Har du lust att få en djupare inblick i de processer som pågår som omformar vår stad och våra offentliga rum? Då ska du fortsätta läsa.

I december 2011 släppte vi i Allt åt alla Umeå rapporten ”Detta hus ska inte bli någon jävla galleria” som handlar om flytten av stadsbiblioteket i Umeå. Rapporten sätter flytten och kampen mot den i en större kontext kring förändringar i staden.

Lagom till stadskampsveckan 2012 släppte vi vår andra rapport ”Umeå under omdaning – En analys av Umeås planerade framtid”.  I rapporten granskar vi Umeås pågående stadsomvandling på djupet genom en ordentlig analys av översiktsplaner, artiklar, marknadsföring och uttalanden från lokala politiker, och frågar oss hur vi kan hitta alternativa utvecklingsstrategier, som hörsammar invånarnas behov snarare än kraven från ett flyktigt kapitalflöde.

Nu är det dags att ta sig en närmare titt på de här två rapporterna. Därför bjuder vi in till två studieträffar där vi tillsammans diskuterar innehållet i texterna för att kunna blicka framåt mot nya kamper och ta lärdom av de som varit.

Till första träffen läser vi ”Detta hus ska inte bli någon jävla galleria” och till den andra träffen läser vi  ”Umeå under omdaning – En analys av Umeås planerade framtid”.

Tider och datum för träffarna:
Första träffen: 17/10 18:00 på Klossen, Ålidhem
Andra träffen: 31/10 18:00 på Klossen, Åldihem

Texterna hittar du här:

”Detta hus ska inte bli någon jävla galleria”
”Umeå under omdaning – En analys av Umeås planerade framtid”.

Så här skrev vi om rapporterna då de släpptes:
https://alltatalla.se/umea/video-rapport-en-granskning-av-biblioteksflytten
https://alltatalla.se/umea/rapport-umea-under-omdaning