Metropolis

Översättarnas kommentarer När vi första gången läste Metropolis av Antonio Negri och Michael Hardt slog texten ner som en bomb i våra liv. Året var 2015 och vi var just då engagerade i att tillsammans med de boende i det så kallade Sorgenfrilägret stoppa en planerad vräkning. Bostadslösa romer från östra Europa hade sökt sig […]

De sociala kampernas Europa mot trojkans Europa

Den arabiska våren har stagnerat. Occupy och Encampadas försvunnit från torgen. Vågen av universitetsockupationer ebbat ut. Men krisprotesterna som bröt ut 2011 har inte försvunnit. De stora synliga protesterna har ersatts av en myriad initiativ, förankrade i sina kvarter och lokala orter, i ett praktiskt och konkret basarbete. De stora demokratiska folkförsamlingarna på torgen var […]