Stoppa utförsäljningen av parken!

Borgareparken på Norra Fäladen är ett av Lunds mest använda grönområden. Det ligger inklämt mellan det stora studentområdet Delphi, hyresrätterna på Magistratsvägen och Sankt Hans Gränd, de stora bostadsrättsområdena på Skarpskyttevägen och Fredslyckan och ett fint, men tätbebyggt radhusområde från Miljonprograms-epoken. Borgareparken är alltså inte bara en viktig oas i ett en tätbebyggd del av staden – det är också en viktig mötesplats där olika människor som bor på olika vis i norra Lund kan träffas och använda parken tillsammans.

Kommunen håller nu, med de borgerliga partierna i spetsen, på att försöka sälja ut delar av vår park. På några års sikt vill de höja ”tätheten”, alltså antalet invånare per kvadratmeter, på norra Fäladen med runt 10%. Det innebär att mycket måste byggas. En del av dessa planer är bra och kommer att bidra till att göra Lund och Norra Fäladen bättre för alla oss som bor här. Det behövs mer billiga bostäder i Lund för att minska trycket på stadens kaotiska bostadsmarknad, men inte till vilket pris som helst.

En del av byggplanerna är alltså inte bra för alla. Att ”öka tätheten” på platser där folk redan har gott om plats – områden som präglas av stora villor med stora trädgårdar – är en sak. Men att ”öka tätheten” i områden som redan präglas av trångboddhet och där grönytor blir en avlastning för de som bor där på liten yta och med trånga gårdar, är inte bra. Att det dessutom handlar om att slumpa bort kommunens mark till privata aktörer som sedan säljer den vidare som svindyra bostadsrätter nischade mot ett fåtal rika pensionärer – servicelägenheter som enligt byggherren kan komma att kosta så mycket som 2.5-3 miljoner – är inte vägen framåt för Lund eller Norr.

Byggplanerna är än så länge inte långt gånga, högerpolitikerna måste få igenom både detaljplan och bygglov innan något kan hända. Dessutom måste de vinna ett val om två år, vilket säkert kan bli svårt om dessa galenskaper kommer upp på agendan. Det är därför det borde gå att stoppa plundringen och utförsäljningen av Borgareparken. Det kräver att folk går samma och sätter sig på tvären, bygger allianser och jobbar förutsättningslöst för att uppnå detta mål. Men det är möjligt. Om vi kämpar tillsammans kan vi vinna över byggplanerna och kommunen. Men då är det dags att vi sätter igång nu direkt.

Johan Lundgren,
Boende på Norra Fäladen och medlem i Allt åt alla