Förbundet Allt åt alla är ett socialt fack med rötter i den autonoma rörelsen. Vårt mål är ett klasslöst samhälle som utgår från principen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Socialt fack

Som socialt fack är vi en organisation som samlar och aktiverar människor utifrån vardagslivets olika konflikter. Vi är en demokrati- och rättviserörelse som bygger vårt arbete på ett gemensamt löfte om solidaritet för att lösa våra gemensamma problem med kollektiv handling.
Det sociala facket som organisationsform är ett alternativ till traditionella politiska partier, fackföreningar och aktivistgrupper.
Läs mer om vår strategi här.

Aktivera dig i Förbundet Allt åt alla här.

 

Göteborg

Allt åt alla Göteborg

Allt åt alla Göteborg har sedan 2009 stått i framkanten av en mängd frågor och konflikter, från arbetet mot försämrade arbetsvillkor till bostadsfrågor. Vi ser det som vår uppgift att föra arbetarklassens kamp framåt genom att utveckla nya metoder och understödja redan existerande kamper.

För tillfället arbetar vi främst med frågor som rör bostadspolitik, klimaträttvisa och rätten till staden.

Vi har möten onsdagar ojämna veckor kl 18-20 på Tredje Långgatan 13A. Välkommen!

Kvinnofront

Förbundet Allt åt alla

Vi är en separatistisk grupp i Stockholm för kvinnor och icke-binära med syfte att driva klasskamp ur ett kvinnoperspektiv.

Malmö

Allt åt alla Malmö

Vi arbetar långsiktigt och öppet med att understödja Malmöborna i alla stadens konflikter, för att tillsammans skapa ett nytt Malmö format efter våra hjärtans begär. Vi arbetar främst inom frågor om Rätten till staden, stöd till revolutionen i Rojava, och mot fossilkapitalismens rovdrift.

Vi har veckomöten varje tisdag kl 18:00 i vårt sociala center Solidar på Bragegatan 24a.

Stockholm

Allt åt alla stockholm

Allt åt alla Stockholm är en grupp som länge arbetat med rätten till staden i olika former. Senaste åren har vi haft pågående projekt om kollektivtrafik, bostäder och massbilism för att bara nämna några.

Kontakta oss genom social media eller på vår mejl så ordnar vi ett intromöte. Veckomöten hålls som oftast tisdagar 18:00 i centrala Stockholm. Vi har även ett nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden för den som vill få uppdateringar om vårt politiska arbete: SKRIV UPP DIG HÄR.

Uppsala

Ta tillbaka makten över din vardag! I Allt åt alla Uppsala arbetar vi huvudsakligen med frågor rörande rätten till staden, framförallt genom antibilism och kollektivtrafik å ena sidan och bostadspolitik å andra sidan. Vi arrangerar även gratisloppis med jämna mellanrum.

Vi håller regelbundna intromöten, skriv gärna till oss via mail eller sociala medier om du är intresserad av att gå med eller vill kontakta oss av någon annan anledning.

Vår Plattform

Plattform
Arbetarklassen är heterogen med en gemensam nämnare – att vi saknar maktenöver vårt arbete, avlönat så väl som oavlönat. Allt åt alla är ett socialt fack som engagerar sig i de konflikter som sker i vardagens alla delar.

Stad och natur överlappar varandra och formar våra liv. Vi som människor ska ha makt att bestämma över våra liv och kollektivt ta beslut över våra bostadsområden, våra städer och världen vi lever i.

Vårt mål är ett klasslöst samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.