Undersökningen är färdig, tack till alla som medverkat!

Svenska

Vi i Allt åt alla Göteborg undersöker just nu hur coronapandemin har påverkat människors arbetssituation, med extra fokus på smittrisk, arbetsbörda och makt på jobbet. Genom att undersöka hur arbetsvillkoren ser ut under nuvarande pandemi vill vi belysa och förstå hur våra arbeten organiseras i allmänhet.

Undersökningen tar ungefär tre minuter och du är helt anonym. Gå in på länken längre ned för att delta i undersökningen. Tack för ditt deltagande!

 

The survey is finished, thank you to everyone who has participated!

English

Allt åt alla Göteborg are currently doing a survey on how the corona pandemic has impacted people’s situation and conditions at work, with extra focus on the risk of infection, workload and power at work. By examining how our working conditions are during this current pandemic we want to illuminate and understand how our jobs are organized in general.

The survey takes approximately three minutes to complete and we guarantee complete anonymity. Go to the website below to participate in the survey. Thanks for your participation.