IT-kunskap som tydligen behövdes där. Han gick, efter lite tjat, med på att testa TV-jobbet i en månad eller så, för att besluta sig mer långsiktigt efter det.

Firaz med flera utländska frivilliga ur sin tabûr ”Amed”, Manbic 2016.

Att Firaz till sist kom att lämna medieavdelningen för att istället söka sig till en stridande enhet kom knappast som en överraskning för någon som pratat med honom. Det var hans innerliga dröm att få bidra i den kampen. Ute på tabûr gjorde han sig känd för att alltid stå upp för den svage. Ofta nära till kritiken men aldrig på ett elakt sätt; alltid uppbyggande, aldrig nedbrytande. Det är maj 2016. Mycket hade hänt sedan det desperata slaget om Kobane. YPG/YPJ var inte på defensiven längre, från Tigris till Eufrats hade Rojava öppnat upp utrymmet för kvinnors frihet och radikal demokrati, men på andra sidan Eufrats klamrade sig ISIS kvar. Styrkta av det relativt svaga motstånd som fascisterna erbjudit efter Kobane var segervissheten hög när operationen för att rensa området väster om floden startade. Det skulle snabbt visa sig att den här striden var något helt annat.

Befrielsen, Manbic 2016.

Den första större staden på andra sidan floden var Manbic och striden om den kom att utveckla sig till en av de blodigaste kamperna sedan 2014. Från att i tidigare operationer mest ha slagits mot ett fåtal av fascisternas eftertrupper, med minor och prickskyttar som största hot, så mötte man nu en fiende som bestämt sig för att stanna. Firaz själv deltog med sin tabûr, ”Amed”. Hus för hus befriades man staden men till ett ofantligt högt pris. Runt hälften av kamraterna i “Amed” var antingen döda eller skadade när man efter närmare två månaders malande kamp äntligen kunde se ljuset i tunneln. Då, nio dagar innan Manbics befrielse, togs också han ifrån oss. Hur han dog finns det olika bud om; några säger att han springer tillbaks efter en skadad kamrat och själv blir träffad, andra att det är en raket som slår ner nära honom, men vad vi faktiskt vet är att han villigt ställde upp trots att han inte hade behövt det. Han ställde sig framför fascisterna till försvar för socialismen, med vidöppna ögon kring de enorma risker det innebar. Imorgon är 1 maj. Imorgon minns vi de som gick före oss, vi minns våra kamrater och allt som offrats för att vi ska få en framtid som är värd att tro på. Låt oss fira deras minne genom våra vardagskamper, och att i dem bära med oss vår kamrat Firaz Kardos maning: Om inte jag, vem? Om inte vi, vilka?

Banderoll för att lyfta vår fallna kamrats minne imorgon. Kom med oss du med!
12.00 Förhäng i Jesusparken
15.00 Samling för demonstration på Möllevångstorget under parollen: ”Riv staten – försvara strejkrätten”
Kategorier
Allmänt

Stöd folket i Rojava!

Det skrivs inga solidarietetssånger för Afrin – En uppmaning till dig att agera!

I Sverige finns det en stolt tradition att stödja människor som kämpar för en bättre värld. Vi hade en av världens starkaste solidaritetsrörelser för Vietnam. Vi var viktiga i stödet till motståndet mot apartheid i Sydafrika. Vi har en stolt tradition i vårt stöd till Palestina. Vi stödde befrielsekampen i Angola. Vi demonstrerade mot militärkupperna i Chile, Argentina och Uruguay. Listan är lång av kamper vi stött i den internationella solidaritetens tecken. Det gjordes sånger, demonstrerades och protesterades. Nu måste vi agera igen. Det har inte skrivits några sånger än på svenska i kampen för ett fritt Rojava och Bakur. Det kanske är dags nu?

Just i detta nu håller den turkiska armén och deras fascistiska hantlangare på att omringa staden Afrin i västra Rojava. Med tanks, drönare och attackflyg försöker de knäcka Afrin och i förlängningen hela det demokratiska experimentet i Rojava. Världssamfundet som innan hyllade de modiga gerillasoldaterna i YPG och YPJ när de slogs mot ISIS, har nu vänt bort sina blickar. Erdogan har fått carte blanche att mörda våra kamrater i regionen så länge han inte släpper in flyktingar i Europa. Ett cyniskt spel utspelar sig signerat världens supermakter och internationella organisationer där människor offras efter de ”uppfyllt” sin roll i deras smutsiga spel.

Det är upp till oss, mig och dig, att tvinga våra så kallade ledare att bry sig och ta ställning mot Erdogans mördarregim. Det finns en mängd sätt du kan hjälpa till:

– Sprid information om konflikten och Turkiets agerande i dina kanaler

– Delta gärna på de många demonstrationer som kommer att ske de kommande dagarna på din ort. Det kommer delas av oss på vår facebooksida och av Rojavakommittéerna.

– Stöd kampen ekonomiskt. Just nu pågår det en insamling till YPG och YPJ. Inga bidrag är för små. Mer om insamlingen här.

– Agera emot turkiska intressen så som företag som handlar med den turkiska staten. Uppmana dina vänner och bekanta att inte turista i Turkiet.

– Få din lokala partiavdelning, fackavdelning, hyresgästförening eller vad det nu kan vara att visa sitt stöd för Rojava och avsky mot Erdogan

Kategorier
Allmänt

Antirepressionsfonden: Solidaritet är något du kan hålla i din hand

Rättssystemet fungerar inte enbart som en hjälpande institution för de som utsatts för brott utan syftar också till att upprätthålla den rådande ordningen. Det är vad som förstärker äganderätten och vad som bekämpar den organisering som utmanar denna ordning utomparlamentariskt. Av den anledningen kan kollektivt politiskt handlande mot fascism, sexism och kapitalism leda till juridiska konsekvenser för enskilda personer. Antirepressionsfonden syftar till att erbjuda ett skydd för den enskilde, garanterat av den politiska rörelse vi alla är en del av.

Som komplement till lokala insamlingar för dömda kamrater syftar fonden till att erbjuda en långsiktig grundtrygghet för vänstern att falla tillbaka på vid behov. Fonden administreras av förbundet Allt åt alla och finns också till för alla, organiserade eller ej, som åker dit i sin politiska kamp.

Fonden ska hjälpa aktivister som fått rättsliga påföljder till följd av ett kollektivt handlande, men där de juridiska konsekvenserna ålagts ett fåtal. Detta betyder att man inte kan räkna med ekonomiskt stöd om man på eget bevåg genomför en handling som medför en straffrättslig dom. Fonden ska uppmuntra till massmilitans och kollektiv aktion snarare än individuellt handlande. Detta ska dock ses som riktlinjer och är inte bindande. Fonden ska gynna rörelsen generellt, såväl de som med sina kamrater strider i sin vardag utan koppling till ett specifikt förbund eller organisation.

För mer information se: http://fonden.alltatalla.se

Kategorier
Malmö

The Rojava Electricity Project

The 6th of august, Allt åt Alla Malmö initiated The Rojava Electricity Project – 23k in 23 days. The goal is to gather USD 23 000 in 23 days to buy spare parts needed to repair 3 diesel generators. The spare parts will then be transported to the city Amuda in Rojava where they’re needed.

Here comes a short interview with Carl Due, one of the people behind the project and a member of Allt åt Alla Malmö.

First, who are the initiators of this project?

Allt åt Alla Malmö (AåA) is the initiator. Its a socialist activist group in Malmö, Sweden, that works with connecting groups struggling against capitalism and patriarchy. AåA consists of a number of work-groups of which the Rojava work-group is one. It is also this work-group that will, hopefully, in the end, hand over these spare parts that the city of Amuda needs.

Can you say anything about the background of the project?

We were contacted by a representative of the economic committee in Cizîr Canton in which the city of Amuda is a part. We know him from when he lived in Sweden. He told us about the situation with the diesel generators and asked us to check if the spare parts needed could be found in Sweden. When we found that it would cost around 180 000 Swedish kronor we decided that we should start a crowdfunding campaign.

What are you going to do?

First and foremost we are going to try to have all the money gathered by the 29th of august. If we until then haven’t found any cheaper or safer alternative, then we will buy the spare parts at the swedish retailer. We’ve been in contact with the retailer and they do have the parts in store. How we solve the transportation issue will have to be discussed with our contact in Amuda and friends here in Sweden, but in the worst case scenario we’ll fly them down ourselves.

It’s a lot of money that you’re going to try to crowdfund, what makes you believe that you’ll make it?

What’s happening in Rojava is very interesting and the political shift has caught the eyes of many. Especially for all of us who are seeking new ways to solidarity and freedom from capitalism and patriarchy. We believe that we’ll make it with the help of the already existing global network of groups and people who have showed their solidarity with Rojava. We have for a long time had contact with other european organisations and networks who also have worked with Rojava solidarity, and we’re finding new contacts and allies daily – globally even. We think these networks will get us a long way.

We have nothing to lose but a world to win.

Back the project!

Den 6/8 initierade Allt åt Alla Malmö The Rojava Electricity Project – 23k in 23 days. Målet är att samla in 23 000 USD på 23 dagar för att köpa reservdelar till dieselaggregat. Reservdelarna ska sedan transporteras till staden Amuda i Rojava. Här följer en kort intervju med Carl Due, en av initiativtagarna och medlem i Allt åt Alla Malmö.

Berätta först. Vilka är ni som gör detta?

Allt åt alla Malmö (aåa) är en socialistisk aktivistgrupp i Malmö som arbetar för att knyta band mellan grupper i samhället som kämpar mot kapitalism och patriarkat och dess konsekvenser. Aåa består i sin tur av ett antal arbetsgrupper varav Rojavagruppen är en. Det är denna arbetsgrupp som initierat och driver kampanjen och det är också den arbetsgrupp som kommer att slutföra och förhoppningsvis överlämna de reservdelarna som staden Amuda behöver.

Kan du berätta något om bakgrunden till projektet.

Ja, vi blev kontaktade av en representant från den ekonomiska kommittén i staden kantonen Cizîr där Amuda ligger. Vi känner honom sedan den tid då han bodde i Sverige. Han berättade om situationen med dieselaggregaten och bad oss kolla om de reservdelar han behövde fanns att köpa i Sverige. När vi såg att det skulle kosta drygt 180 000 kronor så bestämde vi oss för att starta en insamling.   

Vad tänker ni göra rent praktiskt?

Först och främst ska vi försöka samla in pengarna till den 29/8. Om vi till dess inte hittat något billigare och säkrare alternativ så kommer vi att köpa reservdelarna hos den svenska återförsäljaren. Vi har varit i kontakt med dem och de har delarna på lager.  Hur vi löser frakten sen får vi diskutera med vår kontakt i Amuda och vänner här i Sverige men i värsta fall så flyger vi ner med det själva.

Det är väldigt mycket pengar ni ska samla in. Vad får er att tro att ni kommer att lyckas?

Det som händer i Rojava är väldigt intressant och den politiska utvecklingen har fångat mångas intresse. Speciellt för alla oss som söker nya vägar till solidaritet och frihet från kapitalism och patriarkat. Vi tror att vi kommer lyckas med hjälp av det världsomspännande nätverk som solidariserat sig med Rojava. Vi har sedan länge goda kontakter med andra nätverk och organisationer i Europa, och vi knyter dagligen nya kontakter runt om i världen. Det tror vi kommer räcka långt. Vi har vi inget att förlora men en värld att vinna.

Stöd projektet!

Kategorier
Evenemang Stockholm

Boutique Solidarité: Kläd- och fikaallmänning

Välkommen till kläd- och fikaallmänningen Boutique Solidarité som har urpremiär lördagen den 23 maj kl 14 – 18 i Högdalens Centrum. Här har du möjlighet att bidra med kläder till andra eller varför inte själv skaffa dig en ny outfit lagom till sommaren!

En allmänning är organiserad efter principen ”av var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. Det går till så att du tar med eventuella kläder du vill ge bort (hela, rena och snygga förstås) och hänger upp dessa på de klädställningar som finns på plats, sedan får vem som helst ta kläder efter behov. Du behöver alltså inte ta med några kläder för att få ta kläder, och du behöver inte ta några kläder bara för att du lämnar.

Vi kommer också att ordna fika till varandra enligt samma princip, så baka gärna lite bullar och ta med, eller blanda en flaska saft eller koka en termos kaffe. Om inget av detta passar kan du alltid komma och ta en fika utan krav på motprestation.

Fokus ligger på deltagande och gemenskap, så vi kommer inte att ha möjlighet att ta emot stora mängder kläder i säckar eller liknande från någon som sedan inte deltar, du förväntas själv hänga upp dina kläder och delta i gemenskapen. Vi skapar allmänningen tillsammans. Om du har möjlighet att ta med galgar till kläderna är det bra, det kommer bara finnas ett begränsat antal på plats. Eventuella kläder som finns kvar när vi är färdiga ges vidare till någon secondhandbutik då vi tyvärr inte heller kommer att ha möjlighet att lagra stora mängder kläder efter vi avslutar allmänningen kl 18.

Headerbilden är tagen av Conception Levy och används under licensen CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0), via Wikimedia Commons

Kategorier
Allmänt Evenemang Malmö

Ingen ska flytta – skydda lägret!

11179970_10153202878647381_5541383786816184582_n

På måndag (27/4) vräks Malmöbor från sina hem. Malmöbor som inte fått den mest grundläggande hjälp med sophämtning och avlopp kastas nu ut med den påhittade anledningen att det inte är rent nog där de bor.

Vi är alla överens om att tältläger inte är någon lösning. Att förstöra den enda fasta punkten som människor har löser inget. Lösningen är omfördelning av samhällets resurser.

Vi vet vad det här egentligen handlar om: klassförakt och rasism. De fattiga ska bort – till vilket pris som helst. Malmö är inte till för oss som bor här.

Nu säger vi emot. Det är nog nu. På måndag sluter vi upp för att stödja våra grannar och kamrater när kommunen kommer för att köra bort dem från deras hem. Samling från klockan 8:00 inför den planerade vräkningen klockan 10!

Var? Korsningen Nobelvägen/Industrigatan

Mer info och diskussion på facebookevenemanget här: https://www.facebook.com/events/1426420057674227/

Kategorier
Malmö

Klassorganisering från Rojava till Skåne

Vårt vapen är solidaritet. Makten över våra egna liv är vårt gemensamma intresse, som vi bara kan nå om vi kämpar tillsammans. Där deras vapen är gränser, etnicitet, religion och nationalitet, så är vårt vapen klassorganisering. Solidaritet och klassorganisering är våra vapen mot de som vill begränsa, splittra, förstöra eller i värsta fall ta våra liv. Sedan den 16:e oktober har Allt åt alla Malmö och Lund samlat in pengar till Rojavas och Kobanes försvarsstyrkor YPG/YPJ. Igår överlämnade vi 26 278 kr till dem.

Det finns flera anledningar till att vi agerar i solidaritet. Låt oss börja med att säga att vi inspireras av de socialister som står upp mot fascism och religiös fundamentalism. Vi menar att konflikten i Rojava har visat en vänster förmögen att blicka bortom etnicitet och religion. En vänster som utifrån klassorganisering experimentera med lokal autonomi och som ökat makten över sin vardag. Även om vår vardag i Skåne och den akuta situationen i Rojava inte kan jämföras ser vi alltså den grundläggande utmaningen som den samma: Att organisera oss som klass för att ta makten över våra egna liv.

Allt sedan kriget mot terrorism blivit en global agenda har vi sett hur politiska och ekonomiska konflikter fått en religiös prägel. Vi ser hur olika stater och kapitalistiska maktgrupperingar exploaterar social, politisk och ekonomisk misär och hur de med religion och etnicitet som vapen försöker splittra oss. Vi ser det i Sverige och vi ser det i Kurdistan. Vi menar att en stor utmaning ligger i att beröva fascister sin rekryteringsbas. Vi är övertygade om att det görs genom att vi organiserar oss i emancipatoriska projekt, bortom misär och maktlöshet. Oavsett om det rör sunnimuslimsk arbetarklass i ett sönderbombat Irak eller i Londons förorter eller om det rör svenskfödda arbetare på Sveriges landsbygd. Den dag vi tror att konflikten står mellan araber och kurder eller mellan kristna och muslimer eller för den delen mellan svenskar och invandrare, så har vi misslyckats. Då har fascisterna vunnit. Oavsett om de kallar sig ISIS eller något annat

I sammanhanget är det extra intressant att följa den kursändring vi ser bland kurdiska socialister som börjat experimentera med andra sätt att organisera samhället på än nationalstaten. Denna kursändring sätter inte längre den suveräna nationen i formen av en stat som ett mål överställt alla andra. Oavsett om det är en strategisk eller en genuin ideologisk förskjutning är den värd att uppmärksammas. Oavsett om det regerande partiet kallar sig arbetarparti eller inte, så vet vi att nationalstaten i bästa fall administrerar kapitalismen och det leder alltid till splittring av gemensakaper byggda på klassolidaritet. På samma sätt som religion och etnicitet utgör falska gemenskaper, så gör också nationen det.

Vi i Allt åt alla Malmö tror alltså att solidaritetsarbete handlar om att förstå hur våra intressen hänger samman. Vi agerar i solidaritet, inte bara för någon annans skull, utan också för vår egen. Vi gör det för att vi tror att den andres styrka även kommer att bli vår styrka. Vi vill föra klassen samman här, i vår vardag. En av våra kurdiska kamrater sa under vår stödfest för Kobane att ”kapitalismen är lika hård och patriarkatet kanske till och med är ännu hårdare här, i Sverige, än i Rojava”. När konflikten i Rojava eskalerat och de gemensamma erfarenheterna av att kämpa tillsammans gjorts allmänna öppnas säkert nya möjligheter. Inte minst tillsammans med en förståelse för att vi delar gemensamma intressen trots att vi inte nödvändigtvis delar samma erfarenheter av kön, etnicitet, hudfärg eller religion. Nämligen intresset att själva ha makten över våra egna liv!

Vi har arbetat under parollen Kämpa Kobane! Nu säger vi också:
Kämpa tillsammans — No Pasaran!

Kategorier
Allmänt

Umeå: Insamling avslutad

10846645_10152501865633016_43469751_n

Fredag den 28 november utlyste vi i Allt åt Alla Umeå en insamling för att få tillbaka utlägg på 14 447 kr. Pengarna har gått i synnerhet till sjukvårdsinsatser för EU-migranter i Umeå, vilket ni kan läsa mer om här.

Idag, tisdag 16 december, avslutar vi insamlingen då vi nu fått in 20 800 kr.
Vi kommer använda överskottet samt göra nya utlägg, och åter samla in pengar när vi åter nått vårt tak på 15 000 kr i utlägg.

Vi vill tacka alla som bidragit, hjälpt till att sprida information samt på andra sätt deltagit i solidaritetsarbetet.

Vill ni bidra fram till dess att vi åter öppnar vår insamling går det utmärkt att istället sätta in pengar till Föreningen RUNG, bankgiro 371-0704 (märk med ”HVT”), då vi samarbetar ingående med dem.

Kategorier
Allmänt

Om EU-migranternas situation i Umeå

Allt åt Alla Umeå har sedan en tid tillbaka en självständig arbetsgrupp som jobbar kring frågan om EU-migranternas situation i Umeå. Just nu bor mellan 60-120 migranter i tältläger, bilar och andra tillfälliga boendelösningar runt om i vår stad, precis som i många andra städer. Samtidigt närmar sig vintern med svårare väderförhållanden och akut kyla. Umeå kommun har hittills förhållit sig passivt till att stödja dessa umebor i någon betydande grad.

Vi anser att rätten till bostad ska vara villkorslös, och därigenom med självklarhet stå över enskilda kapitalägares möjlighet att berika sig på fastighetsmarknaden.

Just nu arbetar vi nära migranterna och andra organisationer som gör hjälpinsatser med fokus såväl på akuta problem av mindre karaktär som kring den större frågan om rätten till bostad. Via vår hemsida och i ännu högre grad genom vår facebook kan ni följa hur vi jobbar med frågorna.

Vad kan du göra för att hjälpa till?
– Skriv insändare och debattartiklar som sätter press på kommunen att agera, gärna med fokus på bostadsfrågan
– Kontakta politiker i Socialnämnden
– Bemöt fördomar och spridning av desinformation i kommentarsfält, i fikarummet och vid köksbordet
– Måla banderoller som synliggör situationen och häng dom på offentliga platser
– Kontakta grupper som arbetar med frågan och hör vad de vet innan du gissar!

Vill ni komma i kontakt med vår arbetsgrupp?
Maila umea@alltatalla.se eller skriv ett privat meddelande till vår facebooksida så försöker vi svara så fort vi kan!

Kategorier
Allmänt

Fikaallmänningar!

Under höstterminen fortsätter vi hålla öppna fikaallmänningar i foajén på Kulturhuset Klossen varje lördag.

Vad är en allmänning?
I en allmänning är deltagande helt frivilligt, ingen profit görs och resultatet är öppet att ta del av för alla. Det är lite som principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” här och nu i praktiken!

Vad är då en fikaallmänning?
En fikaallmänning är som ett gemensamt kafé. En plats dit du själv kan ta med mat och fika att bjuda andra på, men där alla får äta vad som finns oberoende av insats. Som ett knytkalas utan krav på att själv kunna bidra, ungefär. Men det är även, och kanske viktigare, en social mötesplats i vårt bostadsområde där vi som grannar kravlöst kan träffas och snacka med varandra!

När, var, hur?

  • Varje lördag
  • 14.00 – 18.00
  • Foajén på Kulturhuset Klossen bredvid Ålidhems centrum
  • ..till och med jul