Kulturväv, konstnärlig campus, hållbara bostadsområden, förtätning med blandad bebyggelse, kulturentreprenörsutbildningar, gallerior, äventyrsbad, multiarenor och höghushotell. Eller; ett stadsbibliotek som flyttar från sitt idealläge, höjda bostadshyror, bortträngda människor, byggnader och verksamheter.

Få umebor har kunnat undgå att Umeå står i startgroparna för ett av de stora epokskiftena i stadens historia. Ett epokskifte som centreras allt mer kring det specifika året 2014, då Umeå går in i rollen som Europeiska Unionens kulturhuvudstad tillsammans med lettiska huvudstaden Tallin. Men vad är egentligen innebörden bakom alla värdeord och begrepp som slungas ut för att i tanken gestalta det Umeå som komma skall; som ska ersätta det gamla, det storskaligt planerade? Har politiker, tjänstemän och handelskammare kommit att förälska sig i det kulturella och klimatmässigt hållbara, eller hägrar en annan förklaringsmodell?

Den 7-8 maj inleds årets landsomfattande stadskampsvecka i Umeå med en diskussionsträff om stadens stadsomvandling, fördelad över två dagar under namnet ”Kampen om Umeå – Stadsomvandling till kreativ stad, men för vem?”. Vi kommer att utgå från två olika texter, som båda på olika sätt tar sig an vår tids förändringar av städerna. Vi ser gärna att deltagarna läser texterna innan träffarna, men man är självfallet välkommen även om man inte hunnit läsa. Ambitionen är inte en abstrakt, teoretisk – utan snarare en öppen, tillgänglig och begriplig – diskussion där vi tillsammans kan sätta alla enskilda förändringar i ett större sammanhang, och förstå hur de påverkar oss som bor här.

måndag 7 maj, 18.00 på Kulturhuset Klossen, Ålidhem. – Kampen om Umeå: Del 1
David Harvey är kulturgeograf vid City University of New York. 1989 skrev han texten ”Från storskalighet till entreprenörskap”, i ett försök att förklara hur nyliberalismens implementerande efter 1970-talets internationella finanskris förändrat staden. I texten ger Harvey oss en grundlig genomgång av de synsätt och ekonomiska epoker som kommit att prägla hur staden utformats, och påverkat de som bosätter sig där. Genom en serie frågeställningar använder vi Harveys text för att analysera Umeå, såväl stadens historia som den pågående stadsomvandlingen. Diskussionsträffen inleds dessutom med en introduktion om Harvey, och texten i fråga, av Madeleine Eriksson, Postdoktor i Geografi och Ekonomisk historia vid Umeå Universitet.

David Harvey – Från storskalighet till entreprenörskap går att ladda ner och läsa som PDF gratis här: DavidHarvey_Fran-storskalig-planering-till-entreprenorskap

Frågeställningarna till diskussionsträffen finns här: Harvey_fragar

tisdag 8 maj, 18.00 på Kulturhuset Klossen, Ålidhem – Kampen om Umeå: Del 2
För att fördjupa vår bild av Umeå tar vi oss denna dag an en artikel av Matteo Pasquinelli – ”Beyond The Ruins of The Creative City: Berlin’s Factory of Culture and the Sabotage of Rent”. Texten finns översatt till svenska och återfinns i tidningen Brands nya nummer med tema ”Delad stad”, som går att köpa direkt av oss på 1 maj, på måndagens träff eller genom att maila umea@alltatalla.se. Pasquinelli analyserar i denna artikel djupare innebörden bakom begrepp som ”kreativa städer”, och så kallad ”gentrifiering”, d v s när människor trängs bort från områden genom att ekonomiskt starkare grupper tar över. Med hjälp av Pasquinelli fördjupar vi måndagens diskussion och lägger allt större fokus på Umeås ambitioner att marknadsföra sig som ”kulturstad” i allmänhet, och via ”kulturhuvudstadsåret” i synnerhet. Texten finns gratis på engelska (http://matteopasquinelli.com/docs/Pasquinelli_Beyond_the_Ruins_of_the_Creative_City.pdf) men för svensk version, köp nya Brand.Frågeställningarna till diskussionsträffen finns här: pasquinelli_fragar

Vi bjuder självklart på kaffe och fika, och diskussionsträffarna är helt gratis att delta i. Varmt välkomna till 2012 års stadskampsvecka i Umeå den 7-13 maj.