Kategorier
Evenemang

Studiecirkel: Harry Cleavers ”Att läsa Kapitalet politiskt”

”Karl Marx skrev Kapitalet för att sätta ett vapen i händerna på arbetarklassen. I en grundlig genomgång av Kapitalets första kapitel visar Harry Cleaver hur man genom att läsa Marx idag både kan förstå hur kapitalismen fungerar och möjligheterna till motstånd.”

Onsdag den 1 februari 2012 påbörjar vi i Allt åt Alla Umeå en öppen studiecirkel i Harry Cleavers populära ”Att läsa kapitalet politiskt”. Studiecirkeln är uppdelad i 7 träffar där den första är introduktionen varpå vi följer cirkelformen publicerad i den svenska utgåvan från Roh-Nin och Federativs förlag. Längst ner finns studiefrågorna, cirkelformen och uppdelningen för läsningen inför varje träff som PDF och som Docx-fil.

Den svenska utgåvan kommer från och med 1 månad innan cirkelns första träff gå att köpa för 30 kr av oss i Allt åt Alla Umeå. Kontakta oss på umea@alltatalla.se eller skriv på facebookeventets vägg om du vill ha ett exemplar.

mer information om boken finns här.
Karl Marx – Kapitalet (som parallelläses med kursboken) finns här.
Harry Cleaver – Att läsa kapitalet politiskt (svensk pdf)

Kategorier
Evenemang Stockholm

Odla ditt klasshat – Motborgarbussen far till Solsidan

Undrar du hur överklassen bor? Vilka är personerna bakom lyxvilllorna?

Den 28 januari tar Allt åt Alla med dig på ett överklassafari. Resan går till Saltsjöbaden, närmare bestämt Solsidan. Där vi bjuder på en guidad tur och berättar lite om några av Sveriges rikaste utsugare. Möt Rolf som bor i Sveriges dyraste hus och som jagas för skatteflykt. Kolla på Oscars sjöutsikt, som han själv fixade genom att ta upp kampen mot allemansrätten och kommunens tallar med sin motorsåg.
Bussresan med Motborgarbussen Linje99 blir en resa genom klassklyftornas Sverige. Vi reser förbi Fisksätra – den mest tätbefolkade förorten i hela Sverige, för att sedan göra ett stopp vid Grand Hotell Saltsjöbaden, den plats där den svenska klasskompromissen slöts. Avslutningsvis promenerar vi runt i det idylliska rikemansgettot Solsidan, bland supervillorna. På resan varvar vi turism, humor, film, snärtiga föredrag och enerverande fakta som raserar bilden av Sverige som ett klasslöst land. Hur ser befolkningsstatistik,inkomstskillnader, sjukdomsstatistik, befolkningstäthet och brottslighet ut i klassegregerade Saltsjöbaden?

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande! Kostnad 50kr betalas innan avfärd.

Här anmäler du dig och dina vänner.

Här är resans facebook.

 

 

Kategorier
Allmänt

Krönika: Ett år med Allt åt alla Umeå

Lördag den 17 december håller Allt åt Alla Umeå halvårsmöte, den instans som fungerar lokalt som högsta beslutande organ med rätt att behandla stadgefrågor och annat som berör övergripande struktur. Drygt ett år har passerat sedan lokalgruppens konstituerande när vi nu gör bokslut för vårat första verksamhetsår tillsammans. Internt har vi ägnat den senaste månaden åt att systematiskt sammanfatta året som gått, se över verksamheten och försöka dra lärdom av framsteg och misstag. Här följer en utåtriktad sammanfattning i text och bild över Allt åt alla Umeås verksamhetsår 2011.

Lokalgruppen i Umeå av Förbundet allt åt alla bildades i oktober 2010. Att det var just en lokalgrupp av detta förbund som startades är på många sätt logiskt; intentionerna bland initiativtagarna var likartade de inom övriga förbundet, vilka tydliggörs i den gemensamma miniplattformen. Konkret sågs alltså ett behov av en utomparlamentarisk organisationsstruktur av större öppenhet och med bättre kontinuitet än tillfälliga aktionsgrupper och nätverk. Vår ambition var också att skapa en grupp med större åldersbredd än vad som möjliggörs i ungdomsorganisationer av snarlik typ. Sett till verksamhet är Umeå därtill en stad som präglas av processer i just staden (t ex den stora stadsomvandlingen som pågår i centrum) vilket otvivelaktigt varit fokus för andra lokalgrupper i förbundet. Det tydliggjordes snabbt att vår lokala utgångspunkt skulle vara medlemmarnas konkreta vardagssituation vilket har gestaltat sig i en fokus på kontinuerlig verksamhet i vissa specifika stadsdelar där många av oss för tillfället är bosatta.

Vår kontinuerliga verksamhet
Ambitionen i Allt åt alla Umeå har som nämnt varit att utgå från medlemmarnas konkreta vardag i valet av politisk praktik. Under våren 2011 började innebörden av detta utkristalliseras, bland annat genom interna självundersökande diskussionsträffar med bred fokus på arbetssituation, boendesituation och liknande. Vi har utifrån detta underlag konstaterat att vår tydligaste gemensamma nämnare finns i bostadssituationen. Alla i lokalgruppen är bosatta i hyresrätter, och mer än hälften av oss i samma område – hyreshusområdet Ålidhem. Om man jämför med sysselsättning har vi där en enorm differens; några arbetar inom offentlig sektor, några inom privat sektor, ytterligare ett antal är studenter vid Universitetet och några till studerar på Komvux eller är arbetslösa. Det är alltså utifrån ovanstående förutsättningar vi främst valt att arbeta med fokus på stadsdelen i allmänhet, och Ålidhem i synnerhet.

I augusti 2011 antog vi slutgiltiges en strategisk plan för det kontinuerliga arbetet på stadsdelsbasis. Denna plan innefattar tre separata praktiker: Gemensamma undersökningar av boendesituationen (främst via hemsidan hemjavlahem.se), utgivning av ett enklare kvartersblad samt experimenterande med så kallade allmänningspraktiker. Det sistnämnda har varit ett laboratorium av såväl interna diskussioner, utåtriktade möten, teori och prövande kring olika praktiker. Vår ambition har varit, och är, pröva olika former för gemensamt skapande samt resursfördelande inom stadsdelen. De två studietexter vi använt för de utåtriktade mötena är Skapa Allmänningars manifest samt Nick Dyer-Withefords text ”Commonism”.

Inom ramarna för vad som kan benämnas som kontinuerlig verksamhet har vi även arbetat kring frågan om flytten av Umeå stadsbibliotek efter beslut i Umeå Kommuns närings- & planeringsutskott den 21 december 2010. Biblioteksflytten har utan tvivel varit en av de stora lokala politiska frågorna under en längre tid, och en massiv opinion har varit negativt inställda. Flytten av biblioteket kan beskrivas som själva kärnan i en större stadsomvandling av Umeå centrum där de kommersiella utrymmena expanderas, delvis på bekostnad av det gemensamma/offentliga. För många av oss finns såväl en

konkret praktisk som affektiv grund till valet att involvera oss i frågan. Biblioteket är en viktig institution som många av oss besöker – förutsättningarna för detta kommer radikalt försämras med flytten till, vad vi upplever, ett sämre geografiskt läge. Vårt arbete med frågan har varit uppdelat i å ena sidan en från oss som grupp smått frånkopplad dimension i vilken vissa av oss valt att involvera oss i individnätverk, insändarskrivande och försök att få igång en större debatt. Å andra sidan verksamhet som har skett i Allt åt alla Umeås namn, i vilken vi lagt större fokus på de strukturella dimensionerna av frågans roll i stadsomvandlingen. Det sistnämnda har bland annat konkretiserats i en debattartikel, en rapport, en video samt en aktivitet under stadskampsveckan som finns beskriven här.

Stadskampsveckan
Vid sidan av den kontinuerliga verksamheten genomförde vi i Allt åt alla Umeå, parallellt med andra lokalgrupper i förbundet, den årliga stadskampsveckan i början av maj 2011. Veckans aktiviteter finns sammanfattade på oppenstad.se samt i detta inlägg.

Studiecirklar & utåtriktad teoretisk aktivitet
Sedan lokalgruppens uppstartande har vi i Allt åt alla Umeå bedrivit hyfsat kontinuerlig studieverksamhet, för det mesta i lokaler på Ålidhem. Ambitionen bakom detta får ses som ganska diffus, vid sidan av den uppenbara bildningen och kontinuiteten det av sig själv skapar. Under året som gått har vi läst en rad böcker och texter av såväl konkret som av abstrakt typ. I vissa fall har vi sammanlänkat studieverksamheten till våra praktiker för att dels bilda oss själva, men även involvera andra i våra diskussioner. Detta har exempelvis varit fallet vid de två studieträffar med fokus på allmänningar som nämnts tidigare liksom under studiecirkeln av Förbundet allt åt allas häfte ”Staden är vår”. Deltagarantalet på olika cirklar och träffar har varierat från tre upp till över tjugo deltagare.

Saker vi skrivit och synlighet i medier
Under det gångna året har en hel del text blivit skriven i en rad sammanhang. Under sommaren skrevs två texter – en om våra strategier i stadsdelskampen, en om kampen mot biblioteksflytten – till uppföljaren till ”Staden är vår”. I augusti publicerades endebattartikel i Västerbottens Kuriren (VK) som diskuterar biblioteksflytten och stadsomvandlingen av Umeå. En rad texter har också skrivits till vårt kvartersblad Gemensamt! som går att läsa här (nr 1/2011) och här (nr 2/2011).

Vid ett tillfälle har Allt åt alla Umeå omnämnts i lokala medier på nyhetsplats, fördelat på två medier. Detta skedde under stadskampsveckan då aktiviteten utanför stadsbiblioteket (läs mer här) uppmärksammades dels av Västerbottens Kuriren (VK), dels av Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Övrigt i korthet
Självklart har vi också under årets gång haft mängder av medlemsmöten, arbetsgruppsmöten, interna skrivverkstäder, flygbladsutdelningar, affischeringsrundor och andra mindre aktiviteter av olika slag. Vi har deltagit i demonstrationer mot biblioteksflytten och på första maj, vi har engagerat oss i lokala nätverk, gått på föreläsningar, kommunala möten, läst översiktsplaner och rapporter och mycket därtill.

Lördagen den 17 december träffs vi för att hålla halvårsmöte och äta gemensamt julbord. Efter en kort julledighet syns vi med ny energi 2012.

Kategorier
Evenemang

Studieträff: Vad händer när miljonprogrammet renoveras?

Stora delar av miljonprogrammets områden står i akut behov av renoveringar. Men vad händer när miljonprogrammet väl börjar renoveras, och vem får betala kalaset?

Kulturgeografen Sara Westin vid Uppsala Universitet har undersökt vad som händer när miljonprogrammet renoveras i rapporten ”Men vart ska ni då ta vägen? – Ombyggnationer ur hyresgästernas perspektiv”. Rapporten har nyligen lyfts fram av Hyresgästföreningen pga dess alarmerande slutsatser – inget inflytande för hyresgästerna över processen och gigantiska hyreshöjningar som resultat.

I Umeå står liknande områden inför lika grundläggande renoveringar och även här finansieras dessa med den så kallade ”självfinansieringsprincipen” som innebär att standardhöjningen läggs på hyresgästen.

Inför denna studieträff läser vi rapporten i sin helhet (eller sammanfattningen i dokumentet om man bara hinner det) samt tittar på Hyresgästföreningens presentation av densamma. Vi träffs sedan för att diskutera slutsatserna, och hur det konkret kan påverka oss som hyresgäster.

Rapporten finns här
Hyresgästföreningens presentation i video finns här

  • Datum: Onsdag 18 januari 2012
  • Tid: 18.00 – 21.00
  • Plats: Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum
Kategorier
Evenemang Malmö

Julfika

Söndagen den 18 december vill Allt åt alla Malmö passa på att bjuda på glögg och pepparkakor! Det blir ett ypperligt tillfälle för dig som är nyfikna på vår grupp, eller för dig som inte träffat oss på ett tag. Alla är välkomna. Platsen är Amalthea Bokcafé på Kristianstadsgatan 41 och tiden 17.00.

Vi ses!

Kategorier
Allmänt Stockholm

Leve den ljudiska konspirationen!

Strax efter klockan ett strömmade ljudiska konspiratörer i hundratal mot Mynttorget. Utrustade med blockflöjtar, posthorn, kalaspipor, rullande ljudsystem och vuvuzelor lade vi den nazistiska torgsamlingen under en symfonisk och öronbedövande ljudblockad. Folkmusiker stämde upp sina fioler och dragspel. Kravallstaketen fungerade som slagverk och de ljudande massorna dansade och hoppade för att hålla värmen. Pensionärer och barnvagnsfamiljer busvisslade och skanderade “inga nazister på våra gator” och “SD ut ur riksdagen”. I vimlet syntes plakat med texter som “Mitt folkdanslag vill ha mångfald idag!”. Från ankomst till avmarsch fick de uppenbart enerverade nazisterna lyssna till ljuden av antifascism och livsglädje. Deras tal dränktes i ett konstant klingande surr.

Det var fantastiskt att se den mångfald som deltog och den kreativitet som protesterna förlöste, att så mycket olika människor dök upp och att de tog egna initiativ. Vårt bidrag från Allt åt alla till den ljudiska konspirationen var att dela ut hundratals visselpipor och öronproppar. Vi deltog i ”Vi är 94 procent”-demonstrationen och spred flygblad om bullerblockaden.
Målsättningen med Den ljudiska konspirationen var att genomföra en aktion där tröskeln för att delta skulle vara låg, alla skulle själva kunna välja konfliktnivå, utmana polisens avspärrningar och gå så nära de själva kände sig trygga med. Det lyckades verkligen. Hälften av de 1500 deltagarna i 94-demonstrationen fortsatte vidare till Mynttorget. De flesta tog sig igenom vid Riksdagen (där polisen slarvigt nog glömt att spärra av). Andra rörde sig runt i gränderna i Gamla stan eller vid Slottsbron, i försök att svärma runt avspärrningarna.

Aktiviteterna den 10 december visade på styrkan i en taktikmångfald. Aldrig förr har så många olika initiativ skett mot en högerextrem demonstration på samma dag i Stockholm: den fackliga demonstrationen på Södermalm, Ung vänsters flashmobs på torg över hela stan, Vi är 94 procent-demonstrationen kring Kungsträdgården, Aktion mot deportation och Brittans damgympas spexiga gatudans vid nazisternas samlingsplats, SNAIVs enträgna belysande av offren för det nynazistiska våldet, Operation Klezmer som delade ut skivor med antirasistisk musik till butiker i Gamla stan, Planka.fm:s åtta timmar av radioreportage som gav både bakgrund och gaturapporter, Motkrafts minut-för-minut-uppdateringar, användandet av hashtags som #nazifritt som tvingade fram en annan mediabild, antifascistiska spambots som dränkte och sänkte de nazistiska webbsidorna, röda nätkrigare som gav kommentartrollen en match, antifascistiska researchgrupper som kartlade nazisternas varje steg och strategi, patrullerande antifascistiska aktivister i gränderna med bengaler och så vidare. Listan kan göras lång.

Denna kombination av öppna och slutna, fredliga och konfrontativa, folkliga och smala, humoristiska och förbannade aktiviteter var styrkan i den antirasistiska mobiliseringen. Genom att lägga en rad öppna aktiviteter på torg i City och Söder begränsades den nazistiska gatuaktiviteten till Gamla stan. Och genom ljudiska konspirationens bullerblockader och det antifascistiska svärmandet pressades sedan det området ytterligare samman så att det till slut bara infattade en snäv avspärrad korridor mellan Riddarholmen, Mynttorget och Slottskajen. Den kraftigt decimerade skaran nazister doldes för all insyn från allmänheten av de täta polisleden. Talen dränktes i bullerblockaden. En antirasistisk rörelse är mycket mer effektiv i sin taktikmångfald än genom ett enstaka enhetsinitiativ, några toppstyrda enhets- eller folkfrontsinitiativ. Nu deltog alla aktivt utifrån egna förutsättningar och den samlade effekten blev starkare än bara summan av delarna. Vi kunde inte använt dagen på ett bättre sätt.

Tack till alla ljudiska konspiratörer!
Belive us, we like it loud!
För full hals, mot nazismen: bring the noise!

/ Förbundet Allt åt alla Stockholm

Kategorier
Evenemang Malmö

Diskussion om stadskamp på Vår Makt

Sedan 2003 har gruppen Motarbetaren arrangerat en klasskampskonferens som kallas Vår makt i Malmö. Nu på lördag den 10:e december så arrangeras den återigen, nu på Kvarnby Röda Huset, Industrigatan 4 (se karta). Konferensen syftar till att  främja arbetsplatskamp och erfarenhetsutbyte arbetare emellan och som andra punkt på heldagsprogramet kommer vi i Faåa att hålla i en diskussion på temat ”Vilka möjligheter finns det för stadskamp i Malmö och hur utnyttjar vi dem?”. 

Diskussionen kommer att börja med en inventering av vilka processer som är verksamma i staden just nu. Vi kommer att titta på vad som planeras och vilka tankegångar som ligger bakom. Frågorna som vi sen gemensamt får svara på handlar om hur vi kan möta dessa processer. Vart är kapitalet som svagast, i vilka delar av statsplaneringen och den kommunala stadsutvecklingen är svagas för våra attacker. Helt enkelt, vart kan vi vinna. Med lite tur kan vi också svara på hur. Dessa diskussioner kommer vi att föra kl 11.30. Nedan följer heldagsprogrammet:

11.00 | En världsregim av åtstramningar – introduktion till Vår makt 2011 Kapitalismen är inne i en allvarlig kris och hur mycket statliga medel som än används för att rädda banker och hela nationer som närmar sig konkursens brant tycks krisen bara spridas. Vår makt presenterar årets tema genom en kort redogörelse av krisens bakgrund och klasskampens möjligheter i en värld där kapitalet försöker göra arbetaren själv överflödig.

11.30 | Vilka möjligheter finns det för stadskamp i Malmö och hur utnyttjar vi dem? Malmö är en stad organiserad efter klassamhällets principer, men också en stad märkt av motstånd och kamp. Hur kan vi bryta vår boendemiljö fri från kapitalets grepp och skapa en stad för alla? Aktivister från Förbundet Allt åt Alla diskuterar möjligheterna för en bostads- och stadsorganisering i nedskärningarnas och klassklyftornas Malmö.

12.45 | Vi vill ha allting! Det pågår kamper varje dag som gör saker gratis. I en tid då statens kontroll försvinner dyker en mängd fenomen och kamper upp som river loss varor från penningens diktatur. Första Linjen som organiserar projektet Gratismanualen berättar om sin strategi och hur den är relaterad till klasskampens omvandling. 13.45 | Lunch

14.30 | Brinnande förorter och upproriska studenter – om motstånd i krisens England Den globala krisen har inneburit enorma nedskärningar, chockhöjda studentavgifter och växande arbetslöshet i England, vilket tvingat ut upproriska arbetare och studenter på gatorna i både fredliga och våldsamma protester. Redaktionsmedlemmar från den brittiska tidskriften Endnotes berättar i detta föredrag om sambandet mellan studentrörelsen och upploppen i augusti i år som var de största av sitt slag under modern tid. Vad säger dessa händelser om framtiden för det ekonomiska systemet?
16.00 | Kamp mot åtstramningar och krispolitik – spanska 15 maj-rörelsen Den 15 maj i år genomfördes det en mängd torgockupationer i olika spanska städer, som varade flera veckor och utvecklades till demonstrationer och öppna möten som samlade hundratusentals personer. Carlos, aktivist från Madrid, berättar hur rörelsen spridits över landet och utvecklats till en bred koalition som arbetar med alltifrån att stoppa vräkningar och privatiseringar till att organisera sig genom öppna möten i stadsdelarna runtom i Spanien. Vad kan vi lära oss av denna massrörelse?
Kategorier
Material

Video & Rapport: En granskning av biblioteksflytten

De senaste åren har Umeå gått in i en fas av radikal stadsomvandling. Det är en omfattande process av nya översiktsplaner, metoder för citybranding, rivningar och nybyggen samt förändringar i ägandesammansättningen. Vid flera tillfällen har missnöje blossat upp mot beståndsdelar i denna process – men – det är framförallt en fråga som under 2011 kommit att bli en lokal politisk orkan; planen att flytta Umeå stadsbibliotek bort från sitt nuvarande läge på Vasaplan ner till ett nytt kulturhus vid kajen.

Under hösten har vi i Allt åt Alla Umeå sammanställt dels en rapport; ››Detta hus skall inte bli någon jävla galleria‹‹, dels enenklare videodokumentär; ››Den nyliberala staden: Flytten av stadsbiblioteket‹‹ som tillsammans tar ett bredare grepp om biblioteksfrågan och placerar den i en större kontext kring förändringar i staden. Vår förhoppning är att dessa ska utgöra ett komplement till de perspektiv som framförts i den lokala debatten och på så sätt skapa en bättre förståelse för hur staden omvandlas, och i vilkas intresse det i första hand sker.

››Detta hus skall inte bli någon jävla galleria‹‹ är en längre text som dels kommer publiceras i uppföljaren till Förbundet allt åt allas häfte ››Staden är vår‹‹ i en något nerkortad version, men som här finns tillgänglig i ursprunglig form. Den finns tillgänglig som PDF här: Detta hus skall inte bli någon jävla galleria.

››Den nyliberala staden: Flytten av stadsbiblioteket‹‹ är en 10 minuter lång videodokumentär i enklare form som kan sägas sammanfattar innehållet i ovanstående rapport i generella drag. Den finns tillgänglig via Allt åt Alla Umeås kanal på videosajten Vimeo men går även att se direkt här nedan:

Kategorier
Malmö

Stoppa vansinneshyrorna!—Vår Hamburgsresa

Sedan ett par år tillbaka har Förbundet allt åt alla Malmö tillsammans med Virvelvinden i Lund, även de en del av förbundet, anordnat resor till Hamburg. Där har de träffat gruppen som med tiden kommit att bli deras vänner, organisationen Avanti. Förbundet allt åt alla Malmö (FAÅA) och Virvelvinden Lund (FAÅA) besökte den 29 oktober, återigen, Hamburg för att delta i en demonstration mot utvecklingen på bostadsmarknaden och vansinneshyrorna som följer på den. Här hör ni deras berättelse.

De problem som möter oss i staden skiljer sig inte speciellt mycket åt. De problem som vi ser i Malmö är inte olika de som londonbor upplever eller i Göteborg eller för den delen hamburgbor. Det rör sig om skenande hyror och det som byggs är antingen för dyrt eller inte ämnat att bo i. Däremot skiljer det sig en del åt vad folk gör åt problemen. Frida berättar hur det kom sig att Förbundet allt åt alla började åka till Hamburg.

—Våra resor till Hamburg och vårt samarbete med Avanti började för ett par år sedan. Det finns flera olika anledningar till att vi vill åka till Hamburg men en huvudsaklig anledning är att vi vill utbyta erfarenheter, lära oss nya sätt att ta sig an konflikter i staden och på bostadsmarknaden. Hamburg är inte helt olik Malmö/Lund, med det undantaget att det bor 1.5 miljon fler i Hamburg och så har de en annan typ av tradition vad gäller stadsdelsmotstånd. Ockuperade hus tillexempel är verkligen inget ovanligt här. Många flerfamiljshus är ockuperade och de fungerar inte bara som sociala centra utan som bostadshus för vanligt folk säger Frida i FAÅA Malmö.

Avanti har under en längre tid organiserat motståndet mot skenande hyror och ökat byggande av kontor, affärer, gallerior med mera som gör att folk måste flytta från sina hem. Liknande demonstrationer som den, den 29 oktober, har arrangerats tidigare år, men aldrig förr har så många deltagit som nu. Över 6000 personer deltog i demonstrationen som ringlade sig igenom Hamburg. Demonstration hölls för begränsade hyror, kollektiviserat boende och mot vad arrangörerna kallar hyresvansinnet. Avanti har genom sitt arbete lyckats skapa en bred och radikal allians. Det upprop som publicerades hemsidan skrevs under av 80 olika grupper och organisationer. Såhär skriver de:

Bostad åt alla
Våra idéer för bostadspolitik är inte samma som hos den koalition av politiska och ekonomiska aktörer som verkar för ökad exploatering av staden. Bostäder är inga varor, utan en allmännytta vi behöver för att leva. En grundläggande förändring är nödvändig: bostäder måste återtas från den profitorienterade marknaden och göras tillgänglig för alla människor. Parollen ”bostad åt alla” innebär för oss att frågan om vem som får bo vart inte längre ska vara beroende av ekonomiska resurser. Beslut om användningen, omvandlandet eller skapandet av nya bostäder måste fattas av de berörda hyresgästerna. Stoppa vansinneshyrorna- bostad åt alla

Efter demonstrationen är Jonas från Avanti trött men glad och säger:

—Jag är riktigt nöjd med demonstrationen faktiskt. Det känns som att vi lyckats skapa en situation där det faktiskt går att ställa krav som skulle innebära riktigt stora förbättringar för oss som bor i Hamburg och inte nog med det. Det är inte bara tandlösa krav vi ställer, speciellt inte med den tradition av stadsdelsmotstånd som vi har. Politiker, fastighetsägare och andra spekulanter vet att vi har riktig makt att sätta emot. Med den här demonstrationen rörde vi oss framåt menar Jonas i Avanti.

FAÅA Malmö och Virvelvinden kommer att fortsätta resa till Hamburg och ta med sig lärdomar från deras traditioner och konflikter.