”Karl Marx skrev Kapitalet för att sätta ett vapen i händerna på arbetarklassen. I en grundlig genomgång av Kapitalets första kapitel visar Harry Cleaver hur man genom att läsa Marx idag både kan förstå hur kapitalismen fungerar och möjligheterna till motstånd.”

Onsdag den 1 februari 2012 påbörjar vi i Allt åt Alla Umeå en öppen studiecirkel i Harry Cleavers populära ”Att läsa kapitalet politiskt”. Studiecirkeln är uppdelad i 7 träffar där den första är introduktionen varpå vi följer cirkelformen publicerad i den svenska utgåvan från Roh-Nin och Federativs förlag. Längst ner finns studiefrågorna, cirkelformen och uppdelningen för läsningen inför varje träff som PDF och som Docx-fil.

Den svenska utgåvan kommer från och med 1 månad innan cirkelns första träff gå att köpa för 30 kr av oss i Allt åt Alla Umeå. Kontakta oss på umea@alltatalla.se eller skriv på facebookeventets vägg om du vill ha ett exemplar.

mer information om boken finns här.
Karl Marx – Kapitalet (som parallelläses med kursboken) finns här.
Harry Cleaver – Att läsa kapitalet politiskt (svensk pdf)