Med texter om fastighetsfifflaren Arne Paulsson, vardagen på Carema och
kampen för Järnåkras bibliotek har 2500 exemplar  tryckts upp av Virvelvindenbladet.

Skriv gärna ut och dela ut i din trappuppgång, eller sätt upp den vid en busskur!

Ladda ner här
Bladet #31
Som väggtidning (För t.ex busskurer)