Material
Virvelvindenbladet nr 31 (vintern 2012) klart

Virvelvindenbladet nr 31 (vintern 2012) klart

Med texter om fastighetsfifflaren Arne Paulsson, vardagen på Carema och kampen för Järnåkras bibliotek har 2500 exemplar  tryckts upp av Virvelvindenbladet. Skriv gärna ut och dela ut i din trappuppgång, eller sätt upp den vid en busskur! Ladda ner här Bladet #31 Som väggtidning (För t.ex busskurer)    
Video & Rapport: En granskning av biblioteksflytten

Video & Rapport: En granskning av biblioteksflytten

De senaste åren har Umeå gått in i en fas av radikal stadsomvandling. Det är en omfattande process av nya översiktsplaner, metoder för citybranding, rivningar och nybyggen samt förändringar i ägandesammansättningen. Vid flera tillfällen har missnöje blossat upp mot beståndsdelar i denna process – men – det är framförallt en fråga som under 2011 kommit att...
Kvartersbladet "Gemensamt!" nr 2/2011

Kvartersbladet ”Gemensamt!” nr 2/2011

Gemensamt! är namnet på Allt åt Alla Umeås kvartersblad som delas ut kontinuerligt, främst till boende på Ålidhem. I kvartersbladet berättar vi om de praktiker vi sysslar med, informerar om evenemang och studieträffar och diskuterar olika aktuella sakfrågor, för det mesta med lokal prägel. Nu är Gemensamt! 2/2011 ute med tema kring de bostadsundersökningar som...

Gentrifiering—Exemplet Karlskronaplan

Texten som PDF. Texten är ett exempel på nyliberaliseringen av boende och bostadspolitiken. Boende är underordnad en ekonomisk politik med fastighetsspekulation och avkastning. Idag handlar det inte om en social politik med mål om ett bra boende på de boendes villkor. Rätt till bostad eller en investeringsmöjlighet? Jag fick höra om en ombildning av hyresrätter...

Introduktion till Kvinnorna och samhällsomstörtningen

Det är nitton år och ettusen etthundra mil som skiljer de båda artiklarna (»Kvinnorna och samhällsom­ störtningen« och »A Woman’s Place«) åt. Den första, »Kvinnorna och samhällsomstörtningen«, är en produkt av den nya kvinnorörelsen i Italien. Den är ett viktigt bidrag till de frågor som uppkom på grund av den växande internationella kvinnorörelsen: vilken är relationen...

Kvinnorna och samhällsomstörtningen

Av: Mariarosa Dalla Costa och Selma James Texten som PDF Dessa iakttagelser är ett försök att definiera och analysera »kvinnofrågan« och att placera den inom ramen för den »kvinnoroll« som har skapats genom den kapitalistiska arbetsdelningen. På följande sidor har vi främst låtit hemmafrun representera denna kvinnoroll. Vi förutsätter att alla kvinnor är husmödrar och att...

”Rätten till staden” – Första texten

Texten som här. Detta är en sammanställning av ett antal citat från texten »Proletariat och kapital. En för kort smekmånad?» som kommer att tryckas i riff-raff nr 9. Texten är skriven av Théorie communiste år 2004 och är en kritik av Gilles Dauvés och Karl Nesics text »Tillståndet i världen» (riff-raff nr 5, 2003). Dauvés...

Att undersöka vår vardag

Av: Kolla!/Direkt Aktion Den här texten är tänkt som en introduktion till undersökningar som politisk metod, den gör inga anspråk på att vara heltäckande eller ens lyckas täcka det viktigaste men vår förhoppning är att den kan tjäna som en inspiration till att ni som läser den ska börja undersöka era egna liv. Det är nämligen...

Utan arbetslust: en studie av kvinnors strategier

Av: Kvinnopolitiskt Forum Utan arbetslust: en studie av kvinnors strategier Under våren 2005 genomförde Kvinnopolitiskt forum en undersökning om kvinnors tid. Syftet var dels att problematisera konceptet fritid, hur mycket fri tid kvinnor egentligen upplevde sig ha utifrån definitionen ”tid som du har för dig själv”, dels att diskutera innebörden av begreppet arbete. En annan avsikt...

Klassammansättning

Av: Kolinko/Riff-Raff Introduktion Begrepp i vårt sökande efter en möjlighet till revolu- tion. Vi letar efter en kraft som är förmögen att förändra samhället underifrån och upp. Att säga att det endast är de exploaterade som är kapabla att störta exploateringen är helt korrekt, men alltför generaliserande. Hur sker då denna befrielseprocess egentligen? Marxist-leninisternas uppfattning...