Förbundet Allt åt alla Göteborg anordnar en dag om bemanningsföretagen:

Vi kallar det bemanningshelvetet, på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, lördag den 31 mars, kl 12-18.

”Att vara timanställd på ett bemanningsföretag, att vara daglönare, är att kränkas in i ett omänskligt system. Du blir ägd. Du arbetar och kommer alltid förbli fattig. Du varken flyter eller sjunker, du trampar bara vatten.”
Kristian Lundberg – Och allt skall vara kärlek.

Efter att förbudet mot bemanningsföretag hävdes under finanskrisen 1991 har de blivit ett stående inslag på svenska arbetsplatser. En mellanhand mellan dig som arbetar och din chef. En förmedlingstjänst som ger dig lägre lön än dina tillfälliga arbetskamrater och som tar betalt för att din arbetsgivare ska kunna kringskära din arbetsrätt och yttrandefrihet på arbetsplatsen. Förbundet Allt åt alla är övertygade om att bemanningsföretagen utgör ett reellt problem för samhället i allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet.

Bemanningsföretagen slår in en kil mellan tillsvidareanställda och tillfälligt anställda. De skapar konkurrens mellan arbetare som har gemensamma intressen. Unga, kvinnor och icke-vita har varit överrepresenterade. Och forskningen pekar mot att det som saluförs som ditt första steg in på arbetsmarknaden lätt blir ett tillstånd av permanent tillfällighet. Bemanningshelvetet återinför daglönarna. Du förväntas att alltid stå med mössan i hand och det blir närmast omöjligt att planera fritid, semester och barn.

Trots detta vacklar de stora fackförbunden. Förbundet Allt åt alla Göteborg kommer därför att under 2012 arbeta mot bemanningsföretagen i hopp om att hitta strategier för en radikal arbetarkamp. Genom att bjuda in aktivister, bemanningsanställda samt parti- och fackrepresentanter till temadagen Vi kallar det bemanningshelvetet tar vi ett första steg i detta arbete. Det blir historiska översikter, kamperfarenhet och paneldebatt.

Program:

12:00 – Förbundet Allt åt alla hälsar välkomna och ger en kort introduktion till dagen.

12:30 – Representanter från Systembolagets dotterbolag Lagena berättar om den vilda konflikt och strejk som uppstod när arbetsköparna ville ersätta tillsvidareanställningarna med bemanningsanställda.

13:30 – Jonas Söderqvist redogör för det uthyrda arbetets historia.

14:30 – Lunch och mingel.

15:30 – Erfarenheter och strategier från bemanningsanställda från Göteborgs största arbetsplatser Volvo och Sahlgrenska. Skillnader och likheter inom regional respektive privat sektor.

16:30 – Vad bör göras? Ett sammanfattande och avslutande samtal för framtida strategier för arbetarrörelsens kamp mot bemanningsföretagen med Erik Helgesson (facklig representant från hamnfyran), Christian Larsson (Vänsterpartiet Göteborg) samt moderator.

Varmt välkommen att odla ditt klasshat!
Kamratligen,
Förbundet Allt åt alla Göteborg.

goteborg@alltatalla.se
www.alltatalla.com